Tampere
26 May, Sunday
20° C

Proakatemian esseepankki

Syty sinä ja sytytä muita!Kirjoittanut: Nuppu Laaksonen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Valmentava johtaminen

Tämä essee käsittelee intohimoa johtamisen näkökulmasta pohjautuen Tapio Aaltosen, Heikki Pajusen sekä Kallu Tuomisen kirjoittamaan kirjaan Syty ja sytytä -Valmentavan johtamisen filosofia. He kirjoittivat kirjansa heille, jotka haluavat syttyä tai sytyttää intohimollaan muita. Ei ole väliä vaikket olisi esimiesasemassa tai johtajan roolissa, sillä johtajuus on paljon työnimikettä laajempi termi. Johtajuutta, nimenomaan elämänasenteellista ja henkistä sellaista, tarvitaan kaikilla elämän aloilla. Voidaan puhua myöskin itsensä johtajuudesta, mikä on kaikenlaisen johtajuuden kulmakivi. Etsitpä yhä omaa intohimoasi, tai olet vaiheessa jossa voit jo levittää omaa intohimoasi ympärillesi oleville ihmisille, tämä kirjoitus on sinulle.

Aloitetaan termin selityksestä, mitä valmentava johtaminen oikeastaan on? Balentorin nettisivulta löytyvän selityksen mukaisesti valmentavan johtamisen keskiössä on ihmisten kehittäminen, kasvattaminen ja potentiaalin saavuttaminen. Tällöin esimiehen roolina ei ole vain johtaa asioita ja ihmisiä, vaan rohkaista työntekijöitä ottamaan vastuuta ja tukea ratkaisujen löytämisessä.” (http://www.balentor.fi/valmentava-johtaminen)

Se näkyy konkreettisesti jatkuvana läsnäolona ihmisten arjessa. Johtavan henkilön tulee tunnistaa suunta ja ne asiat, missä haluaa ihmisten kasvavan. Tähän päästään luomalla syttymisen kierrettä, missä intohimo on isossa roolissa.

 

Syttymisen kierre

Asiat loksahtelevat paikoilleen ja olen ihan fiiliksissä siitä mitä teen. Joskus tämä tapahtuu kuin salaman iskiessä kirkkaalta taivaalta, joskus se syntyy pidemmän ajan kuluessa, kuin yrttejä kasvattaessa. Riittääkö itsensä sytyttäminen muiden syttymiseen? On totta, että vahvempi tunnetila tarttuu, joten kyllä – syttymisesi levittäminen voi lisätä muidenkin syttymistä. Kun tiedostamme kuitenkin syttymiseen kierrettä lisäävät tekijät, etenemme vastuullisesti kohti motivoitunutta työyhteisöä, jonka energia ei kulu pienten tulipalojen sammuttamisessa. Seuraavat syttymisen kierteeseen kuuluvat tekijät ovat suoraan kirjasta Syty ja Sytytä. Tämä inhohimon kierre lähtee merkityksellisyyden, syvemmän tarkoituksen kokemuksesta.

  1. Merkityksen kokemus. Olen sellainen henkilö kuin olen. Minulla on ajatukseni, kokemukseni ja mielenkiinnon kohteeni. Kohtaan asian tai ilmiön, joka vastaa ajatusmaailmaani. Kiinnostukseni herää ja alan ajatella asiaa. Teen itselleni selväksi, miksi teen mitä teen. Tarkastelen toimintaani laajasta perspektiivistä. Kaikki, mitä teen, jäsentyy itselleni tärkeään suurempaan kokonaisuuteen. Tunnen, että toiminnallani on tarkoitus. Alan tutkia henkistä älyäni, kaiken toimintani perimmäistä lähdettä.
  2. Unelmat visiot ja päämäärät. Alan yhä enemmän ajatella mielenkiinnonkohdettani ja se valtaa mieleni. Astun askeleen kohti tekemistä. En vain haaveile, minulla on päämäärä. ”Tämän haluan ja aion saavuttaa.”
  3. Arvot luovuuden lähteinä. Minulla on jotain, mikä ei ole kaupan. Arkisen toimintani ohjaajina ovat tunnistetut tai tunnistamattomat arvot, minulle ja yhteisölleni tärkeät asiat. Näille arvoille perustuvat toimintasääntöni, joita noudatan tekemisissäni. Samalla arvot virittävät luovuuteni leiskumaan.
  4. Vahvuuksien tunnistaminen. Tunnistan sen, missä olevan vahva ja mikä minulla on hyvin. Vahvistan vahvuuksiani yhä paremmin. Luon tilanteita, joissa vahvuuteni pääsevät oikeuksiinsa.
  5. Tiedostan, mitä asioita haluan kehittää. Otan joskus hallitun riskin tai teen jotain, mikä poikkeaa totutusta. Teen asioita, jotta pääsisin kohti unelmaani ja saavuttaisin päämääräni. On sanottu, että visio on visio vasta, kun teen joka päivä jotain sen eteen, vaikka vain viisi minuuttia. Toteutan henkilökohtaista projektiani silloinkin, kun tiellä on hankaluuksia. Etsin asiat, jotka saavat tekemiseeni suorittamisen riemun.
  6. Esteiden läpäiseminen. Meillä on uskomaton määrä uskomuksia, kannustavia ja rajaavia. Vaikka olisin miten päämäärätietoinen ja lahjakas, uskomukseni saattavat torpedoida minulta oman läpimurtoni. Suhtaudun esteisiin hidasteina ja haasteina.
  7. Voittamisen taito. Voittamista on opeteltava. Ensimmäinen voitto on itsensä voittaminen. Noteeraan pienetkin onnistumiset ja kirjaan tain sanon ääneen, miltä minusta tuntui. Palkitsen itseäni miellyttävillä asioilla. Ymmärrän, että nykymaailmassa voittaminen on yhteistyötä, ei muiden murskaamista.

 

Ylläoleva Syty ja sytytä kirjasta oleva syttymisen kierre voi toimia hyvänä valmentavan johtamisen muistilistana.

Työyhteisössä, tai ihan missä tahansa muussakin ihmissuhteessa yksi tärkeimmistä tehtävistämme on toisen minäkuvan vahvistaminen. Kirjassa Syty ja Sytytä, tätä kuvataan moraaliseksi vastuuksi. Se on täysin jokaisesta itsestä kiinni, lannistammeko vai nostammeko ympärillämme olevia ihmisiä. Se voi tapahtua sanoin, teoin, tai ehkä kaikista useimmiten, lähes huomaamattomin elein.

Esimiesasemassa oleville ihmisille on äärimmäisen tärkeää tiedostaa oman käyttäytymisensä vaikutukset muihin ihmisiin. Esimerkiksi muiden työyhteisön jäsenien tervehtiminen voi tuntua pieneltä, merkityksettömältä eleeltä, mutta loppujen lopuksi tämänkaltaiset toiminnat heijastavat muihin kohdistuvia sisäisiä arvojamme. Arkisen toimintamme kautta näytämme muille todellisen puolemme itsestämme, emmekä vain korulausein firman pikkujouluissa. Oman käyttäytymisemme sekä läsnäolomme kautta voimme uskottavasti välittää muille tiedon siitä, arvostammeko heitä, uskommeko heihin, olemmeko iloisia heidän läsnäolostaan ja otettuja heidän panoksestaan. Joka ikinen hetki meidän ollessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, me joka vahvistamme tai heikennämme toisiamme, ainakin vähäsen.

 

”Mitä olisi johtajuus, joka toteutetaan heittäytymällä, roihuten, syttyen ja sytyttäen?”

Se olisi intohimolla toteutettua esimerkillä johtamista. Johtajuutta, josta olisi poistettu steriilit korulauseet, kvartaalein toteutettavat samat tavoitteet ja epämääräiset visiot. Se on mitä tahansa, joka on muuta kuin konferenssien yritysjargonin, puisevat käsitteet organisaatioiden johtamisesta.

”Oikeaan johtamiseen kuuluu ainakin ajoittain tunnetta, hikeä, kyyneleitä, huumoria, aina sen mukaan, mikä sopii vaikuttajan persoonalliseen särmään.” Tiettyä byrokratia rakennetta tai asemaa siihen ei tarvita.

Lähtökohdaksi sopii se, että tehdään oikeita asioita, oikealla tavalla oikeiden ihmisten kanssa. Syty ja sytytä -kirjassa nämä selitetään seuraavasti.

Oikeita asioita – voimme ylipäänsä onnistua ainoastaan silloin, kun olemme uskollisia itsellemme. Siksi puhumme missiosta, kutsumuksesta, unelmista ja visioista. Tärkein kysymys kuuluu: miksi teen sitä mitä teen?

Oikealla tavalla – toimintatavalla on väliä. Vaikka olisit miten ammattilainen, toimintatapasi on käyntikorttisi. Kovinkaan raadanta ei korvaa kykyä osata priorisoidaan oikein, keskittyä olenaiseen ja katsoa myös uusista näkökulmista. ”Smarter, not harder.”

Oikeiden ihmisten kanssa – kaksimerkityksinen ilmaisu, joka kertoo sen, että vaikuttaminen on aina ihmisten johtamista. Et johda numeroita tai strategioita, vaan ihmisiä, joilla on aitoja tarpeita, ihmisiä, jotka osaavat paljon, mutta erilaisia asioita. He kaikki ovat motivoituneita, mutta heitä liikuttavat eri asiat.

Kuten kyseisen kirjan kirjoittajat, minäkin uskon siihen, että tulevaisuuden maailma perustuu oivalluksiin, ajatteluun, haaveisiin, läsnäoloon, yhteistyöhön ja intohimoon. Uskon, että jokainen joukkue voi kurinalaisen työskentelyn avulla kehittyä valtavasti tiimitoiminnassa. Uskon, että itseensä ja ympärillä oleviin ihmisiin uskoen on mahdollista ottaa seuraavia askeleita eteenpäin niin henkilökohtaisesti, kuin myös organisaationa, intohimoisesti.

Menestymme sellaisissa asioissa, joita kohtaan tunnemme rakkautta, intohimoa ja jotka aidosti ovat osa persoonaamme. Intohimoa kohti ponnisteleminen ei vie energiaa, vaan lisää sitä.

Kommentoi