Tampere
22 May, Wednesday
6° C

Proakatemian esseepankki

SISÄISTÄ MOTIVAATIOTA ETSIMÄSSÄKirjoittanut: Jenna Korpi - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Valonöörit, sisäisen motivaation käsikirja
Frank Martela
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

 

SISÄISTÄ MOTIVAATIOTA ETSIMÄSSÄ

Johdanto

Kaikki tavoitteet eivät ole samanarvoisia: Sisäiset päämäärät vahvistavat hyvinvointiamme, ulkoiset päämäärät eivät. Tässä esseessä käsittelemme sisäistä ja ulkoista motivaatiota ja miten tehdä elämästä elämisen arvoista. Katsastamme myös tiimi näkökulmaa ja pohdimme, miten pystymme kasvattamaan jokaisen tiimissä toimivan henkilön sisäistä motivaatiota.

Ihmisellä on neljä psykologista perustarvetta, jotka tekevät elämästä merkityksellistä. Nämä perustarpeet ovat; hyväntekeminen, kyvykkyys, vapaaehtoisuus ja läheisyys. Nämä psykologiset perustarpeet eivät ole mitään satunnaisia hyvinvoinnin lähteitä, vaan niiden tarve on sisäänrakennettu meihin. Nämä tarpeet ovat pitkällä tähtäimellä edistäneet ihmisen selviytymistä ja siten niistä onkin kasvanut normaali motivaatiojärjestelmä. Tuntiessamme puutosta näistä perustarpeista, pyrimme löytämään tapoja, joilla tyydytämme ne paremmin. Löydämme paremmin oman sisäisen motivaation, mikäli ymmärrämme nämä perustarpeet (Martela, 2015.) Tiimimme koostuu yksilöistä ja on vaikea muuttaa toisen motivaation lähteitä, mutta voimme kaivaa niitä toisistamme ja auttaa toisiamme oivaltamaan omat sisäisen motivaation lähteemme, sillä jokainen meistä haluaa olla hyvinvoiva.

 

Mitä on sisäinen motivaatio?

Teetkö työtäsi vain rahan takia vai sen takia, että koet työsi olevan merkittävää? Kumpi näistä motivaation lähteistä tuo sinulle enemmän hyvinvointia? Tässä kappaleessa pureudumme sisäiseen motivaation ja miten se kytkeytyy mainitsemiimme neljään perustarpeeseen.

Sisäinen motivaatio tarkoittaa yksilön motivoitumista tekemään jotain toiminnan itsensä, sen kiinnostavuuden tai sen tuottaman mielihyvän takia, sekä omien arvojensa mukaisesti (Valtonen, 2019.) Tiimissämme on annettu tietyt tavoitteet seuraavalle tilikaudelle, jotka ovat hyväksytty jokaisen toimesta. Kysymyksenä on kuitenkin, että onko tiimissämme jokainen motivoitunut tekemään töitä tavoitteidemme eteen ja mistä lähtökohdista on terveellisempää tehdä töitä tavoitteiden eteen. Yksinkertaisuudessaan riittää, että pystymme tyydyttämään tavoitteen asetettua ihmisen peruspsykologiset tarpeet, jotka ovat;

Omaehtoisuus; Ihminen haluaa olla oman toimintansa liikkeellepaneva voima ja tuntea hallitsevansa omaa tekemistään. Jolloin ihminen haluaa myös ymmärtää toimintansa syyt ja seuraukset. Työelämässä esimerkiksi esimies voi kysyä alaiseltaan, että kuinka joku asia heidän mielestään kannattaisi tehdä ja millaiset tavoitteet he asettaisivat itselleen, kuin että joku tuo pöytään tavoitteet ja sitten mietitään miksi kukaan ei sitoudu niihin.

Hyväntekeminen; Meille on tärkeää tehdä hyvää. Oletko ikinä tehnyt jonkun muun päivästä paremman, esimerkiksi avaamalla oven, antamalla jollekin toiselle istumapaikkasi ja kokenut tämän jälkeen hyvän olon tunnetta? Uskoaksemme kyllä! Jokainen meistä kaipaa hyväntekemistä ja tämä kiteytettynä sisäiseen motivaatioon on pidempi kantoista ja vie esimerkiksi tavoitteiden näkökulmasta meitä tavoitteisiimme ja tuo samalla merkityksellisyyttä.

Kyvykkyys; Ihminen tarvitsee tunteen, että on kyvykäs ja pystyy hallitsemaan tehtävänsä ja olemaan tehokas. Työntekijä kellä on tarpeeksi haasteita ja kokee onnistumisen tunteita, on huomattavasti onnellisempi, kuin työntekijä, kellä on liian vähän haasteita tai liian haastavia työtehtäviä ja epäonnistuu jatkuvasti. Nämä syövät sisäistä motivaatiota.

Läheisyys/yhteenkuuluvuus; Jokaisella meistä on tarve omata turvallisia ihmissuhteita. Ihminen on läpeensä sosiaalinen olento. Martela (2015) kirjoittaa kirjassaan, että ihminen ei pärjännyt savannilla sen takia, että emme olisi olleet yksin mitenkään erityisiä. Alaston apina hävisi voimassa ja nopeudessa sekä suurille pedoille että lempeille kasvissyöjille. Ihmiskunnan menestystarina on ennen kaikkea yhteistyön menestystarina. Etuotsalohkomme paisuminen viimeisen vuosituhannen vuoden aikana tapahtui ennen kaikkea siksi, että pystyisimme olemaan paremmin osana laumaa. Kulttuuri, kielellinen kommunikaatio, yhdessä oppiminen, yhteiset päämäärät ja koordinoitu toiminta on tärkeimmät tekijät, miksi olemme levittäytyneet planeettamme joka sopukkaan. Olemme laumaeläimiä niin hyvässä kuin pahassa. Selviytymisviettimme kytkeytyy lauman hyväksyntään. Savannilla sosiaalinen kuolema tarkoittaa myös fyysistä kuolemaa. Yksinäinen ihminen ei pärjännyt petoja vastaan eikä pystynyt hankkimaan itselleen ruokaa. Siinä vaiheessa, kun lauma hylkäsi yksilön, alkoi tämän kuoleman lähtölaskenta. Siksi meissä asuu vahvasti halu välttää hylätyksi tulemista. Kun ihminen kokee yhteenkuuluvuutta ja kokee tulleensa hyväksytyksi, on onnellisempi ja on löytänyt sisäisen motivaation lähteensä. Jolloin yksilö tekee tiimin eteen töitä saavuttaakseen oman osuutensa tavoitteesta.

Sisäinen motivaatio syntyy siis perustarpeiden tyydyttämisestä ja on ratkaiseva tekijä hyvinvoinnissa.

 

Mitä on ulkoinen motivaatio?

Ulkoinen motivaatio tarkoittaa sitä, että tavoitteeseen pyritään muiden ihmisten tai tilanteen vaatimuksista johtuen saadakseen ulkoisia palkkioita tai välttääkseen negatiivisia tunteita. Ulkoinen motivaatio on kuitenkin mahdollista saada sisäistettyä ja muutettua sisäiseksi motivaatioksi (Valtonen, 2019.)

Ulkoiset motivaation lähteet voivat olla vanhempien, ystävien, median tai yhteiskunnan paineesta johtuvaa motivoitumista. Esimerkiksi menet urheilemaan median tuomasta ulkonäköpaineesta, ja urheilu tuottaa sinulle osittain hyvää oloa, mutta siltikin onnettomuus on vahvasti läsnä. Onneksi ulkoinen motivaatio voi sisäistyä, jolloin alun perin muiden vuoksi harjoitettua tässä esimerkissä käytettyä urheilua tulee palkitsevaa ja nautinnollista myös oman itsen kanssa (Mikä motivaatio, n.d.)

 

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio tiimissä

Jokainen tiimi koostuu yksilöistä, ja yksilöillä on omat sisäiset motivaatiot. Tiimiimme on tarkoituksella valittu eri asioista motivoituneita ihmisiä. Tiiminä luomme myös jatkuvasti ulkoista motivaatiota työskentelyyn. Mikäli joku ei koe motivoitunutta asennetta esim. esseiden kirjoittamiseen, tiimin tuoma ulkoinen paine tai kannustus voi auttaa selviytymään. Ulkoisen motivaation vaikutukset ovat sisäistä motivaatiota heikommat eikä ne tuota samanlaista merkityksellisyyden tunnetta. Tiimimme olisi siis hyvin voivampi sekä motivoituneempi vaikka esseiden kirjoittamiseen, mikäli motivaatio lähtisi tiimiläisistä itsestään sisäisen merkityksellisyyden vuoksi eikä pakosta tai painostuksesta. Ulkoinen motivaatio ei ole aina pahasta mutta pitkässä juoksussa sillä emme pärjää yksilöinä emmekä tiiminä. On myös hyvä huomata, että pätevyyden kokemus vaikuttaa sisäisen motivaation syntymiseen; “Jotta sisäinen motivaatio voisi syttyä, täytyy ihmisen kokea pystyvänsä selviytymään annetuista tehtävistä.” (Vaara, n.d.) Eli esseiden kirjoittaminen ja niistä saatu positiivinen palaute vie jo yksilöä kohti sisäistä motivaatiota niiden kirjoittamiseen, vaikka aluksi taustalla olisikin ollut ulkopuolinen paine suorittaa.

 

Yksilöiden sisäiset motivaatiot tiimityössä

Saawassa yksilöiden sisäiset motivaatiot näkyy jatkuvasti. Esimerkiksi yksi tiimiläisemme voi kokea vahvaa merkityksellisyyden tunnetta taloudellisesti menestymisessä, toinen tietyn statuksen saavuttamisessa ja kolmas itselleen tärkeiden arvojen kanssa työskentelyssä kuten vastuullisuusarvojen. Tällöin voimme olla tiimissä törmäyskurssilla suunnitellessamme projektia, joka palvelisi yhden yksilön arvoja ja tarpeita luoden hänelle merkityksellisyyden tunteen, mutta ajamalla toisen henkilön toimimaan oman sisäisen motivaationsa vastaisesti. Toinen esimerkki tilanne voisi olla yhden yksilön tiimin ulkopuolinen projekti, joka tuottaa tälle vahvaa merkityksellisyyden tunnetta (sisäinen motivaatio) mutta tiimi toivoisi työpanosta myös tiimin yhteisiin projekteihin. Tällöin taas ulkopuolinen paine osallistua tiimin projektiin ennen muita asioista voisi toimia sisäisen motivaation kumoavana toimena yksilölle. Toisille meistä yhteisöllisyys sekä tiimi on isompi arvo kuin toisille, jolloin ristiriitainen tilanne olisi mahdollinen. Tiimillemme on tärkeää mahdollistaa jokaisen “Loisto” niin kuin Saawassa on tapana sanoa. Loistaminen ei ole pelkkää sanahelinää vaan Saawassa todella tahdotaan luoda pätevyyden kokemusta jokaiselle. Olemme siis oikealla tiellä. Jokaisella meillä on elämässämme asioita, jotka tekevät meidät onnellisesti ja joihin tunnemme vahvaa merkityksellisyyden tunnetta. Mutta sen sisäisen motivaation lähteen kaupallistaminen on toinen asia. Olisi mahtavaa löytää jokaiselle Saawalaisella sellainen projekti, jota tekisi täydestä intohimosta, ei rahan takia eikä ulkoisen paineen vuoksi.

 

Miten tiimimme voi tukea sisäisen motivaation tavoittelussa?

Miten tiimi pystyy myötävaikuttamaan jokaisen sisäisiin motivaation lähteisiin positiivisesti? Tiimillämme on tavoitteita esimerkkinä myyntipäivät. Tahdomme tietysti voittaa ne niin kuin jokainen muukin tiimi. Vaikka jollakin tiimiläisellä ei olisikaan sisäistä motivaatiota voittaa, voi tiimi luoda mahdollisuuden sisäistää voitto osaksi omaa merkityksellistä tavoitetta. Taikasanat ovat omaehtoisuus, kyvykkyys sekä yhteisöllisyys. Omaehtoisuudella annamme jokaiselle tunteen siitä, että voit vaikuttaa omaan tekemiseesi sekä annamme valtaa mutta myös vastuuta toteuttaa itseäsi. Kun ihminen saa itse ymmärtää toiminnan syyt ja seuraukset ja kokee pystyvänsä vaikuttaan niihin se luo yhteyttä tiimiin kuulumiseen. Meidän tulee tuntea yksilöiden tavoitteet ja olla luomassa tarpeeksi haastavia tehtäviä, että jokainen pystyy kokemaan onnistumisen tunteen. Liian helpot sekä itsestään selvät tavoitteet voivat jopa kääntyä itseään vastaan ja viedä motivaatiota ja onnistumisen tunnetta vain kauemmaksi. Yhteisöllisyyden tunne auttaa jokaista tiimiläistä kohti yhteisiä tavoitteita sekä merkityksellisyyden tunnetta. Myyntipäiviin palaten, voittaja tiimillä on ollut selkeä yhteinen tavoite, jota yhteisöllisyyden tunne on tukenut. Tekemisen meiningin luo mm. luottamus tiimikavereihin, oma panos sekä kunnianhimoiset tavoitteet, pienet sekä isot onnistumiset yksin sekä tiiminä. On siis tärkeää luoda yhteisöllinen alusta, joka mahdollistaa kaiken tämän. Arkielämässä omaehtoisuuden tulisi näkyä tiimissämme päätöksinä ja ratkaisuna tiimin hyväksi. Jos ihmisiä tulee pakottaa tai käskeä hoitamaan asioita jatkuvasti, onko silloin kyse aidosta motivaatioista tehdä tiimin hyväksi? Yhteisöllisyyden tunteen tavoittelu edesauttaa sitoutumista ja motivaatiota tiimissä toimimiseen.

 

Tiimiläisten sisäistä motivaatiota tukemassa

Tahdomme löytää jokaisen Saawalaisen itselleen merkityksellisen työn parista. Pystymme yrityksenä olemaan mahdollistamassa työn, joka aiheuttaa onnistumisen sekä kyvykkyyden tunnetta, tukee omia arvoja ja tuottaa elämälle jonkinlaisen merkityksen. On tärkeää ymmärtää se, että ihmisellä ei välttämättä ole vain yhtä tiettyä kutsumusta vaan mielekkäämpiä ja vähemmän mielekkäitä vaihtoehtoja. “Intohimo on siellä missä kiinnostus ja osaaminen kohtaavat” (Martela, 2015, 3:35:27).

Pelkästään kiinnostuksella et tule maailman parhaaksi jossain, etkä myöskään pelkällä osaamisella ilman intohimoa. Mutta mikäli löydät asian, joka kiinnostaa sinua sekä olet hyvä siinä voit olla intohimosi jäljillä. Olemme lähteneet yhdessä matkalle sekä sitoutuneet tavoittelemaan omaa intohimoamme oli se sitten intohimon löytäminen tai jokin olemassa oleva jo tiedostettu asia. Olemme myös Saawassa sitoutuneet tukemaan toisiamme matkalla kohti omaa juttua. Tähän mennessä se on näkynyt toistemme haastamisella ja tavoitteiden asettamisella. Jatkuvalla kannustamisella sekä rohkaisemisella. Toki yksilöllä on vastuu “juttunsa” löytämisestä. Asiat harvemmin kävelevät nenän eteen ja mikäli ne siihen ilmestyy, sinulla on vastuu tarttua mahdollisuuksiin. Voimme silti tiiminä olla luomassa projekteja, jossa jokainen pääsee testaamaan omaa osaamistaan sekä etsimään kiinnostuksen kohteitaan.

Pohdinta

Jos siis etsit elämällesi syvempää merkitystä, pureudu sisäisen motivaatiosi tekijöihin. On tavallista, että tiimityössä ei herätellä jokaisen tiimiläisen sisäistä motivaatiota tehtäviin vaan sorrutaan sillä hetkellä helpompaan. On kuitenkin tärkeää etsiä jokaiselle tiimin jäsenelle itselleen tärkeitä tehtäviä sillä ne sitouttavat. Sisäisten sekä ulkoisten motivaatioiden tekijät ovat päivittäin arjessamme mutta vaatii ajatustyötä tiedostaa ja sisäistää ne. Saawassa sisäisten motivaatioiden lähteitä on lähdetty etsimään ja työ on käynnissä, olisi silti tärkeää perehtyä tämän aiheen äärelle vielä!

Ollessani tiimimme ensimmäinen business leader pyrin kaksin käydyissä keskusteluissa yksilöitä löytämään sisäisen motivaation lähteitään palautteen annon kautta. Pyrin yksilöä näkemään omat vahvuutensa ja sitä kautta löytämään motivaationsa sisältä. Olen nyt myöhemmin ymmärtänyt enemmän sisäisestä motivaatiosta ja sen merkityksestä hyvinvoivaan elämään. En osannut silloin parhaalla mahdollisella tavalla löytämään sitä ja omaehtoisuus oli tiimimme tavoitteiden asettamisesta kaukana. Onneksi oppimisen polku ei lopu ikinä ja muutenkin tällaisen tiedon siirtäminen toimintaan on haastavaa. Voit kuitenkin kannustavalla dialogilla päästä jo hyviin tuloksiin ja kertomalla sisäisestä motivaatiosta, näin siirrät hieman enemmän vastuuta yksilölle. Jatkamme tiiminä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martela, F. 2015. Valonöörit. E-kirja.

Mikä motivaatio? Luettu 18.10.2021. https://www.motivaatiota.fi/mika-motivaatio/

Vaara, J. Sisäinen motivaatio esiin itsemäärämisteorian opeilla. Luettu 18.10.2021.https://www.trainer4you.fi/blogi/sisainen-motivaatio-esiin-itsemaaraamisteorian-opeilla/

Valtonen, S. 2019. Sytytä työntekijän sisäinen motivaatio. Luettu 18.10.2021. https://etajohtaminen.fi/sytyta-tyontekijan-sisainen-motivaatio/

 

 

 

Kommentoi