Tampere
23 May, Thursday
10° C

Proakatemian esseepankki

Asetitko tavoitteesi oikein?



Kirjoittanut: Selina Rintala - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Saa mitä haluat
Paras
Ilkka Koppelomäki
Erik Bertrand Larssen
Esseen arvioitu lukuaika on 12 minuuttia.

Johdanto  

Kun mietin tavoitteiden asettamista, mieleeni tulee ensimmäisenä arvot. Vielä vuosi sitten tavoitteita miettiessäni en välttämättä olisi miettinyt arvoja ensimmäisenä, kun tavoitteita lähdin asettamaan. Aiemmassa esseessäni “Arvojen merkityksellisyys minulle tiimilleni” (Proakatemian esseepankki, 2023) pohdin paljon arvoja, ja tajusin niiden olevan oleellinen osa lähtiessä miettimään omien tavoitteiden asettamista. Tavoitteet kannattaisi asettaa arvojen mukaan, sillä arvot ovat pysyvämpiä kuin haaveet ja tavoitteet. Omaa elämää voi katsoa uudesta näkökulmasta, niin yleensä näkee myös selvemmin omat arvonsa ja tulee niistä tietoisemmaksi. Ja arvojen ollessa selkeänä on helpompi asettaa itselleen juuri oikeanlaisia ja sopivia tavoitteita.  

Ennen kuin lähdemme miettimään tavoitteiden asettamista “oikealla tavalla”, kannattaa miettiä omia arvojaan ensiksi tarkemmin ja ennen kaikkea selkeyttää ne itselleen. Ihmisen omat tietyt arvot täytyy toteutua elämässä ja tiettyjen tarpeiden tulee tulla tyydytetyksi ja tämän kautta ihmisen elämän ydin voi jopa piirtyä näkyviin (Larssen, 2019). Seuraavaksi tiedossa syvällisempää ajattelua tavoitteista, niiden taustasta ja todellisesta merkityksestä elämäämme sekä erilaisten keinojen avulla tavoitteen asettamista sinulle ja minulle oikeilla tavoilla ja ajatuksia herättelemällä! 

 

Saa mitä haluat –kirjasta 

Luin mielenkiintoisen kirjan liittyen pääasiassa tavoitteisiin ja niiden asettamiseen. Kirja “Saa mitä haluat” on Ilkka Koppelomäen kirjoittama itsensä kehittämisen kirja (2019). Kirja on opas itsensä kehittämiseen, jonka lukijaa kannustetaan inspiroivasti ottamaan vastuu omasta elämästään ja sitä kautta asettamaan mittavia tavoitteita ja lähteä kaiken huipuksi toteuttamaan niitä konkreettisten asioiden kautta sekä kirjan erinomaisten pohdintojen avulla. Kirjassa käydään monien esimerkkien, tutkimusten ja Ilkan kokemuksien kautta oikeiden tavoitteiden oikeanlaista asettamista. Ja juuri sitä, onko tavoite juuri itselleen oikea. Kirja auttaa selviämään haastavista elämäntilanteista ja luo uskoa omaan tekemiseen, omiin unelmiin ja niiden toteuttamisen mahdollistamiseen ja mahdollisuuteen. Kirjan käytännönläheisten vinkkien avulla opin itse, miten voin päästä asettamiini tavoitteisiin suurella todennäköisyydellä. Löysin kirjan kautta itselleni myös sellaisia tavoitteita, joiden olemassaoloa en vielä tunnistanut ennen kirjan lukemista. Ilkka Koppelomäki on suomalainen suosittu itsensä johtamisen valmentaja, kirjoittaja sekä myös “Uskalla innostua” -yrityksen perustaja. Ilkka on auttanut ihmisiä voimaan paremmin jo yli 10 vuoden ajan Suomessa. (Koppelomäki, 2019).  

Kyseinen kirja oli itselleni niin herättelevä tähän elämän hetkeen, että vinkkasin siitä myös kahdelle ystävälleni. Kannustin heitä lukemaan tämän kirjan mahdollisimman pian, sillä itse aloin miettimään tavoitteitani ja elämääni entistä syvemmin tämän luettua. Luulen, että tulen lukemaan kirjan tulevaisuudessa uudelleen. Kirjan lukeminen auttaa mielestäni varsinkin heitä, joilla on vähänkään oman elämän tavoitteet ja suunta “hukassa”. Mielessä voi olla tiettyjä haaveita, tavoitteita, joita haluaisi saavuttaa, mutta ei tiedä miten lähtisi niitä tavoittelemaan. Lopulta voi selvitä kirjan aikana todelliset unelmat elämälleen ja suunta omassa elämässä voi muuttua merkittävästikin, jos vain haluaa ja uskaltaa.  

 

Minkä tien sinä valitset? 

Saa mitä haluat kirjassa, Ilkka kertoo jakavansa elämän kolmeen eri tiehen, joista itse valitsemme, mille tielle haluamme lähteä. Tiet ovat vaikea, haastava ja helppo tie. (Koppelomäki, 2019). 

Vaikea tie 

Vaikea tie on se, jolle päädytään usein silloin, jos ei ole miettinyt mitä oikeasti haluaa omassa elämässään tehdä. Vaikealle tielle päädytään usein muiden toiveiden mukaisesti, miten “pitäisi elää” -mallin seurauksena. Tällä tiellä tulevat haasteet ovat epämiellyttäviä ja merkityksettömiä, eivätkä ne johda hyvään tai millään tavalla vie ihmistä eteenpäin. Vaikealla tiellä pysytään omasta tahdosta, mutta vaikean tien ei tarvitsisi olla välttämättä epämiellyttävä. Tuskin on olemassa tietä elämässä, jossa ei olisi haasteita, Ilkka toteaa Saa mitä haluat -kirjassaan. (Koppelomäki, 2019). 

Haastava tie 

Seuraavaksi esittelen haastavan tien. Haastava tie eroaa vaikeasta tiestä siinä, että kyseisellä tiellä omat haasteet valitaan itse. Kaikkia haasteita ei toki aina voi valita itse, mutta suurimmaksi osaksi tällä haastavalla tiellä omat haasteet tulevat omien valintojen seurauksena. Usein he, jotka haluavat kehittää itseään elämässään, eivät ole vaikealla tiellä, vaan haastavalla tiellä ja haluavat vaikuttaa omaan elämäänsä. (Koppelomäki, 2019). 

Helppo tie 

Helppo tie on sellainen, jossa kaikki elämäsi valinnat teet niin, että elämäsi olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Pysyttelet mukavuusalueella ja voi olla, että päätät tehdä töitä mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin niin, että se riittää sinulle. Tyydyt asumaan paikassa, josta et ole niin tyytyväinen. Paikassa, jossa kuitenkin on helppo ja hyvä asua. Valitset usein helpolla tiellä asioita elämääsi, jotka eivät kuluta sinua tai vaadi liikoja sinulta. Esimerkkinä saatat valita parisuhteen, jossa kuitenkin asutte omissa asunnoissanne erillään ja sellaisen suhteen, jossa sinun on helppo sekä hyvä olla. (Koppelomäki, 2019). 

Tie, joka sopii juuri tähän elämäntilanteen 

Kirjassa “Saa mitä haluat” (2019). kannustetaan valitsemaan joko helppo tai haastava tie. Valitessasi helpon tien, sinulla on kuitenkin mahdollisuus menestyä. Helpollakin tiellä tulee vaikeita ja haastavia hetkiä, joihin ei pysty itse vaikuttamaan. Kuitenkaan et voi valita toteuttaa isoja unelmia ja mahdottomia juttuja ja samalla pysyä helpolla tiellä. Menestys, unelmat ja isot muutokset vaativat elämässä ja tuovat mukanaan omat haasteensa. Kuitenkaan ei tarvitse valita isojen unelmien polkua sen takia, että muut haluavat sinun menevän sinne ja koska kyseinen kirja sinua sinne ohjaa. Eli jos sinusta tuntuu, että sinulle riittää huomattavasti vähemmän, niin kannattaa pysyä helpolla tiellä ja valita se, sillä se ei ole väärin. Elämä on sarja erilaisia ajanjaksoja ja jos sinusta nyt tuntuu siltä, että olet aivan liian kauan aikaa painanut pitkää päivää, olet väsynyt ja olet ollut niin sanotusti vaikealla tai haastavalla tiellä, niin voi olla hyvä valita tähän väliin helppo tie. (Koppelomäki, 2019). 

Jos päätät jonkun tien tähän hetkeen, se ei tarkoita sitä, että kuljet sitä koko loppuelämäsi, vaan voit valita aina uuden tien myöhemmin, kun haluat uudelle tielle ja tasolle elämässäsi. Kannattaa muistaa, että tie omannäköiseen elämään ja isoihin omiin unelmiin voi olla kaikkea muuta kuin helppoa. (Koppelomäki, 2019). Muista kuitenkin, että se voi olla kaiken sen vaivan arvoinen.  

 

Tavoitteen syntyminen 

Kuten aiemmin mainitsin, oleellisena osana tavoitteiden asettamisen taustalla on ihmisen omat arvot ja tarpeet. Tavoitteen syntyminen pohjautuu yleensä juuri arvoihin ja tarpeisiin sekä unelmiin. Tavoitteiden taustalla voi olla myös unelmia ja haaveita lapsuudesta alkaen. Nämä haaveet saattavat muuttua elämän varrella paljonkin ja yleensä muuttuvatkin. Tavoitteet voivat olla hyvin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvia tai lyhyemmän ajan tavoitteita. Moni meistä tietääkin jo varmasti ja on tuntenutkin, että monien tavoitteiden saavuttaminen ei ole yksinkertaista ja matkalla saattaa tulla isoja ylä- ja alamäkiä. Tavoitteeseen etenemiseen kuuluukin useimmiten takapakkeja ja eteneminen voi olla hidasta, jopa vuosien tai vuosikymmenten kestävää etenemistä. (Nyyti ry).  

 

Mikä on tavoite? 

Näen itse tavoitteen seuraavana askeleena lähteä tietoisesti oman unelman tavoitteluun. Sitä, että on tietoisesti päättänyt asettaa jonkin unelman tavoitteeksi, eikä vain jätä asiaa haavekuvaksi. Unelman ja tavoitteen välillä on mielestäni eroa se, että välissä on päätös ja motivaation kasvattaminen lähteä toteuttamaan asiaa eli unelmaa tässä tapauksessa tosissaan.  

Hyvin käytettyinä työkaluina tavoitteet voivat muuttaa positiivisesti merkittävään suuntaan omaa elämää ja arkea. Tavoitteita kannattaa ajatella arjen työkaluna, Koppelomäki toteaa kirjassaan. (Koppelomäki, 2019). Tavoitteiden on tarkoitus ohjata ihmistä elämässä eteenpäin. Tavoitteet ovat suuntaviittoja, jotka auttavat toteuttamaan haluamiaan asioita ja pysymään haluamallaan tiellä. Jotkut elämämme tavoitteet eivät välttämättä ole tarkoitus saavuttaa tavoitteena sellaisenaan, vaan saattaa huomata elämässään, että joidenkin tavoitteiden tarkoitus oli vain ohjata itseään oikeaan suuntaan. Tai esimerkiksi auttaa sinua ymmärtämään jotain itsestäsi ja omasta elämästäsi. Tavoitteet auttavat tällä tavalla sinua jatkuvasti menemään enemmän kohti omannäköistä elämää. Tavoitteita voi myös käyttää siihen, että tekee omasta elämästään helpompaa tai että vähentää elämästään esimerkiksi suorittamista, tekemistä, kuormitusta tai jotain ylimääräistä, jolle ei ole tarvetta. Tavoitteella on lopulta syvempi merkitys, eikä tavoite tarkoita vain aina sitä, että tavoitteet auttaisivat vain menestymään ja saavuttamaan suuria. Oikein asetetut tavoitteet voivat auttaa elämään tyytyväisempää elämää nopeastikin. (Koppelomäki, 2019). 

 

Selkeä ja konkreettinen tavoite 

Näen suuren eron siinä, kun asettaa tavoitteen ja esimerkkinä sanoo, että asetan tavoitteekseni olla vuoden päästä olla menestynyt yrittäjä vs. Se, että haluan päästä eteenpäin yrittäjänä ja kasvattaa yritystäni tietyillä konkreettisilla tavoilla, asioilla ja muutoksilla. Toinen näistä esimerkeistä on suurpiirteisempi tavoite kuin toinen. On merkittävää, millaisena tavoitteen tuot alusta alkaen ilmi itsellesi ja kuinka konkreettiseksi tavoitteen sisältö ja toiminta sen saavuttamiseksi on tehty. Mitä tarkemmin oma tavoite on kuvattu, sen parempi. Esimerkiksi henkilökohtaisesti esimerkiksi minulla on tavoitteena olla joskus menestynyt yrittäjä, joka tarkoittaa minulle sitä, että haluan olla taloudellisesti hyvässä tilanteessa, pystyn mahdollistamaan itselleni ja tulevaisuuden perheelleni monia hienoja asioita, minulla on yrittäjän vapaus ja myös se ihanan kuuluisa vastuu, olen taloudellisesti riippumaton sekä tietenkin se, että yritykseni tulevaisuus näyttää valoisalta.  

 

Miten asettaa tavoite oikein? 

Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu ja myös tavoitteet ovat hyvin moninainen juttu. Onko välttämättä oikeaa tapaa asettaa tavoitetta? Ajattelen vähän niin, että tavoitteita ei välttämättä voi asettaa oikein. Eli sinullekin tiedoksi, että et tule saamaan tästä esseestä takuuta siihen, asetitko tavoitteesi oikein. Saat vain pohdintojani monesta eri näkökulmasta tavoitteen “oikein” asettamiseen. Saat kyllä suoria vinkkejä siihen, miten voit mahdollisesti asettaa tavoitteesi oikein. Mitä tällä haluan kertoa on se, että joskus jos olet useamman vuoden ajan hakannut päätäsi seinään, eikä onnistumiselle näy enää mahdollisuutta, niin kannattaa miettiä antaako enää mahdollisuutta tavoitteen edistämiselle. Jos on turhautunut, eikä tavoite edes lopulta enää innosta sinua, olet kääntänyt monet kivet ja kokeillut eri keinot onnistua, niin kannustaisin sinua luovuttamaan. Yksi hyvä lause on myös “Joskus jotkut ovet pitää sulkea, jotta uudet ovet voivat avautua”.  

Eli joskus parasta, mitä voi tapahtua on se, että päättää luovuttaa tavoitteensa suhteen. Tajuaminen, että tavoite ei ehkä ollutkaan itseään varten. Jättämällä vanhan tavoitteen taakseen, antaa mahdollisuuden uusien ovien avautumiseen. Ja sellaisiin, jotka innostavat juuri itseään, ovat omien arvojen mukaisia ja vievät elämässä eteenpäin, sinne minne itse haluaakin.  

 

Konkretiaa tavoitteen asettamiseen! 

Seuraavaksi haluan jakaa konkreettisia askeleita asioita, siihen miten asetat tavoitteesi oikein ja miten on mahdollista saavuttaa omat tavoitteet. Ensimmäiseksi arvojen jälkeen mieti konkreettinen päätavoitteesi ja miten se liittyy arvoihisi sekä vastaa kysymykseen; “miksi haluat saavuttaa kyseisen tavoitteen”? Sanoita kyseinen tavoite mahdollisimman tarkasti ja kirjaa tavoite ylös, minne ja miten haluatkaan. Tämän jälkeen jaa kyseinen päätavoite pienempiin välitavoitteisiin, jotka vievät kohti tätä päätavoitetta. Kirjaa myös välitavoitteet ylös ja pienet asiat ja askeleet ja konkreettiset asiat, mitkä vievät sinut välitavoitteeseesi. (Nyyti ry). 

Pohdi päätavoitetta ja siihen kuuluvia välitavoitteita myös seuraavien kysymysten avulla:  

  • Haluatko saavuttaa tavoitteen aidosti oikeasti itseäsi varten ja omien unelmiesi takia? 
  • Milloin aloitat?  
  • Mitä asioita teet kohti välitavoitteita mentäessä ja sitä myöden päätavoitettasi kohden?  
  • Voitko tehdä jotain jo heti huomenna, ensi viikolla, seuraavan kuukauden tai puolen vuoden aikana? 
  • Millaisia ihmisiä tarvitset saavuttaaksesi tavoitteen?  
  • Onko tavoitteessasi millaisia epäkohtia tai mahdollisuuksia epäonnistua? 
  • Kuinka alamäki -kohdista pääsee eteenpäin? 
  • Kuinka pitkälle ajalle tavoite on asetettu? Milloin tavoite tulisi olla saavutettuna omasta mielestäsi? 

Etene välitavoite kerrallaan ja palkitse itseäsi onnistumisista ja aina myös hyvistä yrityksistä. Joidenkin tavoitteiden saavuttaminen saattaa olla pitkä matka ja matkasta pitäisi nauttia niin kuin yleensä sanotaankin. Siksi on tärkeää juhlistaa myös välitavoitteiden saavuttamista. (Nyyti ry). 

 

Suunnitelmallisuus tavoitetta asettaessa 

Tavoitteen asettamisessa oleellinen asia on suunnitelmallisuus ja haluan korostaa sen tärkeyttä. Tässä tullaan myös mielestäni siihen eroon, onko tavoite oikeasti tavoite vai vielä pelkkä unelma? Jos miettii ja visualisoi tavoitteelle tiettyjä toimintoja, konkreettisia sellaisia liittyen tavoitteen saavuttamiseen, siitä on tullut tavoite. Tietty määrä suunnitelmallisuutta tavoitteen asettelussa on todella hyväksi ja kannattavaa. Yhden asian ratkaiseminen kerrallaan vie aina eteenpäin tavoitetta kohti. Ne voivat olla pieniä tai isoja asioita, kuten tavoitteetkin. Pienetkin askeleet vievät kohti tavoitteita, vaikka tavoite olisi kuinka iso tahansa. On hyvä, että tavoitetta miettii suunnitelmallisuuden kautta. Hyvä muistaa, että tavoitetta kohti mennessä saattavat suunnitelmat tavoitteen ympärillä muuttua ja yleensä suunnittelemattomia asioita tuleekin eteen tavoitetta kohti mennessä. Asiat eivät mene niin kuin olisi toivonut tai ennakoinut. Vastoinkäymisten tullessa eteen, ei kannata lannistua. Saa olla surullinen, epätoivoinen ja hetken aikaa voi rypeä montussa, mutta pyri nousemaan sieltä ylös. Käy suunnitelmasi uudelleen läpi, tee mahdollisesti uusia etenemisaskeleita kohti tavoitettasi. Tarvittavat muutokset tehtyä, jatka eteenpäin. (Nyyti ry). 

Kärsivällisyys ja lempeys itseään kohtaan kannattaa pitää alusta alkaen mielessään. Se myös, että monet tavoitteet yleensä vaativat myös paljon vaivannäköä ja että sinulla on mahdollisuus onnistua. Joskus muutokset vain vievät paljon aikaa ja vaativat myös monia harjoittelukertoja, johon monen kärsivällisyys juuri loppuukin. Joten muista itseäsi epätoivon hetkissä, että olet riittävän hyvä juuri sellaisena kuin olet ja matkaasi kuuluvat ala- ja ylämäet. (Nyyti ry). 

 

Onko tavoitteeni hyvä? 

Ensinnäkin oma ajatukseni on se, että ei ole olemassa hyviä tai huonoja tavoitteita. Suomen leijonan luolassa Kim Väisänen totesi yhdessä jaksossa lausahduksen, joka jäi mieleeni. “Joskus kannattaa vain luovuttaa.” Useimpia yrittäjämielisiä ihmisiä yhdistää yleensä se, että ei helposti luovuteta. Ollaan päämäärätietoisia ja tehdään mitä vaan, että saavutetaan omat unelmamme ja tavoitteemme yrittäjinä. Moni myös varmaan kuullut tai nähnyt tsemppaavia lauseita siitä, että “Pystyt tekemään mitä vain ja saavuttamaan mitä vain, jos vain teet tarpeeksi töitä sen eteen.” Olen itsekin uskonut niin aika kauan, lukenut pinterestistä kyseisiä motivaatiolauseita ja ajatellut, että minusta on mihin vain, jos vain uskon siihen. Kuitenkin tänä vuonna koen alkaneeni ajattelemaan asiasta eri tavalla suhteen. Olen hyväksynyt sen, että minusta ei ole ihan mihin vain loppujen lopuksi vaikka kuinka tekisin töitä asian eteen. Mutta uskon siihen, että minusta ja sinusta on moniin asioihin, joihin emme uskonutkaan pystyvämme.  

 

Päätä mitä haluat  

Kun teet päätöksen, muutos tapahtuu sillä hetkellä. Muutos ei välttämättä näy heti konkreettisesti, mutta se voi tuntua päätöksen myötä. Päätöksellä ja motivaatiolla on iso voima elämään ja siihen, että pystyy toteuttamaan haluamiaan asioita. Päätöksen voimalla pääset kohti sellaista elämää, jota haluat. Jos tekee voimakkaan päätöksen, se tarkoittaa sitä, että päätös on niin voimakas, että siitä haluaa pitää erityisen kovaa kiinni. Ja sitä kautta se näkyy myös päätöksen mukaisena toimintana. Päätös tulee muuten sanasta päättää, joka tarkoittaa siis myös lopettaa. Päättyminen voi tarkoittaa siis lopettamista, eli teemme päätöksen lopettaa sillä hetkellä jonkin asian esimerkiksi. Kun teet päätöksen lopettaa jotain, saatat saada mahdollisuuden aloittaa jotain uutta. Eli annat tilaa uusille oville, kuten aiemmin olen maininnutkin. (Koppelomäki, 2019). 

Leikkipäätös? 

Omia päätöksiään on aina välillä hyvä kyseenalaistaa. Jos teet jonkun päätöksen, mutta et ala elää elämääsi päätöksen mukaan, niin tällöin päätös on leikkipäätös. Silloin kun ihminen tekee päätöksen, joka on aito, se näkyy hänen toiminnassaan. Eli jos päätät jotain, sinun täytyy toimia päätöksen mukaan. Ja mitä vahvempi päätös on, sitä on vahvempi myös toiminta. Jokainen päätös vaatii harjoittelua ja päätöksen. Päätöksen mukaan eläminen vaatii rutiineja ja jatkuvaa toistoa. Jos et joskus pystynyt tekemään päätöksesi mukaisia toimia, se johtuu siitä, että teit päätöksen semmoisella hetkellä, jolloin sitä ei olisi kannattanut tehdä. Päätös tarvitsee uusia monia kertoja ja on turha kokea huonommuuden tunnetta siitä, että ei ole pysynyt päätöksessään ensimmäisellä yrityksellään. Kannattaa tehdä vain yksi päätös kerrallaan ja muutos. (Koppelomäki, 2019).

 

Saa mitä haluat –prosessi 

Saa mitä haluat kirjassa Ilkka avaa “Saa mitä haluat”- prosessia. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa kannustetaan pysähtymään nauttimaan elämästään ja olemaan onnellinen sekä olemaan siis tyytyväinen jo nykyhetkeen, riippumatta siitä miten asiat elämässä ovat. Seuraavaksi selvitys siitä, mitä juuri itse haluaa elämässään. Kolmantena valinta siitä, mihin haluaa keskittyä. Neljäntenä itselleen selkeän tavoitetilan kirkastaminen. Viidentenä eteneminen askel askeleelta, eli välitavoitteiden avulla eteneminen. Kuudentena oikeiden ihmisten valitseminen ympärilleen. Seitsemäntenä ja viimeisenä parhaan ympäristön varmistaminen. (Koppelomäki, 2019). 

 

Huomioi elämän neljä eri osa-aluetta tavoitetta päättäessäsi

Kun jakaa elämän eri osa alueisiin, ymmärtää, että elämässä ei ole koskaan kyse vain yhdestä asiasta, kuten esimerkiksi parisuhteesta, työstä tai kodista. Itselläni kirjaa lukiessani helpottavaa jollain tapaa oli tajuta se, että jos jollakin osa alueella menee huonosti, niin yleensä jollakin toisella alueella osa-alueella menee paremmin. Lopulta jokin asia menee aina hyvin ja yleensä se on se osa-alue, johon on laittanut eniten huomiota. Kirjassa jaettiin elämä neljään eri osa-alueeseen. (Koppelomäki, 2019).  

Ensimmäinen osa-alue on talous ja työ. Tämä osa alue on sellainen, johon liittyy vahvasti raha, tavalla tai toisella. Yleensä opiskelemme, jotta pääsisimme töihin ja, koska työ on yleensä se, mistä saamme rahaa. Joten työ, opiskelu ja raha kuuluvat tähän osa-alueeseen. (Koppelomäki, 2019).  

Toisena osa-alueena ihmissuhteet ja tähän kuuluvat vanhemmat, lapset, ystävät, parisuhteet ja esimerkiksi työkaverit eli kaikki mahdolliset ihmissuhteesi. (Koppelomäki, 2019).  

Kolmantena henkinen hyvinvointi ja tähän osa-alueeseen kuuluu kaikki sellainen, joka liittyy omaan hyvinvointiin tavalla tai toisella. Kaikki asiat, jotka ovat vaikutuksessa henkiseen hyvinvointiin jollain tapaa. Tähän osa-alueeseen voi liittää myös unelmat, oma aika ja tunteet. (Koppelomäki, 2019).  

Neljäntenä on fyysinen hyvinvointi. Tähän kuuluu sellaiset asiat, jotka vaikuttavat omaan fyysiseen hyvinvointiin. Eli esimerkiksi se mitä syö, juo, miten liikkuu, miten lepää ja hengittää. Näistä asioista olisi hyvä huolehtia päivittäin. Tietyllä tapaa fyysinen hyvinvointi on näistä neljästä osa-alueesta se tärkein, sillä jos sinulla ei ole energiaa toimia elämässä, ei silloin pysty toteuttamaan haluamiaan asioita, muutoksia, unelmia tai tavoitteita. On hyvä tiedostaa, että kaikki nämä eri neljä elämän osa-aluetta vaikuttavat vahvasti aina toisiinsa. Esimerkiksi huono taloudellinen tilanne vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Fyysinen hyvinvointi, kuten aiemmin mainitsin, vaikuttaa vahvasti lähes kaikkeen ja yleisesti jaksamiseen. Parisuhteen tilan ollessa huono, vaikuttaa se esimerkiksi omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kirjassa “Saa mitä haluat” (2019) kannustetaan valitsemaan näistä osa-alueista yksi ainut osa-alue, johon keskittyy seuraavaksi. (Koppelomäki, 2019).  

Haluan itse tällä hetkellä tehdä muutoksia omaan elämääni ja päätin valita näistä osa-alueista henkisen hyvinvoinnin. Koen, että tämä osa-alue tarvitsee tällä hetkellä kaikista eniten muutoksia, jotta voisin elämässäni paremmin. Päätin kirjaa lukiessani ja tavoitetta kirkastaessani tehdä muutoksia tähän osa-alueeseen liittyen. Kannustan sinuakin valitsemaan näistä neljästä osa-alueesta jonkun, johon keskityt seuraavaksi kaikista eniten.  

 

Yksin ei tarvitse pärjätä 

Koska tykkään käyttää ilmeisesti hyviä lausahduksia, motivaatiolauseita, faktaperusteisia tai faktattomia lauseita, kerron jälleen yhden lauseen tähän väliin jälleen kerran, joka kiteyttää etenemisen yksin ja yhdessä. Proakatemialaisina olet varmasti kuullut lauseen “yksin pääsee pitkälle, mutta yhdessä pääsee pidemmälle”. Siihen kuinka paljon ympärillään on ihmisiä, vaikuttaa asuinpaikkasi, työ- ja kouluympäristö, paljonko ympärilläsi ylipäätään on ihmisiä ja millaisia ihmisiä he ovat. Minkälaisissa harrastuksissa mahdollisesti käy ja missä ylipäätään viettää elämäänsä ja millaista ympäristöä ihmisineen ympärillään on?  

Pyydä apua rohkeasti! 

Yrittäjinä ja varsinkin yksinyrittäjänä tai pienyrittäjänä moni tottuu tekemään liikaa asioita yksin ja pärjäämään yksin sekä on pyytämättä apua ja vastaanottamatta tukea. Yksi omista kehityskohteistani on avun pyytäminen ja sen vastaanottaminen. Aivan liian usein, pyrkii tekemään asiat yksin itsekseen, koska tietää muka, miten asiat pitäisi tehdä ja mikä olisi hyvin tehty ja mikä olisi oikein. Kuitenkin mieleni tulee kertoja, jolloin olen uskaltanut pyytää apua vähän vahingossakin ja olen saanut enemmän kuin olisin tarvinnutkaan. Olen saanut uusien ihmisten myötä uusia ihmisiä, uusia verkostoja ja uusia mahdollisuuksia. Olen myös todennut monen kerran jälkeen sen, kuinka yksin ei pääse lopulta niin pitkälle kuin välttämättä tavoittelisi ja aina kannattaa pyytää apua sekä neuvoja sinua viisaammilta. Pyytää neuvoa ja apua sellaisilta ihmisiltä, jotka haluavat sinulle aidosti hyvää ja haluavat sinun menestyvän.  

Suurin osa ihmisistä yleensä haluaa auttaa jopa ilmaiseksi, mutta riippuu toki asiasta, sillä välttämättä parturiystäväsi ei pidä hänen ammattitaitojen hyödyntämisestä ilmaiseksi. Esimerkkinä pyytää kyseistä ystävää leikkaamaan hiuksesi “ihan nopeasti vain” ja ilmaiseksi tietenkin. Tämä tapa “auttaa” ei ole välttämättä ystävän mieluisin tapa auttaa ilmaisen työn avulla, josta hän päivittäin muuten saa rahaa ja oman palkkansa. Kuitenkin yleensä ihmiset pääasiassa haluavat antaa neuvoja, yhteystietoja, jotta saat edistettyä asiaasi tai mitä vain, joten uskalla kysyä apua, neuvoja. Rohkeasti vain kysyä ja vastaanottaa, sitä minäkin aion jatkossa entistä enemmän!  

 

Sattumalle varaa? 

Tänä vuonna olen oivaltanut monia asioita, joista muutamia olen jo tässä esseessäni aiemmin maininnut. Myös yksi tärkeä oivallus tänä vuonna on ollut, että joskus ja aika useinkin kannattaa omassa elämässä antaa sattumalle varaa. Yleensä silloin saattaa omassa elämässä tulla eteen uskomattomia mahdollisuuksia, joista ei olisi uskaltanut unelmoidakaan. Olen myös sitä mieltä, että elämässä täytyy olla tavoitteita, jotta elämässä on suuntaa ja tarkoituksen tuntua. Ylipäätään emmehän pysty elämään elämäämme ilman tavoitteita päivittäisessä elämässäkään. Aamulla herätessämme tavoitteenamme voi olla pestä hampaat, eikä tämä tavoite ole yleensä suurimmalle osalle ihmisistä mielessä selkeä tavoite. Päivittäisessä elämässä voi olla esimerkiksi myös tavoitteena töiden jälkeen kävelylle meneminen, jotta saa raitista ilmaa ja liikuntaa. Kaikki arkiset tavoitteet eivät juurikaan tule mieleemme “tavoitteina”. Päivittäiset askareet ovat yleensä rutiininomaisia tapoja ja viikoittaisia tehtäviä asioita, jotka kuitenkin asetamme päivän aikana tietynlaisiksi tavoitteiksi.  

 

Tavoitteiden muuttuminen elämän varrella 

Tarvitsenko sitten suurempia tavoitteita? Tarvitsenko viiden vuoden päähän tavoitteen? Ei välttämättä tai ainakin itse luulen niin. Olen tehnyt havainnon siitä, että jotkut ihmiset ovat sellaisia, että he eivät juurikaan unelmoi tai haaveile, eikä heillä ole varsinaisia tavoitteita välttämättä yhtäkään. Mielestäni se on ihan okei ja jokainen saa asettaa sellaisia tavoitteita, mitä itse haluaa tai olla asettamatta niitä. Itse koen ainakin niin, että tällä hetkellä itselläni on tavoitteita monen vuoden päähän, mutta myös ensi vuodelle. En ole kuitenkaan niin ehdoton tavoitteeni kanssa, sillä haluan antaa vähän tilaa myös tietynlaiselle sattumalle ja mahdollisuuksille, joista en uskalla edes haaveilla. Mutta uskon siihen, että en välttämättä tiedä viiden vuoden päähän mistä silloin haaveilen. Mistä silloin unelmoin ja mitä silloin mahdollisesti haluan tavoitella. Siksi en halua asettaa 10 vuoden päähän vahvoja tavoitteita, sillä ihminen ja ihmisen elämä muuttuu. Annan kuitenkin itseni unelmoida ja asettaa tavoitteita tässä hetkessä tulevan vuoden ja vuosien päähän, silläkin kustannuksella, etteivät kyseiset asiat tule toteutumaan tai ne tulevat muuttumaan.  

Elämä myös muuttaa paljon ihmistä elämän varrella ja myös arvot voivat muuttua. Monesti arvot muuttuvatkin, vaikkakin perusarvomme yleensä pysyvät lapsuudesta alkaen. Nyt olen parikymppinen nainen ja viiden vuoden päästä voin olla aivan eri elämäntilanteessa ja varmasti olenkin, toivottavasti. Viiden vuoden päästä tavoitteeni voivat olla aivan eri kuin mitä nyt ajattelen ja toivottavasti ehkä ovatkin.  

 

Loppuun 

Tavoitteiden tärkeys korostui jälleen ainakin itselleni tätä esseetä kirjoittaessani. Asioita saa tapahtumaan yllättävän nopeastikin oman tavoitetilan kirkastettua ja voimakkaita päätöksiä tehdessään. Paremman tavoitteen asettamistavan myötä lähden rakentamaan 2024 vuodesta entistä parempaa, selkeämmillä tavoitteilla ja päämäärätietoisemmalla tekemisellä! 

 

Lähteet 

Nyyti ry. Blogi. Viitattu 1.12.2023. Tavoitteet. https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/ajanhallinta/tavoitteet/  

 

Koppelomäki, I. Saa mitä haluat. 07.10.2019. Bookbeat. Viitattu 3.12.2023. Kustantaja Viisas elämä. https://www.bookbeat.fi/kirja/saa-mita-haluat-132089  

 

Larssen, E.,B. Paras. 03.04.2019. Bookbeat. Viitattu https://www.bookbeat.fi/kirja/paras-17482  

 

 

Kommentoi