Tampere
15 Jun, Saturday
15° C

Proakatemian esseepankki

Myyntipäivät 2020 projektitiimin silmin Kirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittanut: Nelly Lähteenmäki, Matilda Tella ja Kukka-Maaria Halme

Jaamme vihdoin Revenan matkan myyntipäivien voittoon projektipäälliköiden silmin. Miten Revena ensimmäisen vuoden tiimiyrityksenä onnistui nappaan tuon Proakatemian halutuimman pokaalin? Kerromme, miten konkreettisin askelin valmistuimme myyntipäiviin ja mitkä tekijät vaikuttivat voittoomme. Essee on projektitiimin; Nelly Lähteenmäki, Matilda Tellan ja Kukka-Maaria Halmeen käsialaa.  

’’Maailmanmestariksi ei tulla treenaamalla. Maailman mestariksi tullakseen ihmisellä on oltava syvällä sisimmässään jotain erityistä: voimakas halu, unelma, visio. Hänen on oltava sisukas, hänen on oltava vähän muita nopeampi, hänellä on oltava sekä taitoa että tahtoa. Vahva tahto on taitoakin tärkeämpää’’  Muhammad Ali (Griffin, 127).  

Revenasta löytyi yhteinen visio, taitoa sekä vahva halu voittaa. Sen tulette huomaamaan tämän esseen aikana.  

Myyntipäivät 

Proakatemian myyntipäivät ovat vuotuinen perinne, jossa Proakatemian ensimmäisen ja toisen vuoden tiimiyritykset kilpailevat tosiaan vastaan siitä kuka tiimi tekee suurimman myynnin kilpailun aikana. Toimeksiantajat määrittelevät tuotteidensa provisiomallin. Kilpailun henkeen kuuluu myös se, että voittaja tiimi vie kaikkien tiimien provisiot. Tänä vuonna myyntipäivät voittivat ensimmäisen vuoden tiimiyritys Revena Osk. Myyntiä kolmen päivän aikana Revenalle kertyi 20 116 € sekä koko Proakatemian myyntitulos oli huimat 66 054,11€, joka on 10 000€ enemmän, kuin viime vuonna ja samalla Proakatemian kovin myyntitulos. 

Kilpailu ajoittuu syksylle ja tänä vuonna se kesti kolme päivää. Viime keväänä Proakatemian uusi valmentaja Toni Lehtimäki käynnisti innovaatiokilpailun, jossa tiimiyrittäjät kilpailivat siitä, kuka saa tuotteensa myyntipäiville myytäväksi 

Myyntipäivien 2020 tuotteiksi valikoitui Carccia, irtokarkkien kotiinkuljetuspalvelu, Kuntoakatemiahyvinvointi ja kuntovalmennuspalvelut sekä Herkkä Snacks, linssin muotoinen uutuus herkku. 

 

Revenan matka myyntipäivillä 

Syksyn starttasimme asettamalla yrityksellemme tavoitteet, joista yksi oli myyntipäivien voitto. Kävimme tiimin kesken dialogia siitämitkä ovat seuraavat askeleet, jotta pääsemme tavoitteeseen. Päätimme kasata projektitiimin, joka vastaa myyntipäivien suunnittelusta ja vetämisestä. Projektipäälliköksi myyntipäiville valikoitu Nelly Lähteenmäki, joka kokosi itselleen projektitiimin hyödyntäen Belbinin tiimiroolimalleja.  

Alku keväästä Revenaan tuli pitämään pajaa Salla Vaittinen ja Jesse Pihkanen Promisiasta. Pajassa käsiteltiin Belbin tiimiroolimalleja. Tätä pajaa ennen Revenassa oli katsottu Webinaari, jossa Jo Keeler kertoi, kuinka omaa belbin raporttia tulkitaanPajojen kautta tullut viesti oli selvä, nämä asiat tiedostamalla pystyt hyödyntämään yksilön koko potentiaalin tiimityössä. Belbin tiimiroolimallit käsittelevät yksilön roolia tiimissä, se auttaa meitä pääsemään siihen pisteeseen, että erilaisuutta ei enää vain siedetävaan arvostetaan 

Belbin tiimirooli teorian ja hypoteesin on kehittänyt amerikkalainen tutkija nimeltään Meredith BelbinTutkiessaan tehokkaita ja tehottomia tiimejä huomasi M.Belbin eri ihmisten muodostavan erilaisia rooleja tiimeissä. Jotta voisimme luoda tehokkaan tiimin tulisikin se kasata niin että kaikkia yhdeksää eri tiimiroolia edustaisi joku, koska jokainen rooli tarvitsee toista. Kaikki Revenalaiset ovat saaneet keväällä 2020 oman Belbin tiimirooli testin raporttinsa, josta tulkitsemalla näemme mitä roolia edustamme, mitkä ovat heikkouksiamme ja missä roolissa olemme tehokkaimmillamme Tiimirooleja on yhteensä yhdeksän, joista jokainen löytyi meidän projektiryhmästä. 

Plant: Luova, mielikuvituksellinen, vapaasti ajatteleva. Luo ideoita ja ratkaisee vaikeita ongelmia.  

Implementer: Käytännöllinen, luotettava, tehokas. Muuntaa ideat toiminnaksi ja järjestää tehtävät työt. 

Co-ordinator: Kypsä, itsevarma, tunnistaa lahjakkuuden. Selventää tavoitteita. Delegoi tehokkaasti. 

Teamworker: Yhteistyökykyinen, tarkkanäköinen ja diplomaattinen. Kuuntelee ja välttää kitkaa. 

Specialist: Yhteen asiaan keskittynyt, oma-aloitteinen, omistautunut. Hänen tarjoamaansa tietoja ja taitoja on vaikea löytää muualta. 

Complite finisher: Pikkutarkka, itsepäinen, levoton. Etsii virheitä. Hioo ja täydentää. 

Resource Investigator: Ulospäinsuuntautunut, innokas, kommunikoiva. Tutkii mahdollisuuksia ja luo kontakteja. 

Shaper: Haastava, dynaaminen, kukoistaa paineen alla. On draivia eli intoa sekä rohkeutta voittaa esteet. 

Nelly teki itselleen listauksen Revenan jäsenten tiimirooleista ja pohti, kenet hän tarvitsee itsensä lisäksi, jotta suurin osa tiimirooleista olisi edustettuna ja projekti etenisi tehokkaasti eteenpäin. Lopulta projektitiimiin valikoitui mukaan, Kukka-Maaria Halme  SpecialistTeamworker & CO-cordinator sekä Matilda Tella  ShaperPlant Resource investigator ja Nelly – Completer finisherImplementer Resource investigatorBelbinien hyödyntäminen projektitiimin kasauksessa tuotti heti tulosta ja ensimmäisissä palavereissa projektitiimi päätti, että he johtavat projektin kulkua yhdessä ja tasavertaisesti. Projektin aikana näyttäytyivät tiimiroolit kaikilla eri tavoin, selkeimpänä nousi Matildan plant, kun hän pääsi ideoimaan erilaisia tapoja motivoida tiimiläisiä myynnin pariin, Kukalla Co-ordinator loisti, kun jaoimme tiimiläisiä ryhmiin ja mietimme, kuka toimii tehokkaimmin kenen kanssa ja Nellyllä vahva complete finisher näyttäytyi, kun hän hoiti myynninseurantaa ja viestintää. 

 

Projektitiimi aloitti myyntipäivien suunnittelun sillä, että he purkivat Revenan tarpeet ja toiveet koskien myyntiä sekä reflektoivat Revenan aiempia kokemuksia myyntikilpailuista. Revenan yksi vahvuuksista on myynti, moni yrityksen jäsenistä omaakin paljon myyntikokemusta, joten suoranaista myyntikoulutusta tiimi ei siis tarvinnut vaan pikemmin ohjausta ja tukea tiimityöskentelyyn. Yhdessä projektitiimi päätti lähteä tavoittelemaan sitä, että kaikilla olisi hauskaa myyntipäivillä. 

 

Kohti voittoa 

Tässä projektissa meillä kaikilla oli selkeä tavoite, voitto. Pidimme useita pajoja myyntipäivistä ja saimme apua edellisen vuoden voittaja tiimiltä HurmaltaTiesimme, että voitto vaatii paljon myyntiä ja isoja kauppoja, mutta myös hyvän ja kannustavan ilmapiirin. Huonolla fiiliksellä ei päästä huipputiimikokemukseen. Koimme erityisen tärkeäksi sen, että myyntipäiviin valmistautuminen aloitettiin jo kuukausia ennen itse tapahtumaa. Näin ollen projektitiimillä ei ollut vielä stressiä käytännön asioista tai muista koulukiireistä. 

Projektitiimi pidimme huolen siitä, että tiimiytymiseen panostettiin ennen myyntipäiviä. Tämä tarkoitti sitä, että myyntipäiväpajoissa pidettiin hauskaa. Jaoimme Revenan sekä esipinkut Heimoihin, jotka saivat keksiä itselleen nimen ja rakentaa mm. Oman toteemieläimen pahvista. Heimoihin jakautuminen helpotti johtamista sekä pienemmässä porukassa jäsenet oli helpompi saada motivoitumaan. Heimot saivat tehdä omalaiset strategiat ja suunnitelmat myyntipäiville, ketään ei pakotettu tekemään mitään. Näille heimoille oli myös jaettu erilaisia tehtäviä ennen myyntipäiviä, ettei yksittäisille ihmisille kasautuisi liikaa hommia. Leikit, pelit ja huumori oli koko ajan mukana.  

Tutustuimme myös tarkasti myytäviin tuotteisiin ja niiden myyntivaltteihin. Projektitiiminä meillä oli jokaisella yksi tuote, johon paneuduimme perin pohjin. Näin ollen kaikki tiesivät keneltä kysyä, riippuen mitä tuotetta kysymykset koskivat. Pyrimme luomaan jonkinlaista selkeyttä myyntipäivien ympärille, sillä ajoittain Proakatemian tasolta myyntipäivistä infoaminen oli hyvinkin sekavaa.  

Projektitiiminä teimme yhteisiä suunnitelmia ja ohjenuoria noille kolmelle päivälle, mutta tärkeimmäksi myynnin kannalta osoittautui annettu vapaus. Jokainen toimi myyntipäivien aikana juostavasti ja yksilöille annettiin vapaus tehdä myyntiä itselleen sopivalla tavalla. Tämä lisäsi yksilöiden motivaatiota ja oli varmasti yksi avaimista voittoon. 

Saimme tiimimme mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijoita, koska heillä ei vielä ollut omaa tiimiyritystä. Heidät oli jaettu kilpaileviin tiimeihin tasaamaan tiimien henkilömääriä. Ymmärsimme heti projektitiiminä, että mikäli saamme nämä esipinkut osaksi tiimiämme ja motivoitua myymään, he ovat todella suuri voimavara meille. Siksi myös ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat mukana tiimiytymässä sekä pajoissa, joissa tutustuttiin myytäviin tuotteisiin. Yksi suurimmista onnistumisista olikin esipinkkujen mukaan ottaminen. Esipinkuilla oli yhtäläinen vapaus ja vastuu kuin Revenalaisillakin. Heidät oli jaettu heimoihin muiden tavoin ja jokaisen ääntä kuunneltiin. Projektitiiminä emme halunneet yhdellekään ensimmäisen vuoden opiskelijalle huonoa fiilistä näistä päivistä. Saimmekin palautekeskustelussa hyvää palautetta tästä heiltä. Jopa niin hyvää, että näillä opeilla he meinaavat viedä meiltä pokaalin käsistä ensi vuonnaTäytynee pohtia, onko Revena valmis pitämään pokaalista kiinni kynsin ja hampain vielä ensi vuonna 

Yksi konkreettinen ja toimivaksi todettu asia, jonka teimme jo hyvissä ajoin, oli budjetti. Laskimme edellisen vuoden myyntiin pohjaten, kuinka paljon meidän tulisi myydä mitäkin tuotetta, jotta voittaisimme. Teimme siis tarkan tuote ja päiväkohtaisen budjetin tuolle kolmelle päivälle, ja seurasimme sen etenemistä koko myyntipäivien ajan. Koska Herkkä on Revenan oma tuote, halusimme tietenkin myydä paljon sitä. Herkän myyntihinta ja näin ollen provisio oli kuitenkin kaikista tuotteista pienin. Tässä kohtaa budjettimme oli erittäin arvokas. Tiesimme, ettemme voita pelkästään myymällä herkkää, mutta laskimme, miten voisimme maksimoida Herkän myynnin ja silti myydä tarpeeksi muita tuotteista voittaaksemme.  

 

Motivointi 

Teatteriohjaaja Rupert Goold on sanonut, että idea on pelkkä kartta. Maaston todelliset pinnanmuodot käyvät ilmi vasta paikan päällä, joten vältä puuttumista yksityiskohtiin (Griffey, 63). Mielestämme tämä sopii hyvin myös motivointi suunnitelmiimme myyntipäivillä.  

Opimme myyntipäivien aikana paljon siitä, miten eri tavalla yksilöt ja tiimit motivoituvat. Kilpailu oli yksi motivointikeinoistamme. Vaikka myyntipäivät itsessään ovat kilpailu, halusimme luoda pienempiä kisoja tiimimme sisällä. Olimme suunnitelleet erilaisia palkintoja ja myyntipäiviin sisältyi heimojen välisiä kilpailuja sekä yksilökilpailuja. Huomasimme porukan kuitenkin olevan niin motivoitunutta, että heimokilpailut jäivät pois jo ensimmäisen päivän aikana. Uskomme kuitenkin, että tällaisesta olisi hyötyä vähemmän motivoituneen tai esimerkiksi vasta toisiinsa tutustuvan tiimin sisällä. Yksilökilpailuita oli erilaisia. Nelly järjesti esimerkiksi keskiviikko iltana extempore kilpailun, kuka myisi seuraavaksi 40 pakettia Herkkää, koska myynti oli iltaa myöten hiljentynyt. Nämä yksittäiset kilpailut auttoivat ylläpitämään myynti-intoa päivän mittaan.  

Huomasimme myös, että toiset motivoituvat täydestä vapaudesta, kun taas toiset saavat motivaatiota ja onnistumisia selkeämpien ohjeiden kautta. Tästä hyviä esimerkkejä on mm. Sanni, joka myi koko myyntipäivien aikana kaikista eniten Herkkää. Sannia ei pakotettu yhteisiin aamupalavereihin tai välichekkeihin, koska hän oli päättänyt tehdä vapaasti oman mielen mukaan myyntiä kauppoihin. Toinen onnistunut esimerkki on Kukan ja Rosan yhteistyöstä viimeiseltä myyntipäivältä. Kukka jakoi Rosalle lämpimiä kontakteja ja kertoi heistä pienen infon ja miten heitä kannattaa lähestyä. Ja kauppahan tuli. Näitä esimerkkejä varmasti löytyy, jokaiselta Revenalaiselta 

Gooldin lainaukseen viitaten, suunnittele ja ideoi siis erilaisia hauskoja motivointi ja ilmapiirin ylläpito keinoja, mutta ole valmis luopumaan ja muuttamaan suunnitelmaa paikan päällä lennosta. Osaa Matildan suunnittelemista motivointikeinoista emme edes päätyneet käyttämään, kuten lautapeliä puhelinsoittamisen tueksi. Onneksi tajusimme myös joustaa suunnitelluista leikeistä sekä peleistä, koska emme niitä loppujen lopuksi edes tarvinneet. Uudet haasteet sekä paikan päällä improvisoiminen oli tiimin motivoinnin kannalta erittäin oleellista. Hyvin suunniteltu motivointi keino ei aina ole kaikkein tehokkain varsinkaan koko tiimille. 

Kukka luki blogitekstiä tiimin motivoimisesta ja huomasimme, että olimme käyttäneet monia motivointikeinoja tietämättämme. Tekstissä mainittiin jo edellä mainitut kilpailulla sekä kontrollilla motivointi, mutta esiin oli nostettu myös tunnustuksella, haastella ja yhteistyöllä motivointi. Kun mietimme myyntipäiviä, huomasimme käyttäneemme näitä kaikkia keinoja. (Hiidenporttiwannado.fi) 

 

Voiton huumaa, iloa, naurua ja kyyneleitä 

Kun olimme myyneet kolmen päivän ajan aamusta iltaan sekä antaneet kaikkemme kokoonnuimme Väinölinnan aukiolle voittogaalaan. Voittojuhlassa julkistettiin myyntipäivien 2020 voittaja, kunniamaininnat sekä toimeksiantajien omat palkinnot.  

Revena voitti toimeksiantajan Herkän palkinnot eniten Herkkää myynyt tiimi, jossa palkintona oli saunailta Hämeenkadun kattohuoneistossa sekä Sanni Turunen Revenasta voitti palkinnon, eniten herkkää myynyt yksilö.  

Olimme jännittäneet voittoa yhdessä koko perjantain, koska kukaan meistä ei tiennyt miten toiset tiimit ovat myyneet kolmen päivän aikana.  Kun myyntipäivien voittajatiimi oltiin julkistamassa, keräännyimme kädet toistemme olkapäillä odottamaan ja kuulimme sanat: “voittajatiimi 2020 on Revena” pakahduimme ilosta, aloimme hyppimään sekä itkimme. Voitto merkitsi Revenalle paljon, sillä kevään myrskyn selättäneenä tunnelma oli käsinkosketeltava ja vihdoin olimme koko tiiminä tehneet yhdessä jotain uskomatonta. Tapahtuma ei ollut ainoastaan merkittävä itse voittamisen vaan myös tiimityön kannalta. Kasvoimme tiiminä ja opimme toisistamme paljon uutta koko projektin aikana. Uutena tiimiyrityksenä tulemme tekemään vielä paljon töitä yhdessä ja vaikeina hetkinä, tämä on se tunne, johon haluamme palata. Vaikka myyntipäivät olivat rankka rutistus, antoi se meille paljon enemmän, mitä osasimme odottaa.  

Revena onnistui voittamaan, koska jokaisen tiimiläisemme sekä pinkkujen tarpeet olivat huomioitu ennen ja kesken myyntipäivien. Projektitiimistä löytyi kaikki tiimiroolien heikkoudet sekä vahvuudet, jonka vuoksi tiimityömme oli erinomaista. Projektitiimin yhteinen tavoite sekä suunta pitää uskomattoman hauskaa vei meidän asenteemme koko tiimillemme. Yhteinen kirkas tavoite, avoimuus, luottamus, vapaus, tiimiytyminen sekä ennen kaikkea hauskuus vei Revenan 2020 myyntipäivien voittaja tiimiksi.  

LÄHTEET 

Griffey H. 2019. Kaipaan luomisvoimaa. Suomentanut Laura Lampijoki. Gummerus Kustannus Oy. Helsinki. 

 

Belbin team roleshttps://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/.   

 

Hiidenportti M. Wannado.fi blogi: 7 tapaa motivoida tiimiä yksilöstä käsin. Luettu 12.12.2020. https://wannado.fi/7-tapaa-motivoida-tiimia-yksilosta-kasin/ 

 

Keeler, J. 2020. Explanation of the Belbin Individual Reports.
https://www.youtube.com/watch?v=aIlS9VxUiQo&list=PLLWQ9yZPBAZ4RUkHeOh4bg2LI7BbTwjYS&index=2&t=0s 

 

 

Kommentoi