Tampere
23 May, Thursday
13° C

Proakatemian esseepankki

Millainen huonekasvi olet?Kirjoittanut: Kiia Innanmaa - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita artikkeleja
Useita
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Essee on julkaistu myös täällä: https://laudatur.net/jokainen-rentoutuu-tavallaan/

Viime lokakuussa meillä oli koulussa haaste, jota kutsutaan myyntipäiviksi. Parin päivän aikana yrittäjyyslinjan opiskelijoista koostuvat tiimit kilpailivat siitä, mikä tiimi saa eniten myyntiä aikaiseksi. Kisassa oli kyse ihan oikeista tuotteista ja palveluista, oikeista kaupoista ja oikeasta rahasta. Jokaisella tiimillä on myös ihan oikea yritys. Myyntipäivät kestivät maanantaiaamusta puoleen päivään keskiviikkona asti, ja töitä tehtiin enemmän tai vähemmän kellon ympäri. Kyseessä oli siis todellakin haaste ja vieläpä intensiivinen sellainen. Keskiviikkona iltapäivästä väsymys oli melkoinen.

 

Torstaina myyntipäivien jälkeen käytimme oman tiimini kanssa neljä tuntia myyntipäivien purkamiseen ja palautteen antamiseen toisillemme, itsellemme sekä tietysti tiimille kokonaisuudessaan. Purimme fiiliksiä yhteisellä dialogilla ja tämän keskustelun kautta huomasimme hyvin konkreettisesti, miten erilaiset ihmiset näkyvät tiimin toiminnassa. Keskustelimme tiimin kanssa esimerkiksi introverttien ja ekstroverttien eroista ja siitä, miten me jokainen tarvitsemme eri tavalla aikaa ja tapoja palautua työstä. Lisäksi saimme arvokkaan opetuksen siitä, että tällainen erityinen haaste ja siihen panostaminen vaatii erityistä panostamista myös palautumiseen.

 

Ihmiset ovat kuin huonekasveja – jokainen tarvitsee erilaista hoitoa

Elina Tanskanen kirjoittaa samoista teemoista Helsingin Sanomien kolumnissaan ”Oletko orkidea vai kaktus? Ihmiset tarvitsevat eri asioita kukoistaakseen, ja sen ymmärtäminen on onnen avain.” Hän oli omien lastensa kanssa huomannut, miten erilaiset huonekasvit tarvitsevat erilaista hoitoa: toinen kaipaa vettä päivittäin ja toinen vain kerran kuukaudessa, kun taas kolmas kaipaa valoa ja neljäs varjoa.

 

”Hoito-ohjeita tutkiskellessani tajusin, miten helppo minun oli hyväksyä se, että kukin lajike nyt vain tarvitsee tietynlaiset olosuhteet voidakseen hyvin. Siksi fiksuinta on noudattaa ohjeita sen sijaan, että sadattelisi kasvin erityishuomiota vaativaa luonnetta”, Tanskanen kirjoittaa kolumnissaan. Sama pätee meihin ihmisiin: jokainen meistä tarvitsee tietynlaiset olosuhteet voidakseen hyvin. Sitä on kuitenkin usein vaikeampi hyväksyä ja aina ei ymmärrä, miksi esimerkiksi laadukkaiden yöunien merkitys on jollekin toiselle niin paljon suurempi.

 

Introvertit vastaan ekstrovertit

Monet meidän tiimin keskusteluissa nousseista eroista kärjistettiin introverttien ja ekstroverttien eroiksi. Näillä termeillä voidaankin kuvata paljon: Yle haastatteli ”Introvertti viihtyy itsekseen” -artikkelissaan kirjailija Linus Jonkmania, joka kertoo, että introvertin ja ekstrovertin suurin ero löytyy siitä, miten palautuu ja mistä saa energiaa. Introvertti saa energiaa omissa oloissaan, eikä kaipaa seurustelua muiden kanssa. Ekstrovertti taas palautuu työstään toiminnan, seikkailun ja muiden ihmisten seuran kautta. Myös psykologi Anniina Virtanen toteaa Nyyti Ry:n blogissa julkaisemassaan artikkelissa ”Aivot ylikierroksilla – miten palautua opiskelijastressistä”, että ekstrovertti saa energiaa seurassa ja introvertti ollessaan yksin.

 

Blogitekstissään Virtanen myös huomauttaa, että palautumisen mekanismit toimivat meissä kaikissa suurin piirtein samoilla tavoin, vain käytännön toteutus vaihtelee. Toisille opiskelijabileet ovat sopiva tapa palautua koulun aiheuttamasta stressistä, toisia sellainen vain kuormittaa entisestään.

 

Lisäksi Virtanen nostaa esille sen, että palautumisen pitää olla monipuolista ja siinä on otettava huomioon aktiviteetti, josta palaudutaan. Itsenäisestä opiskelusta voi palautua viettämällä aikaa opiskelukavereiden kanssa, ja ryhmätyön tekemisestä voi palautua katsomalla televisiota oman kotisohvan nurkasta. Pelkkä sohvalla rentoutuminenkaan ei välttämättä kuitenkaan ole riittävää palautumista, vaan Virtasen mukaan ihanteellinen palauttava toiminta tarjoaa samaan aikaan mahdollisuuden rentoutua ja kehittää itseään. Toisaalta, jos harrastuksia omien opintojen ohella on liikaa, nekin voivat muuttua kuormittaviksi. Tasapainon löytäminen sekä itsetuntemus olisi siis tärkeää!

 

Omasta tiimistäni koulussa löytyy kumpiakin, sekä introvertteja että ekstroverttejä. Myyntipäivät asettivat eteemme haasteen, jonka aikana tämä jako tiimissä korostui: introvertit lähtivät aiemmin kotiin, väsymys näkyi heistä selvemmin ja ajatus moisesta haasteesta lähinnä ärsytti, kun taas ekstrovertit eivät muistaneet pitää taukoja, olivat illalla paikalla pohtimassa, missä muut ovat ja näyttivät omaa väsymystään lähinnä yli-innokkuudella. Tunnistan itseni enemmänkin ambivertiksi, eli koen, että minusta löytyy yhtä paljon introvertin ja ekstrovertin piirteitä samanaikaisesti. Siksi tätä eroa on ollut niin mielenkiintoista pohtia!

 

Lisäksi meissä on vielä hienovaraisempiakin eroja. Vaikka huonekasvitkin voidaan lajitella niihin, jotka tarvitsevat vähän valoa ja niihin, jotka tarvitsevat sitä paljon, ei kasveja voida täysin luokitella ainoastaan tämän piirteen perusteella. Kasvin hyvinvointiin vaikuttaa myös moni muu asia: maaperä ja siinä olevat ravinteet, vesi, ilmasto, lämpötila ja niin edelleen. Jälleen samalla tavalla, meitä ihmisiäkään ei voi luokitella ainoastaan introvertteihin ja ekstrovertteihin (tai edes kolmeen ryhmään, jos ambivertitkin otetaan mukaan laskuun).

 

Yksi meistä pärjää pitkään pienellä univajeella ja toisen toiminnassa näkyy heti, kun edellisen yön unet ovat jääneet vähänkään lyhyiksi. Kolmas pärjää koko päivän syömättä ja neljäs taas potee nälkäkiukkua pari tuntia lounaan jälkeen. Viides kaipaa vapaa-ajallaan liikuntaa palautumiseen ja kuudes haluaa jättää mieluummin treenaamisen välistä silloin, kun koulussa on käynnissä intensiivinen ja paljon energiaa vievä haaste. Seitsemäs tarvitsee lyhyitä taukoja tunnin välein ja kahdeksas kokee olevansa tehokkaimmillaan, kun saa työskennellä muutaman tunnin kerrallaan ja pitää sitten pidemmän tauon.

 

Kunhan tunnistamme omat heikkoutemme, voimme kehittyä

Vertaan vielä kerran meitä huonekasveihin. Kasvin ominaisuudet eivät juurikaan muutu sen elämän aikana: sitä pitää kastella säännöllisesti ja se kukkii tiettyyn aikaan vuodesta. Samalla tavalla introverttius ja ekstroverttiys ovat melko pysyviä ominaisuuksia. Tanskanen kuitenkin toteaa, että ei omaa toimintaansa voi perustella vain sanomalla olevansa jompaakumpaa näistä.

 

On tärkeää tiedostaa, kumpaan ryhmään kuuluu ja lähteä kehittämään itseään siltä pohjalta. Omaa paineen- ja stressinsietokykyä sekä stressin hallintaa voi opetella. Se missä me tiiminä menimme metsään, oli keskustelu näistä asioista vasta myyntipäivät-haasteen jälkeen. Olisi varmasti ollut meille arvokkaampaa yhdessä miettiä miten olisimme voineet ennaltaehkäistä ja tilanteessa käsitellä stressiä aiheuttavia tekijöitä.

 

Vastuussa muidenkin tarpeista

Olen saanut ensi kevätlukukaudelle vastuuroolin tiimissä ja kyseisen roolin tehtäviin kuuluu muun muassa tiimin hyvinvoinnista huolehtiminen. Introverttien ja ekstroverttien erot, jokaisen yksilön henkilökohtaiset tarpeet ja niiden huomioiminen tuleekin olemaan yksi kantavista teemoista pohdinnoissani tiimimme hyvinvoinnin suhteen. Eniten mietityttää, miten ja missä määrin näitä tulee ottaa huomioon? Koska tiimissämme on itseni mukaan lukien 16 jäsentä, jokaisen yksilön henkilökohtaisia tarpeita ei ole mahdollista ottaa huomioon samanaikaisesti. Onko reilua jättää yhden tarpeet vähemmälle huomiolle sen takia, että hän sietää stressiä tai painetta paremmin kuin joku toinen?

 

Lisäksi haasteen tässä vastuuroolissa ja tiimini yksilöiden hyvinvoinnista huolehtimisesta asettaa se, että voidakseni ottaa huomioon jokaisen yksilön tarpeet parhaaksi katsomallani tavalla, minun pitäisi tietysti myös tietää tai osata tulkita jokaisen tiimiläiseni tarpeet.

 

Tanskanen toteaakin kolumnissaan näin: ”voi kuinka monilta väärinkäsityksiltä vältyttäisiinkään, kun elämään tulevat läheiset ihmiset toisivat mukanaan omat hoito-ohjeensa”. Näin ei kuitenkaan ole, eikä minulla ehkä yksin tai edes vastuuroolia jakavan tiimikaverin kanssa ole kykyä huolehtia jokaisen tarpeista palautumisen suhteen.

 

Koenkin erittäin tärkeäksi tiimimme hyvinvoinnin kannalta niin ihan meidän tavallisessa arjessakin kuin sitten myyntipäiviä vastaavissa haastetilanteissa ottaa asian kunnolla käsittelyyn ensi kevään aikana. Meille, kuten myös jokaiselle opiskelijalle, joka tätä tekstiä lukee, voisi olla hyödyksi kirjoittaa konkreettisesti ylös omat hoito-ohjeensa. Perusteellisesti ensin yksilöinä miettiä niitä omia tarpeita ja sitten kirjata niitä ylös. Sen jälkeen meidän voisi olla hyvä käydä näitä tiimin kanssa läpi, jotta osaamme myös ottaa toistemme tarpeet huomioon – vastuuroolissa tai tiimikaverina, tavallisena arkipäivänä tai intensiivisen haasteen aikana.

 

 

 

Lähteet:

Elina Tanskanen. 2018. Oletko orkidea vai kaktus? Ihmiset tarvitsevat eri asioita kukoistaakseen, ja sen ymmärtäminen on onnen avain. [Helsingin Sanomat, kolumni]. Julkaistu 30.10.2018. Päivitetty 30.10.2018. Luettu 17.12.2018. https://www.hs.fi/elama/art-2000005881441.html

 

Lea Froloff. 2015. Introvertti viihtyy itsekseen. [Yle, Linus Jonkmanin haastattelu]. Julkaistu 23.3.2015. Päivitetty 23.3.2015. Luettu 17.12.2018. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/23/introvertti-viihtyy-itsekseen

 

Anniina Virtanen. Aivot ylikierroksilla -miten palautua opiskelustressistä?. [Nyyti Ry blogipostaus]. Julkaistu 1.11.2016. Luettu 17.12.2018. https://www.nyyti.fi/blogi/aivot-ylikierroksilla-palautua-opiskelustressista/

Kommentoi