Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Tiimi on muutakin, kuin ryhmä ihmisiäKirjoittanut: Teresa Ikonen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Hurma on mennyt jättiaskelia eteenpäin tänä syksynä. Olemme kehittyneet tiiminä aivan hurjasti, osaamme keskustella rakentavasti, puhua asioista ja ongelmista suoraan, olla läsnä tiimiläisinä, antaa palautetta ja haastaa itseämme ja toisiamme. Vaikka Hurman polulla on ollut vaikeuksiakin, niin olemme selvinneet kaikesta entistä vahvempana ja tiiviimpänä tiiminä. Olemme löytäneet myös yhteisen tavoitteen, Tiimipöpön. Tiimipöpö on työstönimi Hurman omalle palvelulle, tiimiläisen valmennukselle. Olemme ottaneet ensiaskelia jo tämän prosessin suhteen, ja totesimme myös, että lisätieto aiheesta ei olisi pahitteeksi. Jokaisen Hurmalaisen tehtävänä onkin siis lukea jotain aiheeseen liittyvää ja kirjoittaa esseitä. Näin me kaikki opimme myös muiden lukemasta, ja olemme askeleen lähempänä tavoitetta.

 

Tiimin määritelmä

Tämän esseen myötä pohdin tiimien kokoamista, kehittämistä, ja tiimityöskentelytaitojen merkitystä. Kirjan määritelmän mukaan tiimi on a) pieni ryhmä ihmisiä, b) joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, c) jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin, ja d) jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan (Huusko 2007, 67). Käydään läpi tarkemmin mitä nämä tarkoittavat.

 

A) Pieni ryhmä

Pienen ryhmän tuntomerkkejä ovat jäsenten tietoisuus toisistaan ja toisten osaamisista. Lisäksi pieni ryhmä on läpinäkyvä, eikä siinä voida mennä toisten taakse piiloon. (Huusko 2007, 67.) Kirjan mukaan pieni muutaman hengen tiimi on parempi kuin suuri 20 hengen tiimi. Tätä perusteltiin kahdenvälisien suhteiden hurjalla määrällä, jos jäseniä on paljon. Myöskin todennäköisyys sille, että tiedon tarvitsija kääntyy pulmatilanteessa sopivimman mahdollisen tiimin jäsenen puoleen, heikkenee. (Huusko 2007, 68-69.) Akatemian tiimeissä en koe ison tiimikoon olevan niin suuri haaste, koska toisiin tutustumiseen ja luottamuksen rakentamiseen panostetaan kunnolla, ja tämä auttaa tiimin jäseniä tuntemaan olonsa turvalliseksi suuressakin tiimissä.

 

B) Toisiaan täydentävät taidot

Toisiaan täydentävät taidot voivat tarkoittaa joko kokemusta ja osaamista, tai tiimirooleja ja luontaista erilaisuutta. Toimivat kokonaisuudet tarvitsevat eri tavoin toimivia ihmisiä, ja tässä tulee kyseeseen tiimiroolit sekä kuuluisa Belbinin tiimiroolitesti, jolla meidätkin vuosi sitten jaettiin tiimeihin. Belbinin mukaan toimivassa tiimissä tulee olla ideoijia, välineiden etsijöitä, koordinaattoreita, analysoijia, yhteistyönrakentajia, täytäntöön panijoita, viimeistelijöitä, spesialisteja ja piiskureita. Tiimissä ei kuitenkaan tarvitse olla yhdeksää jäsentä, sillä useimmat ihmiset pystyvät toimimaan useammassa roolissa samanaikaisesti. (Huusko 2007, 75.) Tiimityöskentelyn tärkeimmät taidot ovat vastuunottokyky, organisointikyky ja vuorovaikutustaidot. Nämä taidot ovat ehdoton välttämättömyys tiimityöskentelyn onnistumiselle. Johtamistehtävissä merkittävä on myös ongelmanratkaisukyky. (Huusko 2007, 72.)

C) Yhteinen tavoite ja toimintamallit

Tiimityöskentelyssä on tärkeää, että tiimillä on yhteinen tavoite, jonka tiimin jäsenet myös voivat mieltää yhteiseksi. Yhteinen tavoite on eri asia kuin sama tavoite. (Huusko 2007, 82.) Ei ole väliä mikä tavoite on, mutta tärkeää on se, että tavoite on selkeästi mitattavissa, ja tiimin jäsenet voivat oikeasti toiminnallaan vaikuttaa mittauksen tuloksiin.

Useimmilla työpaikoilla harmitellaan kokousten ja palaverien toimimattomuutta useiden huonojen kokemusten vuoksi, ja tämä voi aiheuttaa jopa sen, että palavereista jäädään kokonaan pois. Aktiivinen osallistuminen tiimiä koskeviin palavereihin on kuitenkin tärkeä osa-alue tiimin kehityksessä. Tässä voidaan parantaa niin, että pidetään ainoastaan tarpeellisia palavereja, ja että niistä kerrotaan kaikille. Alkuvaiheessa voi olla jopa toimivaa, jos jokaiselle osallistujalle annetaan parin minuutin puheenvuoro. Tämä voi aluksi hämmentää, mutta on varmasti merkittävä kokemus sekä harvemmin puhuvalle että harvemmin kuuntelevalle. (Huusko 2007, 169.)

D) Yhteisvastuu

Yhteisvastuun kasvaminen tapahtuu, kun tiimillä on mielekkääksi koettu tehtäväkokonaisuus, jonka sisällä tapahtuu tehtävien ja vastuiden jakamista. Tällöin toiminta rakentuu luottamukselle, ja tiimin jäsenet ovat valmiita ottamaan yhteisestä tavoitteesta yhteisen vastuun. On tärkeää, että tiimin jäsenet ottavat vastuun itse, koska haluavat, eivät niin että se annetaan heille. Tämä vaatii sitä, että tiimin jäsenet ovat tietoisia toistensa osaamisista ja osaamattomuuksista, ja luottavat toisiinsa. (Huusko 2007, 86-88.)

 

Tiimityöskentelyn peruselementti – yhteinen tavoite – on erinomainen lähtökohta tiimitaitojen valmentamiselle ja yhteistyön merkityksen oivaltamiselle. Kun tavoite on riittävän vaativa ja tarpeeksi ylivoimainen jokaiselle yksinään tehtäväksi, ymmärretään yhteistyön tarve. (Huusko 2007, 166.)

 

 

Lähde: Huusko, L. 2007. Työpaikkana tiimi – Miten tiimi kasvaa vastuuseen. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Kommentoi