Tampere
23 May, Thursday
11° C

Proakatemian esseepankki

Tavoittele ja toteutaKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
4 tunnin työviikko
Timothy Ferriss
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tiimiyrittäjyyttä on takana nyt vuosi ja on aika pohtia, mitä haluan saavuttaa Apajassa. Syksy meni omalla kohdallani puuhastellessa, joten nyt on aika ryhtyä oikeasti tekemään. Tekemisen motivaatioon vaikuttaa tieto siitä, että juuri tähän juttuun ajan käyttäminen kannattaa. Tässä esseessä pohdin tavoitteiden tekemistä ja tekemisen tehostamista. Uuden aloittaminen tai vanhan asian muuttaminen vie aikaa ja energiaa. Yleensä juuri näistä syistä lykkäämme aloittamista. Sen sijaan, että jatkuvasti pohtisi sitten kun kaavalla omaa tekemistään, kannattaa oikeasti ryhtyä toimeen. Tavoitteiden luominen on tärkeä osa itsensä motivointia ja johtamista. Oman tekemisen tukena auttaa myös tiimin yhteinen tavoite ja päämäärä.

 

Tavoitteet vievät kohti unelmia ja tekeminen vie kohti haluttua päämäärää. Siksi on tärkeää, mitä teet joka päivä. Tavoitetta pohdittaessa on tärkeää luoda tavoite, jota voi mitata ja seurata. Minulle tavoitteet ovat aina olleet enneminkin unelmia, joiden mittaaminen on hankalaa. Pitkänaikavälin unelmia ei tarvitse saavuttaa vuodessa tai edes kahdessa. Unelmat ovat ihania ja haluan aina pitää ne vauhdissa mukana. Unelman toteuttaminen tarvitsee tavoitteita lyhyemmälle aikavälille, sillä kaukaiselta tuntuva haave jää helposti vain haaveeksi. Tavoitteen asettamisen jälkeen kannattaa miettiä nykyistä elämäntilannetta ja sitä viekö tämän hetkinen tekeminen kohti asetettua tavoitetta.

 

Mikäli tavoitetta on vaikea lähteä pohtimaan, voi kysyä itseltään mistä on innostunut. (Ferriss, 2019: s.62). Myös päinvastaisen tilanteen pohtiminen voi auttaa. Esimerkiksi mitä en ainakaan halua tulevaisuudeltani. Tavoitteen toteutuminen vaatii toiminnan lisäksi mukavuusalueelta poistumista. Mukavuusalueen laajentaminen ja itsensä haastaminen lisää itseluottamusta ja uskoa omiin vahvuuksiinsa. Usko omaan kyvykkyyteen puolestaan auttaa luomaan haastavia ja jopa epärealistisia tavoitteita. Ferrissin mukaan liian realistinen tavoite, ei haasta tarpeeksi, jolloin se on helppo jättää tekemättä. Tavoite, johon liittyy pelkoa epäonnistumisesta boostaa tekemistä ja rohkaisee jatkamaan. Uskon, että tavoitteet ovat hyvin yksilöllisiä ja niitä kannattaa lähestyä itselle sopivalla tavalla. Rohkaisen kuitenkin kokeilemaan haastavan ja pelottavavalta tuntuvan tavoitteen kirjoittamista paperille.

 

Mitä en vielä osaa, mutta haluan osata?

 

Omia tavoitteitaan voi lähteä purkamaan monella tavalla, mutta itselle parhain lähestymistapa tällä hetkellä on pohtia mitä haluan osata. Tulevaisuuden haaveeni on luoda, jotain visuaalista, jossa oma kädenjälkeni näkyy. Nautin piirtämisestä ja kirjoittamisesta ja olen pohtinut erilaisia asioita, joita voisin rakentaa taitoni ympärille. Visuaalinen ala on kasvava ja moniulotteinen ja haluan oppia luomaan visuaalista sisältöä myös teknisesti ilman kynää ja paperia. Yksi 2020 vuoden tavoitteeni on opiskella visuaalisen muotoilun erilaisia työkaluja ja kartuttaa substanssi osaamista. Oman taidon kehittäminen, auttaa tulevaisuudessa minua pääsemään tavoitteeseeni ja jopa saavuttamaan unelma-ammatin.

 

Joka viikko tekeminen vie kohti tavoitetta

 

Mika Poutala kertoi seminaarissaan, että tavoitteen toteutuminen on täysin riippuvainen toiminnasta ja myös uhrauksista. Pienillä asioilla on merkitystä tavoitteen toteutumiselle. Helposti ajattelee, ettei tällä yhdellä päivällä ole niin väliä päämäärän kannalta. Todellisuudessa kuitenkin joka päivällä on merkitystä ja oman tavoitteen voi saavuttaa vain pyrkimällä tietoisesti sitä kohti arjessa. Poutalan vinkeistä aloin pohtia omaa toimintaani ja viikkosuunnitelmia. Kalenteri on kyllä usein täynnä, mutta viikon päätteeksi on sellainen olo, etten ole tehnyt tarpeeksi. Minulle kokemus etenemisestä tulee oikeiden asioiden tekemisestä ja niihin keskittymisestä. Siksi aion jatkossa panostaa vielä enemmän viikkokohtaiseen suunnitteluun. 4h työviikko kirjassa puhuttiin myös tyytyväisyydestä omaan tekemiseen ja päivän saavutuksiin. Olen kokeillut nyt laittaa vihkoon joka päivä 2 asiaa, joiden toteutuminen riittää saavuttamaan tunteen, että olen tehnyt tarpeeksi.

 

Harha optimismi turvaa tavoitteiden tekemisen välttelyn

 

Kirjaa lukiessani ymmärsin, että sorrun itse usein harha optimismiin ja liialliseenkin tulevaisuuteen nojaamiseen. Harha optimismille tyypillistä on usko tulevaan ja asioiden järjestymiseen itsestään. Unelmia ei voi saavuttaa mielestäni vahingossa. On tehtävä tietoisia valintoja ja päätöksiä joka päivä niitä kohti. Hyvä esimerkki on ajankäyttäminen haluttuun asiaan. Harha optimismin takana on usein pelkoja muutoksen seurauksia kohtaan. Tavoitteita kohti meneminen vaatii uhrauksia, joiden seurauksia ja uhkakuvia voimme vain arvioida päässämme. Usein kuitenkin ajattelemme seuraukset paljon pahemmiksi kuin ne todellisuudessa ovat.

 

Työn tehokkuuden ja mielekkyyden ylläpitämiseksi tarvitsemme arvojen mukaiset tavoitteet ja tiedon siitä, mitä muut odottavat meiltä. Välinpitämättömyys kertoo usein tilanteesta, jossa tavoitteet eivät kohtaa toiminnan kanssa. Työtehtävien ja vastuualueiden selkeys auttaa kokemuksessamme vastuunkantamisesta. Koen itse vahvasti, että motivaatio ja oma asenne vaikuttaa työntekoon eniten. Kuitenkin ympäristö ja ihmiset ympärillä luovat tietyn laisen kehyksen toiminnallemme. Kannustavassa ja tsemppaavassa ilmapiirissä on mukava työskennellä ja usein tavoitteetkin toteutuvat. Tiimin on kuitenkin tärkeää myös haastaa toisiaan oppimaan ja kehittymään. Mukavuusalueelta poistumiseen tarvitaan siis myös muita.

 

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii eliminointia

 

Oman ajan priorisointi tarkoittaa Ferrissin mukaan ajan vapauttamista oikeisiin asioihin. Oikeat asiat ovat niitä, jotka vievät kohti haluttua päämäärää. Olen viime aikoina kiinnittänyt tekemisessäni huomiota tehokkuuteen. Yhteiskuntamme määrittelemä työaika kello 8-16 ei painosta meitä olemaan tehokkaita. Päinvastoin meillä on kahdeksan tuntia aikaa suorittaa työn vaatimat tehtävät. Päivän tunneissa on varmasti myös ylimääräisiä työvaiheita ja keskittymisen herpaantumista. Priorisoimalla omat välttämättömät työtehtävät voi tehostaa omaa ajankäyttöä ja nopeuttaa myös koko projektin prosessia. (Ferriss, 2019: s.87) Kiire on tunne, joka on helppo luoda itselle. Koen olevani tehokkaimmillani, kun tiedostan dedlinen ja tavoitteen, mutta kiire ei tehosta toimintaani. Mikäli arki tuntuu kiireiseltä, on hyvä miettiä mistä voisi itse karsia. Selkeän tavoitteen eteen työntekeminen luo rauhaa ja tasapainoa myös arkeen.

 

Lähteet:

T, Ferriss. 2019. 4 tunnin työviikko. Helsinki

Sport and Business Seminar, Mika Poutala: 11.3.2020

 

 

 

 

Kommentoi