Tampere
30 May, Thursday
19° C

Proakatemian esseepankki

Motivaationa parempi elämänlaatuKirjoittanut: Arto Ala-Seppälä - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
I will teach you to be rich
Ramit Sethi
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

AIHE: Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit
Luokitus: 2 esseepistettä, yksilö essee
Kirjoittajat: Arto Ala-Seppälä

 

 

Johdanto

Tammikuu 2023 häämöttää loppuaan ja osuuskuntamme on järjestäytynyt opintojemme viimeistä vuotta varten. Olemme rakentaneet organisaatiomme kokonaan uudelleen kahden vuoden osuuskuntakokemuksemme jälkeen. Tavoitteenamme on ottaa tiiminä kaikki irti vuodesta, tehostaa ajankäyttöämme ja huolehtia jokaisen tiimin jäsenen jaksamisesta projektien sekä opinnäytetöiden rinnalla.

Vuodesta ei tule helppo, sillä opinnäytetöiden lisäksi meidän tulee yhdessä huolehtia yrityksemme kiinteistä kuluista sekä loppuvuoden tiiminäyttömme matkakassasta. Päämäärämme on matkustaa maailman toiselle puolelle suorittamaan Final Camp -kurssimme. Hallituksen uutena puheenjohtajana minulla on erittäin vahva luotto tiimimme onnistumiseen ja uskon, että olemme tiiminä kokonaisempi kuin kahtena aikaisempana vuonna.

Merkittävin muutos toiminnassamme on ollut tiimimme motivaation selvittäminen ja sen pohjalta yhteisen strategian rakentaminen. Totesimme syksyllä mökkipajassamme, että tiimiä ei voi motivoida kokonaisuutena ennen kuin yksilöiden tavoitteet ovat rakennettu tukemaan toisiaan. Viime syksyn tärkein tehtävämme olikin antaa puheen vuorot jokaiselle ja selvittää yhdessä, että missä jokainen haluaa olla tammikuussa 2024. Mitä jokaisen tulee oppia ja missä jokaisen tulee kehittyä, jotta olisimme mahdollisimman valmiita vuoteen 2024 kun valmistumme. Mitkä ovat näiden tavoitteiden yhtymäkohdat ja miten voisimme rakentaa liiketoimintamme tukemaan opintojamme?

 

Motivaationa parempi elämänlaatu

Tänään meillä oli tammikuun viimeinen tiimipaja ja miten nopeasti aika kuluukaan yhdessä. Pajan aiheena meillä oli Motivation learning session. Paja käytiin tällä kertaa englannin kielellä harjoittaaksemme kielitaitoamme ja hidastaaksemme pajan rytmiä.

Seitsemäntoista hengen tiimistämme lähes joka kolmannes on käynyt läpi Tiimiakatemia Global Oy:n Tiimimestari valmennuksen. Valmennusmallin pohjalta olemme laatineet yhdessä tiimimme kanssa tiimioppimisen kokeilualustan tiimimme arkeen. Yksittäisten paja-aiheiden rinnalle olemme rakentaneet pajakokonaisuuksia, mitkä käymme läpi peräkkäisinä päivinä ja lopuksi visualisoimme oppimamme tavalla tai toisella yhteisen ymmärryksen syventämiseksi ja varmistamiseksi. Tämän lisäksi haastoimme toisiamme kirjoittamaan esseet pajakokonaisuuksittain, sillä uuden pajasääntömme pohjalta jokaisen tulee tuoda aina uutta akateemista tietoa pajoihimme. Näin ollen saamme tarvittavat lähteet esseisiimme ja saamme reflektoitua itsenäisesti vielä kerran oppimaamme esseiden muodossa. Uskomme myös, että esseet on helpompi kirjoittaa juuri yhdessä opitusta aiheista ja yhdessä synnytetystä tiedosta kuin viimeisenä iltana ennen esseiden palautuspäivää.

 


Kipinä kiihdyttämö osk:n tiimioppiminen, visualisointi Tutta Tanttari, 26.1.2023

Ennakkotehtäväni oli tutustua Scott Galloway:n videoon How Amazon, Apple, Facebook and Google manipulate our emotions. Minun oli aluksi hieman vaikea ymmärtää, miten tämä liittyy motivaatioon, mutta hetken mietittyä aloin todella pohtimaan miten paljon annamme aikaa elämästämme näille jättimäisille suuryrityksille, minkä Galloway nostaa esille humoristisella tavalla heti videon alussa (2017, 2:00). Miten paljon aikaa jäisikään käytettäväksi muihin asioihin, mikäli emme antaisi sitä liikaa näille yrityksille tai ottaisimme vain hyödyn näistä alustoista arkemme tehostamiseksi?

Katsottuani videon loppuun saavun busilla Tampereen keskustorille ja lähden kävelemään kohti kouluamme. Nappaan matkalla mukaani Tampereen parhaan kanayrttileivän Pala Café kahvilasta ja asetun aamukahville selailemaan kirjaa Roiman tiimitilasta. Ramit Sethi kirjoittaa kirjassaan I will teach you to be rich kuinka ja milloin saan käyttää rahani (2019, 184). Hän korostaa kappaleessaan sitä, miten rahan arvo on suhteellinen eri elämäntilanteissa ja riippuvainen vaihdannan tuottamasta hyödystä, mitä emme tietenkään aina voi ennalta tietää. Uppoudun hetkeksi kappaleeseen, mutta pian huomaankin pajamme alkavan.


Better Life Quality, visualisointi Arto Ala-Seppälä, Jeena Kantosalo, Kasimir Vuorinen ja Santeri Simonen 26.1.2023

Pajan alussa puramme ennakkotehtäviämme ja tuomme keräämämme tiedot yhteen. Pohdimme yhdessä sitä, miten ennalta meille jaetut ennakkomateriaalit liittyvät motivaatioon. Jakaudumme pajan puolivälissä miettimään pienryhmiin mikä motivoi meitä yksilönä ja tiiminä. Pohdimme omassa ryhmässämme terveyden merkitystä elämässämme. Punnitsemme rahan ja menestymisen arvoa sekä niiden tuomia etuja. Ajattelemme toisten auttamista ja sen tuomaa hyvää tunnetta. Lisäksi pohdimme sitä, miten voimme tulevaisuuden tiimijohtajina motivoida tiimejä ja mitä kokemuksia meillä on tiimimotivaatiosta.

Lopulta pysähdymme yhdessä miettimään elämän vaihdannan arvoja. Miten esimerkiksi annamme aikaa näille aikaisemmin mainituille suuryrityksille tai ylipäätään arjessa muiden ihmisten kanssa? Toteamme yhdessä, että elämämme on jatkuvaa ”vaihtokauppaa” erilaisista hyödykkeistä joko maallisella tai henkisellä tasolla. Annamme toiselle ja saamme takaisin, ja sama tapahtuu toisin päin samalla hetkellä. Molemmat saavat jotain hyödykettä elämään, parempaa tai huonompaa. Pysähdymme kuoleman äärelle ja mitään emme loppujen lopuksi täältä saa mukaamme, kun meistä aika jättää. Miksi siis loppujen lopuksi tavoittelisimme rahaa, menestystä, mainetta tai kunniaa? Koko kokonaisuus kiteytyy lopulta paremman elämänlaadun tavoitteluun, niin pitkään kun meissä henki pihisee.

Flow, visualisointi Anni Pylkkänen, Iiris Ryhänen, Julius Hirvonen, Fiia Ketonen, Aleksi Röyhkiö, 26.1.2023

Toinen ryhmä on tarkastellut motivaation merkitystä flow kokemuksen näkökulmasta. He olivat pohtineet sitä, miten nykyarjen pirstaleisuus häiritsee suoriutumistamme ja saattaa muodostua esteeksi tavoitteidemme saavuttamiseksi. He nostivat esityksessään esille, miten teknologia saattaa varastaa huomiomme olennaisesta ja rikkoa sujuvuuden tehtävien parissa. Yhteenvedossa kysyimme toisiltamme, että kenen kanssa olemme tehneet sopimuksen, että meidän tulisi olla jatkuvasti tavoitettavissa? Eihän sitä voi kukaan meiltä edellyttää, ellemme ole sitten esimerkiksi päivystystehtävissä hätäkeskuksessa. Voisiko siis asiat kenties hetken odottaa?

Keskittymisen lisäksi on myös yhtä tärkeää tavoitteiden määrittäminen. Miksi teemme juuri sitä mitä yhdessä tai yksin teemme? Mikä näissä toiminnoissa on niin merkityksellistä, että se tekee asioista tekemisen arvoista? Tavoitteet tietenkin vaihtelevat eri elämäntilanteissa, mutta ne antavat sinulle hyvät suuntaviivat, kun käyt tätä aikaisemmin mainitsemaani ”elämänvaihtokauppaa” toisten ja itsesi kanssa.

 


Meaningfulness, visualisointi Helena Tahlo, Tuomas Santala ja Krista Tikkanen 26.1.2023

Kolmas ryhmä on pysähtynyt merkityksellisyyden äärelle ja vertailleet sisimpämme sekä ulkopuolelta annettujen merkitysten eroa. Esityksessään he huomioivat, että sisimmästämme tulevat tavoitteet kantavat huomattavasti pidemmälle kuin ulkopuolelta tulevat tavoitteet. Siksi onkin erityisen tärkeää jokaisen kohdallaan miettiä näiden kahden suhdetta keskenään jatkuvasti. Mihin näistä kahdesta satsaamme enemmän aikaamme ja rahaamme?

Vastaus ei tietenkään ole helppo, sillä tyhmän rohkeasti ei kannata lähteä seuraamaan omaa intohimoaan. Meidän jokaisen on kuitenkin hyvä pyrkiä etsimään keinoa toteuttaa sisäistä merkitystämme elämässä parhaalla mahdollisella tavalla. Hakea ratkaisua siirtyä turvallisesti oman intohimon pariin taloudellisen turvan takaamiseksi. Tietenkin ensin on löydettävä ja tunnistettava oma intohimon lähde.

 

Pohdinta

Elämä ei ole aina helppoa ja eteen tulee haasteita haasteiden perään. Miksi emme kuitenkin pyrkisi saamaan elämästä kaiken irti ja pyrkisi kehittämään itseämme päivittäin parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestämme. Tämä tarkoittaa tietenkin jokaiselle eri asioita, mutta isossa kuvassa päämäärä on kuitenkin sama. Kuinka voisimme elää mahdollisimman myönteisen ja rikkaan elämän yhdessä osana yhteiskuntaa.

Lähteet:
Sethi, R. 2019. I will teach you to be rich.

Galloway, S. 2017. How Amazon, Apple, Facebook and Google manipulate our emotions. Recorded at TEDNYC. Katsottu 26.1.2023

Kommentit
  • Tuomas Santala

    Kiitos tästä esseestä! Mahtava nähdä kuinka kirjoittamisesi on kehittynyt akatemia-aikana ja kuinka hyödynsit pajassa läpikäytyä aihetta esseen kirjoittamisessa. Tätä pitäisi itsekin harrastaa enemmän. Olit myös käyttänyt hyvin pajassa esille tulleita lähteitä tämän esseen tukena! Vertausarvioitu keväällä 2023.

    19.4.2023
Kommentoi