Tampere
19 May, Sunday
10° C

Proakatemian esseepankki

Myyntipäivistä eväitä sote-alan yrittäjyyteen ja alan uudistamiseenKirjoittanut: Katri Stylman - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Keväällä 2023 järjestettiin jälleen Proakatemian yhteiset myyntipäivät – meidän tiimillemme ensimmäiset ja viimeiset sellaiset lyhyen akatemia-aikamme vuoksi. Myyntipäivät ovat konsepti, jossa tiimiyritykset kilpailevat toisiaan vastaan myymällä ennalta valittuja tuotteita. Tänä vuonna tuotteet, Meliina-tuoksukynttilä sekä Armo-nahkaranneke olivat Proakatemialta lähtöisin, ja yhtenä vaihtoehtona oli myös Proakatemialta lähtöisin oleva palvelu, Puhdistustiimin ränninpuhdistus.  

Myyntipäiviin suhtautuminen vaihtelee suuresti niin eri tiimien kesken, kuin myös tiimien sisällä yksilöiden kesken, joten samasta tapahtumasta on yhtä monta erilaista kokemusta, kuin on osallistujiakin. Osalle myyntipäivät ovat vuoden tärkein asia Proakatemian arjessa, kun taas toisille päivät tuntuvat pakkopullalta, eikä niihin ole kiinnostusta panostaa niin paljon. Oman tiimimme tilanne ei ollut näin mustavalkoinen, sillä koimme aikamoisen kehitystarinan, joka alkoi ennen myyntipäiviin valmistautumista, ja joka jatkui itse myyntipäiviin asti.  

Meidän tiimimme lähtökohta myyntipäiville oli se, että kukaan meistä ei tuntunut tietävän koko konseptista juuri mitään. Emme myöskään nähneet myyntipäivissä kovinkaan paljon arvoa meille tulevina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina, vaan asia tuntui meille juuri tuolta aiemmin mainitsemaltani pakkopullalta. Pohdimme jopa, että kunpa olisi mahdollista jättää väliin koko kisa, jotta voisimme keskittyä omiin projekteihimme ja tällä tavoin edistää omaan alaamme liittyvää ammatillista osasamista paremmin. Mitä hyötyä meille olisikaan myydä kynttilöitä tai ränninpuhdistuksia, kun se ei liity omaan alaamme millään tavalla? Tämä kysymys pyöri omassa mielessäni useastikin alkuvuodesta ennen myyntipäiviä, ja vastaukseni oli tuolloin “Ei mitään, voidaanko käyttää aika johonkin hyödyllisempään.” Nyt myyntipäivien jälkeen vastaukseni tuohon kysymykseen on melko erilainen.  

Vaikka myyntipäivillä myynnissä olleet tuotteet ja palvelu eivät olleet liitännäisiä sosiaali- ja terveysalaan, on myynnin taito kuitenkin yksi olennaisimpia osia ihmisten kanssa tehtävässä työssä, eli myös sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla. Puhumattakaan siitä, jos haluaa perustaa oman yrityksen muiden sekaan erilaisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden viidakkoon. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (nd.) tekemässä ennakointiselvityksessä tuodaan esille sosiaali- ja terveysalalla toimintatapojen olevan tyypillisesti kaavoihin kangistuneita sekä myynti- ja markkinointitaitojen puutteellisia, mikä tekee alan ja markkinoiden uudistamisesta vaikeaa. Mikäli alalle ja markkinoille halutaan tuoda jotakin uutta, on osattava myydä ajatuksensa mahdollisille ostajille ja osata neuvotella heidän kanssaan.  

Sosiaali- ja terveysalalla myyntitaitojen puute nähdään siis haasteena alan uudistumiselle. Tämä kääntää mielestäni aiemmat ajatukseni myyntipäivien arvosta tiimillemme aivan päinvastoin. Myyntipäiviin osallistuminen ei ehkä tehnyt meistä suoraan vielä huippumyyjiä, mutta niiden suunnittelu ja itse myynnin toteutus opetti meille paljon hyödyllisiä taitoja myös tulevaisuudessa omien palveluidemme ja osaamisemme myymistä ajatellen. 

 Lähdetään siitä, että opimme ylipäätään itsestämme sen, että mekin osaamme myydä, vaikka sitä ei meille olekaan varsinaisesti opetettu. Saimme myyntipäiviltä itseluottamusta myyntiin ja ymmärsimme sen, että emme me ole ainoana sote-alan tiiminä yhtään sen huonompia myyjiä kuin muut tradenomitaustaiset tiimit. Opimme myös käyttämään luovuuttamme uudella tavalla ja muuttamaan suunnitelmia nopeallakin aikataululla huomatessamme onnistumisiamme esimerkiksi ränninpuhdistuspalvelun myynnissä. Emme olleet osanneet etukäteen ajatella, kuinka palvelun myyminen voisikin olla juuri se meidän vahvuutemme. Jälkikäteen ajateltuna tämän olisi ehkä pitänyt olla itsestäänselvyys, sillä palvelut ovat juuri se, mitä myös me tulemme omassa ammatissamme myymään.  

Tärkeitä oppeja olivat mielestäni myös neuvottelutaidot sekä neuvottelutilanteisiin ja koko myyntipäiviin liittyvä sinnikkyys ja tahdonvoima. Kuten aiemmin kerroin, lähtökohtamme ja motivaatiomme myyntipäiviin olivat aluksi hyvinkin heikot. Muutama viikko ennen myyntipäiviä järjestetyllä kick off –viikolla toteutetussa pajassa saimme kuitenkin kiinnostuksen ja motivoitumisen aikaan, jonka jälkeen lähdimme suunnittelemaan ja panostamaan projektiin täysillä. Olen ylpeä koko tiimistämme siinä, että kukaan ei luovuttanut, vaan kaikki panostivat omien resurssiensa mukaan täysillä suunnitteluun. Tähtäimessämme oli oikeasti voitto, ja uskoimme siihen mahdollisuuteen. Saimme luotua pienessä ajassa motivoituneen ilmapiirin ja yhteishengen myyntipäiville, ja se kantoi meidät tuon kolmen päivän koitoksen läpi kaikkine onnistumisineen ja pettymyksineen.  

Näin ollen, jos minulta kysyttäisiin nyt “Mitä hyötyä meille on myydä tuotteita ja palvelua, jotka eivät liity omaan alaamme?” vastaus olisi, että paljonkin. Meille on hyötyä siitä, että olemme alallamme harvoja myyntitaitoisia osaajia. Meille on hyötyä siitä, että osaamme neuvotella ihmisten kanssa, oli sitten kyseessä fysioterapiavastaanotto, työhaastattelu tai perinteinen myyntitilanne. Meille on myös hyötyä siitä, että luotamme itseemme ja tunnemme omat vahvuutemme ja heikkoutemme myyjinä. Kaikki nämä taidot ovat olennaisessa osassa tulevaisuuden työnäkymiämme. Me voimme olla ne ammattilaiset, jotka pystymme osaamisellamme vaikuttamaan alan uudistumiseen.  Vaikka voittoa ei myyntipäiviltä tullut, sai tiimimme tärkeämpiä asioita kokemuksesta irti.  

 

Lähteet: 

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus. Nd. Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista. Luettu 13.4.2023. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/86897/Ennakointiselvitys%20yksityisen%20sosiaali-%20ja%20terveysalan%20tulevaisuuden%20osaamis-%20ja%20johtamishaasteista.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Kommentoi