Tampere
18 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Nykymaailma kaipaa vastuullista muotoilua!Kirjoittanut: Lotta Lehtikevari - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Designin uusi aalto - merkitystä ja menestystä tälle vuosisadalle
Ville Tikka & Nuppu Gävert
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Muotoilun maailma on myllerryksessä ja nousukausi on ollut käynnissä pitkään. Rooli yritysten arkisessa tekemisessä kasvaa ja muotoilu käsitteenä laajenee kokoajan. Se saakin uusia merkityksiä jatkuvasti. Näiden merkityksen yhä lisääntyessä on tärkeää, että muotoilua, sen monimuotoisuutta sekä myös muutosketteryyttä ymmärretään. 

Nyt kun muotoilun aika muuttuu, muuttuu myös tarve uudelle tiedolle. Design Forum Finland:n toimitusjohtaja, Petteri Kolinen, sanookin, ettei perinteisellä tuotantotalousajattelulla enää pärjää kilpailussa. Muotoilu on muutoksessa ja menestyvät yritykset tarvitsevat uuden ajan muotoilua ja sen moninaisia työkaluja vastatakseen kovaan kilpailuun. On kuitenkin ymmärrettävää, ettei muutos tapahdu hetkessä. On siis hurjan tärkeää opettaa, mitä tämä uusi muotoilun aikakausi sitten tuo tullessaan. 

Muotoilun alle mahtuu niin asiakasymmärrystä, brändin hallintaa, palvelukokemusta, elämyksien tuottamista kuin liiketoiminnan strategian kehittämistäkin. On ymmärrettävää, ettei käsitteen ymmärtäminen ole helppoa. Muotoilua onkin nykyään joka puolella. Emme vain vielä ymmärrä sitä tarpeeksi ketterästi. Sen uusia esiintymismuotoja, näkymiä, suhteita ja päämääriä kuitenkin esittelee loistavasti Ville Tikan ja Nuppu Gävertin kokoama kirja  ”Designin uusi aalto — merkitystä ja menestystä tälle vuosisadalle”.  Kirja kertoo sen, mitä jokaisen tulisi tietää muotoilun uudesta ajasta. Se on siis suora vastaus tiedon puutteeseen. 

Jos haluaa olla ketterä tällä tai millä tahansa muulla yritystoiminnan osa-alueella, on ymmärrettävä sekä historiaa sekä tulevaa. ”Designin uusi aalto” kertookin olennaisen menneisyydestä ja keskittyy sitten näyttämään esimerkkien avulla, mitä uuden ajan designilla voidaan saada aikaan. Jotta ymmärrämme, mihin muotoilun maailma on menossa, on meidän siis ymmärrettävä, mistä se tulee ja käännettävä sitten taas katse omaan todellisuuteemme. Millaisia vaiheita design on käynyt läpi aikakausien saatossa ja mitä voimme nyt tehdä eri tavalla? 

 

HISTORIAN KAUTTA UUSIIN PÄÄMÄÄRIIN

 

”Eri aikojen erilaiset maailmankuvat tuottavat erilaisia tapoja ymmärtää ja kuvata maailmaa, sen toimintaa ja asioiden olemusta.” — Ville Tikka

 

Kuten Ville Tikka kirjassa sanoo, jokaista aikakautta leimaa oma maailmankuva, joka elää mukanamme vahvasti. Niin designiin, kuin talouteenkin vaikuttaa yhteiskunnallisen tilanteen luoman maailmankuvan mukana syntyneet ajattelutavat ja oletukset. Ymmärrämme maailmaa eri tavalla nykypäivänä, kuin ihmiset esimerkiksi teollisella ajalla. Kuvaamme ja toteutamme maailmaa oman ymmärryksemme ja kokemuksemme kautta. Siksi myös design saa jatkuvasti päällekkäisiä merkityksiä, kuten aikaisemmin totesin.

Teollisella ajalla muotoilu on viitannut pääasiassa asioihin ja tuotteisiin. Kaiken on ajateltu toimivan, kuin koneet. (Tikka, 2018)  Tuotantolähtöisessä yritystoiminnassa muotoilun rooli on ollut lähinnä tuottaa toimivia muotoja eli pääasiassa ulkoasuja liukuhihnoilla liikkuville lopputuotteille, kuten puhelimille ja suklaalevyille. Suunnittelu on ollut oma, erillinen osa-alueensa ja sen mahdollisuudet eivät ole päässeet parhaiten tuotanto-keskeisyyden ajalla esille. Designin tehtävä on kärjistäen ollut saada ihmiset ostamaan mahdollisimman paljon, mahdollisimman usein ja mahdollisimman kalliiseen hintaan eikä niinkään huolehtia esimerkiksi yhteiskuntaan tai ympäristöön liittyvistä ongelmista. Vaikka muotoilu ja teollisuus ovat syntyneet samaan aikaan, on ne siis yhä pidemmälle kehittyessään erkaantuneet toisistaan (Steinberg, 2015). Tämä erkaantuminen on aiheuttanut sen, ettei muotoilu ole vaikuttanut yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla ja siksi sen tehtävä on rajoittunut vain esimerkiksi tuotepakkauksien suunnitteluun.

Jälkiteollisella ajalla designin kenttä on alkanut laajentua. On ollut kyse muustakin, kuin konkreettisten esineiden suunnittelusta tai pakkausten muotoilusta. Design onkin viime vuosisadan lopulta lähtien ulottunut myös aineettomien hyödykkeiden ja kokemuksien maailmaan (Tikka, 2018). Designilla ja sen toteuttajalla on ollut erityinen tehtävä; integroida suunnittelu ja tekeminen takaisin yhteen (Steinberg, 2015). Monimutkaisempien merkitysten muotoilu on johtanut siihen, että ihmisen kokemusmaailma ja asiakaslähtöisyys ovat tulleet lähemmin osaksi yritystoimintaa. Ihmis-näkökulma on noussut huomion keskiöön. On syntynyt jopa maailmaa muuttavia palveluita sekä mullistavia brändejä. 

Merkityksellisistä brändeistä ja ihmiset huomioon ottavista palveluista on kuitenkin tultu vielä pidemmälle. Nykyiselle ajalle ominaista on nähdä maailma jatkuvasti muuttuvina systeemeinä (Tikka, 2018). Asioita ei enää nähdä koneina, eikä varsinkaan selitetä niiden mekaanisuudella. Uuden aallon design suuntaa kohti systeemisiä asioita, jotka eivät ole aikaisemmin saaneet helposti muotoa (Tikka,2018). Designin tehtävä nykypäivänä on laittaa yhteinen jatkuva hyvinvointi — oli sitten kyse ihmisistä, elävistä olioista tai ei-elävistä asioista — kaiken toiminnan päämääräksi (Tikka, 2018). Designilla on vastuu hallita kokonaiskuva ja ymmärtää oma vaikuttavuutensa. 

 

NÄILTÄ VOIMME OPPIA UUDEN AJAN DESIGNISTA!

 

Designin uusi aalto tuo lukijalleen 10 konkreettista esimerkkiä uuden ajan designista ja sen valon kantajista. Esimerkeistä todella saa voimaa! Niiden avulla on paljon helpompaa lähteä pohtimaan, miten vaikka omassa yrityksessä voitaisiin muotoilua toteuttaa ja vielä niin, että tämä aikakausi sekä vallitseva maailmankuva on otettu huomioon. Jotta uusi, kestävämpi muotoilu saa enemmän jalan sijaa nyky-yhteiskunnassa, on autettava ihmisiä ensin innostumaan siitä ja näytettävä sen jälkeen, ettei se niin vaikeata ole! Esimerkkien avulla on nimittäin helpompaa hahmottaa, kuinka monella eri tavalla muotoilu voisi olla osana juuri sinun yritystoimintaa. Otinkin kirjasta alle vielä yhden esimerkin uuden aallon designista. Toivottavasti se inspiroi ja saa ajatukset liikkeelle!

 

M2-KODIT

 

Vuokra-asumisen toisinajattelija M2-Kodit on hyvä esimerkki uuden aallon yritysmuotoilusta.  M2-Kodit on yhteiskunnallinen yritys, joka ratkaisee pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten haastavaa asuntotilannetta tarjoamalla vuokra-asuntoja ihmisille, joiden on vaikea löytää niitä. Asuntovuokrauksen ohella yritys kehittää erilaisia edistyksellisiä toimintamalleja ja uusia asumismuotoja. (Gävert, 2018) Yrityksen omistaa Y-Säätiö-konserni, jonka pyrkimyksenä on vähentää asunnottomuutta Suomessa. 

M2-Kodit on asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen suunnittelun edelläkävijöitä (Gävert, 2018). Yritys pitää esimerkillisesti mukana kaikessa toiminnassaan yhteisen jatkuvan hyvinvoinnin päämäärän, joka on selkeä merkki uuden ajan muotoilusta. M2-Kodit haluavat nähdä itsensä erilaisena vuokranantajana; ”Yleensä ajatellaan, että vuokranantajan rooli on siinä, että pidetään kämppä kunnossa, mutta meitä kiinnostaa ihmisten hyvinvointi”. Näin kertoo Y-säätiön toimitusjohtaja, Juha Kaakinen. Hänelle on tärkeää se, että ihmisen koti on isompi asia, kuin pelkkä asunto (Gävert, 2018). 

M2-Kodit pitävät vankasti mielessään kohderyhmän, kun muotoilevat palveluitaan. He ovat muun muassa nostaneet yhteistilojen merkitystä joidenkin rakennustensa yhteydessä ja luovat näin uudenlaisia mahdollisuuksia freelance-pohjaista työtä tekeville ihmisille. Tällaiset ihmiset tekevät paljon etätyötä ja M2-Kodit haluavat antaa mahdollisuuden helposti päästä kotoa myös muualle työskentelemään sekä samalla tapaamaan saman henkisiä ihmisiä. He pyrkivät luomaan asumiseen liittyviä luontaisia kohtaamisia (Gävert, 2018). 

Toinen hyvä esimerkki asiakaskokemuksen muotoilusta on M2-Kotien Elmu-säätiön kanssa yhdessä toteuttama rockmuusikoiden Jallukka-talo, josta osa on varattu musiikkialan ammattilaisten käyttöön. Kohderyhmän tarpeet on otettu huomioon muun muassa talossa olevien treenikämppien kautta. Tämä näyttää hyvin sen, että M2-kodit todella haluavat kuunnella asiakkaitaan. He tuottavat lisäksi erilaisia asukastapahtumia sekä tarjoavat ”Tervetuloa”-paketin taloon muuttaville. 

M2-Kodit haluavat tuoda uusia tapoja ja vaihtoehtoja asumiseen muotoilun kautta. Yritys on hyvä esimerkki siitä, mitä uutta ja oikeasti arvoa tuottavaa voidaankaan saada aikaan uudenlaisella muotoilulla. Ennen kaikkea M2-Kodit haluavat helpottaa erilaisten kohderyhmien asumista. On tarjolla vaihtoehtoja rockmuusikoille, Freelance-työntekijöille ja nykyään jopa työn ja asumisen yhdistävä, uusi asumismuoto nuorille. 

M2-Kodit todella toteuttavat uuden aallon designia! Käyttäjälähtöisyys palvelumuotoilussa ja uudella, omalla tavalla toiminen osoittavat sen. Yritys ratkaisee ongelmia ja käyttää muotoilua jatkuvan yhteisen hyvinvoinnin parantamiseen.  He ymmärtävät mahdollisuutensa vaikuttaa muotoilemalla parempia palveluita ja ratkaisuja maailmaan!

 

Heräsikö sulle ajatuksia, miten uuden aallon muotoilua voisi hyödyntää sun omassa toiminnassa? Toteutatko vastuullista muotoilua itse?

 

LÄHTEET:

  • Tikka, V. & Gävert, N. 2018. Designin uusi aalto — merkitystä ja menestystä tälle vuosisadalle. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala.  Viitattu 9.2.2020.
  • Steinberg, M. & Laakso-Liukkonen, T. 2015. Mistä kyse: Muotoilun muutos. Muotoilutarinat. Julkaistu 2015. Viitattu 9.2.2020.

         https://www.muotoilutarinat.fi/fi/artikkeli/muotoilun-muutos/

Kommentoi