Tampere
21 Jun, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

#MIMMITKOODAA TAPAHTUMAN REFLEKTOINTIKirjoittanut: Saura Pohjonen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Älykäs huominen
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

#MIMMITKOODAA TAPAHTUMAN REFLEKTIO

Johdanto

Tämä esseen on kirjoittanut Saura Saawasta ja tämä on reflektio Mimmit Koodaa tapahtumasta ja tarkoitukseni oli hieman syventää oppimaani itselleni, kirjoittamista apuna käyttäen.

Osallistuin #Mimmitkoodaa verkossa järjestettävään tapahtumaan 11.11.2022. Mimmit koodaa tapahtuma on tarkoitettu alanvaihdosta kiinnostuneille, sekä ohjelmistokehityksen parissa työskenteleville. Tapahtumassa oli monipuolisesti eri puhujia, sekä mahdollisuus verkostoitua IT-alan yrityksien tai tapahtumaan osallistujien kanssa. Roiha (2022) sanoo, että tapahtumaa on järjestetty 2018 vuodesta alkaen ja joka vuosi se on kasvanut suuremmaksi. Tänä vuonna 2022 osallistujia oli ennätysmäärä (noin 1000 henkilöä).

Tapahtuman alustana toimi Brella. Brella oli helppokäyttöinen tapahtuma alusta. Mielestäni tulevaisuudessa teknologia lisääntyy päivä päivältä, joten tässä todella hyvä alusta verkossa järjestettäviin tapahtumiin. Lisää voit tutustua Brellan omilta nettisivuilta www.brella.io .

Oma kiinnostukseni IT-alaa kohtaan on kasvanut teknologian jatkuvan kehittymisen myötä. On toisaalta tullut jopa paine oppia asiaa. Sillä koen, että tulevaisuudessa teknologia on isona osana yrityksen menestymiseen ja kilpailukykyyn. Kuitenkin koen IT-alan todella kaukaiselta itselle, sillä oletukseni alasta on, että siellä pitää olla matemaattisesti nero ja erittäin lahjakas. Mimmit koodaa tapahtuma kuitenkin toi minut lähemmäs IT-alaa. Monet termit koskien IT-alaa ovat myös itselle vielä vieraita ja siksi myös olen kokenut aikaisemmin, että minä olen viimeinen henkilö kuka kykenee oppimaan tekoälystä, digitalisaatiosta tai robotiikasta. Tajusin kuitenkin tapahtumassa, että käytän jatkuvasti ja joka päivä teknologiaa ja tekoälyä.

Mitä on tekoäly?

“Älykkäältä vaikuttavan toiminnan automatisoimista tietokoneella.” (Myllymäki, 5, 2021.). Toiminta voi olla vaan siis mitä vain älykkääksi katsomme. Laskujen laskemista, mainosten personoimista nettisivuille tai pokerin pelaamista. (Honkimäki & Rönni, 4, 2021.)

Tekoälyn määritelmä ei ole yksiselitteinen. Se ei ole yksittäinen ilmiö tai menetelmä. Tekoäly on joukko erilaisia tutkimusongelmia ja niiden ratkaisemiseen kehitettäviä teknologioita. (Myllymäki, 10, 2021)

Mielestäni siis tekoälyä on kaikkialla, jokaisen arjessa ja jopa unissakin. Se ei olekaan niin kaukainen asia mitä olen aikaisemmin kuvitellut. Monesti puhutaan tekoälystä uhkana, mutta itse henkilökohtaisesti näen sen mahdollisuutena helpottaa meidän ihmisten arkea. Mielestäni se ei voi koskaan korvata ihmisen tunneälyä ja sitä kuinka ihminen kohtaa ihmisen. Koen asian näin, koska tekoälyllä ei ole tunteita.

 

Mikä on Mimmit koodaa?

Mimmit koodaa on ohjelma, mikä järjestää matalan kynnyksen maksutonta toimintaa, kuten workshopeja, webinaareja, verkostoitumista alan kiinnostuneiden ja IT-yritysten kanssa ja koulutuksia. Mimmit koodaa -ohjelman toiminta, sekä tapahtumat muuttavat maailmaa. Ohjelma pyrkii murtamaan aktiivisesti myyttiä, että koodaaminen ha IT-ala on tarkoitettu vain miehille, tai matemaattisesti lahjakkaille. Samalla ohjelma tarjoaa ratkaisuja IT-alan huutavaan osaajapulaan, kannustamalla alanvaihtajia, sekä naisia tutustumaan alaan ja sen työmahdollisuuksiin (mimmitkoodaa, n.d).

Mitä opin?

Tapahtumassa eri puhujat toivat oppejaan ja koppejaan ja nyt on minun vuoro jakaa muutama mitä minä opin ja mitä minulla jäi mieleen;

  • Älä unohda ihmistä! Digitaalisten kehityksen takana on ihminen ja loppu käyttäjänä myös ihminen.
  • Asiakaskokemuksen parantaminen tekoälyn avulla on mahdollista, tästä ei vielä selvinnyt minulle, että miten, mutta uskon, että tulevaisuudessa selviää.
  • Koodarikin voi olla rakentamassa kestävää tulevaisuutta
  • Uutta tekoälyä kehittäessä tulee ottaa huomioon kestävä kehitys. Esimerkiksi jos rakennat uuden treffisovelluksen maailmaan, olisi erittäin tärkeä huomioida, että sovellus ei syrji ketään. Tekoälykin tekee siis hyvää maailmalle, kunhan se tehdään eettisesti ja kestävästi
  • Jokainen voi oppia koodaamaan tai kehittämään ohjelmistoja, sinun ei tarvitse olla matemaattisesti lahjakas.
  • Tapahtumassa puhuttiin myös paljon aihe piireistä kuten, oman osaamisen valjastamisesta, sekä kuinka uskoa itseensä ja omaan tekemiseensä. Puhujat jakoivat myös konkreettisia vinkkejä, kuinka näitä asioita voi harjoittaa omassa arjessa. Aihe alue kuten, itsetunto ja oma osaaminen on minulle tärkeitä, sillä niitä minun tarvitsee henkilökohtaisesti harjoittaa.

 

Mitä kehitettävää ja mitä vien käytäntöön?

 

Törmään aina joka paikassa samaan ongelmaan, en usko tarpeeksi omaan kykyyni  ja epäilen osaamistani ja jopa oppimis- kykyjäni. Rehellisesti sanottuna alan kyllästymään tähän piirteeseen itsessäni ja haluan oppia siitä pois. En jaksa kuunnella tuota ääntä kuka antaa minulle vääristeltyä tietoa, että en muka osaa jotain. Tiedän, että monella muulla on ihan varmasti sama ongelma. Tässä aihe piirissä myös epäilen joka toinen sekuntti, että olenkohan minä liian tyhmä oppiakseni tekoälystä jotain. No en ole! Tämä on siis iso kehittämis- kohta minulla itsellä. Aionkin viedä käytäntöön tapahtumasta oppimani konkreettiset harjoitteet oman osaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen liittyen, sekä aion oppia lisää tekoälystä, digitalisaatiosta ja robotiikasta.

Mitä hyvää?

Tapahtuma ja koko ohjelmat Mimmit Koodaa on erittäin hyödyllinen yhteiskunnallisesti. Se tuo lähemmäksi IT-alaa ja lisää ihmisten tietoisuutta alasta. Tapahtuma toi pelkkää hyvää päivääni ja sen houstaajat, sekä puhujat loivat lämmintä, sekä hyvin inhimillistä tunnelmaa. Minulle välittyi tänne kotikoneelle tunnelma, että virheitä on todella ok tehdä ja aina ei tarvitse tietää tai osata kaikesta kaikkea. Tämänkaltainen kulttuuri on mielestäni erittäin tärkeä, sillä se kannustaa ihmisiä yrittämään enemmän ja oppimaan enemmän.

Suosittelen aiheesta kiinnostuneille niin lisäämään lukulistalle Mikael Sundberg – kestävä IT.

Lähteet

Honkimäki, L. & Rönni, T. 2021. Älykäs huominen – Miten tekoäly ja digitalisaatio muuttavat maailmaa? Tallinna.

Mimmit koodaa. N.d. Luettu 11.11.2022. https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/

Myllymäki, P. 2021. Älykäs huominen – Miten tekoäly ja digitalisaatio muuttavat maailmaa? Tallinna.

Roiha, R. 2022. #Mimmitkoodaa tapahtuma. Webinaari 11.11.2022. Helsinki.

Aihetunnisteet:
Kommentoi