Tampere
29 May, Wednesday
11° C

Proakatemian esseepankki

Oppimalla osaamiseen ja menestykseenKirjoittanut: Kirill Sultanshin - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu koko ajan

Työelämä on raadollinen. Nykyään tarvitaan ihmisiä, joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti uutta. Maailma kehittyy entistäkin nopeammin, yhä harvempi toimiala toimii vakailla tai helposti ennustettavilla markkinoilla. Monilla aloilla on lähes mahdotonta ennustaa markkinanäkymiä vuosiksikin eteenpäin. Joka vuosi tulee muutoksia, sen takia oppiminen ja osaaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä.

Näistä syistä tämänhetkiset kriittiset menestystekijät ovat nopeus, joustavuus, integraatio ja innovatiivisuus.

Tiedon määrä kasvaa yhä nopeammin: tieteellinen ja tekninen tieto kaksinkertaistuu joka vuosi. Uuden tiedon tulisi korvata vahventunut. Sen takia kehitys on johtanut siihen, että asiantuntijoille tulee opettaa erilaisia tiedon oppimisstrategioita.

Uudistava oppiminen

Kun ei ole selkeää tapaa toimia erilaisissa tilanteissa ja toiminnan seuraukset eivät ole ennakoitavissa, rutiininen tehostaminen ei enää riitä. Sellaisissa tapauksissa tarvitaan uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, eli uudistavaa oppimista.

Uudistava oppiminen perustuu itsearvioinnille ja jonka tarkoituksena on kokonaisvaltainen, eriytynyt ja sisäistetty ymmärrys omasta kokemuksesta uudenlaisissa työympäristöissä.

Tässä opintomallissa pitää ymmärtää, että olennaista on se, että tietoisen sisäistämisen lisäksi ulkoistetaan eli sisäistetty tieto sovelletaan käytännöllisten ongelmien ratkaisuun.

Urakehitys

Vaikka kaikki ihmiset aina tähtäävät kehitykseen ja oppimiseen, se ei ikävä kyllä onnistu aina samalla tahdilla, siksi pidin tärkeänä asiana mainita urakehityksestä. Uusiin haasteisiin pystyvät vastaamaan vain ne henkilöt, jotka ovat jatkuvasti valmiita omaksumaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä uudella tavalla.

Uravaiheet

  1. Tutkiminen (0-25 vuotiaat)  Ensimmäinen vaihe on niin kutsuttu eksploraatio(eng. to explore) eli tutkiminen. Tähän kuuluu identiteetin muotoutuminen. Lisäksi tässä vaiheessa kodista tai koulusta työelämään siirtyminen on tyypillistä.
  2. Kokeiluvaihe (25-35 vuotiaat) Tämä vaihe sisältää erilaisia työtehtäviä. Yksilö etsii kosketuspintaa oman identiteetin ja työroolin välille. Tässä iässä yksilö ala pikkuhiljaa asettumaan tietylle alalle.
  3. Vakiintuminen (35-45 vuotiaat) Kun ihminen on löytänyt oman paikkansa kyseisessä alassa, seuraa vakiintuminen. Hän edistyy entistä nopeammin ja tehokkaammin, työ tuntuu hänelle tutulle ja suuhteellisesti helpolle.
  4. Keskiuravaihe (45-65 vuotiaat) Henkilö on jo saavuttanut hänen keski-ikänsä ja lähestyi keskiuravaiheeseen. Tahti hidastuu ja 15-20 työkokemuksen jälkeen monet tulevat siihen pisteeseen, jossa tyydytään ylläpitämään kestävää kehitystä.
  5. Poistuminen (65+) Intohimo ja motivaatio heikenevät, löytyvät uudet intressit.

 

Pidin tärkeänä kertoa tästä urakehityksestä, jotta ihmiset pystyisivät katsoa missä vaiheessa he tällä hetkellä ovat ja mahdollisesti ennakoida heidän tulevaisuuden suunnitelmia.

Tämä kirja oli julkaistu vuonna 1996 ja ehkä sen takia en tykännyt hirveästi paljon kirjoitustyylistä, mutta siitä huolimatta olen poiminut itselleni tärkeät pointit, jota pystyn hyödyntämään jo heti tästä päivästä lähtien.

Aihetunnisteet:
Kommentoi