Tampere
20 Jun, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Yksilö: TunnelukotKirjoittanut: Noora-Emilia Hassinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tunne lukkosi - vapaudu tunteiden vallasta
Kimmo Takanen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

1 JOHDANTO

Tunnelukkojen avaamisessa on kyse siitä, että poistumme mukavuusalueeltamme, otamme riskejä ja raivaamme itsellemme uuden polun, vanhan tutun tilalle. Joudumme kohtaamaan vanhoja, kipeitäkin muistoja ja käsittelemään asioita, jotka tekevät meistä aika ajoin hauraita. Se on kuitenkin sen arvoista, sillä tunnelukkojen kanssa eläminen on usein hyvin raskasta ja vie meitä kohti ei-toivottua lopputulosta. Kun tunnelukkoja oppii käsittelemään ja niiden kanssa oppii toimimaan, tulee elämästä paljon antoisampaa ja helpompaa.

 

2 TUNNELUKKOJEN TARKOITUS, VAIKUTUS JA SYNTY

Tunnelukot ovat syntyneet meille lapsuudessamme ja ne ovat silloin syntyneet suojellakseen meitä vallitsevassa tilanteessa. Ne ovat opittuja tapoja reagoida tilanteissa ajatusten, tunteiden ja toiminnan tasolla (Takanen 2011, 23). Tunnelukot ovat mielemme malleja ja mielen malleja kutsutaan skeemoiksi. Skeemat ovat sisäisiä malleja tuntea, ajatella ja toimia tietyssä tilanteessa (Takanen 2011, 21).

”Yleensä tunnelukot ovat hyvin kehittyneitä jo kouluikään mennessä. Tunnelukko jatkaa vahvistumistaan jokaisen toiston kautta lapsuudesta lähtien tähän päivään saakka.” (Takanen 2011, 23).

Tunnelukot syntyvät tilanteessa, jossa lapsen emotionaaliset perustarpeet eivät tyydyty ja lapsi koittaa yksin selviytyä tilanteesta (Takanen 2011, 107). Taustalla voi siis olla todella ikäviäkin muistoja ja kokemuksia lapsuuden tilanteista ja kasvuympäristöstä. Yhdelläkään lapsella nämä kaikki perustarpeet eivät tyydyty täydellisesti (Takanen 2011, 107). Näin ollen, jokaisella meistä on tunnelukkoja, mutta niiden vahvuus ja ilmeneminen on yksilöllistä.

 

2.1 Kahdeksantoista tunnelukkoa

Tunnelukkoja on kahdeksantoista erilaista. Ne syntyvät eri laisissa tilanteissa ja jokainen niistä sisältää uskomuksen, joka rajoittaa elämäämme. Tunnelukot ja niiden sisältämät uskomukset ovat:

 • Alistuminen – ”minun on pakko alistua”
 • Emotionaalinen estyneisyys – ”tunteet on hallittava”
 • Epäonnistuminen – ”olen epäonnistuja”
 • Hylkääminen – ”minut hylätään kuitenkin”
 • Hyväksynnän haku – ”toiset määrittävät arvoni”
 • Kaltoin kohtelu – ”kuka tahansa voi haavoittaa”
 • Kietoutuneisuus – ”kaikki täytyy jakaa kanssasi”
 • Oikeutus – ”minulla on oikeus!”
 • Pessimistisyys – ”kaikki menee kuitenkin pieleen”
 • Rankaisevuus – ”virheistä pitää rangaista”
 • Riippuvuus – ”en pärjää yksin”
 • Riittämätön itsekontrolli – ”teen mitä haluan, milloin haluan!”
 • Suojattomuus – ”maailma on vaarallinen paikka”
 • Tunnevaje – ”kukaan ei oikeasti välitä minusta”
 • Uhrautuminen – ”tehtäväni on palvella toisten tarpeita”
 • Ulkopuolisuus – ”en kuulu mihinkään”
 • Vaativuus – ”olen riittämätön”
 • Vajavuus – ”olen kelvoton” (Takanen 2011, 17-18).

 

2.2 Tunnelukkojen vaikutus

”Tunnelukon aktivoituessa mantelitumake aktivoituu ja tuottaa tiedostamattomien emotionaalisten lapsuusmuistojen pohjalta tunnereaktion.” (Takanen 2011, 36).

Meillä jokaisella on tiedostamaton pyrkimys saattaa päätökseen niitä asioita, jotka lapsuudessa jäivät ”kesken”. Tällä tarkoitetaan sitä, että aiheutamme tiedostamattamme itsellemme aikuisiässä vielä uudelleen ja uudelleen niitä lapsuuden olosuhteita, jollaisissa tunnelukkomme aikoinaan aiheutuivat.  Pyrimme saamaan ”lapsuuden draamaa” onnelliseen loppuun, vaikkemme siinä onnistukkaan. (Takanen 2011, 92.) Tällaisia tilanteita lapsuudessa on voinut olla esim., että olemme jääneet lapsena toistuvasti vaille vanhemman huomiota, arvostusta ja läheisyyttä. Toistamme tilannetta aikuisiällä valitsemalla itsellemme epäedullisen kumppanin, joka aiheuttaa meille samanlaisen tunnevajeen kokemuksen.

”Sabotoimme itse mahdollisuuksiamme omalla suhtautumistavallamme emmekä edes ymmärrä toimintamme vaikutusta, vaan luulemme asioiden johtuvan ennen kaikkea ulkoisista olosuhteista ja toisista ihmisistä.” (Takanen 2011, 87).

”Tunnelukkojen ohjaamina rakennamme elämäämme sellaiseksi, että tunnelukkomme aktivoituisivat mahdollisimman vähän.” (Takanen 2011, 76). Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilöllä on esimerkiksi epäonnistumisen tunnelukko, ei hän laita itseään tilanteeseen, jossa on suuri epäonnistumisen mahdollisuus. Hän pysyttelee vankasti turvallisella mukavuus- ja vahvuusalueellaan ja menettää näin ollen uusia mahdollisuuksia.

 

3 TUNNELUKKOJEN AVAAMINEN

”On tärkeää, että tutustut itseesi ja omiin tunteisiisi, jotta löydät ne lapsuuden tarpeet, jotka olet torjunut tietoisuudestasi.” (Takanen 2011, 97).

Tunnelukkojen avaaminen ei ole helppo prosessi, mutta se kannattaa. Tunnelukkojen avaaminen lähtee liikkeelle siitä, että tunnistaa omat tunnelukkonsa nykyisessä elämäntilanteessaan. Täytyy tutkia omaa elämäntilannetta ja kuinka tunnelukot näkyvät elämän eri osa-alueilla, kuten ihmissuhteissa, opiskelussa, vapaa-ajalla tai töissä. (Takanen 2011, 47-48.)

Tunnelukkojen avaamiseen on monta erilaista keinoa. Kimmo Takasen Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta -kirjasta (2011) löytyy tunnelukkotesti, jolla voi päästä hyvin alkuun. Takanen on myös luonut kirjan oheen Tunnelukkojen työkirjan (2020), jonka avulla tunnelukkoja voi lähteä purkamaan entistä laajemmin.

Parhaimman avun kuitenkin saa, kun prosessiin ottaa mukaan alan ammattilaisen, joka on perehtynyt tunnelukkoihin ja niiden käsittelyyn. Yksi parhaimpia tapoja on varmasti skeematerapia, jossa tunnelukkoihin ja niiden syntyperiin päästään kunnolla pureutumaan. Myös life coachingista voi löytyä tukea tunnelukkojen käsittelyyn ja coachit ovat saaneet koulutuksen niiden kanssa toimimiseen.

 

4 POHDINTA

”Kun haluat jotain, voit kysyä itseltäsi: Onko tämä se mitä juuri nyt tarvitsen?” (Takanen 2011, 42).

Tunnelukot vaikuttavat laaja-alaisesti koko elämäämme. Onkin erittäin tärkeää, että kysyy itseltään, elänkö juuri sellaista elämää, jota haluan? Jos vastaus on kieltävä, yksi hyvä keino perehtyä asiaan voi olla syventyä tunnelukkoihin ja niiden vaikutuksiin nykytilanteessa.

Life coachingissa keskitymme tunnelukkoihin ratkaisukeskeisellä otteella ja etsimme keinoja muuttaa jokaisen asiakkaan toimintatapoja positiivisempaan suuntaan. Coaching onkin hyvä pari skeematerapian tueksi, sillä terapiassa keskitytään enemmän menneisyyteen, kun life coachingissa katse on aina ratkaisukeskeisesti tulevaisuudessa.

Life coachingista löytyy useita erilaisia menetelmiä tunnelukkojen kohtaamiseen ja yksi niistä on esimerkiksi tulla tietoiseksi omasta kognitiivisesta kolmiosta. Kognitiivinen kolmio pohjautuu käyttäytymispsykologiaan ja siinä kuvataan ajatuksen, tunteen ja toiminnan suhdetta toisiinsa. Tunnelukot saavat meidät ajattelemaan negatiivisia asioita itsestämme, toisistamme ja maailmasta (Takanen 2011, 16).  Ne pohjautuvat sisäisiin uskomuksiin, jotka vääristävät tapaamme katsoa maailmaa. On siis tärkeää, että myös näihin sisäisiin uskomuksiin puututaan ja yksi hyvä keino siihen on kognitiivinen kolmio.

Kognitiivinen kolmio. Kuva: Noora-Emilia Hassinen

Myös runsaasti muita menetelmiä löytyy, kuten ratkaisukeskeinen dialogi asiakkaan kanssa, Tunteen lieventäminen dialogin avulla -harjoitus, Irti menneestä -kirje, Ikävästä tunteesta vapautuminen -harjoitus tai esimerkiksi muita kirjoitusharjoituksia emotionaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

On hienoa päästä työskentelemään asiakkaiden kanssa näinkin syvien, herkkien ja tärkeiden asioiden parissa, joilla on suuri vaikutus asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kommentoi