Tampere
17 Jun, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Faskia. Trendi, myytti vai graalinmalja?Kirjoittanut: Tuukka Tolvanen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Faskia- Terapian ja liikkeen näkökulmasta
Mika Philman
Tuulia Luomala
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Näkökulman muuttuminen

Valmistuin vuonna 2015 urheiluhieronnan erikoisammattitutkintoon ja jatkoin opintojani ihmisen ja anatomian parissa elokuussa 2017 fysioterapian koulutusohjelmassa. Tähän hetkeen saakka olen tarkastellut ihmistä ja liikkumista lihasten, nivelten ja rakenteiden toimintana, eritellen ne länsimäisen anatomian mukaisesti lihasten tarkkoihin lähtö- ja kiinnityskohtiin. Syksyllä 2018 koulumme opettaja OMT- fysioterapeutti Maarit Keskinen piti meille luennon faskiasta ja kiinnostuin aiheesta. Nyt luettuani kirjan Faskia- terapian ja liikkeen näkökulmasta (Pihlman & Luomala 2016) koko ajatusmallini ja näkemykseni anatomiasta ja ihmiskehon liikkumisesta kääntyi uudelle sivulle.

Eritoten terveys- ja hyvinvointialan opintojeni alussa ennen fysioterapeutin opintojeni alkua vuosina 2014-2017 pilkoin niin hierottavat alueet, kuin myös ihmisten liikemallit hyvin yksityiskohtaisiin ja yksittäisten lihasten toimintaan. Kun oli opetettu, että tietty lihas lähti ja kiinnittyi tiettyihin hyvin eksakteihin luustokohtiin olin oppinut tulkitsemaan ja havainnoimaan ihmiskehoa näiden tarkkojen määritelmien mukaan. On ymmärrettävä ja tiedostettava, että fysioterapiaopintojeni myötä yleinen liikkumisen ja ihmisen toiminnan sekä toimintakyvyn arviointi ja analysointi on kehittynyt, mutta vasta nyt tutustuttuani faskian merkitykseen mieleni avautui täysin uudelle tavalle analysoida liikettä ja ymmärtää ihmiskehon toimivuutta.

Olin tottunut hierojan näkökulmaan ja lihasten yksittäisiin erittelyihin. Olin ymmärtänyt liikkeiden monipuolisuuden ja lihasten yhteistyön. Vielä fysioterapiaopintojen alkuvaiheessakin opiskelijoille eriteltiin lihakset ja liikkeiden tuotto yksittäisille lihaksille ja lihasryhmille. Faskiarakenteiden opiskelun ja pohdinnan myötä ymmärsin, ettei ihmistä voi jaotella yksittäisen toimivan/toimimattoman lihaksen perusteella. Olen seurannut ja lukenut alamme ammattilaisten taitoa käsitellä tuloksellisesti ihmiskehoa faskioiden kautta ja olen tästä vakuuttunut. Fysioterapia on paljon muutakin, kuin manuaalista käsittelyä, mutta toisinaan manuaalinen lihasten käsittely avaa mahdollisuuden kivuttomaan harjoitteluun, tai harjoitteluun aloittamiseen.

Mikä se faskia on?

Faskia on sidekudosverkko. Se on kolmiulotteinen jatkumo, joka kulkee sisällämme eri kerroksissa sisältä ulos ja ulkoa sisään. Faskia on kalvorakenne, joka tukee ja sitoo eri kudokset paikoilleen ja yhdistää ne toisiinsa. Faskia osallistuu kehomme eri toimintoihin voimanvälityksen, hermotuksen, koordinaation ja proprioseptiikan välityksellä. Faskia on mukana osana lämmönsäätelyjärjestelmäämme, immuunipuolustustamme sekä hermoston ja verisuoniston toimintaa. Faskia on suojaava kerros, joka ympäröi, yhdistää, ja erottelee kaikkia lihaksia ja sisäelimiä.  Faskia muodostaa jatkumon lihassolusta toiseen ja edelleen lihossolukimppuun ja lopulta ympäröi koko lihaksen antaen sille muodon ja tuen. (Philman & Luomala 2016)

Fysioterapeutin tulee osata perustella valitsemansa hoitotekniikka ja asiakkaalle voi tuntua vaikealta kertoa mikä faskia oikeasti on ja mitä sen manuaalisella käsitellyllä tavoitellaan. Asiakkaalle on hyvä kertoa sen tarkoituksesta ja määrityksestä. On oltava yhteinen sanasto ja kieli, jonka avulla kommunikoit asiakkaasi kanssa. Ilman asiakkaan ymmärrystä käsittelysi ja hoitosi merkitys vähenee. On asiakkaasta riippuvaista miten paljon informaatiota ja tietoa hän asiasta tarvitsee. Jokaiselle hoitokerralle tulee kuitenkin antaa perustelu ja perustelun tukena sanallinen opastus faskian tarkoituksesta ja merkityksestä kehossamme auttaa myös asiakasta hahmottamaan omaa kehoaan ja ymmärtämään miten oma keho toimii.

Hieronta ja faskiakäsittely, mikä ero?

Mika Pihlman ja Tuulia Luomala ovat ensimmäiset suomalaiset, jotka kirjoittavat täysin suomalaisin voimin tehdyn kirjan faskiasta. Kirjan kustantaja VK-kustannus Oy on tunnettu alamme kustantaja ja kirja kasaa kattavat tiedot niin faskian anatomiasta, kuin eri kehonosien faskiakäsittelyistä.  Otteissa ja käsiteltävissä kehon osa-alueissa on paljon yhteneväisyyksiä hieronnan kanssa, mutta verrattuna aiempaan tapaani käydä läpi ihmiskeho lihasrungot ja kipupisteet edellä, faskiakäsittelyt keskittyvät lieventämään jännitystä faskioiden kautta.

Faskia ei ole uusi asia, mutta vasta nyt sen merkitys ymmärretään. Faskian merkitys kehomme eri toimintoihin antavat meille mahdollisuuden vaikuttaa kehomme toimintaan monipuolisemmin, kuin yksittäisen lihaksen käsittely, tai yksittäisten triggerpisteiden hoito. Faskiakäsittelyt vaativat terapeutilta taitoa, ymmärrystä, kokemusta ja herkkyyttä aistia ja tuntea kudosten jännittyneisyyttä. Minulla on taustallani toista tuhatta tuntia hierontaa, joten oppiminen perinteisestä urheiluhieronnasta tarkkuutta ja herkkyyttä vaativaan faskiakäsittelyyn ei ole ollut mutkaton. Toisinaan opitut tavat ja menetelmät ovat olleet jopa oppimisen esteenä, kun aina on tehnyt toisin. Monista hierotuista tunneista on muodostunut minulle valtava kokemuspankki eri kudosten kireyksistä ja käsieni reseptoreiden herkkyys on kehittynyt ja nyt opettelen uutta, herkempää tapaa aistia kireyttä.

Faskiakäsittely on siis tarkempaa hoitotekniikkaa, jonka avulla pyritään vaikuttamaan kalvorakenteiden elastisuuteen ja tensioon. Faskiarakenteiden vaikuttavuus hermostoon, lämmönsäätelyjärjestelmään, verisuonien toimintaan ja voimanvälitykseen antaa merkittävän syyn hoitaa ja käsitellä faskian sidekudosverkkoa.

Millä perusteilla valita faskiakäsittely perinteisen hieronnan sijasta?

Kehomme sidekudosverkko vaikuttaa moniin eri toimintoihin. Faskiarakenne vaikuttaa voimanvälitykseen, hermostolliseen toimintaan, koordinaatioon, proprioseptiikkaan, lämmönsäätelyjärjestelmään, immuunipuolustuksee, elastisen energian varastoon sekä hermoston ja verisuonten toimintaan. Siinä jo monta syytä miksi perustellusti fysioterapeutti voi valita faskiakäsittelyn niissä tilanteissa, kun kokee sen tarpeelliseksi. Faskiarakenne vaikuttaa laaja-alaisesti moniin kehon eri toimintoihin, jolloin sen käsittelyllä on vaikuttavuutta perinteistä hierontaa monipuolisemmin.

Kivuttomuus ja toimivampi keho mahdollistavat täyspainoisen harjoittelun ja faskiaalisten hoitomenetelmien avulla pyritään normalisoimaan kehon tensiojärjestelmään, jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä. Pelkillä manuaalisilla hoidoilla (faskiakäsittely, manuaalinen terapia, hieronta) ei voida saavuttaa täyttä toimintakykyä, vaan se vaatii aina asiakkaan omaa sitoutumista ja panostamista vaivojen ennaltaehkäisyyn ja oman hyvinvoinnin ylläpitoon.

Faskiahoidot eivät ole siis Graalin malja, ei trendi eikä myöskään jokaiselle hoitokerralle sopiva hoitomuoto. Harkitusti ja perustellusti käytettynä se on kuitenkin merkittävä tapa saavuttaa kivuttomampi ja toimivia kehokokonaisuus.

Lähteet:

Philman M. & Luomala T. 2016. Faskia- terapian ja liikkeen näkökulmasta. VK-Kustannus Oy.

Kommentoi