Tampere
15 Jun, Saturday
15° C

Proakatemian esseepankki

Opinnäytetyö – hyvä liiketoimintasuunnitelmaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Opinnäytetyö – hyvä liiketoimintasuunnitelma

 

”Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma on tekijänsä näkemys siitä, miten tulevaisuudessa päihitetään kilpailijat, ja luodaan asiakkaalle lisäarvoa tavalla, joka on vaikeasti kopioitavissa.”

Kun lähdimme miettimään opinnäytetyömme aihetta, halusimme luoda jotain uutta ja innovatiivista. Päädyimme palvelukonseptiin, jollaista ei suomessa vielä ole. Ajatus oli selkeä päässämme, mutta emme halunneet sokaistua omalle ideallemme. Loimme heti alkuun posterin, jossa vastasimme kysymyksiin mitä, missä, miksi, miten ja kenelle.

Ennen liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista, käytimme apunamme Canvas-mallia.

Kuva: Business model canvas

 

Ja SWOT-analyysiä.

Kuva: SWOT

 

Näiden työkalujen avulla visuaalisina ihmisinä, saimme paremmin ajatuksemme paperille.

 

Kun aloitimme itse liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisen, tuli liikeidean välittyä selkeästi ja ymmärrettävästi.  ”Liikeidea kertoo välittömästi esimerkiksi rahoittajalle, mitä liiketoimintasuunnitelma tulee käsittelemään.”

Ympäristöä analysoidessa, kilpailu ja kilpailijat sekä asiakasanalyysi ovat meille ne oleellisimmat.

Alla oleva työkalu toimii erinomaisesti strategisen bisnesalueen kilpailutilanteen hahmottamisessa.

 

Kuva: Viiden voiman malli (st.merig.eu)

 

”Alla strategiakanvaksen avulla on havainnollistettu tilanne, jossa on selvitetty asiakkaan palvelussa arvostamia ominaisuuksia.”

Kuva: Strategiakanvas (ei liity opinnäytetyöhömme) (sinisenmerenstrategia.fi)

 

”Strategia on pelisuunnitelma vision saavuttamiseksi. Strategia kertoo miten päihitämme kilpailijat ja pärjäämme haastavassa markkinatilanteessa.”

Markkinointi ja myynti tulevat olemaan iso osa toimintaamme, sillä uudenlaista palvelukonseptia ei välttämättä osata itse etsiä.

”Kohderyhmän kiinnostus herätetään markkinoinnilla. Huolellisesti tehty liiketoimintasuunnitelma mahdollistaa kohderyhmään uppoavan ja heissä kysyntää herättävän markkinoinnin suunnittelun sekä toteutuksen.”

”Tuotteen kerrosten hyvä suunnittelu vaikuttaa siihen, miten kohderyhmä suhtautuu tuotteeseen. Jos kohderyhmä on analysoitu huolella ja tuotteen kerrokset on tarkkaan harkittu, kokee asiakas, että tuote tyydyttää hänen sille asettamansa vaatimukset ja hän saa lisäarvoa.”

Kuva: Verkkovaria.fi

 

Tärkeänä osana liiketoimintasuunnitelmaa tulevat laskelmat. Niissä panostamme tuloslaskelmaan, kassavirtalaskelmaan sekä kriittisen pisteen laskemiseen. Samalla hallitsemme riskejä ja havainnollistamme niitä.

”Pidemmälle liiketoimintasuunnitelmalle on tarvetta silloin kun, suunnitellaan jotain täysin uutta tai halutaan luoda vanhasta looginen, yhdenmukainen ja perusteltu suunnitelma. Pitkän kaavan mukaan tehty liiketoimintasuunnitelma toimii myös erinomaisesti oppimisprosessina sekä strategian jakautumisen työkaluna tekijälleen.”

Kommentoi