Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Tiedätkö mitä tarkoittaa operatiivinen johtaminen?Kirjoittanut: Emilia Joki - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Päädyin tänä keväänä pitämään Syntren Lucaksen kanssa Operatiivisen johtamisen pajaa tiimien TL ja HR rooleissa oleville (Joki & Pääkkönen 2023). Itsellä ei oikeastaan ollut aluksi hajuakaan mitä aiheen tulisi sisältää, mutta päätin silti ryhtyä pajaa suunnittelemaan, kun siihen oli haastettu. Varmaan kumminkin olisi näin kolmannen vuoden opiskelijana pitänyt tuo termi tulla jo vastaan, mutta olin näemmä lukemisissani seilannut tähän asti aika vahvasti yksilön kehittymisen, hyvinvoinnin ja yhteisön kulttuurin teemoissa. Itselleni tyypillisesti lähestyin aihetta suoraan googlettelemalla ihan vaan termin merkitystä. Seuraavassa lyhyt reflektio siitä mitä opin ja mitä tuo operatiivinen johtaminen nyt oikein edes on.

Operatiivisella johtamisella tarkoitetaan toiminnan johtamista ja siten strategian viemistä käytäntöön. Siis ihan niiden jokapäiväisten toimintojen johtamista. Yritysvalmentaja Aki Alroth kirjoitti kolumnissaan (2018) siitä, kuinka jokaisen työtehtävän tulisi olla samaan aikaan strateginen ja operatiivinen. Tätä hän perusteli sillä, että yleensä yrityksen strategian määrittelevät johtotehtävissä olevat henkilöt, joilta puuttuu ymmärrys yrityksen käytännön toiminnasta. Tällöin strategiakin jää helposti työntekijöille etäiseksi ja vaikeasti ymmärrettäväksi, eikä se välttämättä palvele operatiivista toimintaa. Tai kuten Ahlroth kolumnissaan osuvasti totesi: ” Yhtä kaikki, strategia siirtyy huonosti fläppitaululta etulinjassa kyykkivän persvakoäijän tajuntaan.” Tätä tukee myös Maarika Mauryn strategiatuntemusta suomalaisissa yrityksissä käsittelevän väitöskirjatutkimuksen osatutkimustulos, jonka perusteella vain 13 % johdosta, 8 % keskijohdosta ja 2 % työntekijöistä osasi määritellä yrityksen virallisen strategian (Santaharju 2016). Strategiatyöhön tulisi osallistuttaa koko henkilöstö, jotta se olisi käytännönläheistä ja operatiivinen johtaminen saataisiin selvästi sidottua strategiaan.

Eräs aihe mistä pajassa heräsi paljon keskustelua, oli pajoista myöhästyminen ja millaisia operatiivisen johtamisen toimia on kokeiltu myöhästymisten vähentämiseksi. Esimerkiksi Kipinässä on ollut tänä keväänä käytäntönä, että pajaan ei pääse sisään ennen ensimmäistä taukoa mikäli ei ehdi ajoissa paikalle. Yhdessä tiimissä oli kokeiltu sakkorangaistusta myöhästymisten estämiseksi, mutta se ei ollut käytännössä toiminut. Operatiivisessa johtamisessa voikin tehdä kokeiluja, jos joku käytäntö ei toimi siitä voidaan aina luopua. Useammassa tiimissä on tällä hetkellä toimivana käytäntönä myöhässä tulijoiden ottaminen sisään check-inin jälkeen. Pohdin, että voisiko Kipinässäkin hieman pehmentää nykyistä käytäntöä tämän tyyliseksi. (Joki & Pääkkönen 2023).

On tärkeää, että operatiiviselle toiminnalle luodaan mittaristo, jota seuraamalla nähdään, meneekö strategia käytäntöön niillä operatiivisilla toimilla, mitä tällä hetkellä tehdään. Esimerkiksi pajamyöhästymisissä mittarina voisi toimia myöhästymisten määrä ja miten uusi käytäntö vaikuttaa siihen tai pajan aloittamiseen ajallaan.  Käytettävä mittaristo riippuu pitkälti strategian sisällöstä. Useimmiten mittarit täytyy luoda yrityksen strategian tarpeisiin ja niiden luominen on tärkeä osa strategiatyötä. Mielestäni ProAkatemian opetussuunnitelmaan voisi kuulua jonkinlainen strategiatyön perusteiden kokonaisuus, koska osalla strategiatyön kehittäminen teorian pohjalta ei välttämättä tule muuten opintojen aikana vastaan. Moni operatiivisen johtamisen pajaan osallistunut ei tuntunut olevan tietoinen strategiatyön perusteista.

 

Tässä vielä lopuksi vinkkejä strategian käytäntöön vientiin eli operatiiviseen johtamiseen (Auvinen 2016)

  1. Ajattele strategian luonti ja käytäntöön vienti yhtenä kokonaisuutena
  2. Osallista strategiatyöhön mahdollisuuksien mukaan koko henkilöstö sekä asiakkaita ja sidosryhmiä
  3. Tutustu olemassa oleviin työkaluihin ja menetelmiin, valitse sopivimmat ja innovoi
  4. Kokeile rullaavaa ja joustavaa strategiatyötä: strategiaan päivitetään jopa useamman kerran vuodessa ja välillä haastetaan isommin
  5. Viesti strategiasta luovasti, innostavasti ja omintakeisesti
  6. Uudista organisaatiorakenne ja työkulttuuri tukemaan visiota, strategiaa ja tavoitteita
  7. Tee strategiatyöstä mielekästä, hauskaa, innostavaa ja energisoivaa ja samalla osa normaalia ja jokapäiväistä työtä

 

Lähteet

Joki, E. Pääkkönen, L. 2023. Operatiivisen johtamisen paja. TAMK ProAkatemia. 27.3.2023.

Ahlrooth, A. 2018. Miksi jokaisen työtehtävän tulisi olla yhtä aikaa strateginen ja operatiivinen? Duunitori. Verkkosivu. Viitattu 28.4.2023. https://duunitori.fi/tyoelama/strateginen-operatiivinen

Santaharju, T. 2016. Tutkimus: Ani harva ymmärtää työpaikkansa strategiasta juuri mitään. YLE. Verkkosivu. Viitattu 28.4.2023. https://yle.fi/a/3-8807532

Auvinen, V. 2016. 7 vinkkiä strategian käytäntöön vientiin. Dazzle. Verkkosivu. Viitattu 28.4.2023. https://dazzle.fi/fi/blogi/7-vinkkia-strategian-kaytantoon-vientiin/

Kommentoi