Tampere
18 May, Saturday
9° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden markkinointiKirjoittanut: Miko Anttila - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tulevaisuuden markkinointi

 

 

Markkinointi pitää sisällään kaikki toimenpiteet, joilla pyritään edistämään tuotteen myyntiä. Markkinointia on siis kaikki puskaradiosta TV -mainoksiin. Markkinointi ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä. Se kehittyy ja uudistuu ajan mukana. Tämän hetken, yksi suurimmista markkinointikanavista on sosiaalinen media (some). Sosiaalisen median kanavilla liikkuu satoja miljoonia ellei miljardeja ihmisiä päivittäin. Yrityksillä on mahdollista näkyä isolle yleisölle somessa.

 

Markkinointi on yhtä vanha laji, kuin myynti. Aina kun jotain yritetään saada kaupaksi, pitää se jokin viedä ihmisten tietoisuuteen. Markkinointi on tuotteen tai palvelun esillepanoa. Nykypäivän kilpailussa markkinoinnin tärkeys korostuu. Yritys joka tavoittaa eniten asiakkaita markkinoinnillaan, asettaa itsellensä kilpailuedun. Asiakas päättää ostaa tuoteen tai palvelun yrityksistä, jotka hän tietää tai löytää helposti.

 

Markkinoinnissa pyritään saavuttaamaan oman tuotteen tai palvelun kohderyhmä mahdollisimman tehokkaasti. Tämän päivän markkinointi kanavia on useita, mutta niistä tulee olla tietoinen, jotta saat tuotteesi näkyviin oikeille henkilöille. Eri kanavat saavuttavat erilaisia ihmisiä.

 

Kirjan, Kestävä Markkinointi, mukaan Extinction Rebellion -liike syyttää markkinointia ilmastonmuutoksen edellyttäjäksi. Markkinointi nähdään joissain määrin pahana asiana, koska sillä pyritään edistämään ihmisten kuluttamista. Heidän mukaan ihmisille myydään materiaa, joita he eivät tarvitse. Heidän mukaan maailma ei pelastu kuluttamalla vihreämmin, vaan yksinkertaisesti kuluttamalla vähemmän.

 

 

Mikä on brändien tehtävä ilmastonmuutoksessa?

 

”Ilmastojärjestö voi olla brändi, mutta brändit eivät lähtökohtaisesti ole ilmastojärjestöjä.”

 

Yrityksen tavoitteena on tuottaa voittoa ja mahdollistaa elanto siellä työskenteleville ihmisille. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, myynnin tulee jatkua ilmastonmuutoksesta huolimatta. Brändien näkyvyys ja vaikutusvalta kuitenkin asettaa niille myös vastuun hoitaa oma tonttinsa maapallon hyvinvoinnin eteen.

 

Yhä useampi brändi keskittyy siihen, että niiden tuotteet ovat valmistettu vastuullisesti ja kestävästi. Tuotteiden valmistamiseen käytetyt materiaalit voi olla kierrätettyjä tai niitä voidaan valmistaa esimerkiksi merestä kerätystä muovista. Tämä on jo iso askel monelle brändille. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, brändeillä on vaikutusvaltaa ihmisiin ja heidän kokemuksiin joten suunnan näyttäminen on yksi tapa toimia kestävästi.

 

Pelkästään yritysten vihreys ei maailmaa pelasta. Kestävän markkinoinnin tavoitteena on valistaa ja ohjata ihmisiä kohti kestävämpää kuluttamista.

Kommentoi