Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Minusta projektipäällikköKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Syksyn edetessä teimme muutoksia kahvilatoiminnan prosesseihin, ja talouden hoitamisen rinnalle minulle nousi uusi tärkeä rooli, johtaa johtoportaan kahvilatiimiämme projektissa eteenpäin. Projektipäällikön roolin kasasimme yhdessä kahvilan johtoryhmän kanssa tehtävät, jotka kuuluvat rooliin.

Projektipäällikön tehtävät

Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat osuuskuntamme johtoryhmän palavereihin osallistuminen, toimiminen linkkinä osuuskunnan ja kahvilatiimin välillä sekä myös toimiminen linkkinä koulun ja kahvilatiimin välillä. Tärkeimpinä tehtävinä projektipäällikölle kuuluu oman kahvilan johtoryhmän palavereiden suunnittelu, aikatauluttaminen ja vetäminen. Lisäksi tehtävänä on aistia hyvinvointia, miten meillä viidellä menee sekä huolehtia, että pysymme deadlineissa mitä yhdessä asetamme.

Tavoitteet

Olen pohtinut omaa johtajuuttani vielä enemmän tulleen roolin mukana. Vaikka tehtävät kuulostavat helpoilta, on niissä paljon asioita kehitettävänä ja asioita, jotka vaativat aikaa kehittyäkseen. Myös ensimmäinen kesämme yhdessä kahvilan perustamisen tehtävissä ja kahvilan jokapäiväisessä pyörittämisessä on luonut paineita tiimimme sisällä ja luonut niin positiivisia muutoksia kuin ristiriitaisuutta ja tunteiden kuohuntaa toisissamme.

Tärkeimpänä tavoitteenani oli saada tiimillemme säännölliset palaveriajat, joista pidettäisiin kiinni. Aiemmin haasteena on ollut päätösten tekeminen esimerkiksi pienemmissä ryhmissä, kesken kaiken muun. Tämä on aiheuttanut aikaisemmin päänvaivaa, tyytymättömyyttä ja epäluottamusta. Haluan säännöllisillä palavereilla korostaa päätöksen tekoa yhdessä ja asioista viestimistä kaikille, jotta tunnemme olevamme osa yhteistä tiimiä ja kokonaisuutta. On tärkeää, että voimme tehdä päätöksiä yhdessä ja tiedotamme toisiamme tapahtuneista muutoksista toimintamalleissamme ja työtehtävissämme. Tehtävänäni on myös johtaa palavereita ja olen ottanut tavoitteeksi luoda palaverikäytännön, jossa käymme asioita asialistan kautta lävitse. Jokaisella on myös mahdollisuus valmistautua palaveriin asialistan avulla, joka on näkyvissä kaikille ennen palaveria.

Koska kaikilla on oma vastuualueensa ja kesän ongelmana on ollut, ettemme ole tienneet toistemme tekemisistä aina kovinkaan paljoa tai tarkasti. Tieto olisi ollut hyödyllistä tiimimme hyvinvoinnille ja muiden vastuualueiden hoitamiselle, joten olen ottanut palavereihin käytännöksi, että jokaisella on vastuu ja mahdollisuus kertoa, mitä on tullut tehtyä ja miten on edennyt. Samalla minulle on helpompaa hahmottaa kokonaiskuvaa tiimistämme, jotta johtaminen ja tiimimme lankojen pitäminen käsissä on helpompaa.

Palavereiden asialistoihin pyrin kasaamaan ajankohtaiset asiat projektissamme sekä asiat, joihin tarvitsemme muutoksia tai päätöksiä. Palavereiden aikana pystymme yhdessä tekemään päätöksiä ja näin kaikkien ääni saadaan kuuluviin, sillä kyse on yhteisestä kahvilastamme, jonka olemme perustaneet yhdessä.

Kesä on tuonut paljon tunteiden sekamelskaa, väsymystä ja uupumusta työhön sekä palautteen annon tärkeyttä. Olemme keskustelleet jatkostamme yhdessä, miten haluaisimme toistemme toimivan ja minkälaiset asiat ovat olleet positiivisia, minkälaiset negatiivisia. Olemme käyneet kesän tiimoilta hyvinvoinnin kriisissä, ja meistä varmasti jokainen on kokenut työuupumusta, palautteen annon vähemmyyttä sekä vapaa-ajan tarvetta työstä ja koulusta. Tästä syystä yhtenä tavoitteenani on korostaa levon ja hyvinvoinnin merkitystä tiimissämme. Haluaisin myös jokaisen pitävän lomaa työstä ja sitä kautta saavan uutta virtaa ja jaksamista työhön.

Tärkeää minulle on myös, että tiimissä voidaan jutella menneestä ja tulevasta. Tulemmekin pitämään palautekeskusteluita yhdessä, jossa jokainen tiimistämme saa ja oppii antamaan palautetta toiselle tiimiläiselle. Tulemme yhdessä käymään läpi aina mennyttä aikaa kvartaaleittain motorolan merkeissä sekä antamaan palautetta itsellemme sekä toisille muiden kuullen. Koen, että tämä on oiva tapa kehittää toimintaamme ja luoda avoimuutta ja luottamusta välillemme.

 

 

Kommentoi