Tampere
22 May, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

TikTok markkinointialustanaKirjoittanut: Saara Leinonen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

TikTok yksi kasvavimmista sosiaalisenmedian alustoista. Sovellus on päivittäisessä käytössäni ja olen sitä selatessa huomannut, kuinka paljon eri yritykset käyttävät sovellusta markkinointialustana. Alusta ei ole enää ainoastaan viihdettä varten, vaan se toimii myös markkinoinnin työkaluna. Tässä esseessä käsitellään tarkemmin, mitä etuja TikTok sovellus tarjoaa yleisesti yrityksille markkinointialustana.

Olen itse myös käyttänyt TikTokia markkinointialustana tehdessäni Soossi -seurapelit projektille markkinointimateriaalia. Kun materiaalia päivitti säännöllisesti, sovellus tavoitti suuria katsojamääriä, jonka ansiosta myös pelin myynti kasvoi huomattavasti. Oikea kohderyhmä kehittyi käyttäjiltä itse, sillä TikTok videot perustuvat algoritmiin. Algoritmilla tarkoitetaan sitä, että käyttäjille suositellaan tietynlaisia videoita heidän katseluhistoriansa perusteella.

Laaja käyttäjäkunta

Nuoret muodostavat valtavan osan kuluttajista ja heidän vaikutusvaltansa ostokäyttäytymiseen on merkittävä. TikTok tarjoaa yrityksille suoran reitin tavoittaa ja sitouttaa tämä kohdeyleisö. Nuoret ovat usein varhaisia trendien ja uusien asioiden omaksumisessa, ja heidän mielipiteensä ja suosituksensa voivat levitä nopeasti verkossa. Tämä tekee heistä arvokkaan kohderyhmän, jonka tavoittaminen voi luoda pitkäaikaista sitoutumista ja asiakasuskollisuutta. (Honkonen, V & Annunen, J. 2022.)

TikTokin monipuolinen yleisö mahdollistaa laajan markkinointipotentiaalin eri aloille. Sovellus ei rajoitu vain tietyille toimialoille tai tuotteille, mikä antaa mahdollisuuden monenlaisille brändeille tuoda esiin omaa luovuuttaan ja viestiään. Olipa kyse sitten muodista, terveydestä, teknologiasta tai viihteestä, TikTok tarjoaa alustan, jolla yritykset voivat tavoittaa ja kiehtoa monipuolista yleisöä eri taustoilta ja kiinnostuksen kohteilta.

Nuorten aktiivinen osallistuminen alustalla luo dynaamisen ympäristön, jossa sisältö voi leviää nopeasti. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa suuren näkyvyyden lyhyessä ajassa ja kasvattaa bränditietoisuuttaan laajalti. Trendien hyödyntäminen ja osallistuminen haasteisiin tai ilmiöihin voi auttaa brändejä saavuttamaan orgaanista kasvua ja saamaan seuraajia.

Trendien hyödyntäminen

Trendien hyödyntäminen antaa yrityksille mahdollisuuden olla osa laajempaa keskustelua ja kulttuurisia ilmiöitä, mikä voi luoda merkittävää huomiota ja sitoutumista brändiin. Kun yritys osallistuu trendeihin, se voi luoda välittömän yhteyden käyttäjiin ja herättää kiinnostusta. Tämä auttaa brändiä pysymään relevanttina ja ajankohtaisena, mikä voi johtaa laajempaan näkyvyyteen ja seuraajakunnan kasvuun. (Yrjölä, A. nd.)

Trendien hyödyntäminen osoittaa yrityksen luovuuden ja kyvyn sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Osallistuminen trendeihin voi auttaa yritystä luomaan houkuttelevaa ja jaettavaa sisältöä, mikä taas voi lisätä käyttäjien sitoutumista. Näin brändi voi rakentaa yhteisöä ympärilleen, joka jakaa samat kiinnostuksen kohteet ja vahvistaa brändin yhteyttä seuraajiin.

Trendien hyödyntäminen antaa mahdollisuuden luoda sisältöä, joka voi saada nopeasti suurta näkyvyyttä ja leviämistä. Osallistuminen trendeihin voi auttaa yritystä kasvattamaan seuraajakuntaansa nopeammin ja laajemmin. Kun brändi on mukana suosituissa trendeissä tai haasteissa, se voi saada paljon huomiota ja nostetta TikTok-yhteisössä. (Yrjölä, A.)

Luova sisältö

Luovien työkalujen käyttö mahdollistaa visuaalisesti näyttävän ja houkuttelevan sisällön tuottamisen. Filtterit ja efektit voivat tehdä videoiden tuottamisesta hauskaa ja ainutlaatuista, mikä auttaa brändiä erottumaan kilpailijoistaan. Tällainen visuaalisesti vaikuttava sisältö voi herättää huomiota ja sitouttaa katsojia tehokkaasti.

TikTokin musiikki- ja ääniefektit tarjoavat mahdollisuuden luoda tunnetta ja tunnelmaa videoiden avulla. Musiikin valinta voi vaikuttaa suuresti videon tunnelmaan ja sitouttaa katsojia tunteellisella tasolla. Brändit voivat hyödyntää tätä luomalla sisältöä, joka resonoi yleisönsä kanssa ja herättää positiivisia tunteita. (Yrjölä, A.)

Luovat työkalut auttavat brändejä ilmaisemaan persoonallisuuttaan ja luomaan ainutlaatuista brändi-identiteettiä. Kun yritys hyödyntää TikTokin työkaluja luodakseen omaperäistä sisältöä, se voi vahvistaa brändinsä tunnistettavuutta ja luoda vankan yhteyden seuraajiin. (Yrjölä, A.)

Nopea kasvu

Kyky saavuttaa suuri yleisö lyhyessä ajassa voi tuoda nopeita tuloksia brändille. Hyvän sisällön avulla, joka resonoi käyttäjien kanssa ja saa heidät jakamaan sitä eteenpäin, yritykset voivat saavuttaa laajan yleisön huomion, lisätä näkyvyyttään ja kasvattaa seuraajakuntaansa merkittävästi. (mycashflow.fi. 2023.)

Nopea kasvu antaa mahdollisuuden laajentaa brändin tunnettuutta nopeasti. TikTokissa sisältö voi mennä “viraaliksi” hyvin nopeasti, mikä voi tuoda valtavasti näkyvyyttä ja huomiota brändille. Tämä on erityisen tärkeää uusille yrityksille tai niille, jotka haluavat laajentaa markkinaosuuttaan, koska nopea kasvu voi tuoda välitöntä tunnettuutta.

TikTokin tarjoama nopea leviäminen voi luoda merkittävää sitoutumista yleisön kanssa. Yritykset voivat hyödyntää tätä sitoutumista rakentaakseen vahvempia suhteita seuraajiinsa ja muuntaakseen tämän huomion pidempiaikaiseksi asiakasuskollisuudeksi. Jos brändi pystyy jatkamaan hyvän sisällön tuottamista ja ylläpitämään kiinnostusta, se voi sitouttaa ja säilyttää yleisönsä. (mycashflow.fi.)

Vuorovaikutus yleisön kanssa

Vuorovaikutusmahdollisuus yleisön kanssa luo aitoa ja välitöntä yhteyttä yrityksen ja yleisön välille. Mahdollisuus vastata suoraan kommentteihin tai osallistua live-lähetyksiin antaa yrityksille tilaisuuden kuunnella seuraajiaan, vastata heidän kysymyksiinsä ja kommentteihinsa sekä reagoida välittömästi heidän tarpeisiinsa tai toiveisiinsa (support.tiktok.com. nd.) Tällainen välitön vuorovaikutus luo läheisempää suhdetta seuraajiin ja voi johtaa vahvempaan sitoutumiseen brändiin.

Vuorovaikutussuhde auttaa rakentamaan luottamusta ja uskollisuutta. Kun yritys pystyy kommunikoimaan suoraan yleisönsä kanssa, se luo avoimuuden ja läpinäkyvyyden ilmapiiriä. Seuraajat voivat kokea, että heidän äänensä kuullaan ja että yritys arvostaa heidän mielipiteitään. Tämä voi johtaa vahvempaan luottamukseen ja sitoutumiseen brändiin, koska yleisö tuntee olevansa osa yrityksen tarinaa ja kehitystä.

Vuorovaikutusmahdollisuus TikTokissa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada välitöntä palautetta ja tietoa tuotteistaan tai palveluistaan. Yritys voi käyttää tätä tietoa kehittääkseen tuotteitaan tai parantaakseen palveluitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä reaaliaikainen palaute voi auttaa yrityksiä olemaan entistä paremmin synkronissa asiakastarpeiden kanssa ja tarjoamaan juuri sitä, mitä heidän yleisönsä haluaa.

Yhteenveto

TikTok tarjoaa yrityksille monia houkuttelevia etuja markkinoinnissa. Laaja käyttäjäkunta mahdollistaa suuren yleisön tavoittamisen ja sitouttamisen, luoden potentiaalia brändin tunnettuuden kasvuun, myynnin lisääntymiseen ja vahvistuneeseen asiakasuskollisuuteen.

Trendien hyödyntäminen mahdollistaa suoran yhteyden käyttäjiin ja houkuttelevan sisällön luomisen, mikä voi kasvattaa brändin tunnettuutta ja sitouttaa käyttäjiä tehokkaasti. TikTokin luovat työkalut antavat mahdollisuuden visuaalisesti vaikuttavan sisällön tuottamiseen, mikä erottuu ja herättää huomiota, ja tämä on avainasemassa markkinoinnissa ja sitouttamisessa.

Sovelluksen mahdollisuus nopeaan kasvuun ja laajaan yleisön tavoittamiseen lyhyessä ajassa on merkittävä etu, joka voi kasvattaa brändin tunnettuutta ja sitoutumista tehokkaasti. Lisäksi suora vuorovaikutusmahdollisuus yleisön kanssa luo aitoa yhteyttä seuraajiin, auttaen rakentamaan luottamusta ja sitoutumista brändiin sekä tarjoaa arvokasta reaaliaikaista palautetta ja tietoa yritykselle. Näitä eri ominaisuuksia yhdistämällä TikTok tarjoaa monipuolisen ja tehokkaan alustan yrityksille markkinoinnissaan.

 

 

 

Lähteet:

Honkonen, V & Annunen, J. (2022). Yritys – hyödynnätkö jo TikTokia? https://blogi.savonia.fi/tiktokmarkkinointi/tag/markkinointi/ (Viitattu 21.11.2023)

Yrjölä, A. (nd). TikTok markkinointi yritykselle: 5 vinkkiä vuodelle 2022. https://muutosdigital.fi/blogi/tiktok-markkinointi-yritykselle-5-vinkkia-vuodelle-2022/ (Viitattu 21.11.2023)

Tiktok verkkokaupan markkinoinnissa – vinkit sisällöntuotantoon. (2023). https://www.mycashflow.fi/artikkelit/tiktok-verkkokaupan-markkinoinnissa-vinkit-sisallontuotantoon (Viitattu 21.11.2023)

 

TikTok-yleisön kasvattaminen Mainosta-toiminnolla. (nd). https://support.tiktok.com/fi/using-tiktok/growing-your-audience/use-promote-to-grow-your-tiktok-audience (Viitattu 21.11.2023)

Kommentoi