Tampere
21 May, Tuesday
3° C

Proakatemian esseepankki

Projektien hintaKirjoittanut: Olivia Pynnönen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Revenan taloustiimi asetti jokaiselle tiimiläiselle tavoitteeksi kirjoittaa esseen Revenan tuloslaskelmasta 7.2.-31.2020 väliseltä ajalta. Ensimmäinen ajatukseni oli, ”apua!” Koen oman taloustietämykseni olevan varsin heikolla tolalla, kuinka siis voisin kirjoittaa tästä esseen? Pienen sparrailutuokion jälkeen luvut alkoivat kuitenkin aueta ja tuntua järkeenkäyviltä. Syksy taloustiimissä oli sittenkin opettanut minulle jotain, vaikka luulin toisin.

 

Syksyllä asetimme tiimimme liikevaihtotavoitteeksi 150 000€ ja heti ensisilmäyksellä on huomattavissa, että tavoite tulee täyttymään. Tuloslaskemassa on eriteltynä Herkkä ja Tönö, jotka ovatkin kasvattaneet kiitettävästi liikevaihtotavoittamme. Tönö myyntituotto kesän ajalta oli reilu 50 000€ ja Herkän hieman alle 5000€. Tuloslaskelmaan ei kuitenkaan oltu eritelty pienempiä projekteja, jotka ovat kerryttäneet pottia kaikkein eniten. Tulevaisuuden kannalta, olisikin erittäin hyvä, että myös pienemmät projektit, kuten Heemi Desing, erilaiset innovoinnit tai keväällä toteutettu kauppakassiprojekti eriteltäisiin selkeästi, jotta kokonaiskuvan muodostaminen tuloista on helpompaa.

 

On siis sanomattakin selvää, että Revenassa projekteja on riittänyt. Voitaisiin sanoa, että suurilla tuloilla on myös suuret menot, ja menoilla tarkoitan tässä revenalaisten omaa jaksamista. Projekteja on toteutettu nopealla temmolla yksi toisensa jälkeen, joka näkyy näin lukukauden loppuessa väsymyksenä ja kirjaesseiden kasaantumisena. On mahtavaa, että liikevaihtotavoite on lähes saavutettu, mutta se on vaatinut veronsa. Tuleva kevät vaatii siis priorisointia sekä itensäjohtamista, ettei samankaltainen tilanne toistu.

 

Henkilöstökulujen vähyys yllätti minut totaalisesti, sillä niitä oli vajaa 7000€. Tämä tarkoittaa, että harva meistä on nostanut palkkaa. Olin ajatellut, että myyntituottojen ollessa näin suuret henkilöstökulujen määrä olisi kasvanut samassa suhteessa. Jäinkin pohtimaan palkitsevatko revenalaiset tarpeeksi itseään? Onhan kovasta työstä maksettava myös palkkiota. Vai nostetaanko palkkaa vasta loppuvuodesta, jottei yhteisöveroa tarvitse maksaa? Itse kuulun niihin, jotka nostavat palkkansa vasta loppuvuodesta, osittain myös sen takia, että olen pystynyt määrittämään kuinka paljon voin palkkaa nostaa, etten joudu maksamaan opintotukiani takaisin.

 

Loppukaneettina voisin todeta, että Revena on varsin vakavarainen yritys.  Pelin henki tuntuu olevan se, että kädet työnnetään saveen ja hommia tehdään korkealla työmoraalilla. On hienoa huomata, että asettamamme tavoite ei ollutkaan niin suuri kuin miltä se aluksi tuntui, sillä jokainen tiimiläinen on kantanut kortensa kekoon sen saavuttamiseksi. Meneillään olevat projektit tulevat tuomaan tuottoa myös ensi vuonna, joten emme ole ajautumassa kassakriisiin, ainakaan ihan heti. Uusia liikeideoita ja projekteja tuntuu myös nousevan jatkuvalla syötöllä esiin ja baby ideat ovat saaneet tuulta purjeisiinsa. Ensi kevään liikevaihtotavoite on vielä määrittelemättä, mutta uskon että samalla mentaliteetilla ja tekemisen meiningillä tulemme saavuttamaan tavoitteemme myös ensi vuonna.

 

Lähteet:

Revenan tuloslaskelma 2020

Kommentoi