Tampere
26 May, Sunday
20° C

Proakatemian esseepankki

YrityskaupatKirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Yrityskaupat

 

Podcast linkki

 

Idea tästä podcastista syntyi 27.1.2022 Revena Osk pajassa, jossa käsittelimme yrityskauppoja neljä tuntia kestävässä dialogi ringissä. Pajassa keskustelimme yrityskaupoista ja niihin vaikuttavista asioista, kuten uuden yrityksen brändin arvosta vs yrityksen potentiaalista. Osuuskunnassamme on jo muutamia yrityskauppa tapauksia, joista saimme hyvin synnytettyä konkreettisia keskusteluja. Laskimme myös osuuskunnassamme oleville liiketoiminnoille karkeita arvioita niiden tämänhetkisestä arvosta. Ensiksi selvitimme käyttökatteen kaavalla: liikevoitto + poistot tai muut arvon alentumiset + verot. Tämän jälkeen käytimme liiketoiminnan arvon määrittelyssä erittäin karkeaa kaavaa käyttökate x 5-8. Itse podcastissa puhumme yleisesti yrityskaupoista ja muun muassa liiketoimintakaupan ja osakekaupan eroista.

 

LÄHDELUETTELO

 

Vero.fi. 17.3.2010. Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa.  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48042/yrityksen_sukupolvenvaihdos_verotuksess2/

 

Mettovaara, J. n.d. Legistum. Yrityskaupat pk-yrityksessä. Viitattu 28.1.22. https://legistum.fi/aiheet/liiketoimintakauppa/

 

Finnvera. Yrityksen omistajanvaihdos. Viitattu 28.1.2022. https://www.finnvera.fi/kasvu/tietoa-omistajanvaihdoksesta

 

Antti Urrila. 2022. Hallitusosaamisenkurssi.

 

Kommentoi