Tampere
25 May, Saturday
20° C

Proakatemian esseepankki

Ryhmäessee: Ovi auki – Yrittäjäksi tulossaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 12 minuuttia.

Ovi auki – Yrittäjäksi tulossa


Atte Auvinen

Aleksi Orenius

Joni Ramu

 

Johdanto

Itseensä uskovalle intohimosta ja vapaudesta voimansa saavalle nuorelle tai vanhalle, tämä on opas, kuinka unelmasta tehdään todellisuutta. Yrittäjyys on ovi juoksuradalle, jossa voittajaksi ei selviä tekemällä muiden tavoin vaan katsomalla eteen ja juoksemalla väsymättömästi kohti maaliviivaa kierros toisensa jälkeen. Rohkaisemme jokaista avaamaan oman ovensa ja hyppäävän osaksi koko Suomen nousuun johtavaa maratonia. Tällä oppaalla huolehdimme siitä, ettei oven avaaminen ole este unelmien toteuttamiselle.

Yrityksen perustamiseen ja toimintaan löytyy paljon tietoa. Siksi halusimmekin koota mielestämme oleellisimmat ja hyödyllisimmät tiedot yhteen, jotta yrityksen perustamista harkitsevat eivät oksenna tietoähkystä etsiessään oleellista.

 

Kuka voisi yrittää?         

 

Mitä yrittäminen on?

”Käytännössä yrittäminen on yrittäjänä toimimista. Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Se edellyttää ammattitaitoa, yritysideaa, sitoutumista idean toteuttamiseen ja tietoa yrittämiseen liittyvistä asioista.” Näin sanoo opetushallitus luomassaan etälukio-verkkoympäristössä yrittämisestä. Sitä yrittäminen hyvin pitkälti on. Omien unelmiensa ja tavoitteidensa jahtaamista yritystoiminnan avulla. Yrittäminen on arvon tuottamista sekä vastuunkantamista.

 

Voisiko sinustakin tulla yrittäjä?

Kuka tahansa meistä voi tulla yrittäjäksi. Kuten yllä mainittiin, yrittäminen edellyttää ammattitaitoa, mutta ammattitaitoa voi hankkia oppimalla tai ostamalla. Yritysidea on se, joka yrittäjän täytyy itse luoda. Asenne sitoutua ideaan on se, joka yleensä erottaa jyvät akanoista. Asenne ja usko omaan ideaan ovat kuin magneetti, joka vetää muita tarvittavia asioita puoleensa. Tieto yrittämisestä karttuu matkan varrella, vaikkei niiden asioiden opiskelu koskaan vaikeuta kulkua.

 

Mistä yritysidea?

Yritysideoita on monenlaisia. Niin uusia kuin vanhoja. Vanhoihin ideoihin tarttuminen on vaarallinen laji. Toki asiat voi tehdä monessakin suhteessa paremmin kuin muut samaa ideaa toteuttavat, mutta mahdollisuudet menestyä eivät imartele vasta-alkajaa. Vaikka kieltämättä maailma leijuu koko ajan siihen suuntaan, että pienet tiimit – jopa yksittäiset henkilöt – voivat joissakin tapauksissa kilpailla korporaatioita vastaan. Globalisaatio avaa jatkuvasti uusia rakoja, joissa pienetkin tekijät voivat nopeasti vallata suuria markkinoita. Parhaat mahdollisuudet ovat epäilemättä kuitenkin uusien ideoiden luomisessa ja kehittämisessä. Mikäli yritysideaa ei ole valmiina, mutta yrittäjyys kuitenkin houkuttelee, kannattaa asiaa tutkailla omien kiinnostuksen kohteiden kautta. Onko omien kiinnostuksen kohteiden alueella jotakin, jota voisi tehdä toisin. Onko omassa elämässä asioita, joiden kohdalla herää ajatus: ”Tämän voisi tehdä paljon paremmin.” Nuo ovat niitä tilanteita, joissa hyvät yritysideat syntyvät. Yritysideat ovat usein ratkaisuja joihinkin ongelmiin. Etsi ongelmasi, niin löydät ratkaisusi.

 

Yritysideasta liikeideaksi

Keksittyäsi ratkaisun johonkin kohtaamaasi ongelmaan, on aika mitata ratkaisuasi yritysmaailman näkökulmin. Kuinka arvokas ratkaisusi on? Kuinka moni ihminen kärsii ongelmasta? Ovatko asiakkaat valmiita maksamaan ratkaisustasi? Liikeidean rakentamiseen löytyy netistä paljon ohjeita ja vinkkejä. Onnistuyrittajana.fi -sivuston mukaan hyvä liikeidea täyttää kolme kriteeriä: Idea kestää sparrausta ja muokkaamista, toimiala on kasvava ja oma vahvuus on kirkkaana. Oiva tapa hahmotella liikeideaa on täyttää business model canvas. Sen täyttämiseen löytyy myös runsaasti ohjeistusta googlettamalla. Joni Ramun kirjoittamassa esseessä, Ensi askeleet, käydään myös läpi Justis Chasen teoriaa yritystoiminnan aloittamisen avainasioista. Justis Chasen mukaan kolme peruspilaria ovat omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, omavaraisuuden säilyttäminen alkutaipaleella sekä kolmantena liiketoiminnan skaalautuvuus. Ohjeita löytyy siis monenlaisia ja niistä onkin vaikea sanoa, mikä on oikea tapa – jos mikään. Tärkeintä siis on pysyä hereillä ja tarkkailla omaa tilannetta ja ympäristöä. Varmaa nimittäin on se, että menestyksen anatomia elää jatkuvassa liikkeessä eikä oikeaa tapaa voida lyödä kiveen.

 

Ennen yrityksen perustamista

 

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmalla tarkoitetaan kirjallista suunnitelmaa liiketoiminnasta. Se kuvaa, miten liikeideaa lähdetään toteuttamaan käytännössä. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017). Liiketoimintasuunnitelman tulee olla mahdollisimman yksityiskohtainen ja sen tulisi avata lukijalle, mitä yritys myy, miten ja kenelle. Siitä tulisi myös selvitä miten yritys saadaan kannattamaan.

Mihin liiketoimintasuunnitelmaa sitten tarvitaan? Liiketoimintasuunnitelma on suunnitteluväline yrittäjälle itselleen ja sitä seuraamalla on helpompi alussa lähteä rakentamaan yritystä. Liiketoimintasuunnitelma on myös neuvotteluväline, kun keskustellaan mahdollisten rahoittajien, liikekumppanien, vuokranantajan tai yhteistyökumppanien kanssa. Alussa olevalla yrityksellä ei vielä ole konkreettista osoitusta menestyksestä esim. tilinpäätöstietoja, joten liiketoimintasuunnitelmalla osoitetaan miksi yrityksen kanssa kannattaisi lähteä tekemään yhteistyötä. Liiketoimintasuunnitelma voi koostua seuraavista osioista:

 1. Liikeidean kuvaus: Mitä yritys tekee ja kenelle myy tuotteitaan, ja miten yritys toteuttaa nämä asiat käytännössä? Tässä kohdassa on myös hyvä esittää SWOT-analyysi, jota käsitellään myöhempänä tässä esseessä.
 2. Osaamisen kuvaus: Mitä yrittäjä ja yrityksen työntekijät osaavat? Tämä on tärkeä tieto mahdollisille rahoittajille, kun näyttöä osaamisesta ei uuden yrityksen kanssa vielä ole.
 3. Tuotteen kuvaus: Mikä on yrityksen tuote? Mitä se maksaa ja mitkä ovat tämän tuotteen edut, hyödyt ja heikkouden kilpailijoihin verrattuna?
 4. Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet: Asiakas segmentti tarkasti kuvattuna. Mitä lisäarvoa yritys tuo asiakkaalle?
 5. Toimiala ja kilpailutilanne: Mitä uutta yritys tuo toimialalle vai tuoko mitään? Miten yritys erottuu kilpailijoista ja millainen kilpailutilanne alalla on? Tässä kohdassa yleensä myös arvioidaan kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet.
 6. Markkinoiden laajuus ja kehitys: Tuotteen markkinoiden asiakasmäärän, kilpailutilanteen ja kehitysnäkymien kuvaus. Mille markkinoille tuote on tähtäämässä ja miksi. Mitä esteitä markkinoille pääsylle voi olla?
 7. Markkinointi ja mainonta: Millä toimenpiteillä asiakkaat tavoitetaan ja miten markkinointia kohdennetaan? Miten yrityksen brändi alkaa muodostua?
 8. Riskit: Yritystoiminnassa on aina mukana monia riskejä. Aloittavan yrittäjän on tärkeä osata arvioida ne ja myös varautua niihin jo etukäteen.
 9. Aineettomat oikeudet: Mikäli yrityksellä on jotain, jonka toinen yritys voi kopioida, on tärkeä miettiä tarvitseeko näitä suojata patenteilla. Teknisille keksinnöille patentti on 20 vuotta ja esimerkiksi tavaran tai palvelun tunnukselle kannattaa hakea rekisteröinti suojaa. Ainoastaan tekijänoikeussuojaa ei tarvitse hakea erikseen.

(Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017)

 

SWOT-analyysi

Nelikenttäanalyysi SWOT on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan analysointimenetelmä. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017.) SWOT analyysin kirjaimet ovat lyhenne neljästä englannin kielisestä sanasta strenghts (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), opportunities (mahdollisuudet) sekä threats (uhat). SWOT analyysi auttaa tarkastelemaan miten vahvuuksia voi kehittää, miten heikkouksia voi poistaa, miten mahdollisuuksia voi hyödyntää ja miten uhkia voi torjua. Vahvuuksissa sekä heikkouksissa tarkastellaan yrityksen nykytilaa sekä sisäisiä asioita, kun taas mahdollisuuksissa ja uhkissa yrityksen tulevaisuutta ja ulkoisia asioita.

 

Riskienhallinta

Yrityksessä on monenlaisia vahingon mahdollisuuksia eli riskejä. Riskit täytyy tunnistaa, jotta niihin voi varautua ja niiltä suojautua. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017). Riskejä on jokaisessa liiketoiminnassa ja niitä on oltava valmis ottamaan mikäli aikoo menestyä yrittäjänä. Riskit ovat liiketoiminnassa aina myös mahdollisuus ja niiden kautta voi avautua uusia asiakassuhteita tai ideoita omaan liiketoimintaan. Riskit yritystoiminnassa voivat olla esimerkiksi liikeriskejä, henkilöriskejä, sopimus- ja vastuuriskejä, tietoriskejä, tuoteriskejä, ympäristöriskejä, keskeytysriskejä ja rikosriskejä. Näitä riskejä miettimällä ja ennakoimalla voi säästää parhaimmillaan jopa koko yrityksen konkurssilta. Toisaalta myös ottamalla riskejä esimerkiksi henkilöiden palkkaamisessa voi yritys menestyä paljon odotettua paremmin. Yritystä perustaessa näitä on tärkeä miettiä ja tehdä tarkat suunnitelmat kuinka riskeihin varaudutaan ja mitä ne voivat pahimmillaan tai parhaimmillaan tuoda tullessaan.

 

Starttiraha ja soviteltu päiväraha

Starttiraha on hankinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle yritystoiminnan käynnistys- ja vakiinnuttamisvaiheessa. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017.) Jokaisen yritystä perustavan kannattaa hakea starttirahaa. Starttirahaa voidaan myöntää myös usemmalle henkilölle erikseen, vaikka he työskentelisivätkin samassa yrityksessä. Starttiraha haetaan TE- toimistosta ja mikäli starttirahan haluaa ei yritystoimintaa saa aloittaa ennen kuin TE- toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Starttirahaa voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi ja päätös tehdään aina jaksoittain. Ensimmäisen jakson pituus on 6 kuukautta, jonka jälkeen yrittäjä voi hakea starttirahalle jatkoa enintään 6 kuukaudeksi. Starttirahahakemukseen liitetään liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuus ja rahoituslaskelmat. Lisäksi tarvitaan todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. ”Starttirahan suuruus vuonna 2017 on 32,40 per päivä ja rahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.” (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017.) Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoiminta on yrittäjälle luonteeltaan päätoimista ja liiketoimintasuunnitelman ja rahoituslaskelmien mukaan yritystoiminta vaikuttaa kannattavalta. Tämän takia on erityisen tärkeää tehdä hyvä ja kattava liiketoimintasuunnitelma, jos starttirahaa haluaa.

 

Sovitellulla päivärahalla tarkoitetaan osittaisen työskentelyn ajalta maksettavaa työttömyysetuutta. Myös sivutoimisesti tai lyhytkestoisesti yritystoiminnassa työllistyvällä voi olla oikeus sovellettuun päivärahaan. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017). Soviteltua päivärahaa haetaan samalla lailla TE-toimistosta, kuten starttirahaa. TE-toimisto myös arvio, onko yritys sivutoiminen vai ei. Sivutoimisuutta arvioidessa, ratkaisevaa on yritystoiminnan vaatima työmäärä, eikä esimerkiksi se, kuinka paljon yritystoiminnalla on tuloja. ”Sovitellun päivärahan määrä lasketaan siten, että päivärahasta vähennetään puolet 300 euron suojaosan ylittävästä tulosta.” (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017.)

 

Aloittavan yrityksen rahoitus

Yritystoiminnan alkuvaiheessa lähes jokainen yritys tarvitsee jonkinlaista rahoitusta. Rahoituksen suuruus riippuu siitä, kuinka paljon alkuinvestointeja tarvitsee tehdä. Jos liiketoiminta perustuu yrittäjän osaamisen myymiseen tai oman ajan käyttöön, on rahoituksen tarve huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi silloin, kun perustetaan tavaroita valmistava yritys tai ravintola. Rahan lähteitä on erilaisia ja niitä käsitellään seuraavaksi.

 

Oma pääoma

Yrittäjä voi sijoittaa toimintaan omaa rahaa tai muuta omaisuutta (apportti), joka on hänen omistuksessaan ja hallussaan. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017.) Omaa pääomaa vaaditaan lähes aina yritystä perustettaessa, sillä alussa tulee joka tapauksessa jonkinlaisia kuluja, joita tulee kattaa. Mikäli yrittäjä tarvitsee vierasta pääomaa eli lainaa rahoituslaitoksilta tai yksityisiltä sijoittajilta, vaativat nämä yleensä, että yrityksessä on kiinni myös jonkin verran yrittäjän omaa omaisuutta. Pankit edellyttävät yleensä noin 20 prosentin omarahoitusosuutta ennen kuin harkitsevat lainan myöntämistä.

 

Vieras pääoma

Vierasta pääomaa eli lainaa tarvittaessa on yrittäjälle useita erilaisia mahdollisuuksia lainan hakemiseen. Lainaa yrityksille tarjoavat pankit sekä Finnvera. Pankeilta lainaa haettaessa on yrittäjän yleensä annettava lainapääomalle jonkinlainen vakuus, kuten asunto tai muu omaisuus pantiksi lainasta. Lainatarjous kannattaa aina kysyä useasta eri pankista ja vertailla, kuka antaa parhaat ehdot. Lainaa ottaessa on tärkeää huomioida, että niistä joutuu maksamaan aina jonkinlaista korkoa ja tämän lisäksi rahoittajan on saatava itselleen tuottoa, jota kutsutaan korkomarginaaliksi. ”Lainarahoitusta yrityksille tarjoaa myös Finnvera, joka voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana, jos Finnveran rahoitus on korkeintaan 50 000 euroa.” (Perustaisopas alkavalle yrittäjälle, 2017.) Tarvittaessa Finnvera voi lähteä myös takaamaan yrityksen pankkilainaa. Finnvera auttaa myös yrityksiä, jotka haluavat kansainvälistyä esimerkiksi antamalla vientitakuita ja vientiluottoja, joilla suojataan yrityksiä ulkomaisiin ostajiin ja pankkeihin liittyviltä riskeiltä.

 

Pääomasijoitukset

Pääomasijoittaja (bisnesenkeli tai pääomasijoitusyhtiö) sijoittaa kohdeyritykseen rahaa omistusosuutta vastaan. (Perustamisopas alkavalle yritykselle, 2017.) Pääomasijoittajia löytyy Suomestakin jonkin verran ja he voivat olla todella arvokkaitakin henkilöitä alkavalle yrittäjälle. Sijoittajat ovat yleensä kokeneita henkilöitä bisnesmaailmassa ja tuovat yritykseen tarvittaessa omia näkemyksiään. Pääomasijoittajat ottavat huomattavan riskin sijoittaessaan yritykseen ja odottaa myös vastapainoksi merkittävää tuottoa sijoitukselleen. Tämä voi tuoda paljonkin lisää paineita aloittelevan yrittäjän elämään.

 

Julkinen rahoitus

Aloitteleva yritys voi saada tukea yrityksen kehittämiseen muun muassa ELY-keskukselta (www.ely-keskus.fi)  ja Tekesiltä (www.tekes.fi).  Nämä tahot tukevat erityisesti yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017). Tekes rahoittaa vientiin ja kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, joilla on kykyä ja halua menestyä. Erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä halutaan tukea, jotta ne tulevaisuudessa kasvaisivat ja toisivat lisää työpaikkoja Suomeen. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa ja sitä haetaan projektiin, jonka kuluista Tekesin rahoitus kattaa osan. Jos yritys haluaa Tekesin rahoittavan omaa projektiaan tulee liiketoimintasuunnitelman sekä rahoitussuunnitelman oltava huolella tehtyjä sekä yrityksestä tulee olla nähtävissä, että heillä on kykyä ja halua menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Myöskin julkisista rahoituksista on yrityksen maksettava korkoa, mutta yleensä lainan kulut ovat huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi pankilta lainaa otettaessa.

 

Myynti, markkinointi ja mainonta

Yrittäjänä onnistuminen ja yritystoiminnan jatkuminen ovat myynnistä kiinni. Jos asiakkaat eivät halua ostaa, taipale yrittäjänä jää hyvin lyhyeksi. Tuote tai palvelu voi olla idealtaan hyvä, mutta mikäli yrittäjä ei osaa myydä tuotettaan, ei yritys tule menestymään. Myynnistä on myös saatava riittävästi katetta, joten hinnoittelu on tärkeää miettiä kuntoon ennen kuin alkaa tuotteita tai palveluita myymään. Yrittäjänä myyntityössä on erityisen tärkeää luoda luottamusta asiakkaan ja yrittäjän välillä ja tällä tavoin saada pitkäaikaisia vakioasiakkaita. Näiden varaan on helppo lähteä rakentamaan ja kasvattamaan yritystä tulevaisuudessa. Myyntitaidot vaikuttavat ratkaisevasti yrittäjän menestykseen, joten onkin tärkeä miettiä, onko oma osaaminen riittävää myynnin suhteen vai tarvitseeko siihen apuja jostain. Mikäli omat myyntitaidot eivät ole riittävät on yksi mahdollisuus etsiä kumppani yritykseen, joka taitaa myyntityön. Myyntityöhön liittyen löytyy myös monia erilaisia kursseja, joissa omaa myyntitaitoa voi kehittää. Myynti on pääosin omasta itseluottamuksesta ja rohkeudesta kiinni ja näiltä kursseilta voi saada tarvittavaa itseluottamusta myyntiin. ”Jotkut ovat sitä mieltä, että myyjän työ edellyttää tiettyjä luonteenpiirteitä ja sosiaalisia taitoja, mutta myyntitaitoja voi myös opiskella ja kehittää.” (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017.) Tärkeintä kuitenkin on, että tiedostaa omat taitonsa myynnin suhteen ja toimii sen mukaan. Myynti on kuitenkin koko liiketoiminnan ydin ja ilman sitä ei mikään yritys menesty.

Markkinointi ja mainonta yleensä sekoitetaan toisiinsa ja niitä pidetään samoina asioina. Yrittäjänä onkin tärkeä tietää näiden ero. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle (2017) selittää nämä asiat seuraavasti: ”Mainonnalla pyritään suoraan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen ja tekemään tuote tunnetuksi. Markkinointi sisältää kaikki ne toimenpiteet, joiden tavoitteena on aikaansaada myyntiä.” Mainonta on siis yksi osa markkinointia. Markkinointisuunnitelma on tärkeä työkalu markkinoinnin suunnitteluun ja se kannattaa tehdä ensimmäisenä, kun markkinointia aletaan tekemään. Markkinointisuunnitelma auttaa tekemään markkinoinnista yhtenäistä ja selkeää ja sen avulla voi seurata tavoitteiden toteutumista ja kehittää markkinointia paremmaksi tulevaisuudessa. ”Yksi hyvä työkalu markkinoinnin suunnitteluun on niin sanottu markkinointimix, joka koostuu neljästä P:stä englannin kielen sanojen mukaan: Product, Price, Place ja Promotion.” (Markkinoinnin maailma, 2010.)

 • Product eli tuote kohta tarkoittaa myytävää tavaraa tai palvelua. Tässä kohdassa tarkastellaan tuotetta markkinoinnin kannalta. Onko nimi myyvä? Miten tuote erottuu kilpailijoista? Onko tuotteella uutuusarvoa? Onko tuotteella jonkinlaista takuuta, joka luo laatumielikuvaa?
 • Price eli hinta kohdassa mietitään, kuinka tuotteen hinnalla voidaan vaikuttaa markkinointiin. Mikä on kilpailutilanne markkinoilla? Millainen on asiakkaan näkemys tuotteen tuomasta arvosta? Kuinka paljon tuotteesta voi antaa alennusta, että katteet pysyvät kunnossa? Hinnalla voi olla suurikin merkitys tuotteen markkinointia mietittäessä, sillä monesti se on isoin signaali asiakkaalle ostopäätöstä tehdessä.
 • Place eli sijainti. Paikka, josta tuotteen voi ostaa. Onko tuote myymälästä ostettava vai toimiiko liikepaikkana verkkokauppa? Tässä kohdassa mietitään, miten liikepaikalla kommunikoidaan asiakkaalle ja kuinka paljon tuote tarvitsee markkinointia liikepaikalla. Esimerkiksi uudet tuotteet, joita ei ole ollut ennen markkinoilla saattavat tarvita paljonkin näkyvää markkinointia liikepaikalla ennen kuin asiakkaat tuotetta ostavat.
 • Promotion eli myynnin edistäminen. Tässä kohdassa mietitään kaikkia kommunikaatiovälineitä, joilla yritys voi viestiä tuotteistaa. Siihen kuuluvat muun muassa mainonta, viestintä myyntipisteessä, myyntikampanjat ja myös asiakkaiden viestintä toisilleen.

(Markkinoinnin maailma, 2010)

Menestyminen markkinoilla vaatii hyvää liiketoimintaympäristön ja kilpailijoiden tuntemista sekä erottumista kilpailijoista. Se, kenelle myyt, ratkaisee sen, miten markkinoit. (Markkinoinnin maailma, 2010). Asiakas ryhmien jakaminen ja kohderyhmän valitseminen eli segmentointi onkin tärkeää, jotta markkinointia osataan kohdistaa oikeaan paikkaan. Joskus saattaa tuntua siltä, että jos markkinoi mahdollisimman monelle niin tällöin saa myös eniten myyntiä. Näin asia ei kuitenkaan mene, vaan kun kohderyhmän segmentoi hyvin saa markkinoinnista huomattavasti tehokkaampaa eli vähemmällä rahalla enemmän asiakkaita. Aloittelevalla yrittäjällä markkinointi on yleensä pitkälti henkilökohtaista myyntityötä, kun asiakkaita ei vielä ole. Yleensä se tarkoittaa sitä, että on tartuttava puhelimeen ja alettava soittelemaan mahdollisia asiakkaita läpi. Myyntityö puhelimitse tai kasvotusten on kuitenkin huomattavasti helpompaa, jos on segmentoinut kohderyhmän hyvin ja jokainen jonka kanssa keskustelee, on potentiaalinen asiakas.

Kun asiakkaita ja rahaa on tullut jo sen verran, että on varaa panostaa mainontaan, pitää mainosvälineiden valinta tehdä huolellisesti. Yrityksen tulee valita ne mediat, joilla tavoittaa kohderyhmän parhaiten ja taloudellisesti tehokkaasti. Esimerkiksi tv-mainokset tavoittavat todella monia ihmisiä, jotka varmasti osuvat kohderyhmään, mutta ovat myös todella kalliita. Onkin tärkeä tuntea asiakkaansa hyvin ja tietää, mitä kanavia pitkin heitä pystyy tavoittamaan. Mahdollisia kanavia ovat esimerkiksi sanomalehdet, internet (sosiaalinen media, blogit, virtuaali ja pelimaailma), televisio, ulko- ja liikemainosvälineet, radio ja mobiili.

 

Hinnoittelu

Hinnoittelu on yksi tärkeimmistä osista, jotta yritys menestyy. Aloittelevan yrittäjän voi olla hankalaa hinnoitella tuotettaan tai palveluaan. Varsinkin, kun kyse on esimerkiksi työstä, joka hinnoitellaan sen mukaan, paljonko siihen käytetään aikaa. Hinnoittelu on helppo aloittaa vertailemalla kilpailijoita. Tuotteista voi pyytää enemmän kuin kilpailijoilla, mikäli tuote on laadukkaampi, mutta tällöin sen on myös tuotava jonkinlaista lisäarvoa asiakkaalle. ”Mieti tarkkaan hintataso ja luo sen mukainen yrityksen tuoteimago. Laadukas tuote vaatii tasokkaat puitteet. Kun on lähtenyt tarjoamaan, neuvottelemaan ja tekemään kauppaa tietyllä hinnalla, sitä on tulevaisuudessa melkein mahdotonta enää nostaa.” (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017).

Hinnat on tärkeä pitää asiakkaan näkyvillä, sillä tämä luo luottamusta ja tunteen siitä, ettei asiakasta huijata. On myös hyvä miettiä asiakasryhmää hintoja esiteltäessä. Kuluttaja-asiakas on kiinnostunut vain arvonlisäverollisesta hinnasta, kun taas yritysasiakas on kiinnostunut arvonlisäverottomasta hinnasta. Myyntihinnan laskemiseen kannattaa käyttää paljon aikaa ja miettiä tarkkaan, mitkä kaikki asiat vaikuttavat tuotteen hintaan. Mikäli tuotteesta saa hyvän katteen, ei tuotteita tarvitse myydä niin suurella voluumilla, mutta jos tuotteessa on pienempi kate, on sitä silloin myytäväkin enemmän. Kannattaa myös pohtia valmiiksi, kuinka paljon tuotteesta voi antaa alennusta, sillä monesti asiakkaat haluavat jonkinlaista alennusta tuotteesta ennen kuin sen ostavat. Kilpaileva yritys voi myös alentaa hintojaan kilpailukeinona, jolloin tähän on pystyttävä reagoimaan ja tiedettävä kuinka paljon oman tuotteen hintaa voi laskea, että kate pysyy positiivisen puolella.

 

Yrityksen perustaminen

 

Yrityksen perustamisen vaiheet

Yritystoiminnan aloittamiseksi sinun täytyy suorittaa tiettyjä lakisääteisiä toimenpiteitä, jotta yrityksesi saadaan virallisesti rekisteröityä ja voit aloittaa itse liiketoiminnan.

 

Selvitä yritystoiminnan luvanvaraisuus

Jotkut toimialat vaativat erityisen luvan toiminnalleen. Luvan varaisiin toimialoihin tulee hakea erilliset toimiluvat kunkin toimialan vastaavalta viranomaiselta. Toimilupa voidaan myöntää vasta, kun yritys on rekisteröity ja sillä on Y-tunnus, mutta lupien taustaselvitykset tulee tehdä ennen tätä prosessia.

Toimialoja koskevia lupia voit tarkistaa etukäteen esimerkiksi yrityssuomen verkkosivuilta löytyvästä lupa hakukoneesta osoitteesta yrityssuomi.fi/lupahaku.

 

Valitse yritysmuoto ja toiminimi

Perustettavalle yritykselle tulee valita yritysmuoto ja toiminimi. Yritysmuodon valinnassa kannattaa tutkia tarkkaan, millaisia tarpeita tulevalla yritykselläsi tulee olemaan. Jokaisella yritysmuodolla on omat käyttötarkoituksensa. Perehdymme eri yritysmuotoihin ja niiden hyötyihin myöhemmässä vaiheessa.

Yrityksen toiminimen valinnassa tulee käyttää luovuutta muista erottumiseksi, mutta muutamat erityiset säännöt tulee ottaa huomioon. Toiminimiä pääset tarkastelemaan Patentti ja Rekisteri Hallituksen verkkosivuilta, jossa on myös yksityiskohtaiset ohjeet toiminimen hyväksymisen varmistamiseksi.

 

Järjestä yrityksen rahoitus

Yritys tarvitsee pääomaa toimintansa aloittamiseksi ja jokaisella yritysmuodolla on omat vaatimuksensa aloituspääoman suhteen. Liiketoiminnan rahoittamiselle löytyy useita eri vaihtoehtoja, kuten aiemmin esiteltiin. Rahoitussuunnitelman suhde yritysmuotoon on tärkeää huomioida.

 

Tee perustamisasiakirjat

Taas kerran, eri yritysmuodoilla on eri vaatimukset yrityksen perustamisasiakirjoista.

 • Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä vaaditaan yhtiösopimus
 • Osakeyhtiöltä vaaditaan perustamissopimus, yhtiöjärjestys sekä hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Osuuskunnalta vaaditaan perustamissopimus ja osuuskunnan säännöt sekä hallituksen kokouksen pöytäkirja

Tutustu tarkemmin oman yritysmuotosi perustamisasiakirjojen vaatimuksiin, äläkä pelkää käyttää aikaa niiden perusteelliseen laatimiseen, jotta mahdollisilta riitatilanteilta vältytään liiketoiminnan alkaessa.

 

Rekisteröi yritys

Varsinainen yrityksen rekisteröinti tapahtuu seuraavasti. Sinun tulee toimittaa perustamisilmoitus, henkilötietolomake ja perustamisasiakirjat kaupparekisteriin. Lisäksi sinun tulee ilmoittautua Verohallinnon ylläpitämiin ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverorekisteriin sekä tarvittaessa työnantajarekisteriin. Ilmoittaminen tapahtuu verohallinnon nettisujen vero.fi:n kautta. Rekisteröintiä varten tarvittavat lomakkeet ja rekisteröinti kustannukset löytyvät PHR:n nettisivuilta www.phr.fi/.

 

Yritysmuodot

Yritysmuodon valinta on yksi asia, joka tulee vaikuttamaan toimintaasi koko yrityksen elinkaaren ajan. Siksi on tärkeää tunnistaa, mikä yritysmuoto sopii juuri sinun yrityksellesi. Helppoja tunnuksia, joita sinun tulee tutkia omassa yrityksessäsi sen yritysmuodon valinnassa ovat:

 • perustajien lukumäärä
 • pääoman tarve ja saatavuus
 • vastuut ja päätöksenteko
 • toiminnan joustavuus
 • toiminnan jatkuvuus
 • rahoittajien suhtautuminen
 • voitonjako ja tappionkattaminen
 • verotus

(Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2017)

Jokaista yritysmuotoa koskeen hyvinkin erilaiset velvoitteet ja oikean valitseminen vaatii sinun yrityksesi sovittamista, johonkin näistä muoteista. Oheisessa taulukossa on lueteltuna jokaisen yritysmuodon tunnukset vertailun helpottamiseksi.

 

KUVA 1. Yhtiömuodot (Edu Turku 2012)

KUVA 2. Yhtiömuodot (Edu Turku 2012)

 

 

Alkavan yrityksen sopimukset

Sopimusten tekeminen on yrityksessä arkipäivää ja lähes joka työpäivä syntyy, jos jonkinlaisia sopimuksia eri mittakaavoissa. Suomessa on niin sanottu sopimusvapaus, eli sopimus on pätevä melkein missä muodossa tahansa, jos sopimus on saanut kaikkien osapuolien hyväksynnän. Tiettyjä rajoituksia on kuitenkin aina noudatettava sopimuskohteesta riippuen (esim. työsopimukset). Lähtökohtaisesti kaikki yrityksesi sopimukset kannattaa tehdä kirjallisena, jotta sopimuksen ehdoista mahdollisesti syntyvät erimielisyydet voidaan laillisesti todentaa. Sopimusta tehdessä laatijan tulee tehdä mahdollisimman yksiselitteinen ja perusteellinen, jotta sopimuksen vastaanottaja ei ymmärrä väärin sopimusta koskevia kohteita.

Sopimusta tehdessä tulee ottaa huomioon, onko toisella sopijaosapuolella oikeus allekirjoittaa sopimus. Jos toinen sopijaosapuoli on oikeushenkilö (osuuskunta tai osakeyhtiö), niin voit helposti tarkistaa PHR:n nettipalvelusta kyseisen yrityksen edustamiseen oikeutetut henkilöt heidän kaupparekisteriotteestaan. (www.virre.prh.fi.) Sopimusosapuolen taustat ovat tärkeä selvittää mahdollisten luottotappioiden välttämiseksi.

Toinen sopimukselle olennainen seikka on sen voimassaoloaika. Sopimuksen voimassaoloaika tulee ilmoittaa sopimuksessa ja voimassaoloajan jälkeen sopimus lakkaa olemasta lainvoimainen. Toisen sopijaosapuolen on siis vahvistettava sopimus voimassaoloajan puitteissa.

Sopimukseen kannattaa lisätä toimintaohje kuinka mahdollisessa sopimusriitatilanteessa menetellään. Jos riidan kohde ei ole sopimusosapuolten osalta sovittavissa, voidaan turvautua tuomioistuimen sovitteluun tai välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettelyä ei voida hyödyntää, jos tapaukseen liittyy rikos.

 

 

Mitä seuraavaksi?

 

Kun yritystoimintaan valmistautuminen on tehty huolella, on aika itse toiminnan. Yritystoimintaan liittyvistä asioista voit lukea lisää jatko-osastamme, joka löytyy myös esseepankista:

 

Toivottavasti oppaastamme oli apua yritystoiminnan alkuun saattamiseksi!

 

 


Lähteet

Holopainen, T., Jokilampi, J. 2017. Perustamisopas – alkavalle yrittäjälle. Forssa: Suomen uusyrityskeskukset ry.

Elo. 2017. Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus? Luettu: 12.9.2017.

https://www.elo.fi/yrittaja/tietoa-yel-vakuutuksesta/kenelle?sc_lang=fi-FI

Etera. 2017. Millainen on sopiva YEL-työtulo? Luettu: 12.9.2017.

http://www.etera.fi/yrittaja/yel/yel-tyotulo

Hietala, H., Tähtinen, O. 2017. Yrittäjän työterveyshuolto. Luettu: 12.9.2017.

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/suomen-yrittajien-tutkimukset/yrittajan-tyoterveyshuolto-319630

Tapaturmavakuutuskeskus. 2017. Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset. Luettu: 12.9.2017.

http://www.tvk.fi/tyotapaturma-ja-ammattitautivakuutus/vakuuttaminen/vapaaehtoiset-vakuutukset/yrittajan-vapaaehtoiset-vakuutukset/

SYT. 2017. Miten yrittäjien ansiosidonnainen päiväraha määritellään. Luettu: 16.9.2017.

https://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/paivarahan-maarittely-ja-maksaminen/miten-yrittajan-ansiosidonnainen-paivaraha-maaritellaan/

Ramu, J. 2017. Ensi askeleet. Luettu: 19.10.2017.

http://esseepankki.proakatemia.fi/voittajantie1/

Onnistu yrittäjänä. 2017. Liikeidea. Luettu: 19.10.2017.

https://www.onnistuyrittajana.fi/liikeidea

Bergström, S., Leppänen A 2010. Markkinoinnin maailma. Helsinki: Edita. Luettu: 19.10.2017.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus

Taloushallintoliitto. 2016. Kirjanpidon abc. Luettu 21.10.2017.

https://taloushallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc-mita-jokaisen-tulisi-tietaa-kirjanpidosta/tilikausi-ja-tilinpaatos

PHR. 2017. Nimiohjeet. Luettu: 20.10.2017

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystennimet/nimiohjeet.html

KKV. 2014. Lisämaksu ja alennus. Luettu 21.10.2017.

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/lisamaksut-ja-alennus/

Liiketoimintasovellus. 2015. Mitä merkintöjä laskulle vaaditaan. Luettu 20.10.2017.

https://tuki.liiketoimintasovellus.fi/mita_merkintoja_laskulle_vaaditaan/152/

TE-toimisto. 2017. Starttiraha. Luettu: 19.10.2017.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html

Yrityssuomi. 2014. Lupahaku. Luettu 19.10.2017

https://yrityssuomi.fi/lupahaku

Edu Turku. 2012. Taulukko yritysmuodoista. Luettu: 20.10.2017

https://blog.edu.turku.fi/klassillinentalous/files/2013/12/Taulukko-yritysmuodoista.pdf

 

 

Kommentoi