Tampere
24 Jun, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Mitä tarkoittaa yrittäjämäinen mindset ja miten sinäkin hyödyt siitä?Kirjoittanut: Susanna Mäkelä - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The fifth discipline
Unelmaduunarin tilipäivä
Contemporary Theories of Learning : Learning Theorists ... in Their Own Words
Peter Senge
Satu Rämö
Hanne Valtari
Knud Illeris
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tämä essee on aukikirjoitettu versio Mulperin järjestämästä luennosta Voionmaan opiston opiskelijoille 18.11.2022. Materiaalit ovat Sanni Hujasen ja Susanna Mäkelän tekemiä.

 

Johdanto

Suomessa on 294 965 yritystä, jotka työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä. Yksinyrittäjiä on 194 000. (Yrittäjyys Suomessa.) Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava on arvioinut, että 2030-luvun lopulla 60 % työntekijöistä on itsensätyöllistäjiä tai yrittäjiä.

 

Mitä on yrittäjämäinen mindset?

Kuva: Mulperi. Yrittäjämäinen mindset. 

 

Yrittäjämäinen ajattelutapa tarkoittaa kokonaisvaltaista näkökulmaa ja kykyä ymmärtää, toimia ja tehdä aloitteita jopa epävarmoissa olosuhteissa kaikilla elämän osa-alueilla (Tieteen termipankki). Tällä luennolla keskitytään oppimiseen, tiimityötaitoihin sekä verkostoitumiseen, vaikka yrittäjämäiseen mindsetiin kuuluu myös monia erilaisia asioita.

Oppiminen

“Learning can broadly be defined as any process that in living organisms leads to permanent capacity change and which is not solely due to biological maturation or ageing.” (Illeris 2007, 3)

Oppimista tapahtuu koko ajan. Oppiminen voi olla tiedostamatonta tai tavoitteellista. Esimerkiksi joitain käytösmalleja voi oppia lapsena omasta kasvuympäristöstään. Toisaalta taas voit tietoisesti hakea tietoa oppiaksesi jonkin uuden taidon.

Oppiminen voi olla myös asenne. Ammattikasvatuksen Aikakausikirjan julkaiseman artikkelin mukaan nykyinen osaamisperuste lukioissa, ammattikouluissa sekä korkeakouluissa ei vastaa muuttuvan maailman haasteisiin.

On hyvä reflektoida, mitkä tekijät vaikuttavat omaan oppimiseen?

 • Oman identiteetin vaikutus – millainen olin koulussa lapsena?
 • Käytännönläheisyys vs. akateemisuus
 • Oma motivaatio oppimisen taustalla
 • Milloin opin parhaiten? Oman itsen tunteminen.

Kuva: Mulperi. Oppiminen ja henkilökohtainen mestaruus.

On hyvä pohtia, kuinka oman henkilökohtaisen mestaruuden löytöretki sitoutuu omaan oppimiseen. Ensinnäkin hedelmällisen oppimisalustan luomiseksi tarvitaan rutiineja, hyvää aivoergonomiaa, reflektointia sekä “trial and error”-tilanteita – niitä tilanteita, joissa voimme mokata ja yrittää uudelleen. Henkilökohtainen mestaruus on sitä, että systemaattisesti ja päämäärätietoisesti karsii pois niitä toimintatapoja, jotka vievät kauemmaksi omasta visiosta (Senge 2006).

 

Tiimityötaidot

Tiimityötaidot koostuvat erilaisista taidoista:

 • Vuorovaikutustaidot, keskusteluälykkyys
 • Yhdessä oppiminen
 • Yhteisen vision määrittäminen
 • Yhteistä visiota kohti meneminen
 • Taito hyödyntää jokaisen henkilökohtaisia mestaruuksia
 • Taito luopua omasta itsemääräämisoikeudesta jonkin yhteisen asian vuoksi

Supertiimit rakentuvat kolmesta elementistä: luottamuksesta, turvallisuudesta ja ilosta:

 • Ymmärrys tiimin monimuotoisuudesta auttaa ratkaisemaan ongelmia
 • Erilaiset persoonat luovat monipuolisen tiimin, joka osaa ajatella asioita eri näkökulmista
 • Tärkeää luoda tiiminjäsenten välisiä siteitä, turvallinen ympäristö ja käsitellä pelkoja
 • Luokaa tiiminä tarkoitus, jonka puolesta kannattaa taistella
 • Tiimiläisten emotionaalisten tarpeiden huomioiminen

(Pouria 2022.)

 

Verkostoituminen

Kuva: Mulperi. Business is relationships.

Verkostoituminen ei ole rakettitiedettä:

 • Uteliaisuus ja aito kiinnostus
 • Ihmissuhteiden luomista ja vuorovaikutusta
 • Verkostoituminen on molemminpuolista
 • Kukaan ei synny verkostoitumisen asiantuntijaksi – se on kyky, joka voidaan oppia
 • Harjoittelu ja toisto on tärkeää!
 • Ylläpidä verkostoasi

Verkostoitumisen check list:

 1. Aloita mistä tahansa työtehtävästä, mikä jotenkin liittyy alaan, jolla haluat työskennellä
 2. Kerro ihmisille rohkeasti, mitä teet
 3. Oman alan ammattilaistapahtumat
 4. Ole saavutettavissa

Ole mukava. Rakenna luottamusta. Älä pelleile. Älä feikkaa. Ole johdonmukainen. Näe vaivaa.

 

Lähteet:

Illeris, K. 2018. Contemporary Theories of Learning : Learning Theorists … in Their Own Words. Second edition. Taylor & Francis Group.

Miettinen, R., Lang, T., Pehkonen, L., & Pihlainen, K. (2021). Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(2), 13–31.

Pouria, K. 2022. How to build superteams? Luento. 9.11.2022. Red Brick. Tampere.

Rämö, S. & Valtari, H. 2020. Unelmaduunarin tilipäivä. Helsinki: WSOY.

Senge, P. 2006. The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning.

Suomen Yrittäjät. Yrittäjyys Suomessa. Viitattu 17.11.2022. https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/tietoa-yrittajista/yrittajyys-suomessa/

Tieteen termipankki 17.11.2022: Kasvatustieteet:yrittäjämäinen ajattelutapa. https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:yrittäjämäinen ajattelutapa.)

 

Kommentoi