Tampere
20 May, Monday
13° C

Proakatemian esseepankki

Miten menestynyttä sosiaalisen median markkinointia tehdään?Kirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tykkäämistalous
Kankkunen.P & Österlund.P
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Internet ennen ja nyt

Internet on muuttunut 2010-luvulla tiedostojen internetistä ihmisten internetiksi. Aiemmin internet tunnettiin pääasiassa tiedostojen ja informaation välityksen välineenä, mutta nyt se on muuttunut ennen kaikkea ihmisten välisten vuorovaikutusten, sosiaalisten suhteiden ja henkilökohtaisten ilmiöiden alustaksi. Verkko oli ennen paikka, jossa ihmiset jakoivat tietoa, latailivat ja lähettivät tiedostoja sekä kommunikoivat toistensa kanssa lähinnä sähköpostin tai keskustelufoorumien kautta. Sosiaalisen median alustat toivat mukanaan mahdollisuuden ihmisten väliseen välittömään vuorovaikutukseen ja sisällöntuotantoon. Ihmiset eivät enää olleet vain informaation vastaanottajia, vaan heistä tuli myös sisällöntuottajia omilla julkaisuillaan, jakamallaan sisällöllä ja vuorovaikutuksellaan muiden kanssa. (Kankkunen. 2012, s.29)

 

Nykypäivänä ihmiset tavoitetaan verkostojen kautta

Moni yritys on jo tajunnut sosiaalisen median vaikutusvoiman ja uskovat, että yrityksen täytyy markkinoida sosiaalisessa mediassa. Mitä siitä kuitenkaan ei välttämättä ymmärretä on, ettei sosiaalisen markkinointia voi tehdä miten vain. Äkillisesti voi näyttä siltä, että sosiaalisen median markkinointi on helppoa ja halpaa. Kankkunen kuitenkin kirjassa vertaa sitä hiilikaivokseen, joka edellyttää hikeä, verta ja kyyneleitä. (Kankkunen. 2012, s.32)

Seuraavaksi käsittelen sitä, kuinka sosiaalisen median markkinointia tehdään onnistuneesti ja tehokkaasti kirjan mukaan.

Onnistuneen sosiaalisen median markkinoinnin hyötyjä ovat lisääntynyt kysyntä oma-aloitteisen asiakkaiden suosittelujen kautta, säästöt asiakaspalvelukustannuksissa, sekä uuden liiketoiminnan luominen asiakkaiden innovaatioiden ja tuotekehityksen kautta. (Kankkunen. 2012, s.33)

 

Onnistunut sosiaalisen median markkinointi alkaa pintaa syvemmältä

Sosiaalisen median markkinointi usein ajatellaan olevan vain mitä näkyy ulospäin eli sosiaaliseen median postaukset, maksetut mainokset Facebookissa ja Instagramissa, verkkosivujen blogipostaukset ja vaikuttaja yhteistyöt. Onnistunut sosiaalisen median markkinointi kuitenkin vaatii paljon enemmän taustalle. Se vaatii sosiaalisten toimintamallien rakentamista, mikä mahdollistaa yhteisön rakentamisen ja yrityskulttuurin välittämisen asiakkaille sosiaalisessa mediassa. (Kankkunen. 2012, s.36)

 

Onnistunut sosiaalisen median markkinointi on …

 

Avointa

Avoimuus on jo monen vuoden ajan ollut markkinointitrendien kärjessä. Nykypäivän markkinointi ei enää rajoitu pelkästään mainosten lähettämiseen ja tuotteiden myyntiin vaan se on laajentunut moniulotteiseksi vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa avoimuudella on keskeinen. Kuluttajien kysyntä on siirtynyt tuotteiden ostamisesta enemmän palveluiden ostamiseen ja sitä kautta kokemuksien ostamiseen. (Kankkunen. 2012, s.41)

Sosiaalisen mediassa läsnäololla on suuri merkitys. Se on tehnyt markkinoinnista entistä vuorovaikutteisempaa ja avoimempaa. Kuluttajat voivat helposti jakaa kokemuksiaan, arvostelujaan ja mielipiteitään yrityksistä ja tuotteista sosiaalisissa medioissa. Tämä antaa yrityksille entistä suuremman tarpeen olla avoimia ja rehellisiä toiminnassaan, sillä negatiiviset kommentit ja arvostelut voivat levitä nopeasti ja vahingoittaa yrityksen mainetta.

Kuluttajat arvostavat yrityksiä, jotka ovat avoimia ja läpinäkyviä toiminnassaan, ja he ovat valmiita sitoutumaan sellaisiin yrityksiin, jotka jakavat heidän arvonsa ja tavoitteensa. Avoimuus voi auttaa luomaan vahvan luottamuksen ja uskollisuuden brändiin, mikä puolestaan voi johtaa pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen ja positiiviseen suositteluun. Tämä taas luo yhteisöä ja on sosiaalisen toimintamallin tavoite. (Kankkunen. 2012, s.36)

  • Miten voit olla avoin?

Kuluttaja on noussut keskiöön

Sosiaalisen median vallankumous on muuttanut tapaa, jolla yritykset ovat vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Tämän murroksen myötä asiakaskokemuksesta on tullut entistä tärkeämpi tekijä menestyksekkäässä liiketoiminnassa.

Sosiaalinen media on antanut kuluttajille valtavan äänen ja vaikutusmahdollisuuden. Asiakkaat eivät enää ole passiivisia vastaanottajia, vaan heillä on valtaa ilmaista mielipiteitään ja kokemuksiaan julkisesti sosiaalisissa medioissa. Positiiviset ja negatiiviset arviot sekä suositukset voivat levitä nopeasti laajalle ja vaikuttaa merkittävästi yrityksen maineeseen. Siksi yrityksen on tärkeää tarjota asiakkailleen positiivinen ja mieleenpainuva kokemus, jotta he jakaisivat näitä kokemuksiaan myönteisesti sosiaalisessa mediassa. (Kankkunen. 2012, s.48-49)

“ Sillä, että asiakas tykkää on merkitystä.

Sillä, että asiakas suuttuu on merkitystä.

Sillä, että asiakas on välinpitämätön on myös merkitystä” – Kankkunen, P. 2012

Taatakseen onnistuneen sosiaalisen median markkinoinnin yrityksien täytyy siis kehittää asiakaskokemustaan. Kirjan mukaan hyvään asiakaskokemukseen päästään, kun asiakkaasta tehdään osatuotetta, ollaan saatavilla juuri silloin ja siellä, missä asiakas haluaa, sekä otetaan kaikki toiminnot haltuun. Asiakkaalle täytyy saada luotua tunne, etteivät he malta odottaa mitä uusia tuotteita yritys on julkaisemassa. (Kankkunen. 2012, s.54-55)

 

Kuluttajat ostavat suosittelijoilta

Sosiaalinen media on muuttanut radikaalisti tapaa, jolla kuluttajat hankkivat tietoa ja tekevät ostopäätöksiä. Suosittelijoiden vaikutusvalta on kasvanut merkittävästi, ja monet kuluttajat luottavat enemmän vertaisarvioihin ja suosituksiin kuin perinteiseen markkinointiin. Tämän vuoksi yrityksille on ensiarvoisen tärkeää löytää hyviä suosittelijoita itselleen. (Kankkunen. 2012, s.66)

Hyvä suosittelija sosiaalisessa mediassa on henkilö, jolla on vaikutusvaltaa ja luotettavuutta omassa verkostossaan ja joka kykenee vaikuttamaan muiden ostopäätöksiin. Kirjassa heitä kutsutaan evankelijoiksi. Evankelijoita taas synnyttävät luonnostaan sellaiset yritykset, jotka osaavat tyydyttää tarpeita, joita asiakkaat eivät vielä edes tunnistaneet. Tällaiset asiakkaat mielellään suosittelevat yritystä ja kertovat hyviä kokemuksiaan eteenpäin. (Kankkunen. 2012, s.71)

 

Tuotteen tulee olla tykätty somessa, että sosiaalisen median markkinointi onnistuu

Yritysten markkinoinnin menestys riippuu suurelta osin kyvystä tuotteita, jotka herättävät kiinnostusta ja houkuttelevat asiakkaita. Mielenkiintoisen tuotteen luominen vaatii syvällistä ymmärrystä, asiakkaiden tarpeista ja haluista sekä luovuutta ja innovatiivisuutta tuotteen suunnittelussa ja markkinoinnissa. (Kankkunen. 2012, s.71)

Mielenkiintoisen tuotteen luominen vaatii ymmärrystä kohderyhmä tiedostetuista, sekä ei vielä tiedostetuista tarpeista ja odotuksista. Tämä vaatii markkinatutkimusta ja asiakasymmärryksen syventämistä. Kun yritys tuntee asiakkaidensa haasteet, toiveet ja arvot, se voi esitellä tuotteen tavalla, joka vastaa näitä tarpeita ja tarjoaa arvoa asiakkaille. (Kankkunen. 2012, s.70)

Yksi tehokas tapa tehdä tuotteesta mielenkiintoinen on kertoa tarina sen takana. Tarinankerronta luo tunnesiteen asiakkaan ja tuotteen välille, mikä voi tehdä siitä merkityksellisemmän asiakkaalle. Tarina voi kertoa esimerkiksi tuotteen alkuperästä, sen valmistusprosessista tai sen vaikutuksesta asiakkaiden elämään. Hyvin kerrottu tarina herättää tunteita ja auttaa tuotetta erottumaan kilpailijoista. Tarinankerronnan pitäisi olla sosiaalisen median markkinoinnin pohja ja punainen lanka. Kaikkien julkaisujen pitäisi olla osa laajempaa tarinaa.

Visuaalinen houkuttelevuus on myös tärkeä osa mielenkiintoisen tuotteen luomista. Sosiaalisen median julkaisujen visuaalinen ilme voi tehdä suuren vaikutuksen asiakkaaseen ja saada hänet kiinnostumaan tuotteesta. Laadukas ja houkutteleva julkaisu voi viestiä tuotteen laadusta ja arvosta asiakkaalle.

Tuotteen ainutlaatuisuuden korostaminen on toinen tehokas keino tehdä siitä mielenkiintoinen. Asiakkaat arvostavat yksilöllisyyttä ja erottuvuutta, joten tuotteen ainutlaatuiset ominaisuudet ja edut on tuotava selkeästi esiin markkinoinnissa. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen innovatiivinen teknologia, ekologinen kestävyys tai kulttuurinen merkitys.

Lisäksi tuotteen käytännön hyötyjen esittely on tärkeää. Asiakkaiden on ymmärrettävä, miten tuote ratkaisee heidän ongelmiaan tai tarpeitaan ja miten se voi parantaa heidän elämänlaatuaan. Näytä, miten tuote toimii käytännössä ja miten se voi tuoda asiakkaalle iloa tai helpotusta.

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoisen tuotteen luominen vaatii huolellista suunnittelua, markkinointistrategian harkintaa ja luovuutta. Yhdistelemällä tarinankerrontaa, visuaalista houkuttelevuutta, ainutlaatuisuuden korostamista ja käytännön hyötyjen esittelyä, yritykset voivat luoda sosiaalisen markkinointia, joka herättää kiinnostusta ja houkuttelevat asiakkaita ostamaan.

Viimeinen Kankkusen vinkki siihen, miten tulla somessa tykätyksi on – näyttää hyvältä!  Monen on varmasti helppo tunnistaa tämä yhdeksi menestystekijäksi sosiaalisen median vaikuttajien kohdalla. Monella on myös varmasti ajatus siitä, miten itsensä voi saada näyttämään hyvältä. Oli se sitten paremmilla kuvakulmilla, itsensä ehostamisella tai vaatetukseen panostamalla. Mutta miten yritys saadaan näyttämään hyvältä? Kankkusen mukaan kuluttajaa viehättää intuitiivinen ja helppo käyttökokemus, minimalistisuuden ja kiiltävien pintojen sijasta. (Kankkunen. 2012, s.99)

 

Salaisuuksien paljastaminen toimii

Salaisuuksien paljastaminen on osoittautunut erittäin tehokkaaksi strategiaksi sosiaalisen median markkinoinnissa monista syistä. Tämä lähestymistapa houkuttelee yleisöjä aktiivisesti osallistumaan ja sitoutumaan sisältöön. Seuraavassa käsitellään syitä, miksi salaisuuksien paljastaminen toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää omassa sosiaalisen median suunnitelmassa. (Kankkunen. 2012, s.105)

Ensinnäkin, salaisuuksien paljastaminen herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta. Ihmisillä on luonnollinen taipumus haluta tietää enemmän ja saada sisäpiiritietoa. Salaisuuksien vihjaaminen tai paljastaminen voi luoda jännitystä ja odotuksia yleisössä, mikä saa heidät pysymään kiinnostuneina ja sitoutuneina yrityksen sisältöön. Toiseksi, salaisuuksien paljastaminen lisää vuorovaikutusta ja sitoutumista. Kun yritys jakaa jotain ainutlaatuista tai yllättävää, se kannustaa yleisöä reagoimaan, kommentoimaan ja jakamaan sisältöä. Tämä lisää sitoutumista ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa, mikä puolestaan ​​lisää sisällön näkyvyyttä ja mahdollisesti houkuttelee uusia seuraajia ja asiakkaita. (Kankkunen. 2012, s.105)

 

Salaisuuksien paljastaminen myös luo eksklusiivisuuden tunteen. Kun yritys jakaa sisäpiiritietoa tai tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä jotain ainutlaatuista tai ennen julkaisematonta, se voi luoda eksklusiivisuuden tunteen niille, jotka ovat vuorovaikutuksessa sisällön kanssa. Tämä voi lisätä yleisön sitoutumista ja luoda vahvemman siteen brändiin. Kun yritys jakaa avoimesti tietoa ja näyttää, että se ei pelkää olla läpinäkyvä, se voi lisätä yleisön luottamusta brändiin. Luotettavuuden ja uskottavuuden lisääntyminen voi auttaa vakuuttamaan yleisön siitä, että yritys on rehellinen ja arvostettava, mikä voi edistää pitkäaikaista asiakassuhdetta. (Kankkunen. 2012, s.105)

Oman sosiaalisen median suunnitelman osalta yritykset voivat harkita salaisuuksien paljastamista osana sisältöstrategiaansa. Tämä voi sisältää esimerkiksi sneak peek -kuvia tai -videoita tulevista tuotteista tai palveluista, ennakkoilmoituksia tulevista tapahtumista tai kampanjoista, tai sisäpiirin vinkkejä ja neuvoja. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä yleisön odotukset ja reaktiot, jotta salaisuuksien paljastaminen onnistuu ja tukee yrityksen brändiä ja tavoitteita sosiaalisessa mediassa.

 

Ole esillä kaikkialla

Sosiaalisen median markkinointia suunniteltaessa on olennaista valita siihen pääkanavat. Kanavien kohdalla tulee miettiä sitä mistä löydät kohderyhmäsi ja ideaali asiakkaasi. Hyvässä sosiaalisen median markkinointisuunnitelmassa näitä pääkanavia on 2-3. Silti on myös tärkeää olla esillä kaikkialla. Uusia sosiaalisen median alustoja tulee koko ajan. On vaikeaa arvioida minkä alustan suosio nousee ja koska. Tämän vuoksi on tärkeää olla läsnä jokaisella alustalla. (Kankkunen. 2012, s.144)

Miten tämän sitten kannattaa toteuttaa?

Vaikka joka puolella tarvitsee olla esillä, ei se tarkoita, että kaikkiin tarvitsi tuottaa viikoittaisella tasolla sisältöä. Olennaista on pyrkiä ymmärtämään jokaisen alustan päämuotoinen luonne, sekä millaista käyttäytymistä alustan käyttäjän harjoittavat. Tämän jälkeen voidaan suunnitella miten alustalle sopivalla tavalla asiakkaat ohjataan pääkanaviin. Kannattaa myös pohtia kuinka suurella panostuksella kaikissa kanavissa halutaan olla läsnä.

Esimerkki pienestä panostuksesta on luoda profiili kaikille mahdollisille alustoille ja tilin kuvaukseen linkittää pääkanavat.

Esimerkki suuremmasta panostuksesta on julkaista kerran kuukaudesta alustalle kanavaan sopivaa sisältöä, missä ohjataan asiakkaat pääkanaviin.

 

Ole vastavuoroinen ja rakenna yhteisöä

Sosiaalisen median tarkoitus on olla sosiaalinen ympäristö. Tähän liittyy yhteisön rakentaminen, sosiaalisessa kanssa käymisessä oleminen ja arvon luonti yhteisölle. Yhteisö rakentuu sosiaalisen kanssa käymisen kautta ja se vaatii vastavuoroisuutta. Kukaan meistä ei tykkään keskustella yksin saamatta toiselta osapuolelta vastavuoroista kommunikaatiota. (Kankkunen. 2012, s.118)

Mitä tämä sitten tarkoittaa sosiaalisen median markkinoinnissa?

Sosiaalisessa mediassa asiakkaiden kommentteihin täytyy reagoida ja vastata, sekä on hyvä herättää keskustelua. Keskustelun herättäminen korostuu erityisesti Tiktokissa, missä yhteisöt muodostuvat lyhyt videoiden kommenttikentissä. (Kankkunen. 2012, s.119)

Yrityksenä sosiaalisessa mediassa haluat asiakkaiden postaavan tuotteista ja palveluistasi omiin kanaviinsa. Se tuo tuotteen tai palvelusi eksponentiaalisen yleisön eteen ja kasvattaa näkyvyyttäsi. Usein kuitenkin asiakkaita voi olla vaikeaa saada julkaisemaan yrityksestäsi. Miten sen voisi helpommin saada tapahtumaan? Tällaista tilannetta on hyvä lähteä lähestymään vastavuoroisuuden kautta. Yhtä lailla kuin sinä haluat itsesi useiden satojen uusien ihmisten silmille, haluaa myös asiakas itsensä sinun seuraajiesi silmille.

Asiakkaan motiivia vielä kasvattaa luomasi brändin status merkitys. Se ei aina tarkoita ylellisyyttä vaan myös yleistä haluttavuutta ja suosiota. Esimerkiksi Brandy Melville on tällainen brändi, jolla ei muuten ole luksutuotteen ominaisuuksia. He ovat kuitenkin onnistuneet kehittämään brändin, joka on todella haluttu ja koetaan statussymbolina. Tämän lisäksi he ovat aina aika ajoin julkaisseet asiakkaiden ottamia kuvia ja tarina-julkaisuja omissa sosiaalisissa medioissaan. Näiden ihmisten sosiaalisen median seuranta on kasvanut suuresti pienessä ajassa vain näiden uudelleen julkaisuiden vuoksi. Tämä on luonut tahtotilan muiden keskuuteen julkaista kuvia ja tarinoita heistä, siinä toivossa, että myös heidän julkaisunsa julkaistaan uudelleen.

 

Laumapaineen hyödyntäminen

Laumapaineen käsite viittaa ihmisten taipumukseen mukautua ja toimia samalla tavalla kuin muut ympärillään. Tämän periaatteen hyödyntäminen sosiaalisen median markkinoinnissatarjoaa mahdollisuuksia yrityksille tavoittaa ja sitouttaa yleisöjä tehokkaasti.  Se on perusta vaikuttajamarkkinoinnille ja mahdollistaa budjetin tehokaan käyttön. (Kankkunen. 2012, s.125)

Vaikuttajamarkkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista hyödyntää laumapainetta sosiaalisessa mediassa. Pienempien vaikuttajien käyttäminen voi olla erityisen tehokasta silloin, kun yrityksen markkinointibudjetti on rajallinen. Vaikka suuret vaikuttajat voivat tavoittaa massiiviset yleisöt, pienemmillä vaikuttajilla on usein sitoutuneempi ja keskittyneempi seuraajakunta. Näiden vaikuttajien kautta viesti voi tavoittaa kohdeyleisön, joka on alttiimpi toimimaan viestin inspiroimana.

Toisaalta, kun budjetti on suuri, yrityksillä on mahdollisuus valita kahdesta erilaisesta lähestymistavasta. Ensimmäinen on keskittää resurssit muutamaan suureen vaikuttajaan, jotka voivat tarjota laajan näkyvyyden ja vaikuttavuuden. Tämä lähestymistapa sopii yrityksille, jotka haluavat vahvistaa brändiään suurelle yleisölle nopeasti ja tehokkaasti. Toisaalta, toinen lähestymistapa on jakaa budjetti useiden pienempien vaikuttajien kesken, mikä mahdollistaa suuren volyymin saavuttamisen. Vaikka yksittäisen vaikuttajan yleisö saattaa olla pienempi, kokonaisuutena useiden vaikuttajien kautta tavoitettu yleisö voi olla huomattavan suuri. Tämä lähestymistapa hyödyntää laumapainetta, kun yksittäisen vaikuttajan kannustaminen toimintaan voi johtaa laajempaan yleisön liikkeeseen.

 

On tärkeää huomata, että laumapaineen hyödyntäminen sosiaalisen median markkinoinnissa edellyttää tarkkaa suunnittelua ja strategiaa. Vaikka vaikuttajamarkkinointi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää laumapainetta, on tärkeää valita oikeat vaikuttajat, jotka resonoivat kohdeyleisön kanssa ja jotka voivat välittää yrityksen viestin uskottavasti.

 

Hyödynnä sosiaalisen median antamaa analytiikkaa

Sosiaalisen median alustat keräävät paljon dataa kaikesta käyttäjien käyttäytymisestä alustallaan. He myös tarjoavat tätä dataa ilmaiseksi käyttäjiensä käyttöön. Esimerkiksi Instagramin analytiikka työkalun avulla näet koska seuraajasi ovat aktiivisimpia alustalla, sekä seuraajien ikä-, sukupuoli- ja geografiasen jakauman. Tämän kautta pystyt analysoimaan tavoitatko julkaisuillasi ideaali asiakkaasi. (Kankkunen. 2012, s.128)

 

Lähteet

Kankkunen, P. ja Österlund, P. 2012. Tykkäämistalous. SanomaPro.

 

 

 

 

Kommentoi