Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Sitoutumiseen liittyy monta tekijääKirjoittanut: Eveliina Hakanen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Sitoutuminen on vahvaa uskoa organisaation tavoitteisiin ja arvoihin, jolloin ihmiselle syntyy halu tehdä hyvää työtä. Oma aika ja energia suuntautuu siihen, mihin uskoo. Sitoutunut ihminen kokee työn merkityksellisenä ja saa siitä iloa sekä kokee, että häntä arvostetaan työyhteisön jäsenenä. Ihminen sitoutuu työyhteisössään kolmeen asiaan; itse työhön, kollegoihin ja yritykseen. Usko, luottamus ja arvostus puolin ja toisin ovat sitouttavia tekijöitä. (Hyvönen & Rintala-Rasmus 2022.) Allekirjoitan erittäin vahvasti nämä kaikki yllä mainitut tekijät, ja itselle suurin edellytys sitoutumiselle on se, että koen työn merkityksellisenä, jolloin saan siitä iloa ja onnistumisen kokemuksia. Jos työyhteisössä en kuitenkaan koe oloani arvostetuksi, minun on vaikeaa sitoutua.

On tutkittu, että sitoutuneet työntekijät ovat proaktiivisia ja tavoitteellisia, sitä kautta myös tuottavia. Tällaiset työntekijät ovat sisäisesti motivoituneita, haluavat panostaa työhönsä sekä innostuvat työstään. Heillä on myös suuri merkitys organisaation kulttuurin kannalta, he levittävät positiivisuutta ympärilleen työyhteisöön sekä sidosryhmille asti. (Hyvönen & Rintala-Rasmus 2022.) Roimassa näkee minusta erittäin hyvin sen, ketkä ovat sitoutuneita. Nämä henkilöt ovat paikalla ja tavoitettavissa, heihin voi aina luottaa ja he levittävät iloa sekä innostumista ympärilleen. Toisaalta he osaavat myös kyseenalaistaa asioita ja esittävät hyviä kysymyksiä esimerkiksi päätöksenteossa, siitä näkee minusta myös heidän sitoutuneisuutensa. He ovat aidosti huolissaan ja kiinnostuneita tiimistä ja yrityksestä.

Sitoutumista tukee se, että ihminen ymmärtää työn tavoitteet ja kokonaisuuden, johon työtehtävät liittyvät eli mitä merkitystä työllä on koko organisaation kannalta. Esihenkilöllä on myös merkittävä rooli työntekijän sitoutumista tukemassa, ihmiset kaipaavat työstään palautetta ja haluavat, että heidän työnsä sekä onnistumiset huomataan. (Hyvönen & Rintala-Rasmus 2022.) Roimassa saa palautetta mutta itse en ole vielä kokenut niin suuria onnistumisen tunteita akatemian jutuissa kuin omissa ulkopuolisissa työkuvioissa. Se on suurilta osin oma mokani, koska en ole osallistunut tarpeeksi asioihin, joista tulisi onnistumisia.

 

Kuva 1. Sitoutumista ennustavat tekijät (Hyvönen & Rintala-Rasmus 2022).

Toiset ihmiset ovat niin sanotusti alttiimpia sitoutumiselle, mutta mitkään ominaisuudet tai luonteenpiirteet eivät tietenkään automaattisesti takaa sitä, että ihminen sitoutuu. Paljon asiaan vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät, joista tärkeämpinä johtaminen ja organisaation arvot. Sitoutumista voidaan kuitenkin ennustaa juuri näiden yksilön ominaisuuksien ansiosta. Yllä olevassa kuvassa (kuva 1) nähdään erilaisia tekijöitä, joita omaavat yksilöt ovat helpommin sitoutuvia. (Hyvönen & Rintala-Rasmus.)

Tunnistan itseni osasta tekijöistä, minulle on tärkeää työn sisältö ja työn merkityksellisyys sekä haluan suoriutua hyvin. Minulla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kovin tasainen itsetunto, ja sillä on merkitystä myös siihen, että koen harvemmin vahvaa minä pystyvyyttä. Tunnesäätelyn keinoja olen yrittänyt harjoitella, mutta minulla on silti taipuvuutta antaa tunteille enemmän valtaa, kuin mitä olisi tarpeen. Viime aikoina minulla on ollut sitoutumisen halua, mutta se ei ole näkynyt teoissani. Silloin on ymmärrettävää, että muut tiimistä miettivät minun rooliani tiimissä ja yrityksessä. On todella vaikeaa sitoutua töihin silloin, kun on mielenterveydellisiä haasteita. Tai näin se on ainakin minulla, ei välttämättä kaikilla. Tällä hetkellä haluan ensisijaisesti saada mielenterveyteni kuntoon ja teen tässä samalla pieniä askelia, joilla voin sitouttaa itseäni Roimaan.

Roimassa on puhuttu sitoutumisesta, mutta vielä ei ole päästy syvemmälle siihen, mitä sitoutuminen tarkoittaa Roimassa ja mitä Roima vaatii sitoutumisen kannalta. Jälleen kerran voidaan sanoa, että jokaisella yksilöllä on varmasti omanlaisensa käsitys sitoutumisesta ja siitä, mikä riittää. Minun on vaikeaa sitoutua silloin kun en oikein tiedä mikä on homman nimi, mitkä ovat tavoitteet ja yhteisesti päätetyt vaatimukset. Odotan mielenkiinnolla Roiman tulevaa mökkipajaa, jossa toivottavasti saadaan selkeytystä visioon ja sitä kautta myös sitoutumista koskeviin asioihin. Haluan edelleen sitoutua Roimaan ja Proakatemiaan, nyt on henkisesti hieman parempi olla ja olenkin ottanut itselleni projekteja, joiden myötä voin konkreettisilla teoilla osoittaa sitoutumistani.

Lähteet

Hyvönen, I & Rintala-Rasmus A. Julkaistu 30.11.2022. Jakso 16: Sitoutumisen anatomia – mikä liimaa työnantajan ja työntekijän yhteen. PsyconCast. Podcast. Viitattu 10.4.2023.

Kommentoi