Tampere
23 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalisen median strategia ja sisällön tuottaminenKirjoittanut: Arto Ala-Seppälä - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Viiden tähden asiakaskokemus
Perttu Ahvenainen, Janne Gylling, Sani Leino
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Pisteluokitus: 2 esseepistettä, yksilöessee

 

Johdanto

Toimeksiantaja lähestyi minua instagram projektilla toistamiseen ja täytyy myöntää, että laajalaisuuden vuoksi tehtävä kyllä kiinnostaa. Tehtävänä on työnantaja mielikuvan parantaminen, eli käytännössä tämä tarkoittaa brändi-identiteetin suunnittelua ja toteuttamista. Pidimme aiheesta yhteisen palaverin yrityksen myyntipäällikön ja digitaalisen markkinoin spesialistin kanssa. Tämän yhteisen tunnin ajan keskityin kuuntelemaan, ymmärtämään asiakkaan odotukset ja tarpeen. Samaan aikaan kuitenkin ajatuksissa raksutti, että nyt kyseessä on sen verran iso kokonaisuus, että tämä täytyy purkaa pienempiin paloihin, jotta saamme tuotettua asiakkaalle toivottua arvoa. Sen lisäksi tämä vaatii minulta ja tiimiltä asiaan perehtymistä, valtaisesti työtunteja, sekä organisoitumista.

Palvelumuotoilun äärellä siis voimakkaasti ollaan. Näen tämän kunnianhimoisena haasteena ja mahdollisuutena lähteä kehittämään konsultoinnin taitoja palvelumuotoilua kohti. Kaiken lisäksi tämä tukee myynti- ja markkinointitoimisto visiota erittäin hyvin. Projektin haasteena on kuitenkin se, että sille ei ole olemassa selkeää tuotemallia, vaan se täytyy luoda. Monet markkinointitoimisto kirjottavat sivuillaan ja blogeissaan ahkerasti some-strategiasta ja oikeanlaisen sisällön merkityksestä. Tekstit ovat suorastaan loistavia, mutta varsinainen tuotteistaminen ja hinnoittelu jäävät pitkälle oman luovuuden varaan. Sen vuoksi onkin tärkeää yrittää nyt saavuttaa asiakkaan kanssa voimakas luottamussuhde yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yksikään muotoiluprojekti ei ole samanlainen, vaan ne rakentuvat projektinsa näköisiksi.

Mikäli tämä projekti lähtee käyntiin, niin pääsen todella testaamaan tiimini kanssa kuluneen vuoden aikana opittuja taitoja. Vaikka tämä päättyisi tarjous hankkeeksi, niin siitä huolimatta ole päässyt harjoittamaan taitoja oikean asiakaan kanssa. Olen todella tyytyväinen, että olen jaksanut lukea kaikki nämä kirjat kannesta kanteen juuri tämänlaista hetkeä varten:

Juha Tuulaniemi – Palvelumuotolu; Jukka Aminoff ja Mika D. Rubanovitsch – Ostovallankumous;
Sirpa Häntti, Liisa Kairisto-Mertanen ja Heidi Kock – Oivaltava myyntityö, asiakkaana organisaatio;
sekä Perttu Ahvenainen, Janne Gygling ja Sani Leino – Viiden tähden aikaskokemus, tee asiakkaistasi faneja.

Näiden lisäksi Proakatemian palvelumuotoilun, markkinoinnin ja myynnin kurssi, sekä lukuiset nettiartikkelit ja keskustelut mentoreiden kanssa.

 

Sosiaalisen median strategia ja sisällön tuottaminen

Luovan tuotteen ja liiketoimintamallin kimppuun siis käydään. Asiakkaan kipukohtana Instagramin kanssa on resurssien puute, mutta sitä suurempan kysymyksenä on sisällön punaisen langan löytäminen. Tiedossa on, että julkaisuja tulisi tehdä kolme kappaletta viikkoon, jotta kanavalla saavutettaisiin haluttua hyötyä ja näkyvyyttä. Suunnitelmaa toivotaan vuositasolle tai kvartaaleittain ja julkaisupaketteja parin kolmen kuukauden välein. Pelkästään näiden pohjalta voidaan todeta, että suunnittelu työtä, sisällöntuottamista ja kuvien hankinta on tiedossa pitkäksi aikaa. Ensimmäisenä mieleen juolahti tiimin innovointi projekti, että yhdessä voisimme miettiä tuotemallin. Kuitenkin konsultoituani mentoriani, tiimiläisiäni ja muita Proakatemian tiimiyrittäjiä minulle valkeni, että on selvää mitä asiakas haluaa. Se mitä nyt tarvitaan on asiantuntemusta, selkeä strategia ja tuotemalli minkä kanssa lähteä asiakkaan kanssa yhdessä liikkeelle.

Katseeni kääntyvät palvelumuotoilun keinoihin. Ensimmäisenä on tärkeää, että ei saa olettaa, vaan tulee hankkia tietoa ja sitä tietoa tarvitaan paljon. Täytyy käyttää hyväksi omaa asiantuntemus ja tutustua yrityksen nykyhetkeen ja menneisyyteen. Tutustua työntekijöihin, esimiehiin ja yhteisöön. Tutustua asiakaskokemukseen ja työantajakokemukseen. Hankkia tietoa työnhakijoilta ja tunnistaa rekrytointi prosessit. Päästä sisään nykyiseen yrityskulttuurin, tuotteisiin ja palveluihin. On tunnistettava, että mitä yritys tekee hyvin ja missä olisi parannettavan varaa. Haastatella työyhteisöä ja ulkopuolisia siitä, mitä sisältöä he haluaisivat nähdä ja kokea sosiaalisen median uutisvirrassa. Vain näiden asioiden avulla voimme tunnistaa ja rajata oikean sisällön, mikä palvelee yrityksen päätavoitteita hankkeen takana. Muussa tapauksessa sisällön tuottaminen on vain hakuammuntaa ja voidaan vain toivoa, että saadaan halutunlaisia tuloksia.

Kuntoakatemia -projektin parissa olemme jo puolen vuoden ajan harjoitelleet sosiaalisen median strategista tekemistä. Harjoittelun myötä huomasin, että markkinoinnin vuosikellon määrittäminen yhdessä asiakkaan kanssa on sisältöstrategian kulmakivi. Sen lisäksi hankitun tiedon pohjalta tulee vastata useisiin kysymyksiin ja pyrkiä konkretisoimaan se, mitä todella halutaan ja mitkä ovat oikeat mittarit. Piritta Seppälä kuvaa verkkosivuillaan (viestintapiritta.fi) erittäin täsmällisesti strategian kulmakivet blogissaan Sosiaalisen median strategian ABC: ”Some-strategia kertoo ja määrittelee, miten organisaatio hyötyy somen käytöstä, ketä eri kanavilla tavoitellaan, mitä kanavia some-viestintään käytetään ja millaisilla sisällöillä liikkeellä ollaan.” Kun tutkimus työ ja strateginen suunnittelutyö on tehty, voidaan lähteä vuosikelloa ja julkaisusuunnitelmia rakentamaan kvartaali kerrallaan.

Sisältöstrategia ei oli viisasta rakentaa liian yksityiskohtaisesti koko vuoden ajalle, vaan täytyy myös pyrkiä elämään ajan hengessä ja yhteiskunnan tilassa. Muun muassa nykyinen epidemia aiheuttaa muutoksia ihmisten arkeen kuukausittain, ellei jopa viikoittain. Sen lisäksi trendejä tulee ja menee. On tärkeää huomioida, että onko niillä vaikutusta haluttuun kohderyhmään. Elise Levanto korostaa artikkelissaan Relevantit sisällöt tuntevat lukijansa (kubo.fi) asiakasymmärryksen merkitystä: ” Kasvavassa sisältötulvassa voi erottautua vain tarjoamalla asiakkaalle relevanttia sisältöä. Kun asiakas saa tarvitsemaansa tietoa relevantissa, kiinnostavassa ja jopa viihdyttävässä paketissa, hyötyy siitä koko yritys.” Kun olemme kohderyhmän hermoilla, asettaneet konkreettiset tavoitteet projektille, miettineet yrityksen markkinoinnin vuosikellon ja kohdentaneet sisältöstrategian, niin voimme alkaa tuottamaan kvartaalitasolla julkaisusuunnitelmia. Julkaisusuunnitelmittain voimme jakaa työt ja vastuut tapauskohtaisesti erilasiin osa-alueisiin.

Perttu Ahvenainen, Janne Gylling ja Sani Leino listaavat kirjassaan, Viiden tähden asiakaskokemus – tee asiakaistasi faneja, että kaikkien yritysten tavoitteena on hallita omaa brändiä mahdollisimman hyvin, joten aluksi on hyvä muodostaa käsitys, millaisista elementeistä brändikokemus kaikkinensa koostuu (2017, 44). Kun mietimme nyt sitten jatkossa työnantajan brändi-identiteetin kehittimistä, niin tiivistävät Ahevanainen, Gylling ja Leino, että sisäinen brändikokemus jalkautuu asiakkaillemme arvojemme, arjen tekojemme, johtajuuden ja erilaisen viestintämme kautta. Ulkoinen kokemus muodostuu enemmän asiakkaan kokemuksiin ja kohtaamisiin perustuvan toiminnan perusteella (2017, 46). Näin ollen työnantajakuvan kehittäminen alkaakin itsetyöyhteisöstä ja sitten vasta ulkoisesta kokemuksesta.

 

Pohdinta

Tässä ollaan isojen asioiden äärellä, niin isojen että vähän huimaa positiivisella tapaa. Kuitenkin isotkin hankkeet on tehty saavutettavaksi, kun ne vain puretaan pienempiin välitavoitteisiin. Olen harrastellut brändin luomista ja Instagram sisällön tuottamista omien bändiprojektien parissa Kuntoakatemian hankkeen lisäksi. Viimeisin luomani brändi on Timeless Rock Duo, mikä on rakennut Proakatemin vuosigaalaa varten, ja jatkaa nyt itsenäisenä musiikkiprojektina. Kuitenkin nyt toimeksiantajana haaste on ihan omaa luokkaansa – vai onko sittenkään? Ehkä en ole osannut vain skaalata harrastustoimintaa näinkin perusteellisesti aikaisemmin. Uuden opin ja innostuksen äärellä.

 

 

Lähteet:

Seppälä P. 2016. Sosiaalisen median strategian ABC. Luettu 19.10.2021
Sosiaalisen median strategian ABC – Viestintä-Piritta (viestintapiritta.fi)

Levanto E. Relevantit sisällöt tuntevat lukijansa. Luettu 19.10.2021
https://www.kubo.fi/toimivat-sisallot-tuntevat-lukijansa/

Ahvenainen P., Gylling J. & Leino S. 2017. Viiden tähden asiakaskokemus – Tee asiakkaistasi faneja. 2. painos. Viro: Meedia Zone OÜ

Kommentoi