Tampere
19 May, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

12 hKirjoittanut: Hanna Paltaani - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tiimimme pääsi toteuttamaan ensimmäistä 12 h-haastettaan Proakatemialla 28.11.2023. Itse päivä sisälsi hienon uuden kokemuksen lisäksi oppimisen hetkiä itsestämme ja toisistamme sekä paljon eväitä tuleviin haasteisiin. Seuraavaksi kerron, mitä kaikkea päivämme sisälsi valmisteluineen ja mitä siitä opimme.

 

Mikä on 12 h?

12 h on Proakatemian haaste, joka toteutetaan tiimi kerrallaan. Valmentaja valitsee tiimille yrityksen, yhdistyksen tai muun tahon, joka esittää tiimille toimeksiannon. Meidän tapauksessamme ja oletan, että aiemminkin on näin ollut, osuuskuntamme oli jaettua kahteen osaan, eli kahteen tiimiin. Molemmat tiimit saivat oman toimeksiannon samalta toimeksiantajalta. Tiimit eivät kuitenkaan kilpailleet keskenään ja tällä kertaa toimeksiannon suorituksesta ei saanut rahallista, eikä muutakaan palkintoa.

 

Tiimit saavat aina tietää toimeksiannon vasta, kun itse 12 h-tapahtuma alkaa. Tiimeillä on 12 tuntia aikaa ratkaista toimeksiantajan haaste, ideoida, suunnitella, tehdä raportti sekä suunnitella pitchaus. Lopuksi valmiista suunnitelmista lähetetään hetki ennen 12 tunnin päättymistä raportti toimeksiantajalle, jotta hän ehtii hieman perehtyä siihen ennen esitystä. Suunnitelma pitchataan toimeksiantajalle ja valmentajalle ja toimeksiantaja antaa tiimille palautteen ja arvosanan.

 

Valmistautuminen

Teimme 12 h-päivää varten projektiryhmän, joka vastasi päivän suunnitteluun ja valmisteluihin liittyvistä asioista. Kyselimme vanhemmilta proakatemialaisilta, miten päivään voisin varautua ja valmistautua. Itse haastattelin Roiman Niina Piiraista. Luin myös Proakatemian esseepankista useita 12- ja 24 h-haasteisiin liittyviä esseitä, jotta saisin mahdollisimman laajan kuvan itse tapahtumasta. Saimme käytännön vinkkejä muun muassa eväiden, taukojen ja tunnelman ylläpitämiseen liittyen. Vanhemmat opiskelijat painottivat yhteishengen, hyvän meiningin ja muiden tsemppaamisen merkitystä. Meille kerrottiin, ettei päivää juurikaan pysty ennalta valmistautumaan, mutta sitäkin tärkeämpää on asennevalmistautuminen.

 

Vanhempien opiskelijoiden vastauksissa painottui myös se, että meidän tulisi olla avoimia kaikille ideoille, eikä ampua niitä alas. Innovoinnilla, heittäytymisellä ja luovuudella on suuri rooli koko päivän onnistumisessa ja liian realistiset ja ratkaisukeskeiset ihmiset voivat olla jopa haitaksi tiimille.

 

Roolituksen merkitys korostui myös selkeästi. Meitä kehotettiin miettimään, missä kunkin tiimiläisen vahvuudet ovat. 12 h-haasteessa kannattaisi olla ainakin projektipäällikkö tai kaksi sekä raportista vastaava henkilö. Tiimimme päätti, että roolit jaetaan vasta, kun tiedämme toimeksiannon, sillä sen myötä roolitukset olisivat kuitenkin saattaneet mennä uusiksi.

 

Koska tiesin joutuvani lähtemään 12 h-päivästä pois jo klo 16, oli minun tehtäväni tehdä valmiiksi raporttipohja. Sain vanhemmilta opiskelijoilta neuvon, että raporttipohjan tulisi ainakin sisältää perusasiat, kuten sen, mitä tutkittiin, miten tutkittiin, millaisia tuloksia saatiin, miten tuloksia hyödynnettiin ja millaiseen ratkaisuun päädyttiin. Tämän lisäksi tulisi miettiä muutenkin, mikä kaikki on sellaista infoa, mikä asiakkaan on pitchauksen lisäksi hyvä päästä lukemaan.

 

Lisäksi raporttia täyttäessä ja koko toimeksiantoa rakentaessa tulisi pitää kirkkaana mielessä se, mitä ollaan tekemässä ja kenelle. Kuinka ratkaisumme palvelee asiakasta ja mahdollisesti hänen asiakkaitaan, joita varten tuote tai palvelu kehitetään? Esitystä suunniteltaessa tulisi myös koko ajan pitää mielessä asiakkaan näkökulma ja hänellä jo oleva tieto ja muistaa se, että pitchaus tehdään toimeksiantajalle, ei muille akatemialaisille.

 

Tein valmiiksi kaksi raporttipohjaa – toisen, joka oli vain lista kysymyksiä ja asioita, joita meidän pitää toimeksiannon toteutuksessa, sen eri vaiheissa ja raportin täyttämisen suhteen huomioida sekä valmiin Canva-pohjan, jolle pystyimme alkaa täyttämään raporttia. Olin täyttänyt Canva-raporttipohjaan kaiken, mitä valmistautumisvaiheessa pystyin. Koska tietoa toimeksiantajasta eikä juurikaan koko päivästä sen tarkemmin etukäteen ollut olivat molemmat raporttipohjat tehty sekä vanhempien opiskelijoiden ohjeiden, että omien päättelyideni ja oletusteni pohjalta.

 

Valmiina haasteeseen

Kun 12 h päivä koitti, kokoonnuimme pajatilaan tapaamaan toimeksiantajan ja kuulemaan toimeksiannot. Vastassamme oli Anssi Manninen, joka esitti Flyynalle kaksi toimeksiantoa. Toisessa toimeksiannossa tiimin tulisi kehittää Bussiyhtiö Bussi-Manniselle yksi tai useampi bussimatkapaketti, jolla saataisiin houkuteltua bussimatkoille noin 25-40 -vuotiaita matkustajia. Toinen toimeksianto liittyi siihen, miten Ruoveden yrityksiin saadaan puhallettua uutta henkeä ja  sekä yrityksiä, että yrityskauppaa kehitettyä. Olimme jakaneet osuuskuntamme valmiiksi kahtia, tällä kertaa omasta mielestämme ihan raikkaalla tyttö-poika-jaolla. Tytöt saivat hoitaakseen bussimatkailu-toimeksiannon ja pojat Ruoveden yrityksiä koskevan haasteen.

 

Päivä lähti liikkeelle mukavissa merkeissä ja ainakin tytöt totesivat sen myös ääneen – oli kivaa tehdä yhdessä ja tällä porukalla. Osa projektitiimistä oli hankkinut meille eväitä päivän varalle ja linnoittauduimmekin eväskippojen välittömään läheisyyteen suunnittelemaan päivämme kulkua.

 

Seuraavaksi oli vuorossa ideointi. Meidän tiimimme käytti vain yhtä ideointimenetelmää, perinteistä 2ideoita post it-lapuille”-tekniikkaa. Annoimme itsellemme viisi minuuttia aikaa kirjoittaa niin monta ideaa, kuin suinkin keksimme. Ideoita tuli runsaasti ja niiden pohjalta aloimme hahmottelemaan laskettelumatkaa Ruotsin Åreen. Teimme heti alkuun Forms-kyselyn, jossa kysyimme erilaisia kysymyksiä liittyen muun muassa matkakohteisiin, hintatasoon, matkan ideaaliin kestoon ja jota jaoimme eri kanavissa. Saimme runsaasti vastauksi ja näiden pohjalta lähdimme hahmottelemaan tarkemmin suunnitelmaamme.

 

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa

Päivä sujui tehokkaasti, mutta leppoisasti ja pääosin hyvässä yhteishengessä työskennellen. Jaoimme työtehtävät melko selkeästi, mutta ainakin omalla kohdallani jouduin välillä muokkaamaan tehtäviäni. Muistimme esimerkiksi melko myöhäisessä vaiheessa, että meille toimeksiannot esittänyt Anssi Manninen oli alleviivannut bussimatkoista tekemäänsä opinnäytetyötä, joten päätimme ottaa opinnäytetyön selattavaksi. Minun oli helpoin hypätä tähän tehtävään, enkä kokenut tehtävien vaihtumista lennosta mitenkään tekemistäni häiritseväksi asiaksi.

 

Ennen kuin olin huomannutkaan, päivä oli minun osaltani jo pulkassa ja minun piti lähteä. Oli harmillista jättää muut työskentelemään ja itse lähteä, mutta tiesin toimeksiannon olevan hyvissä käsissä. Koko ryhmämme oli työskennellyt tasaisen tehokkaasti koko päivän ja näyttänyt, että homma on hallussa.

 

Myöhemmin illalla sain videotallenteen tiimimme pitchauksesta. Se meni loistavasti ja olin tiimistäni kovin ylpeä. Saimme arvosanaksi 4+, mikä on mielestämme ensikertalaisille oikein hyvä numero.

 

12 h-palautepaja

Pidimme parin päivän päästä tapahtumasta 12 h-palautepajan, jossa kävimme läpi päivää, sen onnistumisia ja epäonnistumisia niin valmisteluiden, roolituksen, aikataulutuksen, kuin itse toteutuksenkin osalta. Yleisesti ottaen tunnelma päivästä oli koko tiimillämme positiivinen. Sekä tyttöjen että poikien ryhmä oli kokenut työskentelyn mielekkääksi ja tiimihenkeä nostavaksi. Pojat kokivat hyvin ymmärrettävästi oman toimeksiantonsa haastavampana ja epämääräisempänä, kuin meidän tyttöjen toimeksiannon ja olen heidän kanssaan samaa mieltä.

 

Annoimme myös palautetta yksi kerrallaan toinen toisillemme päivästä ja pääosin tämä oli kaikille vain positiivista. Kiitosta saivat muun muassa toisten tsemppaaminen, johtaminen, delegoiminen, pitchaus, tehokas etätyöskentely sekä niin tunnelman nostattaminen, kuin sen pitäminen tarpeeksi rauhallisena, jottei meno villiintynyt ajoittain aivan liian hurjaksi. Itse sain kiitosta muun muassa hyvistä etukäteisvalmisteluista raporttipohjien osalta ja muutenkin hyvästä valmistautumisesta. Rakentavaa palautetta sain siitä, että minun pitäisi luottaa enemmän omaan tekemiseeni. Tämä on hyvin totta ja yritän kiinnittää siihen huomiota jatkossa.

 

Jatkoon vietäväksi

Totesimme yhdessä voivamme valmistautua seuraaviin 12 h-haasteisiin ja myöhemmin 24-haasteeseen tekemällä kokemuksemme pohjalta vielä entistä paremmat raporttipohjat ja miettimällä roolitusta etukäteen (kuitenkin varautuen siihen, että roolitus voi toimeksiannon myötä mennä aivan päälaelleen). Itse haasteeseen pystymme jatkossa vastaamaan paremmin pysymällä kirkkaammin kiinni toimeksiannossa ja siinä, mitä siinä todella haetaan sekä esimerkiksi aikatauluttamalla tekemisemme paremmin. Myös erilaisia ideointitekniikoita olisi hyvä käyttää ja olla niiden suhteen luovempi.

 

Kokonaisuudessaan 12 h oli mukava, sopivan haastava ja tiimiä yhdistävä päivä, josta jäi hyvä maku suuhun. Luulen, että ainakin suurin osa tiimistämme suhtautuu tuleviin 12 h-haasteisiin odottavalla ja innokkaalla mielellä ja rima korkealle nostettuna.

 

Lähteet:

Hyytinen, J. 2020. Konsepti nimeltä 12 h. Proakatemian esseepankki. 7.12.2020. https://esseepankki.proakatemia.fi/konsepti-nimelta-12h/

Kantosalo, J. 2023. 24 valmistautuminen ja 12 h harjoitukset. Proakatemian esseepankki. 14.11.2023. Luettu 25.11.2023. https://esseepankki.proakatemia.fi/24h-valmistautuminen-ja-12h-harjoitukset/

Piirainen, N. Opiskelija, yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tradenomitutkinto. 2023. Whatsapp-keskustelu 25.11.2023.

 

Kommentoi