Tampere
18 Jun, Tuesday
16° C

Proakatemian esseepankki

Minä johtajanaKirjoittanut: Essi Keränen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Taitava tiimivalmentaja
Jari Salminen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoitettu 31.3.2019

Minua kiinnostaa johtaminen valtavan paljon, sillä uskon hyvän esimiestyön olevan työyhteisön kantavin voima. Kun henkilöstöä johdetaan hyvin, he haluavat antaa parasta itsestään ja työvoimasta saadaan täysi potentiaali käyttöön. Johtajan tehtävänä on sitouttaa tekijänsä tehtäviinsä, jotta menestyminen voi tapahtua. Hyvällä johtamisella osoitetaan arvostus tehtyä työtä kohtaan ja autetaan etenemään oikeaan suuntaan, jolloin alainen tuntee olonsa tärkeäksi ja voi nauttia tekemisestään. Yhteisön innostus on tärkeintä, mitä organisaatiolla voi olla. Hyvä energia ruokkii ympäristöään ja kannustaa oppimaan uutta. Hyvä johtaja ymmärtää, ettei hän itsekään ole koskaan täysin valmis roolissaan eli johtajana. Johtajan on haluttava jatkuvasti kehittyä ja kehittyminen vaatii jatkuvaa oman toiminnan tarkastelua. Minä haluan oppia johtamisesta ja kehittää itseäni johtajana, joten tarkastelin erilaisia ajankohtaisia kokemuksiani johtajan rooleista. Erilaiset tilanteet ja ihmiset vaativat erilaista johtamista, ja olenkin huomannut johtajan roolin tuntuvan aina erilaiselta. 

 

Toimin tällä hetkellä Apajan henkilöstöpäällikkönä ja nautin pestistäni erittäin paljon. Koen roolini tärkeäksi, janoan vinkkejä ja oppeja aiheesta, koska haluan suoriutua tehtävästäni hyvin. Nautin tutustumisesta aiheeseen, joka minua oikeasti kiinnostaa, ja siitä että harjoittelemisesta henkilöpäällikkönä toimimisesta on tiimille oikeasti hyötyä. Titteli on tuonut valtaa ja vastuuta, joka on antanut minulle energiaa ja luottamusta itseeni. Tunnen voivani vaikuttaa tiimiimme haluamallani tavalla eli korostamalla henkilöstön hyvinvoinnin tärkeyttä. Tunnen vastuuta siitä, että minulla on mahdollisuus luoda Apajan tuleville henkilöstöpäälliköille hyvät raamit ja tukeva pohja, koska olen nostanut hr:n roolin tärkeään asemaan tiimissämme. Haluan käyttää mahdollisuuteni hyvin. Koska olen tehtävästäni innostunut, käytän siihen paljon aikaa ja vastaavasti saan myös paljon aikaan. Minun on helppo luottaa tässä roolissa itseeni, vaikka näen koko ajan asioita, jotka voisin tehdä paremmin. Haluaisin käyttää pestiini vielä enemmän aikaa, jotta voisin antaa enemmän itsestäni ja olla tyytyväisempi saavutuksiini. Koen kuitenkin onnistuneeni tehtävässäni ja se tuntuu hyvältä. Onnistumisen tunne motivoi ja koen kehittyväni oikeaan suuntaan.  

 

Hr-tiimin kokouksissa minun on helppo ottaa johtajan rooli, kun tunnen tilanteen olevan oikeasti minun vastuullani. Johtajan rooli tuntuu silloin mieluisalta. Suunnittelen kokoukset etukäteen ja johdan kokousta tilanteen vaatimalla tavalla. Olen siis aina valmistautunut. Olen luonut itselleni pestiä varten tavoitteet ja pidän ne aina mielessäni. On helppo johtaa itseään, kun muistaa, miksi onkaan tekemässä ja mihin tekemisellään pyrkii. Tekeminen ja mahdollisuudet motivoivat. Samat säännöt pätevät myös toisten johtamiseen. On pystyttävä muistuttamaan yhteisestä visiosta – mihin olemme menossa ja miksi. Minulle oli tärkeää saada Apajalle hr-tiimi, jotta henkilöstön asioihin paneuduttaisiin oikeasti, ja että sen tärkeys näkyisi tiimissämme vahvemmin. Tiimin avulla laajennetaan perusteita päätöksentekoon ja näkökulmia ongelmanratkaisuun. Erilaiset ihmiset ovat tiimien voimavara. Erilaisuus rikastuttaa tiimin toimintaa, kun asioita lähestytään eri tavoilla. Tiimissä ei heti tarvitse olla osaajia kaikista osa-alueista, tiimissä kyllä kasvaa ja kehittyy, kun osaamista päästään jakamaan ja kun intoa löytyyHr-tiimissä on tärkeää saada näkemystä asioihin mahdollisimman monen ihmisen kokemuksen kautta, jotta tiimin toiminta on luotettavaa ja hyödyllistä.  

 

Ajattelen, että johtajana on tärkeintä antaa muille vastuuta ja osoittaa luottamusta. Vastuu motivoi ja saa aikaan tekoja. Vastuu on kuitenkin tärkeää osata määritellä selkeästi, jotta ihmiset tietävät oman osuutensa ja tuntevat sen omakseen. Delegoimisen taito on johtajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. On pystyttävä jäämään itse vähemmän näkyviin ja johdettava muita tekemään, jotta he tuntevat tuovansa jotain korvaamatonta tiimiin tai organisaatioon. On uskallettava luottaa muidenkin suorituksiin, koska kaikkea ei vain voi eikä kannata hoitaa itse. Kun vastuuta jakaa, tulee asiasta muillekin paljon tärkeämpi ja asia etenee tehokkaammin. Tekijät saavat tuntea kuuluvuutta ja haluavat antaa enemmän itsestään. Yleisin johtamisen haasteista on varmasti luottamuksen puute. Johtaja haluaisi tehdä kaiken itse ja omalla tavallaan, jolloin muiden on vaikea tarjota apua tai auttaa, vaikka apua pyydettäisiin, koska johtaja on asettanut liian suuret paineet. Johtajan tehtävä on kannustaa, innostaa ja nimenomaan luottaa tiimiinsä delegoimalla tehtäviä ja huolehtia, että hommat tulee tehtyä.  

 

Haluaisin oppia ihmisten motivoimisesta, innostamisesta ja kannustamisesta lisää. Olen juuri ryhtynyt isoon pestiin Helsinki Pohjoisen ensimmäisen alueleirin johtajaksi. Pestini on lähes pelkästään ihmisten johtamista. Tehtävänäni on muodostaa leiritoimikunta, johtaa toimikuntaa tekemään tehtäviään ja auttaa heitä ylläpitämään motivaatiotaan. Kun kyseessä on partioleiri, joka toteutuu ainoastaan vapaaehtoistyöllä, on tärkeää löytää pestattavien vahva sisäinen motivaatio jo ennen pestaamista. Leiritoimikuntaan ihmisiä rekrytoidessa tärkein kysymys on, miksi haluat tämän pestin. Haluan kuulla, mikä alueleirissä motivoi ja mitä henkilö haluaa oppia. Tärkeää on myös, että pestattava ymmärtää, mihin hän on ryhtymässä ja mitä häneltä odotetaan. Yritän parhaani mukaan kartoittaa, miltä henkilön mielestä vastuu tuntuu ja mitä hän pestiltä odottaa, jotta voimme varmistua ajattelevamme samoin.  

 

Johtajan pitää uskoa itseensä, jotta muutkin voivat uskoa häneen. On osattava johtaa itseään, jotta voi johtaa muita. Itsetunnon on oltava kunnossa, jotta kykenee kunnioittamaan aidosti itseään ja toisia. Kunnioitus onkin yksi johtamisen tärkeimmistä rakennuspalikoista. Kunnioituksen on oltava molemmin puolista ja kunnioituksen on tultava ensin johtajan suunnalta. Kun johtaja arvostaa ja kunnioittaa alaisiaan, on heidän helpompaa kunnioittaa ja arvostaa johtajaansa. Hyvä johtaja osaa tunnistaa ja myöntää omat virheensä kuten myös onnistumisensa. Kun kykenee tunnistamaan omaa toimintaansa, on helpompaa tulkita myös alaisten toimintaa. Hyvän itsetunnon avulla on helpompaa olla läsnä, kuunnella ja ymmärtää johdettaviaan. Hyvän itsetunnon avulla pystyy myös ottamaan apua vastaan, koska ymmärtää, ettei tarvitse eikä ole tärkeää pärjätä yksin. Johtaminen on ihmissuhdetaito.  

 

Leiritoimikuntaa rekrytoidessani olen kysynyt, mitä he toivovat leirinjohtajalta ja johtamaltani leiritoimikunnalta. Vastauksista on aina kummunnut toive läsnäolemisesta ja yhteistyön tunteesta. Pestistä kiinnostuneet toivovat, että heitä kuullaan ja tuetaan. He haluavat tuntea johtajan ja luoda hyvän suhteen häneen, jotta yhteistyö toimii ja tuntuu mielekkäältä. Olen toiveista iloinen, koska koen leiritoimikunnan tai ylipäätään minkä tahansa tiimin toimivuuden olevan kaikkein tärkeintä menestyksen kannalta. On uskallettava tukeutua toisiinsa heikkoinakin hetkinä ja rohkaistuttava yhdessä haastamaan itseään. On tärkeää tuntea tiimin olevan tukena. Haluan tiimiyttää leiritoimikunnan hyvin. Uskon ydinporukan fiiliksen olevan tärkeintä niin työpaikoilla kuin pienemmissäkin tiimeissä ja projekteissa. Hyvä henki ja innostus tekemistä kohtaan välittyvät ympärilleen eli leiriläisille ja liiketoiminnassa asiakkaille. 

 

Johtajana haluan muistuttaa onnistumisista ja auttaa näkemään, mitä olemme jo saaneet aikaan. Haluan näyttää haasteet mahdollisuuksina ja rohkaista kokeilemaan. Tavoitteenani on luoda turvallinen ympäristö jokaiselle leirin tekijälle haastaa itseään ja oppia uutta. Leirinjohtajanakin minulla on selkeät tavoitteet ja halu onnistua. Koen olevani erittäin tärkeässä tehtävässäni, kun vastaan 500 innokkaan partiolaisen viikon mittaisesta tapahtumasta. Olen kiinnostunut pestistäni ja haluan perehtyä pestiini hyvin ottamalla apua vastaan. Tiedostan ja myönnän, etten tiedä vielä kaikkea, mitä pestiini kuuluu, koska tässä kaikki on minulle uutta. Tietämättömyys ei kuitenkaan pelota, vaan jännittää ja innostaa. Jännitys tuntuu tärkeältä, koska se vahvistaa tunnetta siitä, että koen roolini ja leirin tärkeänä. Luotan oppivani, koska pesti tuntuu olevan juuri nyt juuri minua varten. Haluan kehittyä johtajana, joten tämä on upea haaste ja kokemus sitä tavoitetta kohti.  

 

Leirinjohtajan pestiin ryhtyessä minulla oli selkeä ajatus siitä, etten halua johtaa parin kanssa. Minulla on huonoja kokemuksia parijohtajuudesta aiemmista partiopesteistä, koska vastuu ei ole jakautunut tasaisesti. Jotta parijohtajuus toimii, on johtajien kemioiden kohdattava hyvin ja vastuualueet osattava jakaa selkeäsi mahdollisimman hyvissä ajoin. Kun asiat ovat kaikkien vastuulla, eivät ne ole kenenkään to do -listalla. Tai vaikka olisivat, ei niiden tekeminen tunnu yhtä mielekkäältä, vaan vastuu tuntuu lähinnä pakotetulta. Tulee epäreilu olo, miksi minä joudun hoitamaan tämänkin. 

 

Nyt Elianderin projektipäällikkönä en vielä tunne olevani johtaja. Projektipäällikön pesti on jaettu kahdelle ja tiimimme on muutenkin pieni. Pidän tiimimme tasavertaisuudesta, mutta juuri sen takia ei tunnu luontevalta ottaa ohjia tiukemmin käsiini, vaikka sille olisi ehkä tarvetta. Tuntuu, etten ole saanut tarpeeksi asioita aikaan enkä tunne antavani tiimille ja projektille tarpeeksi suurta panosta. Olen ehkä liian monessa johtajan roolissa samaan aikaan. Vaikka projektin tehtävät ovat kivoja ja kiinnostavia, ei itsestä saa puserrettua energiaa määräänsä enempää. Kun ryhdyn johonkin, haluaisin antaa sille myös tarpeeksi aikaa ja ajatuksia. Tällä hetkellä Eliander ei saa minulta ansaitsemaansa huomiota, joten tilanteeseen on tultava muutos. Minun on kirkastettava itselleni ja koko projektitiimille, mitkä ovat minun tavoitteeni tämän projektin osalta. On muistettava, mikä minua motivoi. Mitä haluan oppia ja miksi lähdin tähän? Kun tavoitteensa sanoo ääneen tai kirjoittaa muistiin, on toisten ja itsen helpompaa muistuttaa niistä.  

 

Tässäkin projektissa kaikki on minulle uutta ja jännittävää, mutta silti en ole perehtynyt vielä aiheeseen niin hyvin kuin olisin voinut. Henkilöstöpäällikön ja leirinjohtajan rooleissa olen tehnyt parempaa taustatutkimusta ja tuntenut jo alkumetreillä saaneeni asioita aikaan. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, etteikö projekti tuntuisi innostavalta ja kiinnostavalta. Eliander on projektina ihana ja haluan sen toteutuvan erinomaisesti. Oma kahvila on aiemmin ollut yksi suurimmista unelmistani. Ongelmana on, etten ole osannut antaa sille tarpeeksi aikaa. Jatkossa aion ottaa tilanteen paremmin haltuun ja saada tiimiimme entistä innostuneempaa pöhinää. Meidän olisi tärkeää käydä pestikeskustelut, jotta jokainen tuntisi roolinsa ja projektiin tuomansa voiman vahvemmin. Oman paikan löytämisestä ja itsensä tärkeäksi tuntemisesta sitoutuminen alkaa. 

 

 

LÄHTEET: 

Salminen, J. 2013. Taitava tiimivalmentaja. Helsinki: J-Impact Oy. 

Kommentoi