Tampere
21 Jun, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjyys U/M?Kirjoittanut: Susanna Leinonen - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Moni akatemialainen varmaan pohtii, ryhtyäkö yrittäjäksi vai ei. Minä ainakin pohdin. Olen nähnyt yrittäjyydestä sekä ruusuisen kuvan että vähän vähemmän ruusuisen kuvan. Olen lama-ajan lapsi ja se on jättänyt jälkensä minuun ja perheeseeni, lähtien asenteesta työntekoon, aina tulotasoon saakka.

Yrittäjät.fi -sivustolla Yrittäjän abc:ssä sanotaan, että yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan kannattava yritystoiminta rakennetaan. Hyvä liikeidea on yritystoiminnan menestymisen perusedellytys.

Yrittäjän on oltava rohkea, kyettävä ottamaan riskejä, jotka ovat hallittavissa. Yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat välttämättömiä ominaisuuksia asiakassuhteissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sitkeys, paineensietokyky ja vahva usko omaan yritysideaan auttavat yrittäjää vaikeinakin aikoina. Yrittäjäksi aikovalta edellytetään myös kunnossa olevaa taloutta. (Yrittäjät.fi 2018).

Pelkojen vanki?

Yrittäjäksi ryhtymiseen voi liittyä monia pelkoja. Jos on jo palkkatyössä ja oma tulovirta on varmaa, on tottakai pelottavaa “hypätä tyhjän päälle”. Se varmasti askarruttaa, että mistä sitten löytäisi potentiaaliset asiakkaat ja pärjääkö kilpailussa muille yrityksille.

Omaa elämäntilannetta kannattaa tarkastella huolella. Yrittäjyys on aina enemmän tai vähemmän elämäntapa. Puhut, ajattelet, elät ja hengität yrityksesi kautta koko ajan. Se saattaa rasittaa parisuhdettasi, koska puolisosi voi tuntea olevansa “kolmas pyörä” tai ainakin vähemmän tärkeä sinulle kuin yrityksesi (vaikka näin ei olisikaan). Puolisosi tulisi hyväksyä ja kunnioittaa yrittäjyyttäsi. Toki työn ja vapaa-ajan sopivan suhteen löytämiseen saattaa mennä aikaa ja varsinkin yrityksen alkutaipaleella parisuhteelle tai perheelle voi jäädä vähemmän aikaa. Kun yritys on lähtenyt käyntiin niin luultavimmin muullekin elämälle löytyy taas aikaa. Muutenkin oma jaksaminen ja hyvinvointi voi askarruttaa. Kuinka varmistaa se, ettei uuvu stressin, paineen ja epävarmuuden alle? Mistä löytää aika ja itselle parhaiten sopiva tapa ladata akkuja?

Omia resursseja ja elämäntilannetta miettiessä voi olla hyvä miettiä, millainen yrittäjyys itselle sopisi. Vaihtoehtoja on runsaasti. Voi perustaa esimerkiksi toiminimen tai osakeyhtiön, lähteä kevytyrittäjäksi vaikka oman palkkatyön ohella tai perustaa sopivanlaisen tiimin kanssa osuuskunnan. Kaikki ratkaisut vaikuttavat omaan jaksamiseen ja siihen, mitä yrittäjyydellä haluaa tavoitella. Kun yritysmuoto ja omat tavoitteet ovat selvillä, onkin hyvä lähteä tulta päin.

Liiketoimintaympäristöt

Kuvaannollisesti liiketoimintaympäristöt voidaan jakaa neljään perusmalliin: viidakkoon, erämaahan, vuoristoon ja keitaaseen.

Viidakossa pätee tietenkin viidakon lait. Kilpailu on kovaa ja raakaa eikä siellä ole tilaa tunteille. Kilpailijasi saattavat haastaa sinut herkästi oikeuteen vaikka vain viedäkseen huomiotasi pois olennaisesta ja vähentääkseen resurssejasi. Esimerkiksi puhelinoperaattorit ja matkapuhelinvalmistajat toimivat tässä ympäristössä.

Erämaassa tuotot ovat pieniä ja hintakilpailu on kovaa, kate tuotannosta on matalaa. Joudut painamaan pitkää päivää, jotta saisit edes juuri ja juuri elätettyä itsesi. Saman alan yrityksiä on paljon eivätkä ne juurikaan erotu tai eroa toisistaan. Kuljetusalan yritykset ovat pääosin tässä ympäristössä.

Vuoristossa riskit ovat suuria, voit saada isoja voittoja, mutta myös menettää kaiken hetkessä. Usein valtiovalta on laeilla säännellyt tätä toimintaympäristöä. Perinteinen talonrakennus edustaa tätä toimintaympäristöä.

Keitaassa yrityksesi on jatkuvassa myötätuulessa. Kaikki toimesi tuovat uusia asiakkaita ja liiketoimintasi kasvaa nopeasti. Julkinen raha tukee usein tätä liiketoimintaympäristöä ja tuotekehitystä saadaan rahoitetuksi julkisin varoin. Informaatiotekniikan hullut vuodet edustivat keidasympäristöä.

Sillä ei oikeastaan ole yrityksesi menestymisen kannalta merkitystä, että missä liiketoimintaympäristössä toimit. Voit menestyä yhtä hyvin missä tahansa ympäristössä. Toisaalta voit myös epäonnistua ja menettää kaiken missä tahansa toimintaympäristössä. Tommi Kokonaho muistuttaa, että olennaista liiketoiminnassa pärjäämisessä on, että tekee oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Jotta näin osaisi toimia, täytyy kehittää systemaattisesti itseään, osaamistaan ja yritystään (Kokonaho 2007, 10).

Pääasia on, että tunnet alasi pelisäännöt ja aikasi trendit sekä osaat luoda itsellesi toimintastrategiaa tulevan varalle. Jos nykyiset asiakkaasi ostavat yhdenlaista palvelukokonaisuutta niin minkälaiset heidän tarpeensa ovat vaikka kolmen tai viiden vuoden päästä? Ostavatko he edelleen samanlaisia tuotteita ja palveluita?

Yritysmaailman hyvät, pahat ja rumat

Yrityksesi kannalta tärkeitä ihmisiä ja organisaatioita nimitetään sidosryhmiksi. Tavallisimpia sidosryhmiä ovat asiakkaat, työntekijät, rahoittajat, yhteistyökumppanit, ammattiliitot ja julkishallinto. Sidosryhmiä kannattaa arvostaa ja kunnioittaa. Suhteita sidosryhmiä kohtaan kannattaa hoitaa yhtä hyvin kuin mitä tahansa ihmissuhteita. Näytät arvostuksesi ja kunnioituksesi sidosryhmiä kohtaan, kun osoitat kuuntelevasi heidän palautteitaan, neuvojaan ja kehitysehdotuksiaan.

Suomessa on erittäin hyviä yrittäjyyttä edistäviä verkostoja ja erittäin ammattitaitoisia yrittäjyyttä tukevia henkilöitä. Esimerkiksi elinkeinoasiamiehet, uusyrityskeskusten yritysneuvojat sekä yrityshautomoiden ja yrityspalvelukeskusten henkilökunta aidosti ja vilpittömästi kantavat huolta sinusta ja haluavat edesauttaa yrittäjyyttäsi (Kokonaho 2007, 18). Verottaja ja muu julkishallinto puolestaan pyrkivät edesauttamaan toimintaasi ja ohjaavat sinua pelaamaan sääntöjen ja lakien mukaan.

On joitakin asioita, joita yrittäjän kannattaa pitää vähintäänkin uhkina omalle toiminnalle. Kilpailijat ovat tietenkin yksi uhka. Kilpailijat saattavat pyrkiä häiritsemään liiketoimintaasi ja käyttää suhteitaan yrityksesi mustamaalaamiseen. Kilpailu kuuluu yrittäjyyteen, mutta sitäkin on olemassa positiivista ja negatiivista.

Positiivinen kilpailu on rakentavaa. Se ajaa sinua ja yritystäsi eteenpäin. Tässä kilpailussa saatat itse voittaa ja joskus joku toinen voittaa, se on kilpailun henki ja se on hyvä ja luonnollinen olotila. Negatiivinen kilpailu ilmenee panetteluna ja sudenomaisena toimintana. Vältä sitä. Älä hauku kilpailijoitasi vaan kunnioita heitä ja ota oppia heidän onnistumisistaan ja virheistään.

Liike-elämässä vaanii myös susia. Mitä sudenomainen toiminta sitten on? Minkälaisia liike-elämän sudet ovat? He ovat häikäilemättömiä ja käyttävät sinua hyväkseen. Älä harjoita heidän kanssaan liiketoimintaa vaan varo heitä. Heidän huono maineensa ja huonot tapansa saattavat tarttua sinuunkin. He käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja saavuttaakseen henkilökohtaisia etuja ja usein he syyllistyvätkin laittomuuksiin. Susien tunnistamisessa kannattaa luottaa omaan intuitioonsa eli siihen, mitä ensivaikutelmasi ja kehosi tuntemukset sinulle kertovat. Toimi itse aina kunniallisesti ja vältä toimimasta suden tavoin.

Ole varovainen myös ammattiliittojen kanssa. Niiden perimmäinen tehtävä on saada etuja työntekijöille ja niiden toiminta voi kääntää yrityksesi henkilökunnan katseet yrityksessä sisäänpäin, jolloin asiakkaat voivat unohtua ja liiketoiminta heiketä. Työntekijät ovat tärkein sidosryhmäsi! Kohtele heitä siis hyvin ja oikein. Osoita heille, että arvostat heidän tekemäänsä työtä ja mieti keinoja, joilla voit sitouttaa henkilöstösi yritykseesi. Tällä tavalla vähennät työntekijöiden vaihtuvuutta.

Yrittäjä ja riskit

Yrittäjyyteen kuuluu tiedostettu riski. Yrittäjän tulee tietää, mitä hän on tekemässä, jolloin tiedetään mitä riskejä otetaan ja millaisia seurauksia riskit toteutuessaan aiheuttavat. Riskin ottaminen ilman laskentaa on uhkapeliä, ei ammattitaitoista yrittäjyyttä. Selvitä seuraavat asiat: tuotteesi hyödyt, miksi asiakas ostaa sinulta, paljonko asiakkaita voit enimmillään saada, paljonko asiakkaita voit hoitaa, mitä liiketoiminnan aloittaminen rahallisesti maksaa, paljonko on vähintään myytävä päivässä, viikossa ja kuukaudessa. Pidä huoli jatkuvasta kilpailukyvystäsi. (Kokonaho 2007, 21-22.)

Ensimmäisenä vuotenasi yrittäjänä sinun kannattaa varautua myyntisi hitauteen ja mahdollisesti myös siihen, ettet osaakaan myydä. Omistaudu myyntityösi ja myyntitaitojesi kehittämiseen. Ilman osaavaa myyntityötä yritykselläsi ei ole pitkällä aikavälillä mahdollisuuksia menestyä.

Eri tuotteiden ja palveluiden myyntiprosessi kestää eri pituisen ajan. Jos tarjoat kuluttajatuotetta alhaisella kappalehinnalla, voi yksi kauppa tapahtua 20 sekunnissa. Palvelun myyntiin tai ison kaupan tekemiseen sinulta voi mennä kuukausia tai vuosia. Mitä suurempi kauppa, sitä pidempään kaupan tekeminen kestää, koska kaupan riskit kasvavat. (Kokonaho 2007, 31.)

Ei ole myöskään yrittäjyyttä ilman henkilökuntaongelmia, ellet sitten ole yksinyrittäjä. Ensimmäinen kompastuskivi on löytää oikeanlaiset ihmiset töihin. Seuraavaksi täytyy pitää huoli henkilökunnan motivaatiosta, jotta heitä kiinnostaa tehdä työnsä kunnolla. Sinun kannattaa etsiä henkilöitä, jotka ovat sisäisiä yrittäjiä eli kantavat vastuun yrityksesi menestymisestä ja antavat kaikkensa yrityksesi eteen. Voit vielä kannustaa tähän joillain erityisillä kannustimilla.

Yrittäjyyden antamat lahjat

Vaikka yrittäjyyteen liittyy paljon epävarmuuksia ja riskejä, antaa se myös paljon positiivista elämääsi. Yrittäjänä kasvat ja kehityt ihmisenä. Opit ja koet hienoja asioita. Tulet pakostakin kärsivällisemmäksi. Opit olemaan välittämättä muiden mielipiteistä, epäonnistumisista ja pettymyksistä. Jos et opi, yrityksesi kärsii siitä.

Yrittäjyys tuottaa sinulle niin laajaa ja monipuolista vuorovaikutusta eri ihmisten, yritysten ja yhteisöjen sekä asioiden kanssa, että opit sen, mikä elämässäsi on sinulle aidosti tärkeää. Lisäksi voit ja saat kyllästymiseen asti vaikuttaa asioihin ja kantaa vastuun toiminnan onnistumisesta ja epäonnistumisesta.

Sinun ei tarvitse sietää huonoa johtamista, vaan saat johtaa itse itseäsi ja yritystäsi. Saat tehdä asiat juuri sillä tavalla kuin vieraan palveluksessa ollessasi ne olisi mielestäsi pitänyt tehdä. Huomaat joissakin asioissa olleesi oikeassa ja joissakin asioissa huomaat entisten esiemiestesi olleen oikeassa. Opit ymmärtämään entisen työpaikkasi tiukkaa, kustannustarkkaa ja vaativaa esimiestä, joka aina vaati konkreettisia tuloksia, koska itse muutut hänen kaltaisekseen. (Kokonaho 2007, 77-78.)

Ryhtyäkö yrittäjäksi?

Törmäsin Yrittäjät.fi -sivustolla hauskaan yrittäjyystestiin (https://www.yrittajat.fi/yrittajatesti). Sen mukaan itse olisin asiantuntija, jossa on potentiaalia yrittäjäksi. Pienellä koulutuksella, rohkaisulla, tuella ja sparrauksella minusta voisi tulla menestyvä yrittäjä.

Itse olen tullut siihen lopputulokseen kaiken lukemani, oppimani ja kokemani perusteella, että kaikkein tärkein yrittäjän työkalu on asenne. Kun asenne on kohdallaan niin sillä pääsee jo pitkälle. Täytyy olla sitkeä, periksiantamaton, tiedonjanoinen, avoin, sopeutuvainen ja rohkea. Jos valmistautuu mahdollisimman hyvin tekemällä ainakin liiketoimintasuunnitelman, määrittelemällä omat tavoitteensa ja kartoittamalla omat verkostonsa, niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Yrittäjäksi ryhtymiseen sopii oikeastaan hyvin sanonta: eihän sitä tiedä ennen kuin kokeilee.

LÄHTEET:

Kokonaho, T. 2007. Älä koskaan ryhdy yrittäjäksi – 50 asiaa yrittäjyydestä. 1. painos. Helsinki.

Yrittäjät. fi. Nettisivusto. Luettu 21.1.2019. https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/oletko-valmis-yrittajaksi-316168

Kommentoi