Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Vuorovaikutustaitojen merkitys tiimissäKirjoittanut: Roosa Huhtamäki - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kuuntele ja tule kuulluksi
Tony Dunderfelt
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Vuorovaikutustaitojen merkitys tiimissä

 

Johdanto

Oletko koskaan törmännyt tilanteeseen, jossa heräät huomaamaan, ettei sinun asiaasi oikeastaan edes kuunnella. Ihmiset ovat paikalla, muuteivat läsnä. Niin valitettavaa kuin se onkin, olen kohdannut useita tilanteita, joissa selitän silmät suurina minulle tärkeästä aiheesta, vain huomatakseni, ettei kukaan ole enää läsnä saatikka kuulolla. Usein kyseisen tilanteen kohtaaminen jättää kertojalle ikävän, sekä tyhjän olon. Eikö mielipiteelläni ole mitään merkitystä? Eikö minua arvosteta ihmisenä tarpeeksi, jotta minua kuunneltaisiin? Väsyneessä, sekä stressaantuneessa mielentilassa voi olla hyvinkin yleistä vaipua huomaamattaan ulos keskustelusta aivan omaan kuplaansa. Ajatukset leijailevat loppupäivän häämöttävissä askareissa ja ympärillä tapahtuva keskustelu on enää vain sakeaa tausta sorinaa ajatusten taustalla. Pian korkeampi ääniaalto saa sinut havahtumaan ja herättää sinut takaisin mukaan ympäröivään keskusteluun. Tuttua, eikö?

Oletko koskaan ajatellut syvällisemmin, millainen kuuntelija olet? Ja onko kuunteleminen sinulle niin helppoa, mitä olit sen kuvitellut olevan? Luin hiljattain Tony Dunderfeltin kirjan: Kuuntele ja tule kuulluksi (Kauppakamari, 2015). Kirjassa käsiteltiin paljon kuuntelun ja kuulluksi tulemisen taitoa. Vaikka jokainen tiedostaa kuuntelevansa ihmisiä, vain harva osaa pysähtyä pohtimaan millä tavoin oma kuuntelu ilmenee käyttäytymisessään.

Opiskelen ensimmäistä vuotta Tampereen Proakatemialla ja kohtaan päivittäin tilanteita, jossa olen vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Olen huomannut, miten suuri ero vallitsee kahdenkeskisissä dialogeissa useamman henkilön väliseen vuoropuheluun verrattuna. Olen osana Hurmoksen tiimiä, johon kuuluu 22 energistä, idearikasta, yrittäjyydestä kiinnostunutta persoonaa, joiden kanssa olen päässyt rakentamaan toimivaa, sekä avaraa tiimikommunikointia. Tässä esseessä tahdon pohtia tiimin vuorovaikutustaitoja syvemmin, sekä selvittää miten iso rooli vuorovaikutustaidoilla tiimin sisässä on.

 

 

Mitä hyvä ja toimiva vuorovaikutus pitää sisällään?

Tiimimme Hurmos kävi yhdessä läpi keskusteluun ja kuunteluun liittyviä arvoja ja seikkoja, jotta saavuttaisimme turvallisen ja innostavan kommunikointi ympäristön. Pohdimme mm. mitä psykologinen turvallisuus tiimissämme tarkoittaa. Tiimimme oli ehdottomasti sitä mieltä, että jokaisella tulisi olla oikeus ilmaista oma mielipiteensä, ilman pelkoa. Jokaisen mielipide on yhtä arvokas. Tiimimme omaksui myös vahvasti sen, että luottamus edellyttää avoimuutta puolin ja toisin. Yhteinen aika tiimin kesken lähentää ja luo luottamusta toistemme välille. Rohkea ja avoin keskustelu rakentaa tiimimme tavoitteita, sekä luottavainen ilmapiiri auttaa tiimiämme kehittymään yhdessä tiiminä. Koen olevani hyvin onnekas saadessani jakaa nämä arvot tiimini kesken, sekä koen että nämä mielessä pitäen pääsemme sukeltamaan aivan uusille kommunikoinnin ulottuvuuksille. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, miten vuorovaikutustaitomme seuraavien vuosien varrella kehittyy.

Kirjassa: Kuuntele ja tule kuulluksi (Kauppakamari ,2015) Dunderfelt mainitsee hyvän keskustelun pitävän sisällään: läsnäolon, tarkentavat kysymykset, kiinnostuksen, keskustelun ohjaamisen, hyväksymisen, sekä rakentavan tulkinnan. Nämä voidaan mielestäni mieltää hyvän kommunikoinnin kulma kiviksi. Ihminen aistii toisen läsnäolon, sekä osaa tulkita kehon kieltä. Mikäli tiimi kaverisi istuu nurkassa vilttiin kääriytyneenä polvet sylissään ja pää painuksissaan, huomaat heti, ettei hän ole vastaanottavaisimmillaan. Mikäli uusi ideasi ei herätä tarkentavia kysymyksiä, muiden kiinnostusta, taikka hyväksymistä saatat tulla miettineeksi: ”ymmärsikö kukaan minua?”. Onkin tärkeää kiinnittää huomiota kyseisiin seikkoihin, kun lähtee rakentamaan tiimin dialogia.

 

 

Tiimi dialogi

Kun ajattelen tilannetta, jossa 22 henkilöä kokoontuu huoneeseen istumaan ja käymään läpi erinäisiä pinnalla olevia aiheita, mieleeni juolahtaa eläintarha täynnä apinoita, jotka sinkoilevat paikasta toiseen ja huutavat kilpaa toistensa päälle. Välillä meno todellakin näyttää tältä. Mutta kun ajattelen hyvää ja inspiroivaa keskustelua, mieleni valtaa Dunderfeltin hyvän keskustelun piirteet, sekä kaikkien läsnäolo. ”Kuuntele, äläkä vain kuule” (Tony Dunderfelt, Kuuntele ja tule kuulluksi, Kauppakamari 2015).

On hienoa huomata, millaiseen kuplaan tiimimme pääsee, kun kaikki ovat aidosti läsnä ja kuulolla. Olemme myös tiiminä laatineet selkeät säännöt, joita kukin noudattaa keskustelumme aikana. Säännöt ovat mielestäni tärkeät, sillä ne koskevat jokaista tiimiläistämme ja tällöin tiimissä vallitsee kaikkien osapuolten välinen tasa-arvo. Dialogimme ajaksi mm. teknologisten laitteiden käyttö on kielletty. Nykymaailmassa puhelin on suurin keskustelun harhauttaja, sillä siihen tasaiseen tahtiin kilahtavat ilmoitukset vievät huomion, sekä keskeyttää ajatuksen juoksun täysin. Koen, että älylaitteista luopuminen on ollut loistava päätös tiimin sisällä vallitsevan läsnäolon ja kommunikoinnin kannalta.

 

 

Kuuntelun taito

Monesti kuulemme, muttemme kuuntele. Esimerkiksi omien näkemysten tai kokemusten heijastaminen toisen kertomaan saa meidät ajattelemaan ja vetäytymään täyden kuuntelun tilasta, sekä pahimmassa tapauksessa myös keskeyttämään puhujan. Dunderfeltin mukaan ihmisen tulee olla kuuntelemisen tilassa vähintään 30 sekuntia, jotta hän saa käsityksen mistä edes puhutaan. (Kuuntele ja tule kuulluksi, Kauppakamari, 2015)

Mielestäni kuuntelu on erittäin tärkeä taito ja siitä on valtavasti hyötyä kommunikoinnissa. Kun osaat kuunnella, osaat kunnioittaa muita ihmisiä, sekä ymmärtämään heitä paremmin. Mikäli olet voimakas persoona ja kova suustasi kuuntelijan rooli saattaa jopa rauhoittaa sinua, jolloin koko ilmapiiri rauhoittuu. ”Kuuntelemisen avulla rakennetaan siltoja ja ymmärrystä erilaisten ihmisten välillä, luodaan psykologista ja sosiaalista pääomaa, kehitetään tuotantoa ja harjoitetaan rakkautta käytännössä.” (Tony Dunderfelt, Kuuntele ja tule kuulluksi, Kauppakamari 2015). Kun ymmärrät ja sisäistät puhujan kokemuksen, pääset ikään kuin kokemaan kertojan tunteen.

 

 

Miten rakentaa toimiva kommunikointi?

Saadakseen menestyvän ja yhtenäisen tiimin on tärkeää ymmärtää ryhmän kommunikoinnin tärkeys. Löysin netistä artikkelin, jossa listattiin kolme keinoa millä välttää yleiset sudenkuopat tiimityöskentelyssä. (Lifted.n.d). Artikkeli sisälsi paljon samoja näkemyksiä mitä tiimimme vaalii. Yhtenä keinona nostettiin erilaisuuden hyväksyminen ja sen hyödyntäminen tiimissä. Jokainen meistä on oma uniikki persoona ja jokaisella on tiimissä oma paikkansa. Toisen heikkous, voi olla toisen vahvuus. On tärkeää pohtia miten kukin tiimin jäsenistä voi parhaiten hyödyntää osaamistaan ja vahvuuksiaan tiimissä. On myös ensisijaisen tärkeää, että kukin persoona hyväksytään ja kaikkia kunnioitetaan, jotta jokainen uskaltaa tuoda rohkeasti esiin omia näkemyksiään ja mielipiteitään. Koen, että tiimissämme valitsee avoin kommunikaatio, joka oli myös artikkelissa nostettu pinnalle. Jokainen tiimi kokee välillä väärinkäsityksiä ja kohtaa erinäisiä konflikti tilanteita. Avoin ja rehellinen kommunikointi toimii tällöin avain asemassa, jotta tilanteista päästään eteenpäin, sekä opitaan. Jokaisen on hyvä pohtia omaa panostaan kommunikoinnissaan ja miettiä mitkä asiat vievät tiimiä kohti yhteistä tavoitetta. Artikkelin kolmas ja viimeinen nosto koskee selkeiden tavoitteiden asettamista. Kun kaikilla on yhteinen ja selkeä tavoite, sekä päämäärä motivoi tämä kutakin antamaan parhaan panoksensa pöytään. On myös hyvä selvittää mitä rooleja kukin suorittaa tavoitteen saavuttamiseksi, sekä mihin toiminnalla pyritään. Lopuksi on hyvä muistaa, että tiimi koostuu laajasti eri persoonista ja eri elämänkokemuksia kokeneista ihmisistä. On tärkeä hahmottaa, että kaikilla on oma tausta ja eriävät ajatusmallit. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja myös tiimityötaitoja voi oppia hiomaan!

 

 

 

Lähteet:

Lifted.n.d.Blogi.Luettu 13.3.2023

https://lifted.fi/blogi/sosiaalisuus/tiimityöskentely/

Dunderfelt,T.Kuuntele ja tule kuulluksi.Kauppakamari, 2015.

Kommentoi