Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

Rahoitusvaihtoehtoja yritykselleKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Johdanto

 

Suomalaiset yritykset kohtaavat liiketoimintansa eri vaiheissa erilaisia rahoitustarpeita, ja näiden tarpeiden täyttämiseksi on olemassa monia vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Tässä esseessä tarkastellaan useita keskeisiä rahoitusvaihtoehtoja, jotka voivat auttaa yrityksiä kasvamaan, investoimaan ja kehittymään.Ensimmäisenä tarkastelun alla on Finnvera, suomalainen valtion omistama rahoitusyhtiö, joka tarjoaa erilaisia rahoitus- ja takauspalveluita erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. (Finnvera n.d.) Sen jälkeen käsittelemme Business Finlandia, valtion virastoa, jonka tehtävänä on tukea suomalaisia yrityksiä innovaatioissa, kansainvälistymisessä ja kasvussa. (Business Finland n.d.) ELY-keskukset puolestaan ovat keskeisiä toimijoita alueellisen yritysrahoituksen tarjoamisessa. (Ely-keskus n.d.) Lisäksi tutustumme pääomasijoittajiin, jotka sijoittavat pääomaa yrityksiin tavoitteenaan saavuttaa taloudellista tuottoa, sekä perinteiseen pankkilainaan, joka on yksi yleisimmistä mutta myös haastavimmista rahoitusvaihtoehdoista erityisesti aloittaville yrityksille.

 

 

Finnvera

 

Finnvera Oyj on suomalainen valtion omistama rahoitusyhtiö, joka tarjoaa erilaisia rahoitus- ja takauspalveluita suomalaisille yrityksille. Finnvera toimii osana Suomen valtion rahoitus- ja vienninedistämisjärjestelmää. Yhtiön tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten toimintaa ja kasvua tarjoamalla rahoitusta ja takauksia erityisesti niille yrityksille, joille perinteiset rahoituslaitokset eivät välttämättä myönnä lainaa tai takauksia. (Finnvera n.d.)

Finnveran palvelut voivat kattaa esimerkiksi investointien rahoittamisen, viennin tukemisen, yrityksen käyttöpääoman turvaamisen ja kasvun mahdollistamisen erilaisten rahoitusvälineiden avulla. Yritykset voivat hakea Finnveralta rahoitusta erilaisiin tarkoituksiin, kuten investointien tekemiseen, käyttöpääoman tarpeisiin ja vientitoimintaan. (Finnvera n.d.)

Finnvera pyrkii edistämään suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä tarjoamalla heille rahoitusratkaisuja ja takauksia, jotka voivat auttaa yrityksiä toteuttamaan liiketoimintastrategiansa. Finnvera on osa Suomen valtion laajempaa taloudellisen kehityksen tukemisen järjestelmää ja toimii yhteistyössä muiden valtion viranomaisten ja rahoituslaitosten kanssa. (Finnvera n.d.)

 

Mihin yhtiömuotoon finnveran yrittäjälaina on tarkoitettu?

 

Finnveran yrittäjälaina on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), jotka toimivat Suomessa. Yrittäjälaina on suunniteltu yritystoiminnan aloittamiseen, laajentamiseen, kehittämiseen tai uudelleenjärjestelyihin. Tämä rahoitusväline on erityisen hyödyllinen niille yrittäjille, jotka tarvitsevat lisärahoitusta, mutta eivät välttämättä saa riittävästi lainaa tai pääomaa perinteisiltä rahoituslaitoksilta.(Finnvera n.d.)

Yrittäjälaina voi auttaa yrityksiä kattamaan erilaisia kustannuksia, kuten investointeja, käyttöpääoman tarvetta tai muita liiketoiminnan kasvuun liittyviä kuluja. Lainaa myönnetään usein yritysideoihin, jotka ovat liiketaloudellisesti perusteltuja ja joilla on mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan. (Finnvera n.d.)

On tärkeää huomata, että Finnvera ei ole pankki vaan valtion rahoitusyhtiö, ja sen yrittäjälaina voi olla hyvä vaihtoehto niille yrityksille, jotka tarvitsevat joustavampia rahoitusratkaisuja tai lisätakauksia perinteisen pankkirahoituksen rinnalle. Finnvera voi tarjota takauksia ja rahoitusta eri yhtiömuodoille, kuten osakeyhtiöille ja osuuskunnille, mutta sen tarkoitus on erityisesti tukea pk-yrityksiä Suomessa. Tarkat ehdot ja kriteerit yrittäjälainan saamiseksi voivat vaihdella hakijan tilanteen ja liiketoimintasuunnitelman mukaan. (Finnvera n.d.)

 

Finnveran alkutakaus lainalle

 

Finnvera voi myöntää alkutakauksen pankista haettavaan lainaan yleensä enintään 80 prosenttia lainan pääomasta. Tämä tarkoittaa, että Finnvera voi takauksellaan kattaa jopa 80 prosenttia lainan pääomasta, ja loput 20 prosenttia tulee olla omarahoitusta tai muuta vakuutta. Alkutakaus voi olla hyödyllinen vaihtoehto pk-yrityksille, jotka tarvitsevat lisätukea lainan saamiseksi perinteisiltä rahoituslaitoksilta. Tämä takaus voi auttaa yrityksiä saamaan paremmat lainaehdot ja mahdollistaa investointien tai liiketoiminnan kasvun. (Finnvera n.d.)

 

Miten finnveran rahoituksen tai takauksen haku käytännössä tapahtuu?

 

Finnveran rahoituksen tai takauksen hakeminen käytännössä voi vaihdella hieman riippuen siitä, millaisesta rahoituksesta tai takauksesta on kyse ja millainen yritys ja hanke on kyseessä. (Finnvera n.d.) Tässä kuitenkin yleinen vaiheittainen kuvaus siitä, miten Finnveran rahoituksen tai takauksen hakeminen yleisesti tapahtuu:

 1. Valmistelu ja suunnittelu:

Ensimmäinen vaihe on yrityksen valmistelu ja suunnittelu. Määrittele tarkasti, mihin tarkoitukseen tarvitset rahoitusta tai takuuta, ja laadi liiketoimintasuunnitelma, joka perustelee rahoituksen tai takuun tarpeen ja selittää, miten se tukee liiketoimintastrategiaasi. (Finnvera n.d.)

 1. Ota yhteyttä rahoitusasiantuntijaan:

Ota yhteyttä Finnveran rahoitusasiantuntijaan. Voit tehdä tämän soittamalla Finnveran asiakaspalveluun tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Finnvera-toimipisteeseen. Rahoitusasiantuntija auttaa sinua ymmärtämään, mitkä Finnveran tuotteet ja palvelut sopivat parhaiten tarpeisiisi. (Finnvera n.d.)

 1. Tutustu hakemusvaatimuksiin ja -prosessiin:

Rahoitusasiantuntija antaa sinulle tietoa hakemusvaatimuksista ja -prosessista. Tässä vaiheessa saat myös tietoa tarvittavista liitteistä ja dokumentaatiosta. (Finnvera n.d.)

 1. Hakemuksen täyttäminen:

Täytä Finnveran hakemus huolellisesti. Hakemukseen voi sisältyä tietoja yrityksestäsi, liiketoimintasuunnitelmasta, rahoitustarpeista ja muista relevantista tiedosta. (Finnvera n.d.)

 1. Liitteiden toimittaminen:

Toimita tarvittavat liitteet hakemuksen mukana. Liitteet voivat sisältää esimerkiksi tilinpäätökset, budjetit, yrityksen säännöt, omistusrakenne ja muut pyydetyt asiakirjat. (Finnvera n.d.)

 1. Arviointi ja päätös:

Finnvera arvioi hakemuksesi ja liitteet. Tämä voi kestää jonkin aikaa riippuen hakemuksen monimutkaisuudesta. Finnvera tekee päätöksen rahoituksen tai takauksen myöntämisestä. (Finnvera n.d.)

 1. Sopimuksen allekirjoittaminen:

Jos hakemuksesi hyväksytään, sinun on allekirjoitettava sopimus Finnveran kanssa, joka sisältää yksityiskohdat rahoituksesta tai takauksesta, mukaan lukien takaisinmaksuehdot ja muut sopimuksen ehdot.(Finnvera n.d.)

 1. Rahoituksen käyttäminen:

Kun sopimus on allekirjoitettu, voit käyttää myönnettyä rahoitusta tai takuuta suunnitelmiesi mukaisesti.(Finnvera n.d.)

 

Finnveran yritystutkimus

 

Finnveran yritystutkimus (tai Finnvera-analyysi) on prosessi, jossa Finnvera tutkii ja analysoi yrityksen taloudellista tilannetta ja liiketoimintaa. Tämä tutkimus tehdään yleensä silloin, kun yritys hakee Finnveralta rahoitusta tai takuuta. Finnveran tarkoituksena on varmistaa, että rahoitushakemus on liiketaloudellisesti perusteltu ja että yritys pystyy noudattamaan takaisinmaksusuunnitelmaa. (Finnvera n.d.)

 

Finnveran yritystutkimus voi sisältää seuraavia osa-alueita:

 

Talousanalyysi: Tämä osa tutkimuksesta keskittyy yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Se voi sisältää tarkastelun yrityksen tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta. Tarkoituksena on arvioida yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. (Finnvera n.d.)

Liiketoiminta-analyysi: Finnvera arvioi myös yrityksen liiketoimintaa, mukaan lukien markkina-asema, kilpailukyky, kasvupotentiaali ja strategia. Tämä auttaa arvioimaan, onko yrityksellä realistinen suunnitelma rahoituksen käytölle ja takaisinmaksulle. (Finnvera n.d.)

Riskianalyysi: Finnvera arvioi rahoitushakemuksen ja yrityksen liiketoiminnan riskejä. Tämä voi sisältää esimerkiksi markkinariskejä, luottoriskejä ja muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn maksaa laina takaisin. (Finnvera n.d.)

Rahoituksen tarve: Tutkimuksessa arvioidaan myös, kuinka paljon rahoitusta yritys tarvitsee ja mihin tarkoitukseen se sitä tarvitsee. Tämä auttaa määrittelemään, kuinka suuri rahoitus tai takaus yritykselle myönnetään. (Finnvera n.d.)

Finnveran yritystutkimus on keskeinen osa rahoitushakemuksen käsittelyprosessia. Sen tarkoituksena on varmistaa, että rahoituspäätökset perustuvat perusteelliseen analyysiin ja että ne tukevat sekä yrityksen että valtion etuja. Riippuen yrityksen tilanteesta ja rahoitustarpeista, Finnvera voi vaatia erilaisia liitteitä ja tietoja yritykseltä tämän prosessin aikana. (Finnvera n.d.)

 

 

Business Finland

 

Business Finland on Suomen valtion virasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja innovaatioita. Virasto syntyi vuonna 2018, kun kaksi aiempaa organisaatiota, Tekes ja Finpro, yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi. Tämä yhdistyminen toteutettiin osana Suomen hallituksen laajempaa ohjelmaa, jonka tavoitteena oli vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja edistää yritysten kasvua.(Business Finland n.d.)

 

Business Finlandin keskeisiä tehtäviä ovat:

 1. Rahoitus: Business Finland tarjoaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Näihin kuuluvat esimerkiksi innovaatiorahoitus, kasvurahoitus ja vientiin liittyvä rahoitus. Rahoitusta myönnetään erityisesti innovatiivisille ja kasvuhakuisille yrityksille. (Business Finland n.d.)
 2. Innovaatiotuki: Business Finland tukee yritysten innovaatiotoimintaa tarjoamalla tukea ja rahoitusta uusien tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden kehittämiseen. (Business Finland n.d.)
 3. Kansainvälistyminen: Virasto auttaa suomalaisia yrityksiä laajentumaan kansainvälisille markkinoille tarjoamalla neuvontaa, koulutusta ja rahoitusta. (Business Finland n.d.)
 4. Kasvun tuki: Business Finland tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla erilaisia palveluita, kuten yritysrahoitusta ja kasvustrategian suunnittelua. (Business Finland n.d.)

Business Finland rahoittaa pääasiassa pk-yrityksiä (pienet ja keskisuuret yritykset) sekä suurempia yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia ja kasvuhakuisia. Tarkat rahoitusohjelmat ja -mahdollisuudet voivat vaihdella yrityksen koon, toimialan ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä kilpailukyvyn parantamisessa ja auttaa niitä menestymään kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti. Business Finland toimii tiiviissä yhteistyössä muiden valtion virastojen ja organisaatioiden kanssa sekä tukee Suomen hallituksen tavoitteita taloudellisen kasvun ja innovaatioiden edistämisessä. (Business Finland n.d.)

 

 

ELY-keskus

 

ELY-keskus (Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus) on keskeinen toimija suomalaisten yritysten rahoituksen hankkimisessa ja liittyy läheisesti yritystoiminnan kehittämiseen ja alueellisen talouden edistämiseen. ELY-keskukset toimivat eri puolilla Suomea ja keskittyvät kolmeen pääteemaan: elinkeinoihin, liikenteeseen sekä ympäristöön. Niiden tehtävänä on edistää alueiden kehitystä ja hyvinvointia sekä toteuttaa valtion alueellista kehittämispolitiikkaa. (Ely-keskus n.d.)

Yksi merkittävä rooli, jonka ELY-keskukset omaksuvat, liittyy yritysten rahoituksen mahdollistamiseen ja tukemiseen. Tämä on tärkeää, koska yritysten kasvu ja kehitys edellyttävät usein lisärahoitusta erilaisiin investointeihin, kehittämishankkeisiin ja innovaatioihin. ELY-keskusten tarjoama rahoitus voi olla ratkaisevan tärkeää monille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, jotka saattavat kohdata haasteita perinteisten rahoituslaitosten kanssa. (Ely-keskus n.d.)

 

ELY-keskusten tarjoama rahoitus ja tuki yrityksille voidaan jakaa useisiin kategorioihin:

 1. Investointituet: Yritykset voivat saada ELY-keskuksilta tukea investointeihin, kuten uusien laitteiden, koneiden tai tilojen hankkimiseen. Tämä voi helpottaa yrityksen kasvustrategian toteuttamista ja kilpailukyvyn parantamista. (Ely-keskus n.d.)
 2. Kehittämistuet: ELY-keskukset tarjoavat rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen ja innovaatioihin. Tällainen tuki voi kattaa esimerkiksi tuotekehityksen, markkinoinnin tai kansainvälistymisen tukemisen.(Ely-keskus n.d.)
 3. Koulutus ja osaamisen kehittäminen: Yritykset voivat saada tukea työvoiman kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tämä auttaa yrityksiä vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin ja parantamaan kilpailukykyään. (Ely-keskus n.d.)
 4. Maaseudun kehittämistuet: ELY-keskukset osallistuvat myös maaseudun kehittämiseen tarjoamalla tukea maatalouden, maaseutumatkailun ja kyläkehityksen hankkeille. (Ely-keskus n.d.)
 5. Ympäristö- ja energia-avustukset: Yritykset, jotka panostavat ympäristöystävällisiin hankkeisiin tai energiatehokkuusparannuksiin, voivat saada taloudellista tukea ELY-keskuksilta. (Ely-keskus n.d.)

ELY-keskusten rooli yritysten rahoituksen hankkimisessa on merkittävä, sillä ne toimivat usein linkkinä valtion tarjoamien tukien ja yritysten välillä. Ne auttavat yrityksiä löytämään sopivat rahoitusmahdollisuudet ja ohjaavat hakuprosessissa. Tällainen tuki on erityisen tärkeää alueilla, joilla yritystoimintaan liittyy erityisiä haasteita tai tarpeita. (Ely-keskus n.d.)

 

Pääomasijoittaja

Pääomasijoittaja on henkilö, yritys tai organisaatio, joka sijoittaa pääomaa yrityksiin tai muihin hankkeisiin tavoitteenaan saavuttaa taloudellista tuottoa. Pääomasijoittajat voivat toimia monissa eri muodoissa ja erilaisissa sijoitusluokissa, mutta yhteistä heille on, että he tarjoavat rahoitusta yrityksille ja hankkeille vastineeksi omistusosuuksista, osakkeista tai muista taloudellisista eduista. (Pääomasijoittaja n.d.)

 

Pääomasijoittajat voivat jakautua eri ryhmiin sen mukaan, millaista pääomaa ja minkälaista roolia he tarjoavat yrityksille:

 1. Enkelisijoittajat: Enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omia varojaan alkuvaiheen yrityksiin. He tukevat usein nuoria yrityksiä alkuvaiheen rahoituksen ja neuvonnan avulla.(Pääomasijoittaja n.d.)
 2. Venture Capital (VC) -sijoittajat: VC-sijoittajat ovat sijoitusrahastoja tai yrityksiä, jotka sijoittavat riskipitoiseen pääomaan teknologia- ja kasvuyrityksiin. He tarjoavat rahoitusta yrityksille, jotka ovat yleensä jo saavuttaneet tietyn kasvuvaiheen ja tarvitsevat lisäpääomaa laajentuakseen.(Pääomasijoittaja n.d.)
 3. Private Equity -sijoittajat: Private Equity -sijoittajat ovat erikoistuneet sijoittamaan pääomaa yritysten osakkeisiin tai omistukseen. He voivat ostaa yrityksen kokonaan tai suuren osan siitä, yleensä keskittyen kypsien yritysten osto- ja myyntitoimintaan sekä niiden operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. (Pääomasijoittaja n.d.)

 

 

Pankkilaina

 

Pankkilaina on yksi perinteisimmistä ja yleisimmistä rahoitusvaihtoehdoista yrityksille, mutta sen saaminen voi olla haastavaa erityisesti aloittaville yrityksille. Pankkilaina on laina, jonka yritys ottaa pankista liiketoimintansa rahoittamiseksi tai investointien tekemiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi toimitilojen hankkimisen, laitteiden ostamisen tai työvoiman palkkaamisen. Pankkilainassa sovitaan yleensä lainasumma, takaisinmaksuaika ja korko. (CrediNord 2023)

Kuitenkin aloittavien yritysten kohdalla pankkilainan saaminen voi osoittautua haasteelliseksi useista syistä:

 1. Rahoituksen puute: Uudet yritykset saattavat kohdata vaikeuksia osoittaa, että niillä on riittävät taloudelliset resurssit ja vakaus takaisinmaksuun. Pankit haluavat yleensä nähdä liiketoimintasuunnitelman, joka osoittaa, miten laina käytetään ja miten se maksetaan takaisin.(CrediNord 2023)
 2. Vakuuksien puute: Pankit saattavat vaatia yrityksiltä vakuuksia, kuten kiinteää omaisuutta tai yrityksen omaisuutta, lainan vakuudeksi. Uudet yritykset saattavat olla vähävaraisia eivätkä välttämättä pysty tarjoamaan riittäviä vakuuksia. (CrediNord 2023)
 3. Liiketoiminnan ennustettavuus: Pankit arvioivat lainanottajan riskiä, ja aloittavilla yrityksillä voi olla vaikeuksia näyttää toteen riittävä liiketoiminnan ennustettavuus ja kannattavuus. Pankit haluavat varmistua siitä, että lainanottajalla on realistiset suunnitelmat liikevaihdon kasvattamiseksi. (CrediNord 2023)

Nämä haasteet voivat tehdä pankkilainan saamisesta vaikeaa aloittaville yrityksille. On tärkeää, että aloittava yritys valmistelee huolellisesti lainahakemuksensa ja liiketoimintasuunnitelmansa sekä harkitsee myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten sijoittajia, joukkorahoitusta tai julkisia tukiohjelmia. Lisäksi paikalliset kehitysorganisaatiot ja rahoituslaitokset voivat tarjota erityisiä rahoitusratkaisuja aloittaville yrityksille, joten kannattaa tutustua myös niihin. (CrediNord 2023)

 

 

 

 

Lähteet:

 1. Business Finland. n.d. Nettisivut. Luettu 25.9.2023

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu

 1. Ely-keskus. n.d. Nettisivut. Luettu 25.9.2023

https://www.ely-keskus.fi

 1. n.d.Nettisivut. Luettu 25.9.2023

https://www.finnvera.fi

 1. Pääomasijoittajat. Nd. Nettisivu. Luettu 27.9.2023

https://paaomasijoittajat.fi/yrittajille/mita-on-paaomasijoittaminen/

 1. 2023. Nettisivu. Luettu 27.9.2023

https://www.credinord.com/aloittavan-yrityksen-rahoitus-credinord/

Kommentoi