Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Vahvuuksien hyödyntäminen luottamuksen rakentumisen työkalunaKirjoittanut: Karoliina Kovalainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

“Luota, älyä, hotki.”

Hurman oma paraikaa rakentuva palvelu, työstönimeltään Tiimipöpö, on tiimiläisten valmennus. Sen ydin on ”luota, älyä, hotki” eli luottamus, älykkyys ja nälkä. Palvelun kehittämisen kannalta on tärkeää, että jokainen omista tiimiläisistämme ymmärtää, mitä palvelun ydin tarkoittaa, jotta he voivat toimia sen mukaisesti – niin työstövaiheessa kuin palvelua testatessamme ja viedessämme sen lopullisesti käytäntöön. Ytimen kolmesta osasta tiimimme mielestä ehdoton ykkönen on luottamus. Ei voi olla olemassa tiimiä, jos ei ole luottamusta.

Luottamuksen lähteillä

Luottamus kohdistuu tiimeissä pääosin ihmiseltä ihmiselle, eli se syntyy vuorovaikutuksen ja yhteisen tekemisen kautta henkilökohtaisesti jokaisen tiimiläisen kesken. Kun toisiin luotetaan tarpeeksi, syntyy tiimissä luottamuksen ilmapiiri. (Okko, S. 2018.)

Luottamuksen ilmapiirin syntymiseen vaikuttaa lukemattomat eri tekijät. Niistä lähden tässä tekstissä nyt avaamaan sitä, miten yksilöiden vahvuuksien hyödyntäminen voi vaikuttaa luottamuksen rakentumiseen.

Vahvuudet esille!

Mitä ne vahvuudet sitten ovat? Jari Saarenpää kertoo artikkelissaan ”Miten rakennan luottamuksen ilmapiirin omassa tiimissäni?” miten Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijat vastasivat hänen kysymykseensä siitä, miten omat vahvuudet arjessa voi tunnistaa. Opiskelijat olivat sitä mieltä, että vahvuus on sellaista, minkä tekeminen tuntuu helpolta, se on mukavaa ja saa paljon aikaiseksi. Vahvuudet löytyvät siis tekemisen kautta. Jotta vahvuuksia päästään hyödyntämään, täytyy tiimissä tietysti pystyä tarkkailemaan omaa sekä tiimiläisten tekemistä. Tarkkailun ei tarvitse kuitenkaan olla sivusta tai niin sanotusti laatikon ulkopuolelta katsomista. Se voi olla vaikkapa kysymistä tai haastamista.

Omien vahvuuksien löytämiseen Saarenpää suosittelee motivaatio-osaaminen -matriisia. Matriisiin kuuluu laittaa sopiville kohdille 5-7 omaa tehtävää työyhteisössä tai meidän tapauksessamme tiimissä. Pystyakseli arvioi omaa motivaatiota tehtävää kohtaan ja vaaka-akseli taas omaa käsitystä tehtävään soveltuvasta osaamisesta.

Kuva 1. Miten rakennan luottamuksen ilmapiirin omassa tiimissäni? Jari Saarenpää, 2017.

Haastaa, voittaa vai sekä että?

Hurmassa olemme pohtineet paljon, miten saamme tiimin toimimaan kuten huipputiimi, ja tekemään aina parhaamme. Puntaroimme paljon sitä, missä tilanteissa tiimiläisiä kuuluu haastaa oppimaan uutta, niin kuin koulutukseemme kuuluu, ja milloin hyödynnämme tiimiläisten vahvuuksia ja laitamme kuhunkin tehtävään vahvimmat tekijät.

Kummassakin tapauksessa luotamme tiimiläisiimme eri tavalla. Jos osoitamme tehtävät niille, jotka ovat jo vahvuusalueellaan, luotamme siihen, että he tekevät huipputyötä ja pääsemme todennäköisesti huikeisiin tuloksiin. Tuolloin tiimi ei välttämättä kehity järin näyttävästi ainakaan yksilöiden kautta, mutta huipputulokset johtavat tietysti yhteisiin onnistumisiin.  Aina yksilöiden vahvuuksia ei kuitenkaan ole helppo tunnistaa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tiimiläisiä haastetaan uusiin tehtäviin, ja ikään kuin sattuman kautta tiimistä saatetaan löytää timanttisia kykyjä. Mikäli osoitamme tehtäviä henkilöille, jotka eivät ole vielä siinä kovin vahvoja, luotamme siihen, että he oppivat uutta sen tehtävän osa-alueista, ja tekevät kyseisissä tehtävissä parhaansa. Emme kuitenkaan välttämättä pääse huipputuloksiin, mutta ainakin opimme tiiminä. Oli kyseessä siis onnistuminen tai epäonnistuminen, ylä- ja alamäet tuovat tiimin jäseniä yhteen (Uski, M. 2019).

Lopuksi

Se, että tiimiläisten vahvuuksille ja oppimiselle annetaan tilaa, luo tiimissä luottamusta. On huomattavasti helpompaa jakaa henkilökohtaisia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan tiimissä, jossa kokee saavansa erilaisuudestaan arvoa.

Omaa tiimiä tuleekin kunnioittaa sekä arvostaa aidosti ja empaattisesti, mutta samanaikaisesti myös haastaa itseään ja tiimiläisiä. Kehittyvä tiimi on vahva, hyödyntää kaikkea osaamistaan ja on näin todellinen voimavara työyhteisölle. Hyvä fiilis kumpuaa yksilöistä ja tiimistä ulospäin. Hyvinvoivan tiimin kanssa on aina ilo työskennellä. (Uski, M. 2019.)

 

Lähteet: 

Luontaiset taipumukset. Miten rakennan luottamuksen ilmapiirin tiimissäni? Jari Saarenpää, 2017. Luettu 29.1.2019.

https://luontaisettaipumukset.fi/2017/02/11/miten-rakennan-luottamuksen-ilmapiirin-omassa-tiimissani/

Uusikaiku. Luottamus on kaiken perusta. Sari Okko. 2018. Luettu 29.1.2019.

http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/luottamus-on-kaiken-perusta/

IUM. Eväitä hyvään ja toimivaan tiimityöhön. Marja Uski, 2019. Luettu 29.1.2019.

http://www.ium.fi/evaita-hyvaan-ja-toimivaan-tiimityohon/

Kommentoi