Tampere
30 May, Thursday
17° C

Proakatemian esseepankki

YritysvastuulakiKirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvin eletty
Kaikki kuluttamisesta
Karita Sainio
Julia Thurén
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.
Johdanto

Kuvittele, että voisit kävellä kauppaan ja ostaa sieltä kahvia, suklaata, t-paidan tai puhelimen ilman epäilyä siitä, että tuotteen raaka-aineen viljelyyn tai tuotteen valmistamiseen liittyy ihmisoikeusrikkomuksia tai ympäristön tuhoamista. Voisit ostaa tuotteen hyvällä omalla tunnolla tietäen, että viljelijät ovat saaneet riittävän tulon eikä tuotetta ole tuotettu lapsityövoimalla.

Harva meistä tietää millaisissa olosuhteissa kaupan hyllyillä olevat tuotteet on valmistettu ja esimerkiksi ihmisoikeusloukkaukset ovat yritysten alihankintaketjuissa arkipäivää, sillä laki ei velvoita yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta niiden arvoketjuissa. Tuotteiden tuotantoketjut ovat niin monimutkaisia, ettei yrityksillä riitä resurssit selvittää, mistä tuotteet tulevat. Lainsäädäntö mahdollistaa siis sen, ettei yritysten tarvitse tietää tuotteistaan käytännössä yhtään mitään.

Kuluttajilta vaaditaan jatkuvasti enemmän vastuullisia valintoja, vaikka kuluttajille ei tarjota juuri tietoa siitä, miten he voisivat edes kuluttaa vastuullisemmin. Tällä hetkellä vastuu vastuullisuuden selvittämisestä on sysätty kuluttajalle, sillä nykyisellään systeemi on sellainen, ettei yrityksillä ole riittäviä kannustimia alkaa tehdä kestäviä ja ympäristöystävällisempiä tuotteita, saatikka pyrkimään irti nopeutuneesta kulutussyklistä (Thurén 2021, 77).

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch kampanjoi viimeiset pari viikkoa aktiivisesti kansallisen yritysvastuulain puolesta. Yritysvastuulaki perustuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa määriteltyyn ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen ja se velvoittaisi yrityksiä huolehtimaan haitallisista ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista koko arvoketjussa. (Finnwatch 2021.) Arvoketjulla tarkoitetaan prosessia, jossa raaka-aineesta muodostuu valmis tuote (Thurén 2021, 74). Monen tuotteen takana on pitkä arvoketju, sillä tuotteen on voinut valmistaa eri yritys kuin sitä myy ja tuotteen raaka-aineet ovat voineet tulla usealta eri toimittajalta, jotka voivat toimia eri maissa ja jopa eri maanosissa.

Tällä hetkellä käynnissä on kaksi eri tasolla toimivaa keskustelua yritysvastuulaista. Suomessa puhutaan yritysvastuulaista kansallisella tasolla, joka perustuu hallitusohjelmakirjaukseen, jossa Suomen hallitus on luvannut selvittää yritysvastuulakia tavoitteena sen säätäminen. Lisäksi Euroopan Unionissa on käynnissä prosessi yritysvastuulainsäätämisestä, johon odotetaan komissiosta konkreettista ehdotusta vuoden 2021 loppuun mennessä. (Finnwatch 2021.)

Tällä hetkellä keskustellaan siitä, keitä yritysvastuulaki koskisi. Ei ole vielä selvää koskisiko yritysvastuulaki vain kaikkein suurimpia yrityksiä vai kuuluisiko sen piiriin myös pk-yritykset. Kiistakysymyksenä on myös se, millä tavalla yritysvastuulaissa määritellään arvoketju eli rajataanko yrityksen huolellisuusvelvoite johonkin tiettyyn portaaseen arvoketjussa vai luetaanko siihen mukaan koko arvoketju. Lisäksi keskustellaan siitä, mitkä uhrien oikeudet ovat eli olisiko esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksien uhreilla oikeus tuoda tapauksia Eurooppaan oikeuden käsittelyyn. (Finnwatch 2021.)

Mitä hyötyjä yritysvastuulaki sitten toisi kuluttajille ja yrityksille?

Yritysvastuulain hyödyt kuluttajille

Minulle vastuullisuus on tietynlainen elämäntapa. Yritän elää elämää, joka ei tapahdu ympäristön, muiden ihmisten tai eläimien kustannuksella. Olen vuosien varrella mukauttanut kulutustottumuksiani koko ajan vastuullisempaan suuntaan ja etsin paljon tietoa eri tuotteiden raaka-aineista ja taustoista.

On ahdistavaa huomata, kuinka moneen tuotteeseen liittyy epäkohtia. Kosmetiikka sisältää usein myrkkyjä, hormonihäiritsijöitä sekä mahdollisesti syöpää aiheuttavia ainesosia ja perinteisiin kosmeettisiin tuotteisiin liittyy usein ympäristöongelmia ja esimerkiksi eläinkokeita. Myös vaateteollisuuteen liittyy paljon epäkohtia: tekstiiliteollisuudessa tapahtuu valtava määrä ihmisoikeusrikkomuksia ja suurin osa vaatteistamme tuotetaan kehitysmaiden ihmisten ja ympäristön kustannuksella. Myös se mitä syömme vaikuttaa suoraan ympäristöön, esimerkiksi liha on iso ekologinen ja eettinen ongelma. Toisaalta ruoka on myös ihmisoikeuskysymys ja tuotteiden kuten kahvin, riisin, kaakaon ja sokerin viljelyyn liittyy paljon epäkohtia. (Sainio 2017.)

Harvalla meistä on kuitenkaan loputtomasti aikaa tutkailla kuluttamiemme tuotteiden alkuperää ja tuotantoketjua. Kuitenkin tuotteiden ostaminen ilman selvitystyötä aiheuttaa huolta siitä, että tuleeko vahingossa tukeneeksi esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä. Toisaalta tuotteiden ihmisoikeus- tai ympäristövaikutuksista ei ole useinkaan edes juuri tietoa tarjolla. Vastuun tuotanto-olojen selvittämisestä ei pitäisikään olla kuluttajalla.

Yritysvastuulaki mahdollistaisi sen, että kuluttajien ei tarvitsi tehdä niin paljoa selvitystyötä – yritykset olisivat jo lain puitteissa velvoitettuja toimimaan vastuullisesti. Yritysvastuulaki toisi myös tiedon vastuullisuudesta helpommin saataville, sillä yritysten tulisi myös raportoida vastuullisuusasioitaan.

Yritysvastuulain hyödyt yrityksille

Vastuullinen toiminta on tällä hetkellä yrityksille vapaaehtoista. Kapitalistinen järjestelmä kannustaa yrityksiä kasvamaan mahdollisimman isoiksi ja myymään tuotteitaan mahdollisimman paljon. Yritysten perimmäinen syy ja tavoite olla olemassa on voitontavoittelu ja monet yritykset tekevät tätä keinoja kaihtamatta. Kapitalismin vaikutus ilmastokriisiin on siinä, ettei yrityksillä ole tällä hetkellä juuri kannustimia olla kuluttamatta luonnonvaroja tai esimerkiksi fossiilista energiaa mielin määrin. Riistosta ei rangaista, mutta seurauksista kärsivät planeetta, ihmiset sekä kaikki muut lajit – niin luonnonvarojen hupenemisen kuin ihmisoikeusrikkomustenkin muodossa.

Finlaysonin omistaja ja luova johtaja Jukka Kurttila kertoo Finlaysonin ottavan yritysvastuulain ilolla vastaan. Kurttila kertoo Finnwatchin Valokeilassa-podcastissa, että Finlayson pyrkii toimimaan vastuullisesti jo ilman lakejakin. Kurttilan mukaan Finlaysonin on turha lähteä kilpailemaan Ikean tai Zaran kaltaisten yritysten kanssa niiden peliehdoilla, joten yritysvastuulaki toimisi ennen kaikkea kilpailua selkeyttävänä tekijänä Suomessa.

Kurttilan mielestä on outoa, että markkinoillemme voidaan tuoda laillisesti myyntiin lähestulkoon laittomasti tuotettuja tuotteita, joten yritysvastuulaki karsisi nämä tuotteet pois markkinoilta. Yritysvastuulaki pakottaisi yritykset selvittämään ketkä heille tekevät töitä ja mistä tuotteissa käytetty tavara tulee. Kurttilan mukaan yritysvastuulaki muuttaisi Finlaysonin toimintaa vain oikeastaan raportoinnin kannalta. Finlayson raportoi jo nyt vastuullisuudestaan, mutta luultavasti yritysvastuulaki toisi vielä jotain uusia raportointimuotoja. Finlaysonille yritysvastuulaki olisi ennen kaikkea siis kilpailuetu.

Kurttila kertoo Finlaysonin ruvenneen painostamaan myös kumppaneitaan vastuullisempaan suuntaan. Yksi Finlaysonin isoimmista kumppaneista suhtautui vastuullisuusselvityksiin alkuun skeptisesti, mutta on myöhemmin kiittänyt Finlaysonia painostuksesta, sillä vastuullisuuteen panostamisesta onkin tullut yritykselle kilpailuetu.

Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo, että yritysten näkökulmasta yritysvastuulaissa olisi kyse juuri markkinoiden tasaamisesta sekä kaikille reilummasta pelikentästä.

Kurttila uskoo, että yritysvastuulaki tulee menemään isosti läpi, joka tulee määrittämään teollisen kulttuurin uusiksi. Yritysvastuulaki pakottaisi yritykset tarkastelemaan tarkemmin omia tuotantoketjujaan ja ymmärtämään niitä. Esimerkiksi Finlaysonin arvoketjuun saattaa sisältyä jopa 20 tuottajaa. Yritysvastuulaki muuttaisi tilanteen niin, että arvoketjujen tuntemisesta tulisi itsestäänselvyys kaikille kumppaneille. Lakimuutos ei olisi rasite siis välttämättä suomalaiselle pienyrittäjälle, kunhan hän valitsee kumppanit, jotka ovat perillä omista arvoketjuistaan.

Kurttila nostaa Valokeilassa-podcastissa esiin myös sisäisen viestinnän näkökulman ja kuvailee Finlaysonin työntekijöiden olevan ylpeitä siitä mitä Finlayson on saanut aikaan vastuullisuusasioissa. Se on näyttäytynyt jopa niin, että ihmiset hakeutuvat Finlaysonille töihin juuri yrityksen vastuullisuustyön vuoksi. Kurttila sanoo, että yritykset harvoin ymmärtävät sen, että työntekijät hakevat työlleen entistä enemmän merkitystä, jota vastuullisuuteen panostava työ juuri tuo. (Finnwatch 2021.)

Pohdinta

Usein yritykset sanovat, että on vaikea valvoa millaisista olosuhteista materiaalit tulevat, kun arvoketjut ovat niin monimutkaisia. Jos arvoketjun valvominen kirjattaisiin lakiin, löytäisivät yrityksetkin keinot – muutenhan yrityksiltä menisi liiketoiminta alta. Yritysvastuulaissa esitetään, että jos sääntöjä ei noudata, yritykselle määrätään sanktioita. Tuotteille, joihin liittyy vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, voitaisiin asettaa jopa kieltoja.

Nykyisellään systeemi ei kannusta yrityksiä tekemään kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Yksi kannustin olisi juuri yritysvastuulaki, joka tasaisi markkinoita ja mahdollistaisi reilumman markkinan pelikentän. Toivon, että tulevaisuudessa vastuuttomasta tai epäeettisestä toiminnasta ei saisi kilpailuetua.

Ranskassa ja Saksassa on olemassa jo yritysvastuulaki. Meillä on EU:ssa yhteinen sisämarkkina, joten meidän on tärkeää saada yhteiset pelisäännöt myös vastuullisuuden osalta koko markkina-alueelle. Yritysvastuulaki olisi ensi askel siihen suuntaan, että voisin tulevaisuudessa vielä suorittaa alussa kuvailemani kauppareissun ilman syyllisyyttä ja huolta ihmisoikeuksien toteutumisesta tai luonnonvarojen riistämisestä. Myös meidän aloittelevien tiimiyrittäjien kannattaa panostaa vastuullisuuteen jo nyt, jotta olemme edelläkävijöiden joukossa, kun yritysvastuulaki vihdoin astuu voimaan Suomessakin.

 

Finnwatch. 2021. Yritysvastuulaki on nyt lähempänä kuin koskaan – miten se vaikuttaisi? Julkaistu 22.11.2021. Luettu 13.12.2021. https://finnwatch.org/fi/uutiset/892-yritysvastuulaki-on-nyt-laehempaenae-kuin-koskaan-%E2%80%93-miten-se-vaikuttaisi

Finnwatch. 2021. Valokeilassa yritysvastuulaki. Podcast-tallenne. Julkaistu 2021. Viitattu 13.12.2021.

Sainio, K. 2017. Hyvin eletty. Helsinki: WSOY.

Thurén, J. 2021. Kaikki kuluttamisesta – Näin aloin käyttämään rahojani paremmin. Helsinki: Gummerus

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi