Tampere
18 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Motorola – Myyntipäivät 2020Kirjoittanut: Aune Lampinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Motorola – Myyntipäivät 2020

 

Kävimme yhdessä tiimin kanssa motorolan myyntipäivien jälkeen. Palaute on ollut tärkeää meille kehittäessämme johtamistaitoja sekä tiimihenkeä. Olemme koonneet tähän esseeseen niin meidän johtamisnäkökulmasta kuin myös tiimin yhteisestä keskustelusta palasia, perinteisen motorolan muodossa. Toivottavasti mahdollisuuksien mukaan nuoremmat tiimit pystyisivät hyödyntämään näitä oppeja ja koppeja jatkossa myyntipäivillä.

 

Mitä hyvää?

“Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” lausahdus kuvastaa hyvin meidän valmistautumistamme myyntipäiviin. Olimme suunnitelleet niin valmistavat pajat kuin itse myyntipäivätkin etukäteen, jotta pääsimme keskittymään tekemiseen ja tulokseen. Matti Saari kertoo opinnäytetyössään ICT-projektinhallinta ja johtaminen (2011), että kaikki tärkeät työn toteuttamiseen osallistuvat tai sen vaikutusten kohteena olevat sidosryhmät vedetään mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon projektin alusta lähtien. Osallistimme koko tiimiämme jo ennen myyntipäiviä tehtäviin ja he olivat mukana päätöksenteossa koskien esimerkiksi esivalmisteluita, taukoja ja itse myyntipäiviä. Näin saimme jokaiselle tunteen, että olemme kaikki samanarvoisia, emmekä me johda ylempää. Organisointi oli siis hyvin hoidettu niin ennen myyntipäiviä kuin itse päivien aikana ja tiimi pystyi keskittymään itse asiaan.

Tavoitteenamme myyntipäivillä voiton lisäksi oli pitää yllä hyvää henkeä ja saada jokainen motivoituneeksi. Loimme yhteishenkeä erilaisilla peleillä jo ennen myyntipäiviä. Myyntipäiville kehittelimme kisailuita, esimerkiksi kuka saa eniten vastattuja puheluita tunnissa. Myös tauoilla ja päivien aluissa oli erilaisia pelejä, jotta tiimin ajatukset saataisiin hetkeksi muualle. Pyrimme siis erilaisilla aktiviteeteilla luomaan rentoa meininkiä. Koimme säilyttävämme hyvän ilmapiirin ja hyvän yleisen fiiliksen läpi myyntipäivien. Lisäksi käytimme whatsappiin luotua ryhmää jokaisen pienenkin onnistumisen juhlimiseen. Mikäli teit kaupan, laitoit siitä viestiä ryhmään ja kaikki iloitsivat. Mielestämme pienintenkin onnistumisten juhliminen oli tärkeää motivaation ylläpidon ja hyvän tiimihengen kannalta. Jokaisen panos näkyi niin toisten motivoimisessa kun itse myynnissäkin. Pystyimme iloitsemaan jälkikäteen, että jokainen oli tuonut kortensa kekoon yhteisen tiimin hyväksi!

Motorolassa nousi useasti esiin myös yhteinen tukikohtamme ja mahtavat MOW:in tarjoamat toimivat tilat. Positiivisena asiana koettiin siis työskentely yhdessä. Ensimmäisenä päivänä käytimme Proakatemialla tutuksi tullutta työskentelytapaa nimeltä Pomodoro. Se toimi ensimmäisen ajan hyvin, ja pieniä taukoja oli riittävästä. Työskentelyyn syntyi rytmiä Pomodoron avulla. Kahdelle viimeiselle päivälle suunnittelimme tavoitteiden seuraamisen yhdessä. Loimme taululle jokaiselle tiimin jäsenelle oman sarakkeen, johon tuli täyttää tunti tavoitteiden mukaan omat suoritukset. Tunnin jälkeen kävimme yhdessä läpi, mihin asti kukakin oli päässyt, missä oltiin onnistuttu ja mitä pystyttäisiin kehittämään. Kun jokaisen tulokset olivat taululla, syntyi positiivista ryhmäpainetta tehdä oma osuutensa, eikä laiskotella. Tavoitteiden seuraamisen lisäksi pienet kisailut saavat yleensä ihmisten kilpailuhengen syttymään ja ne olivat myös rennompia hetkiä myynnin osalta. Kävimme muutamaan otteeseen ulkona myymässä tuotteita pienissä porukoissa, joiden välillä oli kilpailu kuka saa tuotteet nopeiten myytä tai kuka saa eniten tuotteita myytä.

Myyntipäivät olivat kokonaisuudessaan iso parannus edellisen vuoden myyntipäiviin. Edellisestä vuodesta myynnit oli lähes triplattu ja sijoitus nousi ylöspäin. Sijoituimme toiseksi ja olimme tuloksestamme erittäin ylpeitä. Hopea ei ole häpeä, kun vastassa on kovia tiimejä. Tämän vuoden myyntipäivillä jokainen tiimi oli saman kokoinen, sillä 80 mahtavaa esipinkkua jaettiin eri tiimeihin. Meille oli tärkeää ottaa heidät valmisteluista asti mukaan tiimiin. Halusimme luoda niin omalle tiimillemme kuin esipinkuillemme tunteen, että olemme kaikki yhtä, kukaan ei ole auttava lisäkäsi, vaan olemme yksi iso tiimi. Onnistuimme tavoitteessamme erittäin hyvin. Positiivista oli myöskin esipinkkujen huikea panos myyntipäiviin ja motivoiva asenne, siitä siis suuri kiitos!

Halusimme molemmat saada johtamiskokemuksen, jonka pohjalta haimme vetämään myyntipäiviä. Projektipäälliköinä pelasimme hyvin yhteen, asetimme yhteiset tavoitteet ja seurasimme niitä läpi myyntipäivien. Pystyimme keskustelemaan ongelmakohdista ja olimme muutosketteriä erilaisissa tilanteissa. Meillä oli myöskin erittäin autettu olo läpi koko projektin. Tiimiläiset tarjosivat apua niin valmisteluissa kuin itse päivien aikana. Oli mukavaa, kun oli kokonainen tiimi ympärillä, kehen pystyi tukeutumaan ja keneltä pystyi pyytämään apua, esimerkiksi myynnillisellä puolella. Koko myyntipäivien projektipäällikkönä toimi tiimiläisemme Auri, joka jaksoi tukea ja tsempata meitä läpi prosessin. Ilman hänen tukeaan ja myynnillistä näkökulmaa emme olisi pärjänneet.

Kehitettävää

Jo myyntipäivien suunnitteluvaiheessa huomasimme ensimmäisen kehityskohtamme. Emme olleet varanneet tarpeeksi aikaa valmisteluun. Jälkikäteen on helppo sanoa, että mikäli aika käytetään järkevästi, ei sitä liikaa voi olla. Tuotteisiin ja niitä koskeviin infromaatioihin tutustuminen jäi suurimmaksi osaksi yksilöiden vastuulle. Olisimme voineet pyytää tuotteiden tekijöitä pitämään meille kokonaisen pajan tuotteista ja hinnoista, jolloin oppi olisi ollut konkreetiisempaa. Projektipäälliköinä keskityimme enemmän tiimin yhteishenkeen, motivaatioon sekä hyvään fiilikseen, kuin myyntiin valmistavaan ohjelmaan ennen myyntipäiviä. Päätimme myyntipäivillä keskittyä pääasiassa puhelinmyyntiin. Jälkikäteen ajateltuna olisimme voineet pyytää jonkun pitämään pajan myös myynnistä. Tällöin myyntipreppausta oltaisiin saatu tasaisesti kaikille ja jokainen olisi hyötynyt siitä. Liidilistojen teko jäi viimetippaan liian vähäisen valmistautumisajan myötä, niihin kannattaa panostaa ja niistä kannattaa tehdä selkeät. Jälkeenpäin jäimme myös miettimään, olisiko ollut järkevää jakaa tiimi pienempiin porukoihin, joilla olisi tietty tuote myytävänä, nyt kun tuotteita oli kolme.

Vaikka jokainen tiimiläinen toi oman kortensa kekoon, oli motivaatiopulaa välillä huomattavissa. Projektipäälliköinä meidän olisi pitänyt puristaa yksilöistä vielä hitusen enemmän irti. Samoin yksilöt olisivat voineet työntää itseään mukavuusalueen ulkopuolelle ja kehittää sisäistä motivaatiotaan. Vaikka yhteishenki on erittäin tärkeä ja lisää voimakkaasti motivaatiota, on yksilöihin keskittyminen myös erityisen tärkeää. Pusketaan vahvoja yksilöitä eteenpäin ja autetaan heikompia. Näkyikö tämä siinä, etteivät kaikki saaneet myyntejä? Se on erinomainen tavoite asetettavaksi yksilöille.

Palautekeskustelussa nousi esiin myöskin yhteisten hetkien vietto työskentelyn ulkopuolella. Olimme järjestämässä yhteistä illanviettoa, joka pandemian takia jouduttiin perumaan. Luottamus ja hyvä yhteishenki kasvavat niin vaikeiden tilanteiden kuin myös vapaa-ajan hauskanpidon myötä. Tämä kannattaa siis ottaa huomioon. Vaikka motivaatiohömpötystä, yhteisiä leikkejä ja kilpailuja olikin järjestetty, ei niitä koskaan voi olla liikaa!

 

Mitä myyntipäivätiimi ja me tiiminvetäjinä sitten opimme?

Suurimmat opit meille tulivat ehdottomasti johtamisen saralla; opimme, kuinka hallitaan noin suurta porukkaa, kuinka eri tavalla erilaisia ihmisiä tulee johtaa ja millaiset keinot kuhunkin tehoavat, kuinka saada tiimi yhtenäiseksi vaikka porukkaa olisi useammasta eri tiimistä, eivätkä he välttämättä tunne, tai ole edes koskaan tavanneet toisiaan, kuinka kannetaan vastuuta johtamisesta ja tehdyistä päätöksistä ja niin edelleen. Listaa johtamisen opeista voisi jatkaa vaikka kuinka, sillä päivät olivat hyvin intensiiviset, ja vaativat molemmilta tiiminvetäjiltä paljon. Opimme myös suunnittelutyöstä runsaasti, sillä kuten sanottua; oli muutamia asioita, joita olisimme tehneet uuden mahdollisuuden eteen sattuessa toisin. Vaikka suunnittelimme päivät hyvin, emme siltikään tarpeeksi yksityiskohtaisesti, ja se kostautui päivien edetessä sillä, että aina emme itsekään tienneet, mitä seuraavan tunnin aikana tulisi tapahtumaan. Selvisimme kuitenkin näistäkin tilanteista hienosti! Opimme runsaasti myös luonnollisesti tiimistä, sekä yleisellä tasolla  tiimin toiminnasta, että juurikin meidän myyntipäivätiimistämme. Opimme tiimin voimasta, siitä, miten yksilöt pystyvät vaikuttamaan toistensa motivaatioon sekä positiivisesti että negatiivisesti, sekä siitä, millainen vaikutus energisillä vetäjillä on koko porukan motivaatioon. Jokainen myyntipäivillä oppi varmasti myös paineen alla työskentelystä; jos ei muuten, niin ainakin niillä viimeisillä myyntiminuuteilla, kun yritimme puristaa porukasta viimeisetkin mehut irti. Me opimme paineesta sen, että hoidamme yhden kysymyksen ja asian kerrallaan, ilman turhaa säheltämistä ja siten pääsemme maaliin. Opimme tiiminä sen, kuinka tärkeää on juhlia pieniäkin onnistumisia. Käydessämme motorolaa koko tiimin kesken, nousi tämän tärkeys useaan otteeseen esiin. Eeva-Leena Alanne tiivistää Turku AMK artikkelissa (Työssä onnistumisen kokemukset luovat työhyvinvointia ja tulosta, 2017), että kaikkihan haluavat kokea työssään onnistumisen iloa. On tärkeää, että onnistumisen kokemukset jaetaan työpaikalla ja jokaisen onnistuminen pitää huomata. Onnistumiset johtavat Alanteen mukaan parempaan työilmapiiriin, joka näkyy mm. avoimuuden lisääntymisenä, kuuntelutaidon kehittymisenä, toisten arvostamisen kasvuna. Onnistumiset vaikuttavat myös mm. toimintatapojen yhtenäistymiseen ja tuloksellisuuteen. Huomasimme myös tämän; kun juhlimme yhdessä onnistumisia ja kävimme onnistumiseen johtanutta prosessia kaikkien kanssa yhdessä läpi; toi se koko porukalle lisää motivaatiota. Opimme sekä itsestämme projektipäälliköinä, että vahvasti myös tiimistä; sen, että kolme päivää pystyy antamaan itsestään kyllä kaiken ja enemmän, kun vain mindset ja keskittyminen on kohdallaan. Henkilökohtainen oppi meille projektipäälliköinä oli vahvasti se, että meidän on turha syyllistää itseämme siitä, jos emme saa yrityksistä huolimatta yksilöitä motivoitumaan tai sitoutumaan. Tiimistä nousi oppeja myös sen saralta, että soittelu ei ollutkaan niin pahasta, sekä että ihmiset ostivatkin herkemmin, kuin oli aiemmin ajatellut. Käytäntöön vietäviä asioita, joita motorolassa nousi esiin olivat johtamiseen liittyvät oivallukset, pienten onnistumisten juhliminen, ylipäänsä opit ja kopit liittyen johtamisen taitoihin, riittävät tauot ja niiden merkitys jaksamiseen sekä se, miten hyvällä suunnittelulla pääsee pitkälle.

Janosimme myyntipäivien jälkeen palautetta sekä meidän projektipäälliköiden toiminnasta, että koko tiimin onnistumisesta ja kehityskohdista. Siksi motorola oli meille äärimmäisen tärkeä, sekä olennainen osa myös oppimista ja kehittymistä jatkon johtajuustehtäviä ajatellen. Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta mainitsee työterveyslaitoksen artikkelissa (2017), että paras palaute on saajalleen hyödyllistä – riippumatta siitä, onko se kiittävää vai korjaavaa. Hyödyllinen palaute vie tekemistä eteenpäin ja se on meille projektipäälliköinä myös osoitus siitä, että työmme on huomattu. Oli palaute sitten positiivista tai rakentavaa, otimme jokaisesta palautteesta vaarin ja tiedämme jatkossa, mihin meidän kannattaisi keskittyä johtamisen saralla, ja missä meillä sujuu jo mukavasti. Kokonaisuudessaan suoriuduimme johtamisroolista palautteen perusteella hyvin, ja olemme itse myös äärimmäisen tyytyväisiä tiimimme toimintaan, vaikkemme sitä kirkkainta mitalia myyntipäivillä 2020 vieneetkään.

 

Kirjoittajat: Aune Lampinen & Jenna Tirkkonen

Kommentoi