Tampere
21 May, Tuesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Paja yritysrahoituksista pikakelauksellaKirjoittanut: Sade Elo - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Käsittelimme eräässä pajassamme eri rahoitusmuotoja yrityksille. Ennakkotehtävänä pajaan saimme laajan listan kysymyksiä ja paja alkoikin heti tentillä, jossa testattiin osaamistamme ja valmistautumistamme pajaan.

Liitän tähän kysymykset ja vastaukset, jotka ennakkotehtävä sisälsi. Pajassa puhuimme lähinnä Finnverasta, Business Finlandista ja ELY- keskuksen tuesta, jotka ovat yleisimmät tuet yrityksille suomessa.

Ennakkotehtävän kysymykset ja vastaukset

1. Mikä on Finnvera?
Finnvera Oyj on suomalainen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Sen tehtävänä on tukea suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla erilaisia rahoitus- ja takauspalveluita. ”Normaalitilanteessa Finnveran strategisena tavoitteena on kohdentaa valtaosa rahoituksesta kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, omistajanvaihdoksiin sekä vientiin. Finnveran toiminnan tavoitteena on vaikuttavuus, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.” (Finnvera, n.d)
2. Mihin yhtiömuotoon Finnveran yrittäjälaina on tarkoitettu?
Finnveran yrittäjälaina on tarkoitettu yksityishenkilöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille, jotka perustavat tai kehittävät mikro- tai pienyritystä Suomessa. Yritysmuotona voi olla esimerkiksi toiminimi, avoin yhtiö tai osakeyhtiö.
3. Kuinka suuren alkutakauksen pankista haettavaan lainaan Finnvera voi antaa?
Finnvera voi antaa alkutakauksen, joka kattaa enintään 80 prosenttia pankin myöntämästä lainasta. Lainan enimmäismäärä voi vaihdella tilanteen mukaan.
4. Paljonko yrittäjän on annettava takuuta suhteessa Finnveran takaukseen?
Yrittäjän tulee antaa vakuutena omaa tai yrityksensä omaisuutta kattamaan Finnveran takauksen jättämä osuus lainasta, omaa takausta tulee olla minimissään 25%, mutta takuun määrä voi vaihdella tapauksesta riippuen.
5. Miten Finnveran rahoituksen tai takauksen haku käytännössä tapahtuu?
Finnveran rahoituksen tai takauksen hakeminen tapahtuu yleensä ottamalla yhteyttä Finnveraan ja täyttämällä tarvittavat hakemuslomakkeet. Hakemusprosessi voi vaihdella riippuen siitä, millaista rahoitusta tai takuuta haetaan.
6. Mitä tarkoittaa Finnveran yritystutkimus?
Finnveran yritystutkimus on prosessi, jossa arvioidaan yrityksen taloudellista tilannetta, kannattavuutta ja luottokelpoisuutta ennen kuin myönnetään rahoitusta tai takuuta. Tämä auttaa varmistamaan, että rahoitus on turvallista sekä yritykselle että rahoittajalle.
7. Mikä on Business Finland, mistä se syntyi ja minkä kokoisia yrityksiä se rahoittaa?
Business Finland on suomalainen valtion virasto, joka edistää Suomen innovaatioita ja kansainvälistymistä. Se syntyi, kun Tekes ja Finpro yhdistyivät vuonna 2018. Business Finland voi rahoittaa laajasti erikokoisia yrityksiä, mutta sen painopiste on erityisesti innovatiivisissa ja kasvuhakuisissa yrityksissä.
Business Finland tarjoaa rahoitusta ja kasvuapua niin PK- yrityksille, suurille yrityksille, tutkimus organisaatioille, julkisen sektorin palveluille kuin myös startupeille. (Business Finland, n.d.)
8. Mikä on PK-yritys?
PK-yritys tarkoittaa pientä ja keskisuurta yritystä. Tarkka määritelmä voi vaihdella eri maissa, mutta yleensä se perustuu esimerkiksi liikevaihdon tai henkilöstön määrään.
9. Mikä on ELY-keskus ja mitä se tekee?
ELY-keskus on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka toimii Suomen aluehallinnon yhteydessä. ELY-keskukset tarjoavat monenlaista tukea ja rahoitusta alueelliseen kehitykseen, elinkeinoelämän tukemiseen ja ympäristökysymyksiin liittyen. (Ely-keskus, 2023)
10. Mitä rahoitusvaihtoehtoja yrittäjä voi saada ELY-keskukselta?
ELY-keskukset voivat tarjota erilaisia tukimuotoja, kuten investointi- ja kehittämistukia sekä yrityksen perustamiseen liittyvää neuvontaa. Tarkat rahoitusvaihtoehdot voivat vaihdella alueittain ja hankkeen luonteen mukaan.
11. Mikä on pääomasijoittaja?
Miten pääomasijoittaja hyötyy? Pääomasijoittaja on sijoittaja, joka sijoittaa rahaa yrityksiin osakepääoman kautta. Pääomasijoittaja voi hyötyä sijoituksestaan osakkeiden arvonnousun ja yrityksen kasvun kautta. He myös voivat osallistua yrityksen päätöksentekoon ja auttaa sen kehittämisessä.
12. Mikä on joukkorahoitus yritykselle?
Miten joukkorahoitus eroaa rahankeräyksestä? Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta joukolta ihmisiä yleensä vastineeksi esimerkiksi tuotteista, palveluista tai osuuksista yrityksessä. Se eroaa rahankeräyksestä siinä, että joukkorahoitus liittyy usein liiketoimintaan ja investointeihin, kun taas rahankeräys voi olla hyväntekeväisyyteen tai muuhun tarkoitukseen.
13. Mitä tarkoittaa laskurahoitus?
Laskurahoitus (myös factoring) on rahoitusmuoto, jossa yritys myy avoimet laskunsa rahoitusyhtiölle (factor) etukäteen alennettuun hintaan. Tämä antaa yritykselle välittömän käteisvirtaa sen sijaan, että se odottaisi asiakkaidensa maksavan laskut täyteen arvoonsa myöhemmin.
14. Miksi pankkilainan saaminen aloittavalle yritykselle on haastavaa?
Pankkilainan saaminen aloittavalle yritykselle voi olla haastavaa, koska uusilla yrityksillä ei yleensä ole vakiintunutta liiketoimintahistoriaa tai varallisuutta, joka voisi toimia vakuutena. Pankit haluavat usein nähdä liiketoimintasuunnitelman ja riskianalyysin ennen lainan myöntämistä, ja ne saattavat olla varovaisia aloittelevien yritysten suhteen.

Tentin kysymykset ja omat vastaukseni

1. Mikä on viitekorko?

Tähän en tiennyt vastausta, mutta opin, että euribori on viitekorko. Se on siis verrannollinen laina, joka muuttuu toisinaan tilanteen mukaan. Lyhyesti ja selkeästi ilmaistuna se on keskuspankin ja pankin välinen korko.

2. Mikä on marginaalikorko?

Tähänkään en tiennyt vastausta, mutta tämä on pankin ja lainanmaksajan välinen korko.

Viitekorkoon ei itse pääse vaikuttamaan, mutta marginaalin voi asiakas kilpailuttaa ja näin saada säästöä. Ja molemmissa lainoissa viimeinen maksaja todellisuudessa on asiakas ja lainanottaja.

3. Lainanottaja maksaa rahoitusyhtiölle (esim. pankille) korkoa, mihin maksettu korko lopulta päätyy?

Laina laitetaan usein eteenpäin tuottamaan lisää rahaa.

4. Miksi aloittavan yrittäjän on vaikea saada pankista lainaa?

– Ei ole valmista asiakaskuntaa
– Liiketoimintasuunnitelma on vain suunnitelma, ei todellisuus
– Takuita takaisinmaksulle ei ole
– Varmuutta tuloksesta ei ole
– Ei ole näyttöä esim. edellisistä taseista

Huomiona, että edelliset (myydyt tai konkurssiin menneet) yritykset auttavat lainansaannissa. Mikäli nähdään, että olet aiemmin harjoittanut liiketoimintaa, joka on ollut tuottoisaa, voi jo tämä auttaa lainan saannissa. Kuitenkin mikäli aiemmat yrityksesi eivät ole menestyneet tai ne ovat menneet konkurssiin, voi tämä taas näyttäytyä negatiivisena puolena lainan saannille.

5. Mikä on Finnvera?

Valtion omistama rahoituslaitos yksityisomisteisille yrityksille. Antaa lainoja ja takauksia lainalle.

6. Mikä on ELY- keskus ja mitä se tekee?

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tukee yrityksiä liiketoiminnan alkuun ja kehittämiseen. Vaikuttaa ELY- aloihin ja vahtii mm. työpaikkojen määriä sekä kasvua. Tämä on lähinnä maaseudun yrittäjien tuki.

7. Mikä on Business Finland ja mitä se tekee?

Valtion omistama rahoitusyhtiö, tukee yrityksiä innovaatioon ja kasvuun. Kansainvälisyyteen tähtäävät yritykset on heidän pääkohde.

Kaikkia rahoituslainoja hakiessa riippumatta siitä miltä yhtiöltä haet lainaa sinulla tulee olla näyttöä ja rahaa alla myös itsellä.

Pohdinta

Kävimme teorian yritysrahoituksista läpi todella nopeaan tahtiin, koska olimme lähdössä tiimimme kanssa myös Alihankintamessuille samana päivänä. Kuitenkin koen, että tämä paja oli yksi antoisimmista pajoistamme hetkeen. Ennakkotehtävään joutui oikeasti paneutua ja pienimuotoinen tentti toi sopivaa jännitystä tiimille. Tämän teorian nopea läpikäynti mielestäni todisti myös sen, että toisinaan asioita ei tarvitse jauhaa loputtomiin ja hyvä paketointi on paljon tehokkaampaa kuin neljän tunnin haahuilu aiheen ympärillä, jolloin aivot väsyvät ja kiinnostus aiheeseen usein lopahtaa loppua kohden, koenkin että tästä pajasta jäi paljon enemmän ajatusta ja tietoa päähän sekä kiinnostus ottaa asioista selvää vielä paremmin pajan jälkeen. (On myös myönnettävä, että ennakkotehtävän teko jäi aika myöhäiselle, joten vastauksia etsiessä käytin joidenkin kysymysten kohdalla Chat GPT:tä avukseni.)

Lähteet

Business Finland. N.d. Viitattu 27.9.2023
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu#stored
Ely-keskus. 2023. Viitattu 27.9.2023.
https://www.ely-keskus.fi/
Finnvera. N.d. Viitattu 27.9.2023.
https://www.finnvera.fi/finnvera/tietoa-finnverasta

Kommentoi