Tampere
25 May, Saturday
20° C

Proakatemian esseepankki

Tiiimipöpöä (soluessee)Kirjoittanut: Matilda Tistelgren - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tiimipöpön innovointi ja muuttaminen brändiksi

Soluessee: Matilda Pöyhönen ja Karoliina Kovalainen

Innovaatiolla tarkoitetaan uutta ideaa, joka voidaan viedä käytäntöön. Innovaatio luodaan innovoiden, mikä tarkoittaa prosessia, jossa uudet ideat ja tieto jalostetaan uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi, jotka menevät kaupaksi markkinoilla. Olemme Hurman kanssa alkaneet innovoida omaa palveluamme, tiimiläisvalmennusta, eli Tiimipöpöä.

Innovaation kehittämisessä on lukemattomia erilaisia vaiheita, joista osaa lähdemme nyt avaamaan hieman tarkemmin. Näin pääsemme itse käsittelemään jo saamiamme oppeja, sekä löydämme ne kohdat, joiden käytäntöön viemiseksi tarvitsemme vielä lisää näkökulmia ja tutustumista.

Tunnista tarve

Tarpeen tunnistaminen on innovoinnin ensimmäinen vaihe. Tuotteen kehittäminen alkaa ihannetilanteessa aina asiakkaasta. Siispä ensin täytyy siis löytää asiakkaiden tarve, jotta voidaan alkaa kehittämään uutta tuotetta tai palvelua, joka päätyy markkinoille ja menestyy. Tarve on yhtä kuin ongelma, jolle on löydettävä ratkaisu. Siispä uusi tuote tai palvelu on aina ratkaisu ongelmaan.

Hurman tuotetta, Tiimipöpöä, on alun perin lähdetty kehittämään tiimiläisten omien kokemuksien pohjalta. Koimme, että yrityksissä on ongelma, johon voimme omien opintojemme ja kokemustemme avulla tarjota ratkaisun. Ongelma on se, että organisaatioissa ei joko ole tiimejä, tai sitten ne eivät toimi ihanteellisesti. Ratkaisuksi tarjoamme tiimiläisvalmennusta, jonka avulla eri yritysten tiimiläiset oppivat toimimaan tiimissä oman työpaikkansa tai yrityksensä ulkopuolisten jäsenten kanssa. Tämä taas auttaa heitä toimimaan omissa tiimeissään.

Ole nopea

Kuten sanotaan – mitä nopeammin, sen nopeammin. Nopeus on valttia myös tuotteen ja palvelun kehittämisessä: Mitä nopeammin innovaatio saadaan valmiiksi, myytäväksi tuotteeksi, sitä nopeammin ehditään markkinoille ennen kilpailijaa. Uuden tuotteen kehittäminen vaatiikin siis erityisen vahvaa asiakaslähtöisyyttä ja nopeita liikkeitä kehityksen vaiheissa.

Innovaatiota on hyvä lähteä kokeilemaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ideat on saatu koottua yhdeksi. Kun innovaatio viedään käytäntöön prototyyppinä, saadaan sille heti alusta alkaen näkyvyyttä ja ennen kaikkea käyttäjän näkökulmaa.

Tiimipöpöä on lähdetty viemään prototyyppinä käytäntöön toistaiseksi aika hitaasti. Olemme kuitenkin saaneet jo testiasiakkaita, jotka tulevat kokeilemaan tiimiläisvalmennustamme käytännössä. Tarkoituksenamme on ennen palvelun lopullista julkistusta saada palvelua kokeiltua mahdollisimman erilaisilla kohderyhmillä ja erilaisissa formaateissa, jotta löydämme niistä toimivimmat juuri Tiimipöpön myyntiä ajatellen.

Tuota asiakkaalle lisäarvoa ja liiketoiminnallista hyötyä

Asiakkaat vaativat nykyään entistä enemmän ja haluavat tietää tarkasti, mistä he maksavat ja mitä arvoa se heille tuottaa. Tämä tarjoaa ammattitaitoiselle, asiansa tuntevalle, valmistautuneelle ja kohteliaalle yritykselle menestyksen avaimet. On siis entistä tärkeämpää pystyä seisomaan oman tuotteensa takana täysin ja tietää sen ominaisuudet sekä omat vahvuutensa. Lisäarvon tuottamisen kannalta on kuitenkin erityisen tärkeää, että asiakasta kuunnellaan enemmän kuin hänelle kerrotaan. Näin kuullaan parhaiten, mikä on kullekin asiakkaalle tärkeää ja miten juuri tämä tuote tukee sitä ylittämällä asiakkaan odotukset.

Asiakkaan kokema lisäarvo on pystyttävä jalostamaan myös rahavirraksi, jolloin innovaatiosta on hyötyä myös liiketoiminnassa. Asiakas ei osta tuotetta, ellei näe sen tuomaa arvoa myös liiketoiminnan kannalta. Hurman Tiimipöpö tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja liiketoiminnallista hyötyä siten, että palvelu perustuu kuitenkin liiketoiminnan kehittämiseen organisaation sisäisten tiimien, eli työntekijöiden kautta. Tämä meidän tulee myös perustella hyvin, kun alamme ajan myötä myydä palveluamme kunnolla.

 

Mutta herääkin kysymys, kuinka luodaan sellainen tiimipöpö, joka muuttuu brändiksi, ja jonka kaikki haluavat kokea?

Aloitetaan siitä mikä brändi ylipäänsä on. Brändi on meidän mielikuviemme ja keräämiemme tietojen ja kokemusten yhteenlaskettu summa. Olemme siis kaiken informaation ja kokemamme kautta luoneet sen.

Brändi lisää huomattavasti yrityksen arvoa. Vahva ja selkeä brändi kiteytyy yrityksen strategiaan. On olennaista toimia brändin tavalla ja noudatella sitä kaikessa tekemisessä. Brändin rakentaminen yritykselle ei ole peace of cake, ei tosiaan. Se vaatii ammattitaitoa ja osaamista, pitkäkestoista ja kovaa työtä, jota yrityksen kaikki toiminnot tekevät. Brändiin liittyy kaikki.

Kun olemme saavuttaneet hyvän brändin, sillä on helpompi saavuttaa lojaalisuutta ja uskollisuutta ”brändiä” kohtaan. Brändiin luottaminen luo pitkäaikaisia asiakassuhteita ja näin ollen jatkuvaa rahavirtaa.Hyvä esimerkki brändiin luottamisesta voisi olla esimerkiksi Apple -tai Mersu -uskollisuudesta. Olemme todenneet jonkin hyväksi ja valitsemme aina tämän vaihtoehdon lukuisista muista vaihtoehdoista, hinnasta huomaamatta. Haluamme edustaa kyseistä brändiä ja olla osa sitä. Apple on saavuttanut ihannekuvan brändilleen, Apple ihmiset haluavat olla osa Applen luomaa brändiä ja sen antamaa kuvaa elämästä Applen kanssa. Hassua, mutta totta, pelataan siis pelkillä mielikuvilla ja myydään niitä, kuulostaa helpolta, mutta ei taatusti ole.

Digitalisaatio on muuttanut brändäystä viime aikoina. Markkinoilla päästään vaikuttamaan aivan eri tavalla kuluttajiin kuin ennen. Pääsemme kuluttajan lähelle puhelimella, läppärillä, valotauluilla, lehdissä, kauppakeskuksissa, radiossa, kaikkialla! Mahdollisuudet ovat moninkertaistuneet kymmenessä vuodessa.

Digitalisaatiolla on etunsa ja haittansa. Sosiaalisten medioiden hallitessa maailmaa, vaativat asiakkaat nopeaa reagointia ja vastauksia yrityksiltä. Sisältöä ja mielipiteitä on äärimmäisen helppo jakaa ja täysin mahdotonta kontrolloida, suuret massat saavat nopeasti niin positiivisen kuin kriittisen tiedonkin. Asiat siirtyvät siis sosiaalisiin medioihin, joten brändin merkitys kasvaa merkittävästi. Yritystä on paljon vaikeampi horjuttaa, jos se on saanut luotua itselleen vahvan brändin ja luottamuksen asiakkaiden kesken. Myös tarjonnan kasvaessa brändin merkitys kasvaa, sillä jollain täytyy erottua, sillä kaikkea on nykyään kaikille. Mielestäni tämä on yksi suurimmista haasteista tiimipöpön kanssa.

 

Kuinka luodaan vahva brändi tiimipöpölle ja vieläpä kasvatetaan sillä arvoa?

Vahvan brändin luominen pitää sisällään kolme merkittävää vaihetta. Vaiheet ovat: tavoitemielikuva, brändin rakentaminen ja brändi.

Tavoitemielikuva

Tavoitemielikuva on yrityksen oma tahtotila luotuna sen suhteen millainen olisi nykyisen ja tulevaisuudessa olevan potentiaalisen asiakaskunnan yrityksestä muodostama mielikuva. Eli toisin sanoen se millaisena haluamme asiakkaidemme yrityksemme näkevän parhaimmassa tilanteessa. Yrityksen johto tekee tavoitemielikuvan ja tuo sen työntekijöilleen, sen luominen on hyvin olennaista menestymisen kannalta, joten Tiimipöpöllekin sen luominen on tärkeää! Tavoitemielikuva tulee määritellä tarkasti ja selkeästi, niin että kaikki ymmärtävät sen. Tämän avulla erotutaan kilpailijoista.

Brändin rakentaminen

Aivan kuin aiemminkin kirjoitin, brändi syntyy korvien välissä. Pakki, joka pitää sisällään työkaluja brändin rakentamaan mielikuvaan on täysin yrityksen johdon hallinnassa, sillä siellä luodaan pohja brändille ja asiakkaat luovat sen vastaanoton. Se on täysin mielikuva ja voi aina poiketa toisen omasta. Mielikuva ei sijaitse vain yrityksellä korvien välissä, vaan myös asiakkailla, sillä ihmisillä on hyvin erilaiset mielikuvat, riippuen heidän kokemuksista ja kuulemisistaan yrityksestä. Taustalla voi olla suuri määrä asioita jotka vaikuttavat siihen millaisen mielikuvan brändi on päässyt luomaan. Onkin olennaista muistaa se, että brändin perusteella tehdään melkeinpä kaikki ostopäätökset, meidän aina sitä tajuamatta.

Brändi

Kun kaksi edeltävää vaihetta on toteutunut lähdetään luomaan itse brändiä, eli tiimipöpöä, jonka kaikki haluavat kokea. Brändi luodaan mielikuvilla ja maineella sekä asiakaskokemuksilla. Sen arvo tulee olemaan äärimmäisen tärkeää silloin jos tiimipöpö joskus myydään eteenpäin. Brändistä maksetaan paljon lisää verrattuna yrityksen oikeaan arvoon.

Hyvä brändi hoitaa liiketoiminnan sivussa neljä tärkeää tehtävää.

Hyvä brändi auttaa myymään kalliimmalla, joka tarkoittaa sitä, että maineen ja asiakaskokemuksen perusteella luotu brändi saa hinnoitella tuotteensa korkeammaksi, sillä hinta ei tosiaankaan aina vaikuta ostopäätökseen. Ostopäätökseen vaikuttavat mielikuvat ja brändiin liittyvien mielikuvien antama lisäarvo ja tunne. Parempi hinta antaa myös paremman markkina-aseman.

Lisäksi brändi suojaa vaikeuksilta, sillä kohderyhmän mielikuvan ollessa sitä kohtaan pysyvä ja positiivinen sitä ei hevillä muuteta, hyvässä tai pahassakaan. Silti uutiset ja kohut yritystä kohtaan tulee ottaa vakavasti ja hoitaa kunnialla loppuun saakka. Johdon onkin tärkeää hallita julkisuutta, joka on äärimmäisen haastavaa. Kriisiviestintä nouseekin olennaiseksi osaksi sosiaalisen median ollessa niin vahva nykypäivänä. Viestintäryhmältä vaaditaankin tässä timanttisia taitoja.

Hyvä brändi säästää myös kustannuksissa, sillä ne saavat kaupassa enemmän hyllytilaa hyvän maineensa ansiosta. Lisäksi hyvät ja hyvin johdetut brändit säästävät selvästi rahaa markkinoinnissa verrattuna huonompiin brändeihin johtuen valmiista maineesta. Kaiken kukkuraksi palkkakustannuksissa sekä työntekijäkustannuksissa säästetään, sillä hyville brändeille halutaan töihin ja niihin on aina tunkua ja enemmän valinnanvaraa hyvien ja osaavien tyyppien joukosta. Brändi siis mahdollistaa parhaiden ihmisten rekrytoinnin ja pitämisen yrityksessä.

LÄHTEET:

Bulkista Brändiksi -käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen. Ossi Ahto, Anja Kahri, Tuomas Kahri, Marco Mäkinen. 2016. Docendo Oy (E-kirja).

Hyvä hankinta – parempi bisnes. Sanna Nieminen. 2016. Alma Talent (E-kirja).

Kommentoi