Tampere
21 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjien rohkeusKirjoittanut: Julia Koski - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Itse tehty
Sara Parikka
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Yrittäjien rohkeus

Julia Koski, Eevi Piipponen ja Siiri Eronen

 

Tämän esseen kirjoittavat kolme nuorta yrittäjä naista. Me olemme päämäärätietoisia, motivoituneita ja ahkeria, mutta emme omaa tarpeeksi rohkeutta, jotta menisimme kohti omia unelmiamme satalasissa.  Tässä esseessä haemme apukeinoja, kuinka meistä tulee rohkeita yrittäjiä. Kokoamme yhteen vastauksia ja vinkkejä, jotta jokainen tämän esseen lukija voi myös saada tukea oman yrittäjä polun luomiseen.

Esseessä käsittelemme muun muassa rohkeutta ja rajojen rikkomista, pelkojen voittamista, verkostoitumista, miten erottautua joukosta, palkoista ja hinnoittelusta, itsevarmuudesta ja kritiikistä. Koemme, että nämä ovat sellaisia aiheita, mihin tarvitsemme lisää boostia. Tällä esseellä ja yhteisellä pohdinnalla tuomme meille arvokasta tietoa.

Lopuksi mietimme, että mikä riittää, sillä aina ei tarvitse yli suoriutua. Olemme kaikki kolme melkoisia ylisuorittajia, joten on hyvä pysähtyä ja keskittyä hetkeksi miettimään, mikä oikeasti riittää. Kukaan ei jaksa koko ajan painaa kaasupohjassa, joten itsereflektointi on tärkeää. Tämän avulla huomaa, mikä oikeasti riittää ja näin pystyy panostamaan niihin asioihin mistä välittää.

Omalla tyylillä pystyy saavuttamaan monia hienoja asioita yrittäjyyden saralla, joten tällä esseellä haluamme hetkeksi pysähtyä miettimään omaa tyyliämme yllä mainittuihin teemoihin. Esimerkiksi Sointu Borg on meidän mielestämme todella rohkea yrittäjä ja persoona. Hänestä inspiroituneena lähdimme tähän aiheeseen syventymään.

Esseessä nousee esiin paljon pohdiskelua, mutta nojaamme myös konkreettisiin esimerkkeihin, jotta unelmien saavuttaminen ja toteuttaminen on jonakin päivänä mahdollista.

 

Uskaltaminen

 

Yrittäjänä toimimiseen ja yrittäjyyteen liitetään usein tietynlaisia ominaisuuksia, kuten rohkeus, sinnikkyys, kunnianhimo, innostuneisuus, sitoutuneisuus, ratkaisukeskeisyys ja itseohjautuvuus. (Savonen. 2022)

Asioiden aloittaminen on myös todella tärkeä ominaisuus yrittäjälle.  Lähestulkoon jokainen yrittäjä on jossakin vaiheessa yrittäjätaivaltaan miettinyt, uskallanko lähteä toteuttamaan tätä omaa juttuani vai en. Tuon ajatuksen takana voi olla pelko epäonnistumisesta, vajavainen tietämättömyys tai taloudellinen pelko. Mutta eihän ikinä voi saada tietää oikeaa lopputulosta, jos ei uskalla kokeilla. Yrittäjäksi ryhtyminen ei ole sormia napsauttamalla tapahtuva asia, vaan se vaatii paljon taustatyötä ja ennen kaikkea rohkeutta. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä on monta konkreettista steppiä mitä pitää hoitaa. Yksi “vaikemmista” stepeistä on varmasti palkkatöistä irrottautuminen. Se on kuitenkin asia, mikä on melkein aina tehtävä, jotta pystyy antamaan kaikkensa yrittäjäuralleen. Se on myös monella edessä Proakatemia taipaleella, varsinkin jos tavoitteena on työllistää itsensä projekteilla, niin akatemian aikana, kun sen jälkeenkin.

Asioiden aloittamisen takana on usein ajatus, uskallanko? Mitä jos en osaakaan, mitä jos epäonnistun, mitä muut ajattelevat, mitä tästä tulee? On paljon kysymyksiä, mutta niihin ei ole vastausta ilman uskaltamista aloittaa. Yrittäjyys vaatii paljon omistautumista sekä vahvaa uskoa niin omaan ideaan kuin itseensä. On siedettävä paljon epävarmuutta sekä samanaikaisesti uskottava omaan tekemiseen niin paljon, ettei muiden kommentit horjuta omaa tekemistä. Oli sinulla sitten omasta mielestä huikea projekti-idea, mutta et sano sitä ääneen ja ota ensimmäistä steppiä sen toteutumisen kannalta, et koskaan saa tietää miten projektin kanssa olisi käynyt.

Tilanteissa, missä et tiedä pitäisikö sinun lähteä kokeilemaan ideaasi vai ei, kannattaa miettiä mieluummin, mitä käy, jos en yritäkään. Epäonnistumisien ja onnistumisien kautta opitut opit jäävät kokematta, et saa kokemusta asiasta, saatat alkaa jälkeenpäin katumaan, ettet toteuttanut ideaasi. Tulee myös muistaa, että kukaan ei osaa kaikkea. Epäonnistumiset opettavat sen mitä tarvitaan menestykseen, eikä epäonnistumisia kannata pelätä, koska niiltä ei voi koskaan välttyä.

 

Pelot ja niiden voittaminen

 

“On vaikeaa olla rohkea, jos ei tiedä mitä haluaa ja mitä kohti on menossa.” (Väänänen. n.d.)

Rohkeus on laaja sana. Rohkeus voi olla esimerkiksi päätösten tekemistä tai vastuunottamista. Moni ihminen kokee rohkeuden eri tavalla ja tasolla. Toiselle pienetkin asiat voivat olla pelottavia ja vaativat rohkeutta, jotta ne voi voittaa. Toisia taas ei hetkauta mikään ja pelkojen voittaminen on arkipäivää. Mutta tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö rohkeaakin ihmistä voisi pelottaa.

Jokaisella meistä on varmasti asioita mitä pelkää ja mitkä vaatisivat paljonkin rohkeutta, jotta ne saisi voitettua. Rohkeus kuitenkin loppupeleissä on, rohkeutta kohdata omat pelkonsa. Kukaan ei sinun puolestasi pelkojasi kohtaa vaan sinun on tehtävä se itse. Mutta toki ensin sinun on itse tiedostettava omat pelon kohteesi ja myös miettiä sitä, mistä ne ovat lähtöisin. Myös miettiä mihin tämä pelon voittaminen vie minua. Viekö se minua kohti tavoitteitani vai onko tämä vain joku sivuseikka matkan varrella.

“Se, mitä ajattelet, vaikuttaa siihen mitä tunnet. Tunteet taas vaikuttavat suoraan toimintaan, mitä teet ja niin edelleen.”(Väänänen. n.d.)

Jos ajattelet, ettet ole tarpeeksi rohkea alat myös tuntemaan niin, vaikka asia ei näin olisi. Tunteet ovat niin lujasti kytköksissä ihmisen toimintaan, että pelkällä ajattelulla saa muutettua huomaamatta omaa toimintaansa.

Rohkeus on myös asia mitä pystyy opettelemaan. Toki usein sitä opitaan ilman opettelemistakin ja täysin huomaamatta. Se on kuitenkin todella hyvä ominaisuus omata niin yrittäjän kuin kenen tahansa muunkin. Sen avulla uskaltaa puskea kovempaa kohti omia unelmia. Itsevarmuus ja rohkeus on kaksi asiaa mitä menestyjä yrittäjä tarvitsee sekä päämäärän mihin mennä. Myös uskoa ja luottoa itseensä kuin myös muihin ympärillä oleviin esim. kollegoihin. Sekä myös rohkeutta selättää pelot, joita yrittäjätaipaleella väistämättäkin tulee vastaan.

 

Verkoston voima

 

Nykypäivänä verkostoitumisesta puhutaan paljon ja se on hyvin merkittävä taito omata, mutta kuitenkin hyvin moni pitää sitä hankalana tai jännittävänä asiana. Harva myöskään kokee olevansa hyvä verkostoituja. Verkostoituminen ei tapahdu yksi yössä vaan se on pitkäjänteistä toimintaa. Yleensä verkostot syntyvät vuosien varrella. Verkostoituminen tarkoittaa muun muassa ammattitaidon päivittämistä, oman osaamisen kehittämistä ja tiedon välittämistä. Verkostot auttavat myös työn teossa, esimerkiksi jos tarvitsee apua työssä vastaan tulleen ongelman kanssa. (Nybom. 2018)

Proakatemialla helposti ajatellaan verkostoitumisen tarkoittavan sitä, että tutustu ulkopuolisiin yrityksiin ja yrittäjiin, jotta olisi mahdollista saada esimerkiksi projekteja, yhteistyökumppaneita projekteihin tai ihan vaan muunlaisia apukäsiä oman yrittäjäpolun rakentamiseen.

Miten voit verkostoitua?

Hyvin moni ajattelee verkostoitumisen olevan hyödyllistä, mutta hankalaa? Näin se ei kuitenkaan ole tai ainakaan tarvitse olla. On tärkeää, että toteutat verkostoitumisen sinulle mieleisellä tavalla. Verkostoituminen kehittyy ja verkostot laajenevat ajan mittaan, joten ei kannata ottaa paineita, vaikka muiden ihmisten verkostot näyttäisivät kauhean suurilta ulospäin. Seuraavaksi esittelemme muutamia vinkkejä, kuinka kannattaa verkostoitua ja miten verkostoissa kannattaa toimia. (Nybom. 2018)

Ensimmäiseksi kannattaa kartoittaa ketkä kuuluvat verkostoon jo nyt. Mitä luultavimmin huomaat sen olevan suurempi kuin uskotkaan. Verkostosi voi koostua hyvin läheisistä ihmisistä esimerkiksi nykyisistä tai entisistä työkavereista, opiskelukavereita tai esimerkiksi koulutuksissa ja työtilaisuuksissa tavattuja ihmisiä. Myös muut erilaiset sosiaaliset suhteet ovat osa verkostoasi. (Nybom. 2018)

Verkostoituminen ei ole hankalaa, mutta täytyy olla oma-aloitteinen. On nimittäin monia keinoja, kuinka voi verkostoitua. Kannattaa olla aktiivinen esimerkiksi oman ammattikunnan tapahtumissa tai erilaisissa seminaareissa. Myös oman ammatin sosiaalisenmedian ryhmät voivat laajentaa verkostoasi. Työpaikan lisäksi on hyvä osallistua muihin erilaisiin verkostoitumistilaisuuksiin, joita voi löytää esimerkiksi erilaisista ammattilaistapahtumista, seminaareista sekä kursseilta ja työnhakuun liittyvistä tapahtumista. (Nybom. 2018)

Verkostosi koostuu ja laajentuu niistä ihmisistä, ketkä sinne luontaisesti kuuluvat. Tällä tarkoitamme sitä, että älä rakenna verkostoa hampaat irvessä sillä, verkostoa ei voi pakolla rakentaa. Kaikkiin kannattaa kuitenkin tutustua, sillä verkostoosi saattaa päätyä odottamattomiakin henkilöitä. Verkostosi laajentuu ja muovautuu ajan kanssa aivan niin kuin ihmisten roolitkin. Kun tutustut muihin ihmisiin muista olla kiinnostunut. Mikäli keskustelet kokeneemman kanssa, Kuuntele ja opi. Muut ihmiset opettavat ja neuvovat mielellään, mikäli ilmaiset kiinnostuksesi. Ihmiset taas halua jaksa olla apuna, mikäli kehuskelet omilla saavutuksilla ja sillä mitä olet jo saanut aikaan. (Nybom. 2018)

Verkostoissa ja ihmissuhteissa juna kulkee molempiin suuntiin. Tällä tarkoitamme sitä, että älä aina vain ota, vaan muista myös antaa. Parhaillaan verkostot toimivat melko pyyteettömästi. Mikäli pyydät jotain tai sinulta pyydetään jotain, älä lähesty ihmisiä euron kuvat silmissä. Kuuntele, auta ja neuvo. Näin ollen sinä saat samanlaista kohtelua takaisinpäin. (Nybom. 2018)

Seuraavaksi LinkedIn. LinkedIn on loistava verkostoitumisen väline ja se on nykypäivää. Sosiaalisessa mediassa verkostoituminen voi tuntua myös paljon luontevammalta. LinkedIn on erinomainen paikkakunta verkosto yksi paikkaan ja olla ihmisiin yhteydessä. LinkedIn luo siis matalan kynnyksen verkostoitumiselle. (Nybom 2018)

Kun olet kasannut verkostosi, jäljelle jää yhteydenpito. Yhteydenpitoa ei tarvitse harrastaa viikoittain, mutta esimerkiksi ”mitä kuuluu?” – meili tai tapaaminen esimerkiksi kerran kuukaudessa voivat olla mainio tapa yhteydenpitoon. Mikäli yhteydenpitojen välille muodostuu pitkäkin aikaväli, voi keskustella myöhemmin tuntua hankalalta tai vaivalloiselta. (Nybom 2018)

Mitä hyötyjä verkostoitumisesta on?

Miksi sitten oikein kannattaa verkostoitua? Verkostoitumisen avulla voi löytää uusia mahdollisuuksia ja samalla se avaa uusia ovia. Verkostoitumisen myötä voi tavata alan ammattilaisia, potentiaalisia työnantajia tai muita ammattilaisia keneltä löytyy tietotaitoa sinua kiinnostavista asioista. Verkostojen myötä saa helposti tietoa avoimista työpaikoista, projekteista ja muista mahdollisuuksista. Proakatemialla verkostojen hankkiminen ja ylläpitäminen tarjoavat muun muassa erilaisia yritystoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja ja muita erilaisia mahdollisuuksia, jotka vievät sinua kohti unelmia. Esimerkiksi jos olet kiinnostunut juontamisesta, voit mahdollisilla promokeikoilla tavata ihmisiä, jotka voivat viedä sinua eteenpäin kyseisessä asiassa.

Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän tietoa ja taitoa. Verkostot tarjoavat laajan pääsyn tietoon ja resursseihin. Voit oppia muilta ihmisiltä uusia asioita, saada neuvoja erilaisiin ongelmiin ja voit jakaa sekä saada vinkkejä omien kokemuksien ja osaamisen pohjalta.

Harva ihminen tulee opiskelemaan useampia eri aloja elämänsä aikana. Verkostoituminen tarjoaa tukea ammatilliseen kehitykseen, sillä muut ihmiset voivat auttaa sinua ammatillisessa kehityksessä tarjoamalla mentorointia, koulutuksia ja mahdollisuuksia urakehitykseen. Eri aloilta tulevat ihmiset voivat täydentää toisiaan ja tarjota apua erilaisiin ongelmiin. Esimerkiksi yritysneuvojat ja pankkivirkailijat voivat tehdä tiivistä yhteistyötä tai jakaa neuvoja, jotta suomeen kehittyisi entistä parempia yrittäjiä.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä nostamme esiin henkilökohtaisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Verkostoituminen voi parhaassa tapauksessa parantaa henkilökohtaista ja sosiaalista hyvinvointia. Esiin nousee muun muassa mahdollisuus tavata uusia ystäviä ja rakentaa ystävyyssuhteita. Verkostoituminen voi myös muovata sinulle tunteen, että olet osa ammatillista yhteisöä.

 

Erottuminen

 

Työnlaadun tasoa sekä ihmisten asiantuntijuutta kehitetään nykypäivänä jatkuvalla syötöllä. Tämän myötä kilpailu työpaikoista koventuu ja työpaikan sisäinen taso nousee. Tämä johtaa siihen, että ihmisten täytyy erottautua joukosta. Enää ei riitä pelkästään paperit/saavutukset tai persoona, vaan erottuminen on kokonaisuus.

Taidolla ja persoonalla on väliä nykytyömarkkinoissa. ”Taito ratkaisee, ei se kenen kaveri olet” (Parikka. 2021. 1.03.39). Suhteilla kyllä monet työpaikat jaetaan, mutta pääajatuksena työmarkkinoilla pitäisi olla edellä mainittu ajatus.

Miten erottua? Siinä vasta kysymys. Kuinka juuri minun tuotteeni tai palveluni valitaan? Tai kuinka juuri minut valitaan tähän työhön? Aloitteleva yrittäjä on vielä vaikea sanoa, mutta nyrkkisääntö tee paremmin kuin muut. Aika klisee, mutta miten? Koemme omasta kokemuksestamme, että yksi merkittävä tekijä erottautumiseen on sparrailu ja asiakaskokemusten vaaliminen. Meillä Proakatemialla on suuri yhteisö käytössä, josta voimme kysyä apua projekteihimme. Esimerkiksi; Tarvitsimme hinnoitteluun apua, nykäisimme hihasta ja saimme apua.

”Erottuminen kilpailijoista on kuitenkin jossain määrin se syy, miksi sinulla on ylipäätään asiakkaita” (yrittäjät.fi. 2021)

Suuri ongelma meillä suomalaisilla on se oman osaamisen ulostuominen. Miksi emme voi olla ylpeitä osaamisestamme? Jos todella aikoo erottua, tulee olla ylpeä omasta osaamisesta, eikä vähätellä sitä (laura.fi. n.d.). Minä olen hyvä… Minä olen juuri se oikea valinta, koska… Itsevarmuutta markkinoille bebet <3. Kun pysyy vankasti oman osaamisen takana tulee mahtavia onnistumia. Mikä on sinun vahvuutesi? (Parikka. 2021. 1.55.20)

 

Riittäminen

 

Tarvitseeko aina painaa 100 lasissa kaasupohjassa? Ylisuorittaminen väsyttää helposti. Mutta mikä oikeasti riittää ja kuka sen määrittelee? Meistä sen määrittelee asiakkaat, mutta loppukädessä sinä määrittelet sen mikä riittää. Oli se sitten meidän tai sinun yrityksesi, päätöksistä vastaa omistajat. Neuvoja on hyvä kuunnella tietyssä määrin. Meistä liika neuvojen kuuntelu voi myös aiheuttaa painetta, mikä muuttaa käsitystä, mikä riittää.

”Muista kieltäytyä välillä, se voi poikia jotain muuta” (Parikka. 2021. 1.10.25)

Voi sanoa ei ja se on ihan ok. Mihin kannattaa lähteä oikeasti mukaan? Mitä tämä tuo minulle? Tarvitseeko kaikkeen suostua? Meillä jokaisella varmasti yrittäjänä tulee ajatuksia, että mitä jos en lähde tuonne, jäänkö paitsi ja onko se yritykseltäni pois. Kukaan ei sitä voi koskaan tietää, mutta meistä oman yrittäjyyden polun rakennat sinä itse. Se on meistä itsestämme kiinni, koemmeko jääneemme paitsi jostain, se on omaa aktiivisuutta.

Olemme oppineet akatemian aikana, kun johonkin kieltäytyy seuraavasti ovesta voi tulla jotakin vielä hienompaa. Pitää kuitenkin pitää mielessä, että ei saa jatkuvasti olla EI linjalla, välillä on hyvä sanoa KYLLÄ.

 

Oman arvon tunteminen

 

Kuinka olla hinnoittelematta itseään hengiltä? Mikä on oikea tapa hinnoitella itsesi? Miten tuntea oma arvonsa? Yrittäjyydessä hinnoittelu on erittäin keskiössä. Sillä maksamme elannon. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon, myös ne ”ei laskutettavat tunnit”. Ja juuri tämä unohtuu helposti. Yrittäjän kuluihin kannattaa perehtyä huolellisesti, sillä niitä kertyy yllättävän paljon, etenkin jos yritystoiminta on suurta. Yrityskuluja on mm. yrittäjän eläke vakuutus, sähkö- ja puhelinlaskut, hallinnolliset kustannukset, serverimaksut, tilavuokrat ja erilaiset vakuutukset.

Monesti kuulee meidänkin tiimissämme, että ”ääh! me olemme vain harjoittelijoita, en minä kehtaa pyytää oikeaa hintaa”. Vai kehtaanko? Tähän tarvitaan rohkeutta ja asennetta. Ei emme ole tavallisia opiskelijoita, olemme yrittäjiä. Osaamiselle tulee saada oikeanlainen korvaus. Ei se ole tyhmyyttä pyytää oikeaa summaa tehdystä työstä. Jos asiakkaan kanssa ei päästä hinnasta sopuun, se ei vain ollut meille sopiva asiakas. Etsimme uuden. Hintojen tiputtaminen asiakkaiden mukaan antaa huonoa kuvaa omasta yrityksestämme.

Meidän kohdallamme oman tuntihinnan arvioiminen tuntuu haastavalta, sillä emme ole periaatteessa kouluttautuneet mihinkään. Esimerkiksi perustamme markkinointitoimistomme, mutta emme ole konkreettisesti opiskellut markkinointia, joten rohkeus hinnoitella itsemme ammattilaisiksi tuntuu haastavalta.

”Muista tehdä omaa työtä ja saada siitä rahaa.” (Parikka. 2021. 1.52.00)

 

Itsevarmuus

 

Itsevarmuus on nykypäivänä todella ihailtu piirre. Vaikka sitä jokaiselta löytyy jossakin määrin, toisilta enemmän kuin toisilta. Hyvään itsevarmuuteen liittyy myös kyky arvostaa muita ihmisiä sekä nähdä heidän vahvuutensa ja osaamisensa. (Silva 2020, 10)

Itsevarmuus ja kritiikin kestäminen ovat käsi kädessä kulkevat asiat. Nykypäivänä ihmiset saavat kritiikkiä niin kotona läheisiltä, työpaikalla kollegoilta, bussissa tuntemattomilta jne. Kritiikin antamisesta on tullut arkipäivää nyky yhteiskunnassa. Sen antaminen ei katso aikaa eikä paikkaa.

Kritiikkiä on olemassa kuitenkin erilaista, eikä kaikkea aina kannata pistää suoraa toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Toki riippuen paljon keneltä kritiikki tulee, mistä aiheesta ja missä tilanteessa. Ihmisiltä kenen kanssa esimerkiksi työskentelet saatu kritiikki voi olla hyvinkin rakentavaa. Rakentavan kritiikin/palautteen avulla pystyt kasvamaan ihmisenä, sekä parantaa toimintatapojasi parempaan suuntaan.

On tärkeää osata vastaanottaa kritiikkiä ja viedä se loppupeleissä käytäntöön. Yleensä ihmiset eivät palautteella halua pahaa vaan haluavat vaan auttaa sinua kasvamaan ja oppimaan. Mitä itsevarmempi olet itsestäsi ja tekemisestäsi, sitä helpompi sinun on vastaanottaa kritiikkiä ja kääntää se konkreettisiksi muutoksiksi toiminnassasi. Palautteenanto on jokaiselle tärkeä taito omata, näin pystyt huolehtimaan itsesi sekä ympärilläsi työskentelevien kehityksestä. Tulevaisuutta ja työelämää ajatellen on jo hyvissä ajoin opetella palautteen antaminen. Se ei ole helppoa, mutta palaute palautteelta se helpottuu. Niin myös sen vastaanottaminen. Kaikki ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan palautteenannon opettelu on pitkä prosessi.

 

Arki vs Työ

 

Aina sanotaan, että yrittäjät työskentelevät kellon ympäri nonstoppina. Tuohan on aivan järjetön ajatus. Levon tärkeys hektisessä arjessa on tärkeää. Sitä ei saa edes yrittäjänä unohtaa. Tämän vuoksi on tärkeää osata erottaa työ ja koti. Sinä vedet omat rajasi näille.

Olemme kaikki huomanneet Hurmoksen perustamisen jälkeen, että vapaa-aika on melko kortilla. Tässä kohtaa meidän jokaisen tulee olla itsekäs ja varastaa itselleen se vapaa-aika. Ilmoittaa rajansa ja toimia niiden mukaan. Meillä kaikilla on hiukan tässä vielä harjoittelemista, mutta pienin askelin eteenpäin. Ehkä seuraavan loman alkaessa emme olisi ihan rikki poikki puhki työnteosta.

Tähän alle listaamme neljä vinkkiä, jotka auttavat irtautumaan työstä ennen kotiin lähtöä:

  1. Pohdi saavutuksiasi: Ennen kuin lähdet kotiin, on hyvä ottaa n. 10min aikaa ja miettiä, mitä saavutit työpäivän aikana. Muista, että satunnaiset löhöily päivät töissä eivät yritystä kaada.
  2. Valmistelut huomiseen: Kirjaa ylös huomisen tehtävät, jotta lista ei pyörisi kotona päässäsi huomista varten.
  3. Järjestystä töihin: Lähde puhtaasta työpaikasta ja palaa puhtaaseen. Näin helpotat omaa kaaoksen tunnetta, kun saavut työpaikalle.
  4. Varaa aikaa sinulle itsellesi: Se ei ole TEAMS:n luku aikaa sohvalla, vaan se on esimerkiksi urheiluharrastus tai leffailta.

Lista toteutettu mukaillen (Duunitori.fi. 2018.)

 

Kiitämme

 

Tämä essee pysäytti meidät loistavasti miettimään, mitä yrittäjyys vaatii sekä miten voimme olla rohkeita. Emme tiedä saimmeko kaikkia vastauksia meitä arveluttaviin kysymyksiin, mutta uskomme, että olemme tämän esseen jälkeen paljon itsevarmempia tekijöitä jatkossa. Leuka pystyyn ja kohti uusia pettymyksiä 🙂

 

 

 

 

Lähteet

 

Duunitori.fi. 18.9.2018. 4 tapaa, joiden avulla jätät työt töihin ja nautit vapaa-ajasta. Artikkeli.

https://duunitori.fi/tyoelama/erota-tyo-ja-vapaa-aika-4-vinkkia (viitattu 29.2.2024)

Laura.fi. n.d. Kuinka erottua joukosta työmarkkinoilla? Artikkeli. https://laura.fi/rekrytointi/ura-ja-rekrytointi/tyonhaku/kuinka-erottua-joukosta-tyomarkkinoilla/ (viitattu 1.3.2024)

Nybom, P. 7 tapaa verkostoitua. Jobly.fi. Artikkeli. https://www.jobly.fi/artikkelit/tyonhakijoille/7-tapaa-verkostoitua

Parikka. S. 3.3.2021. Itse tehty. WSOY. BookBeat. Äänikirja. https://www.bookbeat.com/fi/kirja/itse-tehty-266743 (Vaatii käyttöoikeuden)

Silva, S. 2020. YRITTÄJÄN ITSENSÄ JOHTAMINEN- Hyvän itsensä johtamisen vaikutukset yrittäjän työelämään. Opinnäytetyö. (Viitattu 2.3.2024) https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333120/silva_syri.pdf?sequence=2&is

Savonen, N. 2022. Aloittavan yrittäjän haasteet ja pelot. Opinnäytetyö. (Viitattu 1.3.2024) https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/748099/Savonen_Noora.pdf;jsessionid=FC8D9E322F08681CCA5A2ACF14D9C4AC?sequence=3

Väänänen, E. n.d. Miten olla rohkea vaikka pelottaa? Verkkosivu. Blogi. (Viitattu 1.3.2024) https://www.elinavaananen.fi/miten-olla-rohkea-vaikka-pelottaa/

Yrittäjät.fi. 18.5.2021. Miten yrityksesi erottuu kilpailijoista? Artikkeli.

https://www.yrittajat.fi/blogit/miten-yrityksesi-erottuu-kilpailijoista/ (viitattu 1.3.2024)

Aihetunnisteet:
Kommentoi