Tampere
22 May, Wednesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Osake, samaan aikaan kallis ja halpaKirjoittanut: Joni Sydänlammi - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sijoittajan käsikirja
Karo Hämäläinen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Ala kuin ala, niin peruskäsitteet on hyvä olla hallussa. Rakennusmiehen täytyy tietää mikä on vasara, ja miten sitä käytetään. Niin kuin sijoittajan on hyvä tietää, mitä tarkoittaa arvo-osuustili. Nämä esimerkit ovat naurettavan pelkistettyjä, mutta ne havainnollistavat, että sinun täytyy tietää perusasioita alasta, jos siellä haluat toimia. Ainakin, jos haluat menestyksekkäästi käyttää aikaa ja rahaa.

Itse aloitin osakesijoittamisen vuosia sitten, oikeastaan tietämättä yhdenkään tässä esseessä avaamani käsitteen merkitystä. Silti silloisista osakeostoista huomattava määrä oli onnistuneita ja siten kannattavia ostoksia, sekä lyhyillä, että pidemmillä aikaväleillä. Nykyään huomion monien näiden käsitteiden ja tunnuslukujen merkityksen sijoituspäätöstä tehdessäni. En kuitenkaan tee sijoituspäätöstäni pelkkien tunnuslukujen nojalla. En myöskään ole sijoitusammattilainen tai -neuvoja, joten mikään kirjoittamani tässä esseessä ei ole osto tai ostamatta jättämisen kehotus. Haluan myös muistuttaa, vaikka pörssi on täynnä lyhenteitä, tunnuslukuja ja kaikennäköisiä kaavioita, se ei ole pelottava paikka, koska sinne ei laiteta sielua, vain pelkkää rahaa.

P/E

Tämä luku on yksi eniten käytetyimmistä sijoittamisen tunnusluvuista. Price/Earnings eli osakkeen hinta / osakkeen tulos. P/e-luku saadaan, kun jaetaan yhtiön markkina-arvo sen nettotuloksella. Yrityksen nettotulos on summa, josta on vähennetty kaikki kulut, kuten verot, korot ja satunnaiserien vaikutus. Yksinkertaistettuna, tämä luku kertoo, kuinka monta vuotta nykyisellä tuloksenteko tahdilla, yrityksellä menee saavuttaa markkina-arvonsa.

P/e-lukua ei pysty käyttämään, jos yritys tekee tappiota. Sekä se voi olla harhaanjohtava, hyvin syklisten eli voimakkaasti taloussuhdanteiden mukana heiluvien yritysten arvioinnissa. Yritysten p/e-lukujen vertailua on hyvä tehdä samojen alojen sisällä. Luku ei ota myöskään huomioon, esimerkiksi yrityksen tekemää yrityskauppaa, jonka seurauksena voi olla tuloksen kaksinkertaistuminen, mikä puolittaisi p/e-luvun. Tämänlainen on mahdollista, koska p/e-luku ei huomioi yrityksen tasetta ja taloudellista tilaa.

Lisää yksinkertaistamista, eli on hyvä ymmärtää, että mitä pienempi p/e-luku, niin sitä edullisempi yhtiö on. (Hämäläinen, 65-66)

P/S

Price/sales – tunnusluku saadaan, kun jaetaan yrityksen markkina-arvo sen liikevaihdolla. Tämä luku kertoo yhtiön toiminnan laajuudesta. P/s-luku sopii hyödynnettäväksi erityisesti tapauksissa, joissa aikaisempi p/e-luku ei voi laskea, esimerkiksi tuloksen ollessa tappiollinen tai p/e-luvun ollessa järjettömän suuri. Käänneyhtiöt, eli yhtiöiden, joiden huonot talousvuodet ovat päättymässä ja yhtiön johto on saanut liiketoiminnan rullaamaan, mutta se ei vielä ole nähtävillä osakkeen hinnassa, ovat hyvä kohde arvioitavaksi p/s-luvulla. Edullisista yhtiöistä, voi näin tehdä todellisia löytöjä. P/s-lukujen vertailu on erityisen tärkeää toteuttaa vain samankaltaisilla yrityksillä. (Hämäläinen, 67)

P/B

Kahdessa aikaisemmassa tunnusluvussa yhtiön arvoa suhteutetaan sen tuloslaskelmasta saataviin lukuihin. Niin hyvin tärkeää on myös vilkasta taseen puolelle, jotta pystymme selvittämään tarkemmin yrityksen tilannetta. P/b (jossain voi esiintyä p/bv) on englanniksi price / book value eli hinta suhteessa kirja-arvoon.

Kirja-arvo on yrityksen omaisuuden ja velkojen erotus. P/b-luvun saa helposti jakamalla osakekurssin osakekohtaisella kirja-arvolla eli oma pääoma / osake. Kirja-arvo on yleisesti löydettävissä yhtiön neljännesraportista.

Yksinkertaistetaan. Voimme ajatella, että kirja-arvo on se rahamäärä, joka jää jäljelle, jos yhtiö myisi kaiken omaisuuden ja maksaisi velkansa. Mitä pienempi p/b-luku siis on, niin sitä edullisemmin sijoittaja saa yhtiön omaisuutta. Huonosti tuottavilla yhtiöillä p/b-luku on yleensä alle yhden, jolloin sijoittaja saa yhtiön omaisuutta alle sen todellisen arvon.

P/b-lukua on järkevä tutkia yhdessä oman pääoman tuottoprosentin eli ROE:n (return of equity) kanssa. Jos p/b on alhainen, mutta ROE-prosentti korkea, niin yritys on edullinen. (Hämäläinen, 68)

 

 

 

Oikea hinta

”Onko osake halpa vai kallis?”, vastaus on kyllä. Kaupankäyntiä yleisesti tapahtuu vain, kun myyjän mielestä osake on kallis ja ostajan mielestä halpa. Näin toteutuu perusidea osakkeilla vaurastumiseen, osta halvalla ja myy kalliilla. Tämän oikean hinnan arvioimiseen voi käyttää maalaisjärjen, tuurin, mututuntuman ja sisäpiiritiedon lisäksi analytiikkaa, jota tunnusluvut tarjoavat.

Kommentoi