Tampere
24 May, Friday
24° C

Proakatemian esseepankki

Yrityslainat ja lainan lyhentäminenKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yrityslainat ja lainan lyhentäminen

Rahoituslaskelmien ymmärtäminen liike-elämässä on osa taloudenhoitajan työtä ja myös yrittäjän itse on hyvä ymmärtää mitä lainojen rahoituslaskelmat tarkoittavat, miten ne toimivat ja miten niiden kanssa onnistutaan. Lainojen korkokannat ja lyhennystavat vaikuttavat yrityksen toimintaan niin strategisesti, budjetointisuunnitelmissa kuin kannattavuuden ja maksuvalmiudenkin näkökulmasta. Kun liiketoiminta tarvitsee lainaa esimerkiksi isompiin investointeihin, on tärkeää tietää, onko yrityksellä mahdollisuutta maksaa lainojaan takaisin ja miten prosessi hoidetaan.

Lainan ottaminen suurempiin investointeihin tuli projektissamme yllättävänkin nopeasti vastaan. Halusimme lähteä panostamaan liiketoimintaan ja investointien tarkoitus on tarkoin mietitty jo pidemmältä ajalta. Projektissamme liiketoimintapaikan kehittäminen tarpeisiimme ja asiakkaan parhaan mahdollisen kokemuksen luomiseksi on keskiössä. Investoinnin tarkoitus on tuottaa arvoa asiakkaalle, lisätä terassin käyttöaikaa huonollakin kelillä, viilenevällä syksyllä ja mahdollisesti talvella ja näin saada enemmän asiakaspaikkoja pidemmällä aikavälillä, jotta voimme hyödyntää liiketoimintapaikkamme potentiaalia suuremmin.

Kiinteä- ja vaihtuvakorkoiset lainat

Lainat jaetaan karkeasti kiinteäkorkoisiin ja vaihtuvakorkoisiin. Kiinteäkorkoisissa lainoissa lainan korko pysyy samana laina-ajan tai esimerkiksi tietyn ajanjakson, kun taas vaihtuvakorkoisissa lainoissa viitekorko määritellään joko pankin oman primekoron tai jonkin euriborkoron mukaan. Vaihtuvakorkoisessa lainassa vuotuinen korkokanta muodostetaan lisäämällä viitekorkoon pankin kanssa yhdessä neuvoteltu korkomarginaali, joka jaetaan vastaamaan maksuerien maksuväliä. Euriborkorkoon sidottu lainan korko sovitaan etukäteen, kuinka usein korko vaihtuu. Se voi vaihtua esimerkiksi kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden välein. Primekoron pankit määrittelevät itse, mutta se toimii samaan tapaan säännöllisin väliajoin vaihdellen korkoa. (Liike-elämän matematiikka, s.257).

Lainan ottamisen yhteydessä pankin kanssa neuvotellaan ja sovitaan lainan korkokannasta. Korkokanta sisältää siis euriborkoron tai pankin oman primekoron eli viitekoron sekä lainaneuvottelussa sovitun korkomarginaalin. Niin kuin yksityishenkilönä kuin yrityksenäkin otettuun lainaan, neuvotteluissa käydään läpi esimerkiksi asiakassuhdetta, luottotietoja, lainan käyttötarkoitusta ja vakuutta. On siis ymmärrettävää, että asuntolainan ja autolainan saamiseen vaikuttavat erilaiset asiat, sillä ne ovat suuruudeltaan usein erilaisia.

Lainan antajalle on tärkeää, että hän tietää saavansa rahansa takaisin ja mahdollisesti hyötyy itsekin investoinnista. Meidän tapauksessamme lainan antaja on tiiviissä yhteistyössä kanssamme ja hyötyy itsekin pidemmän aikavälin asiakaspaikkojen luomisesta liiketoimintatiloissamme, sillä tällä hetkellä asiakaspaikkoja on enemmän vain kesäaikaan. Investoinnilla tuodaan lisää paikkoja ympärivuotiseen toimintaan ja näin saadaan lisättyä paikan potentiaalia tuottaa vielä enemmän myös kesäajan ulkopuolella.

Lainan lyhentäminen

Lainan lyhentämiseen on erilaisia tapoja, joka sovitaan aina pankin kanssa ja kirjataan lainasopimukseen. Myös lainan lyhennysvapaat käydään yhdessä läpi, jolloin tarvittaessa asiakkaalla on mahdollisuus maksaa tietyn ajanjakson aikana vain korkoa, ei lyhentää lainaa.

Useimmiten lainan lyhentämistä tehdään tasalyhennyksin, tasaerin tai kiintein tasaerin. Tasalyhennys tarkoittaa, että kaikki lyhennykset ovat yhtä suuria ja maksuerät pienenevät laina-ajan kuluessa koron pienentyessä. Tasaerin maksettaessa tasaerä pysyy samana korkokannan tarkistusvälin ajan ja mahdollinen korkokannan muuttuminen muuttaa tasaerän suuruutta. Kiinteä tasaerä taas pysyy samana koko laina-ajan, mutta mahdollinen korkokannan muutos vaikuttaa laina-aikaan. Kiinteässä tasaerässä korkokannan nouseminen pidentää laina-aikaa ja korkokannan laskeminen taas lyhentää laina-aikaa. (Liike-elämän matematiikka, s. 259).

Omassa projektissani lainaa on haettu toiselta yritykseltä, mutta samat säännöt pätevät myös meidän tapauksessamme kuin pankista lainaa ottaessa. Meille laina oli helpompi saada toiselta yritykseltä, sillä liiketoimintamme on vielä alle vuoden ikäinen eikä lainaa siksi saa pankista niin helposti ilman henkilökohtaisen vakuuden antamista. Henkilökohtaisen vakuuden antaminen vielä osittain opiskelijana toimimisen ohella ei olisi ollut meille järkevä vaihtoehto. Toiselta yritykseltä lainaamiseen toki liittyy usein suuremmat korot, mutta lainanmaksuajasta ja muista käytänteistä sopiminen on ollut mielestäni joustavampaa.

Lähde

Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Keuruu: Edita Publishing Oy.

Kommentoi