Tampere
22 Apr, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Miksi uskomushoidot myyvät?Kirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Olen jo jonkin tovin miettinyt, miksi eräät vaihtoehto- ja uskomushoidot myyvät, vaikka vaikutukset ovat täysin selvästi jotain täysin järjenvastaista. Onneksi törmäsin podcasteja kuunnellessani Ylen Tiedeykkösen prodcastiin, jossa Juhani Knuuti pureutuu aiheeseen lääketieteen näkökulmasta. Juhani kirjoittaa blogia uskomus- ja vaihtoehtohoidoista. Lisäksi hän on lääketieteen professori, Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja, Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen Suomen Akatemian huippuyksikön johtaja… Tittelilistaa riittää, minkä vuoksi myös luotettavuus on vähintäänkin kohtalaisella tasolla. Podcastissa Juhani kritisoi uskomushoitojen avulla rahastamista, jos hoitojen vaikutukset perustuvat lumevaikutukseen. Tässä kohti on kuitenkin hyvä ottaa huomioon sekin fakta, että jopa perinteisten särkylääkkeiden vaikutuksesta lähes puolet ovat lumevaikutusta, ja että masennuspotilaat voivat hyötyä lumelääkkeestä lähes yhtä paljon kuin tehokkaimmista depressiolääkkeistä (Heikkinen 2015).

 

Olen Juhanin kanssa täysin samaa mieltä hänen mainitessaan, ettei joidenkin hoitojen kohdalla pitäisi edes puhua vaihtoehtohoidoista, koska ne eivät ole vaihtoehtoisia lääketieteellisen vaikutuksen puuttuessa ja vaikutuksen tullessa pelkästään lumevaikutuksen kautta. Tällaisia hoitoja ovat esimerkiksi erilaiset yksisarvishoidot, tähtipölyhoidot, homeopatia, reiki-hoidot yms. Nämä hoidot ovat uskomushoitoja sen vuoksi, että niiltä puuttuu tarvittava tieteellinen näyttö niiden toimivuudesta. Kovin monella fysioterapiassakin käytetyllä hoitometodilla tämä näyttö ei ole läpipitävä lähinnä johtuen tutkimuksien lääketieteellisestä ja lääkäreiden työhön vaikuttavasta tutkimusorientaatiosta, mutta niillä on kuitenkin osoitettu olevan jonkinlainen vaikutus ihmisen terveyteen. Kinesioteippaus, TRE-menetelmä ja akupunktio ovat eräitä tällaisia hoitomuotoja, joiden on pystytty todistaa auttavan joissain tilanteissa ja toimintamekanismi on kyetty myös todentamaan lääketieteellisten teorioiden kautta. Näyttö ei kuitenkaan ole vielä läpipitävää johtuen tutkimustyön tuoreudesta tai riittävän tiedon puuttumisesta tietyillä ihmisen fysiologian osa-alueilta.

Se on markkinoinnin syy!

Miksi sitten yksisarvishoidot ja muut uskomushoidot myyvät niin hyvin, että niitä on järkeä kenenkään tarjota asiakkailleen? Syy löytyy hyvin todennäköisesti markkinoinnista! Olemme erityisesti tämän kevään aikana pohtineet Motivessa fysioterapian markkinointia ja miksi se ei tarjottua palvelua juurikaan asiakkaille myy. Täytyy siis pureutua tarkemmin alamme markkinointiin, jotta uskomushoitojen myyntiteho selviää. Tässä on siis ote erään suurehkon fysioterapiayrityksen mainoksesta:

 

 

Mitä nämä kertovat asiakkaalle? Suurin osa ei varmaan yhtään mitään, ja loputkin ovat stereotypioiden ja luulojen asteella. Tällaisesta markkinointimenetelmästä olemme käyttäneet nimeä “Kollegoille keuliminen”. Kyseisellä listalla pystytäänkin kertomaan vain asiaan perehtyneelle, mitä osaamisalueita tai erityiskoulutuksia kyseisessä yrityksessä toimivat fysioterapeutit ovat käyneet. Noh, mitä tämä lupaa asiakkaalle? Ei juuri mitään. Sertifikaatit ja todistukset todistavat kyseisen terapeutin käyneen kurssinsa, mutta ei kerro asiakkaalle minkälaista apua hän voisi kyseisestä terapiasta saada. Kyseiset menetelmät myös usein liitetään toisiinsa, jolloin toteutetaan yhdistelmäterapiaa ja tämän avulla pystytään maksimoimaan terapian vaikutus. Tästä mahtavasta listasta huolimatta noin 60 % kaiken fysioterapian vaikutuksesta tulee vuorovaikutuksesta asiakkaan tai potilaan ja terapeutin välillä. Voikin melkein kärjistäen sanoa, ettei em. Kuvassa esitetyllä osaamisalarimpsulla ole loppujen lopuksi mitään väliä tai merkitystä myynnin ja markkinoinnin kannalta.

 

” Kun varaat ajan Yksisarvishoitoon, se on jo riittävä avunpyyntö Yksisarvisille, että he saavat luvan alkaa auttamaan. Siitä hetkestä lähtien Yksisarviset avaavat mahdollisia lukkoja ja poistavat esteitä jotka haittaavat parantavan energian vastaanottamista ja hoidon kokemista. Suurin energialataus tulee sitten hoidossa.

 

Yksisarviset työskentelevät sielutasolla ja heidän välittämänsä energia on hyvin voimakasta. Tämä mahtava energia auttaa hoidettavaa parantumaan fyysisistä kivuista, jotka eivät ole hoidettavan korkeimmaksi parhaaksi. Hoito ei aina vaikuta juuri sillä tavalla mitä itse toivot, vaan hoito toimii juuri sinun korkeimmaksi parhaaksesi.

 

Me emme yleensä tiedä mikä on meidän korkeimmaksi parhaaksemme vaikka niin luulemmekin. Jos sinulla on esimerkiksi kipua jossain ja haluat sen paranevan hoidon aikana, näin ei välttämättä käy, sillä usein ihmisen täytyy oppia kivustaan ensin jotain ja vasta sitten hän voi parantua.

 

Yksisarviset myös auttavat sinua ymmärtämään ja näkemään elämäntehtäväsi sekä sielusi suunnitelman selkeämmin <3 Saat myös mahdollisesti avattua yhteytesi Yksisarvisiin tai vahvistettua jo olemassa olevaa suhdetta.

 

Yksisarvisten iloinen, valoisa ja leikkisä energia on aivan mahtava energiahoitomuoto ja suosittelen lämpimästi kokeilemaan tätä ihanaa hoitoa jonka Yksisarviset välittävät <3

 

Hoidon aikana sinun 12 päächakraasi avataan, puhdistetaan ja laitetaan tasapainoon. Chakroista poistetaan sinne kertyneitä haitallisia tunteita jotka ovat kertyneet tässä ja edellisissä elämissäsi, nämä tunteet estävät sinua toteuttamasta elämäntehtävääsi. Näitä ovat viha, pelko, katkeruus, hylkäämiset, petetyksi tulemisen tunne ym. Kun näitä hoidetaan pois, henkinen taakka siirtyy ja sinun on paljon parempi olla ja elää. Tämä ei tarkoita että sinulta vietäisiin muistoja pois, vaan tapahtumasta poistetaan negatiiviset tunteet, jotta jäljelle jää vain itse tapahtuma, jota voit sitten tarkastella korkeammasta näkökulmasta.

 

Nämä negatiiviset tunteet, muistot ja ajatukset kertyvät chakroihin aiheuttaen niihin tukoksia ja estävät niiden toimimisen kunnolla. Kun energia ei pääse vapaasti virtaamaan chakroista aiheuttaa se fyysisiä kipuja, vaivoja ja jopa sairauksia. Parantuminen tapahtuu ensiksi energiatasolla, josta se sitten heijastuu fyysiseen tasoon parantaen kehoa. Tarvittavien hoitojen määrä riippuu siitä kuinka paljon henkistä taakkaa on ja kuinka valmis on tästä taakasta luopumaan.”

 

Tällaisella palvelulupauksella eräs yritys markkinoi yksisarvishoitojaan. Itsekin voin todeta, että kuvaus on varsin koskettava ja siihen saa yksilötasolla hyvin kiinnityttyä. Tähän, kun liitetään vielä muutama hyvä asiakaskokemus, on puoleensavetävä markkinointimateriaali valmis. Uskomushoitoja markkinoidaan myös käyttämällä joidenkin valtioiden ratifiointeja hoidon ”toimivuudesta”, jonka avulla hoidolla pystytään luomaan uskottava pohja ilman tieteellistä näyttöä. Näitä tarinoita löytyy netistä nykyään useita eri lähteistä ja eri taustoilla. Myös puskaradio auttaa markkinoimaan uskomushoitoja, kun jokin tuttavasi on saanut avun vaivaansa uskomushoidolla, ja jossain vaiheessa itse koet samanlaisia oireita. Uskomushoitojen vaikutus perustuukin voimakkaasti toimivaan asiakassuhteeseen ja -viestintään sekä asiakkaan mielikuvien ruokkimisesta ja sitä kautta saadusta plasebovaikutuksesta. Uskomushoitoja markkinoitaessa lääketieteellisistä, fysiologisista ongelmista tehdään usein liian yksinkertaisia, jonka vuoksi ne voivat kuulostaa varsin ymmärrettäviltä asiakkaan korvaan. Tämä kuitenkin haastaa lääketieteeseen nojaavia hoitomuotoja, koska vielä tälläkin hetkellä on useita fysiologisia tekijöitä joille ei ole löydetty selittäviä seikkoja. Eräs klassisimmista näistä seikoista on, kuinka ajatukset syntyvät hormonaalisella, hermostollisella ja solubiologisella tasolla. Tämän asian ymmärtäminen auttaisi myös lopullisesti selittämään plasebovaikutuksen syntymisen.

 

Podcastissa Juhani myös kertoo, että uskomushoitoja markkinoidaan usein – ikävä kyllä – vakavasti sairaille ja sellaisten sairauksien hoitamiseksi, joille ei vielä ole pystytty kehittämään parantavaa hoitoa, kuten esimerkiksi Parkinsonin tauti. Tämän mahdollistaa Suomessa nk. Puoskarilain puute, joka esimerkiksi länsinaapuristamme löytyy. Puoskarilaki kieltää hoitamasta tiettyjä potilas- ja asiakasryhmiä, mikäli ei ole saanut virallista terveyden- tai sairaanhoidon koulutusta. Jos syöpäsairas on saanut uskomushoitoja lääketieteellisen hoidon rinnalla ja parantunut, eivät nämä uskomushoitoja tarjoavat laitokset paljoa ujostele käyttää tämän potilaan tai asiakkaan kertomusta hoitojensa markkinoinnissa. Totuutta voidaan tarvittaessa myös hieman muokata, jotta saadaan aikaiseksi paremmin myyvä aineisto.

 

Loppukaneettina voidaankin mainita, että uskomushoidot myyvät, koska ne pitääosata myydä asiakkaalle ymmärrettävällä kielellä riittävän yksinkertaisesti. Tässä olisi meillä tulevaisuuden terveysalan ammattilaisilla suurin oppimisen paikka!

 

 

Lähteet:

Tiedeykkönen. 2018. Lääkäribloggaaja Juhani Knuuti: ”On epäeettistä rahastaa potilaita uskomushoidoista, jos ne perustuvat lumevaikutukseen.” Podcast-tallenne. Viitattu 16.4.2018. https://areena.yle.fi/1-4348965

 

Heikkinen, K. 2013. Lumelääke hoitaa huijaamatta. Päivitetty 10.10.2013. Luettu 16.4.2018. https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/lumelaake_hoitaa_huijaamatta

 

Juhani Knuuti. N.D. Ajatuksia tieteestä ja terveydestä. Luettu 16.4.2018. https://juhaniknuuti.wordpress.com

 

 

 

Kommentit
 • Tapani Kudjoi

  Enpä ole tästä näkökulmasta asiaa hoksannut ajatellakaan. Onhan se tosiaan ihan eri asia vedota tunteisiin ja toiveisiin, kuin luetella käymiään kursseja.
  Ei tietty tarkoita että pitää alkaa mainostaa, että ohjaan sinulle terapeuttisen harjoituksen, jonka lempeä energia poistaa vaivat, jos niin on tarkoitettu. Mutta voisihan sitä tosiaan luvata vaikka tekevänsä perusteellisen tutkimuksen, jonka perusteella valitsee hoidon joka suurimmalla varmuudella auttaa.

  16.4.2018
 • Timo Nevalainen

  Hieno kirjoitus kiinnostavasta aiheesta. Tosin varoisin laajentamasta itsekin monissa kohdin fanittamaani biologis-lääketieteellistä ihmiskuvaa liian laajalle:
  “Eräs klassisimmista näistä seikoista on, kuinka ajatukset syntyvät hormonaalisella, hermostollisella ja solubiologisella tasolla. Tämän asian ymmärtäminen auttaisi myös lopullisesti selittämään plasebovaikutuksen syntymisen.”
  Tuossa saattaa tulla eteen odottamattomia haasteita, koska ajatukset eivät varsinaisesti synny hormonaalisella, hermostollisella ja solubiologisella tasolla, vaan siellä esiintyy vain fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä, jotka toimivat tajunnan “alustana”. Esim. filosofi G.H. von Wrightin mukaan “ajattelu kykynä merkitsee kykyä elää ihmisyhteisön jäsenenä, omaksua toimintamallit ja osallistua laitoksiin, jotka ihminen on kehittänyt historian kuluessa ja joista tärkein on kieli”. (von Wright edusti analyyttista filosofiaa, jossa kieli on keskiössä ajattelun ilmenemismuotona ja sen välttämättömänä ennakkoehtona).
  Helsingin yliopistossa vaikuttaneen lääketieteen filosofi Lauri Rauhalan ihmiskäsitys perustuu ihmisen ajattelemiseen toisiinsa redusoimattomien “säätöpiirien” (kehollisuus, tajunnallisuus, situationaalisuus) kautta. Ajattelun tajunnallisena ja situationaalisena (intentionaalisena, suhteissa tapahtuvana, kielellisenä jne.) ilmiönä voidaan ehkä ajatella ylittävän näiden säätöpiirien rajoja, jolloin ajattelu vaikuttaa tajunnan välityksellä myös sen alustana olevaan biologiseen kehoon, vaikka itse ajattelu ei olisikaan mitenkään redusoitavissa kehon biologiseen toimintaan.
  Itselläni on taipumus ajatella uskomushoitoja lähtökohtaisesti epätieteellisenä hömppänä ja pahimmillaan juuri mainittuna puoskarointina, mutta toisaalta voidaan myös kysyä tarviiko kaiken hoidon olla tieteellistä, tai varsinkaan lääketieteellistä ollakseen potentiaalisesti hyödyllistä jollekin jossain tietyssä tilanteessa? Biologistinen lääketiede ajaa itsensä varsin kiinnostaville mutkille jo tullakseen toimeen psyykkisten ilmiöiden kanssa. Selkeästi psyykkisen ja situationaalisen piiriin kuuluvien ilmiöiden medikalisaatio ja (yli)lääkitseminen aiheuttavat ihan oikeita ongelmia. Esim. ympäristön viriketulva yhdistettynä lapsen vilkkaaseen temperamenttiin saattaa johtaa keskittymishäiriödiagnoosiin, johon määrätään psyykelääkkeitä, vaikka kestävämpi ratkaisu tilanteeseen löytyisi ihan toiselta suunnalta.
  Jos olet vasara, näyttävät kaikki ongelmat nauloilta – ja kuinka ollakaan vasaralla saa yleensä varsin näkyviä ja mitattavia vaikutuksia aikaan!

  17.4.2018
Kommentoi