Tampere
30 May, Thursday
18° C

Proakatemian esseepankki

Motivaatio – Työelämän kulmakiviKirjoittanut: Jemina Pennanen - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Itse tehty
Sara Parikka
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittajat: Jemina Pennanen & Pihla Uimonen

Johdanto

Tässä esseessä tavoitteenamme on oppia itse sekä jakaa muille työkaluja oman näköisen urapolun rakentamiseen. Idea esseeseen lähti siitä kun tarkastelimme omaa urapolkua ja sen kehittymistä sekä missä olemme tällä hetkellä.

Keskeisiä teemoja esseessä ovat motivaatio, tavoitteellisuus, tulevaisuus, tiimin merkitys ja työn hinnoittelu. Nostamme muutaman esimerkin työelämästä sekä lähteistä, joiden koemme syventävän tekstiä.

 

Mistä kaikki lähtee?

Mitä haluan itseltäni? Saavuttaa omalta uraltaan? Tai entä muilta? Ensimmäiseksi kartoitamme ja pohdimme omia arvojamme, jotka vaikuttavat valintoihin sekä toimintaamme elämässä. On syytä tarkastella itseään ja omia mielenkiinnon kohteita syvemmin.

Avainasemassa meillä on uteliaisuus, halu kehittyä ja kasvaa, tuntea itsensä merkitykselliseksi sekä tuntea, että myös itse ja muut hyötyvät tekemästämme työstä.

Esimerkiksi meille tulevaisuus on tärkeä motivaation lähde nykyhetken toimintaamme, koska meillä on erilaisia toiveita sen suhteen missä näemme itsemme myöhemmin. Voimme pohtia omia kuviamme, joita maalaamme tulevaisuudelle, että liittyykö siihen vahvasti varallisuus ja raha vai onnellisuus. Voiko nämä kulkea käsi kädessä?

 

Motivaatio

Mielestämme motivaatio syntyy siitä mikä tuo sinulle hyvän mielen, jotta jaksat tehdä töitä omien tavoitteiden eteen. Liittyy se sitten oman uran rakentamiseen ja haaveisiin mitä haluat tulevaisuudessa saavuttaa tai millainen elämäsi on. Miten voit tulevaisuudessa? Onko jokin tietty asema missä haluat työskennellä? Tietty maa missä haluat asua? Tai mitä voit tehdä tulevaisuudessa urasi ansiosta kuten raha? Esimerkiksi mahdollistat itsellesi viikonloppuisin ulkona syömisen tai toisten tukeminen esim. rahallisesti vaikeina aikoina. Niin, että koet oman elämäsi merkitykselliseksi tässä hetkessä ja koet, että sinun tekemisestä on jotakin hyötyä itselle ja toisille sekä mahdollisesti koko yhteiskunnalle.

Motivaatio voi olla lähtöisin omista arvoista, unelmista, muilta saadusta inspiraatiosta sekä asioista, joita tykkäät tehdä. Voi olla pitkän- tai lyhyen aikavälin haaveita. Esimerkiksi urheilullisia tavoitteita tai tavoite saada koti turvalliseksi paikaksi.

“Hyvänä esimerkkinä on työntekijä, joka jättää lukematta työsähköposteja tai ei jaksa lukea tärkeitä kokous muistiinpanoja, koska mieltää lukemisen epämiellyttäväksi tai liikaa aikaa vieväksi. Sama työntekijä saattaa kuitenkin käyttää vapaa-ajallaan tunteja illassa lukien kirjoja. Henkilöllä on siis suuri tai toisaalta mitätön motivaatio lukea, täysin tilanteesta riippuen”. (Mitä motivaatio oikeastaan on, ja mistä se kumpuaa? — Trainer4You)

Kyseisessä esimerkissä olevat tilanteet voidaan rinnastaan toisiinsa. Eriäväisyys näissä tilanteissa on siinä, että sähköpostien lukeminen henkilölle ei ole mielekästä, jolloin hän ei jaksa siihen panostaa, kun taas vapaa-ajalla itse valitsemansa kirjan lukeminen on mielekästä tekemistä. Tästä voidaan huomata, että motivaatio riippuu pitkälti siitä mitä tekemääsi asiayhteyden sisältöön kuuluu ei niinkään se mitä se on.

 

Motivaation ylläpitäminen

Joskus motivaatio ei kestä tarpeeksi kauaa tai vahvana. Syitä tähän on monia.

Heikentäviä tekijöitä voivat olla haasteet, joihin ei löydy ratkaisua. Tai jos asian toteuttamiseen kuluu liian kauan aikaa (kärsimättömyys) tai tarvittavien työkalujen puuttuminen tavoitteen saavuttamiseksi. Epäonnistumisen pelko voi myös vaikuttaa uskallukseen tehdä töitä täysillä tavoitetta kohden.

Matkalla voi myös tulla yllättäviä tekijöitä kuten erilaiset ärsykkeet, esimerkiksi nopeasti muuttuvat tilanteet elämässä, joihin pitää nopeasti reagoida. Esimerkiksi avioero, koiran hankkiminen ja asunnon palaminen.

Onko helpompi pitää yllä motivaatiota jos tekeminen ei ole pakon sanelemaa? Lisääkö vai vähentääkö esimerkiksi aikapaine motivaation tasoa?

Hyvin ylläpidetty motivaatiotaso vaatii myös ulkoisia tekijöitä, jotka voivat olla muiden kannustaminen, hyvä ilmapiiri, toisten menestyminen sekä näyttämisen halu.

 

Tiimin kokemukset

Olemme tiimi yrityksessämme pohtineet, mitä motivaatiolle tapahtuu, kun eteemme tulee haaste, joka jollain tavalla jarruttaa tai mahdollisesti pakottaa meitä muuttamaan suuntaamme kohti tavoitetta. Huomasimme myyntipäivillä, että jatkuvien vastoinkäymisten sattuessa motivaatiomme myyntipäiviä kohtaan vajosi yhä alemmas ja alemmas ja sieltä oli todella vaikea nousta takaisin jaloilleen. Isoimpia tekijöitä tähän olivat alakuloinen ilmapiiri tiimissä sekä onnistumisten määrä epäonnistumisiin verrattuna oli huomattavasti pienempi.

Onnistumisten myötä olisi mahdollisesti syntynyt niitä pieniä toivon kipinöitä, joilla olisi saatu nostettua tiimin mieltä korkeammaksi ja jatkamaan viimeiseen saakka. Olemme paljon miettineet, miksi emme löytäneet sitä maagista toivon kipinää tässä vaikeassa hetkessä, jonka pitäisi löytyä tilanteessa kuin tilanteessa. Emme välttämättä kokeneet, että teemme työtä, jolla on tarpeeksi merkitystä meille.

Koimmeko, että menetämme enemmän omaa aikaamme tehdä projekteja ja tienata rahaa, jolloin myyntipäivien kokemuksen saaminen tuntui turhalta asialta? Koimme, että voitolla oli isoin hyöty kyseisessä tilanteessa, joten kaikki muut hyödyt automaattisesti kumoutuvat, kun fokus oli siinä isoimmassa hyödyssä. Mutta onko se voittaminen ainoa asia, jota kannattaa tavoitella ja josta saa parhaan hyödyn? Entä se kaikki oppiminen ja itsensä ylittäminen myyntipäivien aikana?

Olisiko se motivoinut enemmän, jos olisimme ajatellut, että voitto on pelkkää bonusta, mutta jos saavutamme muita arvojemme myönteisiä tavoitteita olisiko se jaksanut nostaa meitä vaikeina aikoina takaisin jaloillemme? Uskomme, että kyllä.

 

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Motivaatio, joka lähtee sinusta itsestäsi on yhteydessä motivaation pitkäkestoisuuteen. Sisältä tuleva motivaatio ei välttämättä ole yhteydessä ulkoisen palkinnon odottamiseen, muiden kehuihin tai rahaan. Sillä voi olla jokin syvempi merkitys esimerkiksi laihduttaessa herääminen siihen, että ei halua sairastua nuorena vakaviin sairauksiin. Tottakai raha voi olla myös yksi motiivi tehdä asioita vaikka into asiaan lähtisi sinusta itsestäsi.

Ulkoinen motivaatio voi olla riippuvainen ympäristöstä, motivaation lähteenä on siis jokin muu kuin ihminen itse. Motivaation lähteet on lähtöisin muualta kuin itse toiminnasta. Henkilö ei välttämättä koe iloa toiminnasta. Ulkoiseen motivaatioon liittyvät palkkiot ovat yleensä lyhytkestoisia ja ne tuottavat vain harvoin pitkäkestoista motivaatiota.

 

Inhimillisyys

Moni ihminen, mukaan lukien myös me pelätään välillä tunteitamme, niiden aiheuttamia reaktioita sekä niiden näyttämistä muille. Inhimillisyys elämässä ja varsinkin työelämässä on tärkeää. Inhimillisyys näkyy varsinkin avun pyytämisessä. On vaikea joskus pyytää apua ja ajatellaan, että pitää olla ns. kova sekä on sellainen business/raha-mindset.

Inhimillisyys näkyy myös siinä mitä yrittäjänä vaadimme itseltämme ja työntekijöiltämme. Osaamme hypätä toisen saappaisiin puolin ja toisin. Jokaisella ihmisellä on erimittaiset voimavarat eri elämän osa-alueille, joita kaikkien tulisi pyrkiä ymmärtämään ja kunnioittaa.

Ihmiset ei ole robotteja ja tunteet pitkälti vievät meitä eteenpäin. Jokainen meistä tekee virhearviointeja.

 

Käy hommiin

Aina asioita ja tekemisiä on hyvä suunnitella ja hyvin suunniteltu on myös puoliksi tehty. On kuitenkin todettava, että hommiin ryhtymisessä saadaan tuloksia aikaan.

Kaikki lähtee siitä, että määritetään tavoitteet ja niille väli stepit. Millä aikavälillä pystyt saavuttamaan tavoitteesi? Millaisia askeleita ne sinulta vaativat? Entä joudunko luopumaan jostain tavoitteen vuoksi tai millaisia kompromisseja joudut mahdollisesti tekemään?

Varsinkin tekemisen alussa kun lähdet nollasta liikenteeseen rakentamaan omaa uraasi, voi syntyä epäröintiä tai luottamus itseen voi horjua. On tärkeää yrittää kääntää negatiiviset tuntemukset voimavaraksi. Ongelmien ratkaisusta voi myös saada voimakkaan onnistumisen tunteen, joka puskee sinua eteenpäin sinne minne olet suuntaamassa.

Ajattele: “Mikä on pahinta mitä voisi tapahtua?” On parempi lähteä toteuttamaan omaa ideaansa puoliksi tehtynä, kuin olla aloittamatta ja kokeilematta ollenkaan peläten skenaariota “mitä jos kaikki menee pieleen”. Jos et yritä ja kokeile et myöskään voi saavuttaa mitään.

 

Itsensä hinnoittelu

Itsensä hinnoittelu on usein hankalaa varsinkin uran alussa. On vaikeaa laittaa itselleen ja omalle työlleen hintaa, kun vertailukohdetta ei ole vielä ehtinyt syntyä.

Oman työn halvalla myyminen ei ole hyväksi itselle eikä muille alalla työskenteleville. Tästä hyvänä esimerkkinä muusikot. Toiset pyytävät keikastaan siitä ansaittavan summan ja toiset saattaa tyytyä siihen mitä tarjotaan eli alihintaan. Tällöin tämä vaikuttaa negatiivisesti hinnoittelun kehitykseen.

Itsevarmuus ja luottaminen omaan osaamiseen työn hinnoittelussa on isossa roolissa. On tärkeä saada muut näkemään ja ymmärtämään minun osaamiseni, jolloin heidän on helpompi ymmärtää työlle määrittelemä hinta. Vaikka alussa haluaisi tehdä työtä halvalla miellyttääkseen muita ja saamalla mahdollisimman paljon työtä sotii se omaa ammattitaitoasi ja työmotivaatiota vastaan.

Sara Parikka sivuaa kirjassaan – Itse tehty oman työn hinnoittelusta seuraavasti, “Kannattaa rakentaa itselleen oman työn hinnasto, josta voi tarkastaa oman työn arvon riippuen työstä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa myös tarjousten luomista asiakkaalle” (Parikka S, 2021, 95).

 

Pohdinta

Varsinkin yrittäjänä ja yritysmaailmassa on hyvä tiedostaa mitkä on omat vahvuudet ja kehitettävät asiat sekä oma erikoisosaaminen. On etsittävä tietoa ja opeteltava hinnoittelemaan oma työ.

Tulevaisuuden työnantajana haluamme tarjota osaavalle henkilölle/työntekijälle kilpailukykyisen hinnan työlleen, jolloin meitä myös työnantajana arvostetaan ja toisinpäin.

Meidän ensimmäisten projektien jälkeen tärkeimpänä oppina käteen on jäänyt se, että omaa osaamista, työtä ja aikaansa ei pidä myydä liian halvalla. Sillä voi olla vaikutusta yrityksen maineeseen sekä tulevien työprojektien saantiin.

Mitä ryhdymmekin ikinä tekemään tulevaisuudessa niin sitä ennen pohdimme omaa sekä muiden projektiin lähtevien motivaatiota. Mistä se kumpuaa. Tuleeko se itsestä vai kopioimmeko muiden unelmia sekä pohdimme sitä, että onko motivaation taso riittävä saavuttaaksemme kyseinen tavoite.

 

Lähteet

 

Parikka S. 2021. Itse tehty

 

Mitä motivaatio oikeastaan on, ja mistä se kumpuaa? — Trainer4You

 

https://open.spotify.com/episode/2urDRKvH4i3pbjpK0PLBNM?si=dc0495a1792244e2

Aihetunnisteet:
Kommentoi