Tampere
25 May, Saturday
21° C

Proakatemian esseepankki

Rockefellerin elämänkerta, John.D Rockefellerin periaatteet ja ajatukset.Kirjoittanut: Toni Ryöppy - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Maailman rikkaimman muistelmat
John.D Rockefeller
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Rockefellerin elämänkerta, John.D Rockefellerin periaatteet ja ajatukset.

Esseen tekijä: Toni Ryöppy

Johdanto
1. Rockefellerin periaatteet ja ajatukset.
Lähteet

Tammikuu 2020
Proakatemia
Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutus

Johdanto

Päällimmäiseksi Rockefeller kirjoitti kirjan sen takia, että hänen tai hänen yhtiönsä päätöksiä ja tekemisiä oli kritisoitu ja moitittu ankarasti. Hän haluaa kirjassaan näyttää omia mielipiteitään asioista ja korjata joitakin väitteitä, joita hän on kokenut vääräksi, joita hänestä tai yhtiöstään on väitetty. Esseessä käsittelemme kyseisiä asioita ja samalla itse punnitsemme väitteiden todenmukaisuutta. Alkuperäisteoksen iästä huolimatta, vaikka se on reilu sata vuotta vanha, kirja tarjoaa lukijalle valtavasti oppeja liike-elämään. Jotka eivät ole kuolleet edes sillä aikavälillä, kun verrataan sitä hetkeä nykypäivään.

Rockefellerin periaatteet

”Nuoremman sukupolven miesten kuulee usein sanovan, että heillä ei muka ole niitä menestysmahdollisuuksia kuin heidän isillään ja esi-isillään oli. Kuinka vähän he tietävätkään nämä nuoret miehet niistä vaikeuksista, joista me olemme saaneet kärsiä! Minun nuoruudessani oli meidän tehtävä kaikki, mutta meillä ei ollut mitään, millä olisimme voineet tehdä.” – John D. Rockefeller

”Minun mielipiteeni liikeasioista ovat epäilemättä vanhanaikaisia, mutta olennaiset periaatteet eivät vaihtele sukupolvien mukaan” -John D. Rockefeller.

Siihen aikaan pääoman saanti oli mitä vaikeinta, luotto oli salaisuus. Nykyään on järjestelmiä kauppa-arvioimista varten, silloin kaikki oli uhkapeliä, oli sota ja kaikki sen seurauksena syntyneet onnettomuudet. Voimme toki olla eri mieltä siitä, että Rockefellerin aikaan ei toki ollut samanlaisia globaaleja ja poliittisia ongelmia, tai välttämättä korruptoituneita suuryhtiötä, jotka tekevät mitä tahansa suistaakseen kilpailijansa pois pelistä, vaikka se olisi kuinka likaista peliä. Mutta maailma ei ole pääraameiltaan muuttunut paljoakaan viimeisen sadan vuoden aikana. Teknologia on tuonut uusia edistysaskelia peliin, globalisaatio on kasvanut ja politiikka kietoutunut syvemmälle peliin kuin sata vuotta sitten.

”Sanomalehtien tehtävänä on kertoa tavattomuuksista ja epäsäännöllisyyksistä. Kun joku hoitaa joka päiväset asiansa niin kuin asiaan kuuluu, eivät sanomalehdet mainitse siitä mitään; ainoastaan silloin, kun sattuu jotakin harvinaista, ottavat lehdet sen puheeksi. Mutta kun tuollainen asia sattumalta joutuu kerran julkisen huomion kohteeksi, ei silti voi syystä väittää, että sellaiset olot kuuluvat tavalliseen elämään.” -John D. Rockefeller.

”Liikemiehen täytyy mukautua luonnollisiin ehtoihin, kuinka tahansa ne kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta muuttuvatkin.” -John D. Rockefeller.

Maailman rikkaimpana henkilönä Rockefeller kertoo kirjassaan, että todellista vastiketta rahasta, jota on työllään tienannut, voi saada vain oppimalla tuntemaan sellaisen lahjoittamisen maun, joka synnyttää pysyvää kiitollisuutta.

Rockefellerin mukaan monen hyvin rikkaat henkilöt eivät vetäydy pois liiketoimistaan, vaikka he voisivat. Eivät he tahdo olla joutilaana, he tahtovat toteuttaa suunnitelmansa, joihin he uskovat. He tuntevat kutsumuksen laajentaa liiketoimintaansa ja rakentavansa yhdessä jotain suurta, hyvää ja kestävää.

Tämänlaiset henkilöt ovat maamme selkäranka, yrittäjät. Ajatelkaamme sitä hetkeä, jos jokainen yrittäjä panisi kädet ristiin sinä hetkenä, kun ovat ansainneet tarpeeksi omaisuutta. Itse koen, että se on tietynlainen vastuu rakentaa jotain kestävää mikä tuo turvaa ja varmuutta tulevillekin sukupolvillemme.

Rockefeller oli hyväntekijä ja lahjoitti rahaa perustoimiin, järjestöihin ja korkeakouluihin. Rockefeller perusti 1889 Chicagon yliopiston ja 1901 Rockefellerin yliopiston. Hän lahjoitti suunnattomia määriä rahaa koulutusjärjestelmiin ja lääketieteellisiin instituutteihin.Työn todellinen tärkeys Rockefellerin mukaan on se, että mahdollistetaan terve työ siellä, missä sitä ei ole ennen ollut. Rahan antamista ei voi mitenkään verrata kyseisen työn vaikutukseen ja kyseisellä työllä on suunnattomasti pidemmät vaikutukset. Pysyväinen hyöty ihmiselle on se, mitä hän on itse hankkinut työllään.

Rockefellerilla oli voimakkaat halut kohentaa yhteiskunnallisia oloja. Hän kehottaa nuoria menestykseen ajatuksella, että älkää ensimmäisenä ajatelko voittoa yrittäjyydestä tai palkkatöistä. Vaan ajatus on päinvastainen, mihin sinä olet sopiva, niin että saat omistaa parhaat voimasi yhteisen hyvän eteen. Missä voit tehokkaimmin auttaa yleisten etujen edistymistä? 2020 luvulla ei tämä vieläkään ole menettänyt merkitystään.

Suuria joukkoja palvelevat kauppayrityksen kannattavat, mutta yritykset, joita kukaan ei tarvitse, epäonnistuvat. Teollisuuslaitosten tarpeetonta monistamista, jokainen sentti mitä käytetään hyödyttömän kilpailun lisäämiseksi, voidaan katsoa hukkaan heitetyksi. Tämä lisää kurjuutta maailmassa, riistää palkkoja ja tuottaa aiheettomasti surua. 2020 luvulla tämä on hyvinkin ajankohtaista, itse teknologian kehityttyä ja sen myötä robotiikka puskevat hintoja hyvinkin alas ja tämä pakottaa perinteiset yritykset konkurssin partaalle.
Se, huono menestys elämässään, se johtuu miltein aina omasta luonteen heikkoudesta, ruumiillisesta tai hengellisestä. Ainoa keino tämän puutteen poistamiseksi on rakentaa sitä niin, että sen voiman avulla voittaa huonon menestyksen syynä olleen heikkouden. Se kuka on luonteeltaan, ruumiltaan ja mieleltään normaaleissa olosuhteissa vahva ei mielestäni joudu koskaan kärsimään köyhyydestä.
Niin viisas ja kokenut liikemies mitä John D. Rockefeller olikin, hän kuitenkin ymmärsi aina kysyä apua ja nimittää työtehtäviin häntä itseään paremmin kyseisen työtehtävän omaavan henkilöt. Ei hän koskaan juljennut kyseenalaistamaan asiassa kokeneemman mielipidettä. Ja tässä asiassa paistaa taas yksi hänen perus arvoistaan läpi, kurinalaisuus ja nöyryys.

Rockefellerin yhtenä periaatteena oli myös se, etteivät he ikinä päästäneet vararikkoon yhtiötä, jossa he olivat osakkaina, jos he pystyivät sen mitenkään estämään. Tämäkin periaate perustui pelkästään liiketaloudelliseen näkökulmaan, nimittäin jos yhtiö hakeutuisi konkurssiin olisi konkurssipesän hallitseminen todella vaikeata ja siitä seuranneet uhraukset yhtiön todelliseen arvoon olisivat suuria.
Rockefeller pelasti yhtiökumppaneineen yrityksiä rautaisella otteella, pitäen kustannuksia silmällä ja kiristämällä tuotantoa ja niin edelleen. Joissain tapauksissa jotkut eivät uskoneet yhtiön pelastumiseen ja myivät osuuksiaan pois pilkkahintaan, Rockefeller toki osti nämä, koska hän uskoi itseensä ja lopulta yhtiöt olivatkin erittäin kannattavia mikä taas paksunsi hänen lompakkoaan ja yhtiön menestystä.
Rockefeller myös loi suuria alliansseja, esimerkiksi yhdessä tilauksessa, jossa hänen piti tilata suuria määriä laivoja. Tilaus oli niin suuri, että loppujen lopuksi laivayhtiöiden oli parempi lyöttäytyä yhteen, jotta he pystyivät valmistamaan enemmän laivoja ja nopeammin.
Rockefellerilla oli kumppaneinaan erittäin kyvykkäitä miehiä, yksi jopa johti hänen, rautamalmi ”laivastoaan” ja alun perin tämä henkilö ei ollut ikinä edes ollut laivassa eikä edes tiennyt mikä ankkuri on. Hän opetteli asiansa niin hyvin, että lopulta hän ohjasi laivoja paremmin, mitä jopa kokeneimmat kapteenit ja he ihannoivat häntä. Hän jopa keksi ankkurin, joka otettiin loppujen lopuksi käyttöönkin Yhdysvaltojen laivastoon. Tämä kertoo todella siitä, kuinka kyvykkäitä ihmisiä hänellä oli ympärillään ja kuinka kyvykkäitä ihmisiä hän etsi jatkuvasti.

”Liikemenestyksen oleellisin, pohjimmainen ehto on, että noudattaa järkiperäisen ankarasti kaupankäynnin lakeja. Pysykää uskollisin leveille ja varmoille teille, ja harkitkaa huolellisesti, voiko niitä myöten kulkea ja ovatko ne oikeat. Älkää hetkeäkään pitäkö silmällä vain ajoittaisia tai nopeasti kasvavia etuja. Älkää tuhlatko voimianne asiaan, joka voi päättyä vain vähäpätöiseen voittoriemuun, vaikka teille riittäisikin elämä, joka on täynnä vähäpätöisiä voittoja. Varmistukaa, ennen kuin antaudutte johonkin yritykseen, voitteko kestää siinä aina menestykselliseen loppuun asti. Katsokaa eteenpäin. Kysykää aina itseltänne, uskotteko itsellenne sellaista, mikä ei ole todella asianlaidan mukaista. Hän, joka ryhtyy toimeen vain siinä ajatuksessa, että tahtoo tulla rikkaaksi, ei siinä onnistu; teillä täytyy olla suurempi kunnianhimo.” John D. Rockefeller.

Rockefeller puhuu inspiroivasti kirjassa, jokaisen pitää uskoa itseensä. Pitää olla rehellistä kaupankäyntiä, luottaa liikekumppaneihinsa koska se on arvokkain asia liiketoiminnassa mitä ei minkään suuruinen pääoma korvaa. Kärsivällisyys on liiketoiminnassa ja kaikessa muussakin hyve. Pitää osata kuitenkin olla varoivainen ja tutkia asiat perinpohjaisesti, katsoa todellisuutta suoraan silmiin. Hän puhuu liikekumppaneistaan todella jalosti, ja antaa kumppaneilleen suunnattomasti kunniaa saavutuksistaan.

Viisaat ihmiset ja päättäväiset luonteet tuovat toki omat haasteensa hyvien puolien rinnalla, hän sanoi kirjassaan, ettei todellakaan ole helppoa saada itsepäisiä ja vahvoja miehiä yksimielisiksi. Kuitenkin jokaista kuultiin aina ja keskusteltiin avoimesti, kunnes viimeinen argumentti oli käyty läpi. Kirjassaan hän puhuu aikansa tyyliin, joka näkyy hyvin läpi, tuolloin oli tavanomaista, että vain miehet olivat kyseisissä asemissa tai ylipäätänsä työtehtävissä, jos joku siis ihmettelee sanavalintojani.

Osuuskunnassa Proakatemialla kuitenkin pystyn heijastamaan Rockefellerin ”ongelmaa” tiimipalavereihimme, jossa välillä väännämme itsekin joitakin asioita tuntikaupalla, vain sen takia, että jäseninämme on vahvoja persoonia. Onneksi asiat riitelevät keskenään eikä ihmiset ja käymme asioita niin kauan läpi, kunnes asia on selvä.

Rockefeller pani välillä oman päänsä pantiksi jonkin asian suhteen ja oli valmis ottamaan yrityksen tappiot omille harteilleen, jos jokin hänen päättämä asiansa menisi vikaan. Yrityksessä oli vanhoja kokeneita liikemiehiä ja nuoria rohkelikkoja, joten usein asioita piti käsitellä hyvin pitkäänkin eri sukupolvien ollen törmäyskurssilla. Nuoret ajattelivat, että yrityksen pitää ottaa huomioon jokainen etu ja tilaisuus. Vanhemmat liikemiehet usein vertasivat tätä toimintaa uhkapeliin, asiat kuitenkin aina käsiteltiin loppuun, eikä asioissa ikinä menty jyrkimmän mielipiteen mukaan tai varovaisimman vanhoillisimmat toivoivat. Asiat käsiteltiin aina siihen pisteeseen, että päätökset olivat yksimielisiä ja se taas oli kultainen keskitie, joka näkyi yrityksen menestyksessä.

Monet sanovat, ettei saisi ikinä perustaa yritystä parhaan ystävänsä kanssa. Rockelefferin sanojen mukaan nuorten pitää ymmärtää, kuinka korkealle kaiken muun omaisuuden yläpuolelle on asetettava ystävyyden arvo kaikilla elämänasteilla ja ilman mitään poikkeusta. Yritysmaailma voi viedä monen ystävyyden koetukselle.
”Ystävyys yritystoiminnan pohjalta paljon parempi kuin yritystoiminta ystävyyden pohjalta.” -Flager

Reiluus kaikessa. Rockefellerin yhtiökumppanin Flagerin ajatusmaailmasta kumpuaa rehtiys ja toiminta. Hänen mukaansa kaikki piti olla viimeisintä huutoa ja laitteet ajan tasalla, tehtaat parhaimpia, vaikka kyse olisi jostakin hyvin väliaikaisesta tai riskialtista sijoittaa rahaa johonkin epävakaaseen. Tämä ajatusmaailma kuitenkin oli myöhempien vuosien yrityksen menestyksen perusta.
Pidän erityisesti kirjassa myös Rockefellerin yhtiökumppanin ajatusmaailmasta, Flager oli puhunut ystävälleen leipurille öljybisneksestä, ja leipuri innostui samoin tein öljybisneksestä ja näki dollarit silmissään ja täten siirtyi öljybisnekseen tietämättä melkein mitään siitä. Flagerin omatunnolla jäi kuitenkin taakka, vaikka hän ei ollut leipuria mihinkään kosiskellut. Flager sanoi Rockefellerille: ”Tuo pikku leipuri ymmärtää leivonnasta, mutta ei öljynpuhdistuksesta. Minusta olisi suoraan sanoen parasta, jos me kehottaisimme häntä yhtymään meidän osakkaaksemme – hänen asiansa on minun omallatunnollani.” Tässä paistaa yksi omista suurimmista arvoistani läpi, itse rehtiys ja rehellisyys.

”Kun tekee jonkun sopimuksen, täytyy kummankin puolen oikeudet ja omistukset mitata samalla mittapuulla”. -Flager

Lähteet:

John D. Rockefeller, Maailman rikkaimman muistelmat, Into kustannus oy 2019

Alkuteos: Memoirs, ilmestynyt suomeksi vuonna 1909 nimellä John D. Rockefellerin muistelmat.
https://www.officialdata.org/us/inflation/1874?amount=1

Kommentoi