Tampere
28 May, Tuesday
28° C

Proakatemian esseepankki

Sijoittaminen suomeksi, vol 1.Kirjoittanut: Tomi Lehtonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

Sijoittaminen on nykyaikana helppoa ja vaivatonta erilaisten palveluiden ja nettialustojen kautta. Aloittaminen kuitenkin tuntuu välillä jopa mahdottomalta, sillä pörssi ja kurssit tuntuvat aloittelijasta niin absurdeilta käsitteiltä, ettei uskallus riitä hypätä tuntemattomaan. Lisäksi mahdollisia sijoituskohteita on miljoonia, eikä aivokapasiteetti riitä valitsemaan, mikä olisi hyvä ja kannattava sijoituskohde ja mikä ei.

Olen pitkään ollut kiinnostunut sijoittamisesta, mutta tietämys ja viitseliäisyys ovat olleet esteenä. En ole jaksanut tai viitsinyt alkaa selvittää sijoittamisen saloja, sillä selvitettävien asioiden määrä tuntuu loputtomalta. Miten ikinä voi oppia ymmärtämään pörssien käyttäytymistä tai tietää, onko jokin yritys tai yhtiö sijoittamisen arvoinen. Takaraivossa muistona painavat myös surulliset sijoitustarinat Nokian tragediaan liittyen ja mahdollinen varojen menetys.

Otin ensi askeleen kohti sijoittamista muutama vuosi sitten ja aloin sijoittamaan oman pankkini kautta erilaisiin rahastoihin sekä arvopapereihin. Pankit tarjoavat nykyään monipuolisia ja erilaisia sijoitusohjelmia tai vaihtoehtoja matala riskisistä korkeamman riskin sijoitussuunnitelmiin. Itse aloittelevana sijoittajana turvauduinkin matala riskiseen suunnitelmaan.

Haluaisin tutustua sijoittamisen maailmaan syvemmin, jotta osaisin toimia itsenäisenä toimijana kyseisellä kentällä. Tästä, sekä edellä mainituista syistä, päätin ottaa seuraavan askeleen ja syventyä tarkemmin tähän absurdiin ja monimutkaiseen maailmaan.

 

Aloittaminen

Jotta sijoittaminen olisi mahdollista, pitää tuloista jäädä jotain käteen. Jo pienellä pääomalla sijoittaminen on mahdollista ja alkuun pääsee kympillä tai parilla kuukaudessa. Sijoittaminen kannattaa kuitenkin aloittaa vasta, kun on kerryttänyt puskurirahastoa talteen. Puskurirahasto on säästötili, millä on muutaman kuukauden menoja vastaava summa tallessa. Säästötili mahdollistaa yllättäviä tai isompia kulueriä, kuten lääkärikulut tai äkillisen tulojen laskun esim. työttömyyden vuoksi.

Aloittaessa sijoittamisen tulee miettiä tarkkaan, kuinka paljon on varaa ja järkevää sijoittaa. Tuotto-odotus on kuitenkin aina vain odotus. Pahimmassa tapauksessa sijoituksista voi menettää rahaa, joten viimeisiä eurojaan ei kannata sijoittaa. Pohdinnan arvoinen asia on myös se, kuinka nopeasti tai missä ajassa sijoittaja toivoo saavansa sijoitetut rahat tuottoineen käyttöön. Kyseiset tavoitteet voivat määrittää sijoitustapaa sekä kohdetta. Pääsääntöisesti ei kuitenkaan kannata sijoittaa summaa, jota tietää tarvitsevansa lyhyen ajan kuluttua. Tällöin riski pääoman pienentymisestä on suuri, sillä sijoitusten arvon vaihtelua ei voida on mahdotonta ennustaa lyhyellä aikavälillä.

Jos tahtotilana on pitkäaikainen sijoittaminen useamman vuoden tähtäimellä, voi tällöin huolettomammin ottaa isompia riskejä. Lyhyellä aikavälillä sijoitusten arvon heittelystä ei ole siis haittaa tilanteessa, jossa on aikaa odottaa sijoitusten arvon nousua. Pitkässä juoksussa sijoitukset kyllä kasvavat korkoa korolle- efektin myötä, eikä ajoittaisista töyssyistä matkalla tarvitse huolestua. Tämä vain vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa.

Sijoittajan on hyvä pohtia huolella, millaisia riskejä on valmis ottamaan sijoittaessaan varojaan. Tulee myös muistaa, että tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Sijoittaessa ei siis voi keskittyä ainoastaan riskien välttelyyn, vaan samalla tulee pohtia mikä sijoitus ja sen tuoma riski on kannattavaa. Avaintekijä onkin keskittyä hallittuihin riskeihin. Taloudellinen riippumattomuus on harvemmin todennäköistä kovin nuorena, ellei ole valmis ottamaan isojakin riskejä osakemarkkinoilla, jolloin vaarana on myös varojen menettäminen. Turvallisuudenhakuisena sijoittajana kannattaakin suosia matalan riskin sijoituskohteita ja vaihtoehtoja.

 

Hajautus kannattaa

Ei kannata laittaa kaikkia munia yhteen koriin, eli kaikkia rahoja yhteen yritykseen. Lopputuloksena on mahdollinen äkkirikastuminen tai äkkiköyhtyminen. Sijoitusten hajautuksella varmistetaan, että yhden sijoituskohteen vaikeudet eivät tuhoa kokonaissijoitusta. On myös suositeltavaa, että hajautus tapahtuu eri toimialojen välillä. Ei siis kannata sijoittaa vain yhteen toimialaan, etteivät kyseisen alan mullistukset vaikuta radikaalisti kokonaisuuteen. Hajautusta kannattaa tehdä myös ajallisesti. Osakkeita ja rahastoja kannattaa ostaa säännöllisin väliajoin välttääkseen mahdollisia kurssihuippuja, joiden vuoksi sijoittaminen voi olla tappiollista pitkäänkin.

 

Erilaista sijoittamista

Rahastot

Sijoittamisen aloittaminen on helpointa rahastosijoittamisella. Rahastot ovat erinomainen tapa sijoituskohde, sillä yksittäisten yritysten heikko kurssikehitys tai osingonmaksukyky ei tuhoa koko sijoitusta. Sijoittamalla rahastoihin sijoitat kokoelmaan erilaisia kiinteistöjä, osakkeita sekä velkakirjoja. Rahastosijoittamisessa rahastonhoitajat huolehtivat rahastosta ja riskien hallinnasta puolestasi. Tämä on siis helppo, huoleton ja yksinkertainen tapa sijoittaa. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin rahastojen kalleus. Rahaston hallinnoija veloittaa rahaston ylläpidosta. Ylläpitomaksu on yleensä prosentuaalinen ja se katetaan koko rahaston summasta. Mitä enemmän rahastossa on rahaa, sitä isompi on ylläpitomaksu.

Rahastoja pidetäänkin suotuisina sijoituskohteina lähes kaikille, kunhan niiden kulut ovat riittävän matalat sekä sijoitusaika tarpeeksi pitkä. Rahastojen tuotto-odotus on riskistä riippuen yleensä matala, n. 1–8%. Rahastosijoittaminen on loistava vaihtoehto säästötilille, jossa raha seisoo paikallaan. Rahastoon sijoittamalla sijoitettu summa kasvaa korkoa, ja todennäköisesti on ”ulos otettaessa” tai myytäessä suurempi, kuin sijoitushetkellä.

Osakkeet

Etenkin pitkän aikavälin sijoittamisessa pörssiosakkeet ovat hyvin tuottava sijoituskohde. Näihin ei välttämättä kannata lyhyellä tähtäimellä sijoittaa, sillä kurssien heittely ei takaa voittoja. Pörssiosakkeisiin suositellaankin sijoitettavan vähintään 3–5 vuoden ajan, jotta voitot olisivat taattu. Osakkeita ei kannata ostaa summamutikassa tai mututuntumalla. Suositeltavaa on perehtyä mahdollisiin sijoituskohteisiin perusteellisesti. Sijoittajan tulee ymmärtää mitä ostaa ja ostaa mitä ymmärtää. Ostettujen osakkeiden tai rahastojen ja näiden takana olevien yritysten ymmärtäminen ei välttämättä vaikuta sijoitusten tuottoon, mutta näin voidaan ainakin vähentää jälkiviisastelua sekä itseruoskintaa.

Kryptovaluutta

Kryptovaluutta on noussut pinnalle viimeisen vuosikymmenen aikana etenkin Bitcoinin myötä. Tämä on melko tuore sijoituskohde ja vaatii sijoittajalta syvällisempää perehtymistä aiheeseen. Kryptovaluuttojen arvon kehittymistä on hyvin vaikea ennustaa ja usein niiden arvonnousun perustana onkin se, että uudet mukaan tulevat sijoittajat ovat valmiit maksamaan niistä enemmän. Kryptovaluuttoihin sijoittaessa niiden osuus kokonaissijoituksen määrästä kannattaa pitää muutamassa prosentissa niiden epävarmuuden vuoksi.

Ei-perinteinen sijoittaminen

Suomessa pörssiä perinteisempiä sijoituskohteita ovat asunnot sekä metsät. Nämä kohteet tuottavat tuottoa tasaisesti ja kohtuullisesti. Sijoitusasuntojen tai metsien hankkiminen vaatii melko paljon alkupääomaa, eivätkä nekään ole riskittömiä.

Asuntosijoittamiseenkin on erilaisia tapoja, kuten asunnon arvon nousuun luottaminen, asunnon ostaminen vuokrauskäyttöön tai ns. flippaus, eli remontoiminen ja kalliimmalla myyminen. Asuntosijoittamisessa riskejä ovat mm. asunnon arvon mahdollinen lasku, yhtiövastikkeen nousu tai vaikeus löytää vuokralaista. Nämä seikat kannattaa pitää mielessä kiinteistöihin sijoittaessa.

Metsään sijoittaessa tulee huomioida sen hoitoon liittyvä työ. Metsää tulee harventaa sekä tehdä muita metsänhoidollisia töitä, ennen kuin metsäkiinteistön voi myydä voitolla tai hakkauttaa puut myytäviksi tukeiksi. Voi kulua jopa 50 vuotta, ennen kuin puut ovat tarpeeksi isoja käytettäväksi. Huomioitavaa on myös puun hinnan sekä metsän arvon vaihtelut.

 

Pohdinta

Sijoittaa voi monella tavalla. Aiemmin mainittujen tapojen lisäksi voi esimerkiksi sijoittaa kultaan sekä arvometalleihin, keräilyesineisiin ja taiteeseen sekä yrityslainoihin. Sijoittaminen kannattaa aloittaa ja tehdä itselle sopivimmalla tavalla, ei siis ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa sijoittaa.

Sijoittaminen voi olla helppoa ja vaivatonta, jos siitä tekee sellaista. Sijoittamisesta ei kannata tehdä mörköä itselle, eikä aiheen laajuutta tarvitse pelästyä. Tarvittaessa asiantuntijan puoleen voi kääntyä esimerkiksi omassa pankissa. Sijoittamiseen voi perehtyä myös kirjallisuuden kautta tai esimerkiksi erilaisten podcastien avulla. On kuitenkin hyvä muistaa, että sijoituksista saatavat osingot ovat verotettavaa tuloa, joten niistäkin verokarhu haukkaa siivun. Varojen turvaaminen tapahtuu hajauttamalla sijoituksia sisällöllisesti sekä ajallisesti. Sijoittamiseen liittyy aina riski, mutta kyseisen riskin lopputulos voi olla myös positiivinen. Riskinä on menettää sijoittamansa varallisuus, mutta riskinä voi myös olla voiton saavuttaminen sijoituksella.

Lähteet:

Virtanen, J. 2016. 10 vinkkiä aloittelevalle sijoittajalle. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/08/29/10-vinkkia-aloittelevalle-sijoittajalle

Fiksukuluttaja. 2022. Miten aloittaa sijoittaminen? https://fiksukuluttaja.fi/sijoittaminen/

Nordnet Suomi. 2021. Miksi sijoittaminen kannattaa? Matkalla massimaisteriksi (1/8). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=4JGtZ7ImLQY

Kommentoi