Tampere
19 May, Sunday
10° C

Proakatemian esseepankki

Menestyksen lähtökohdat: tavoitteenasettelu ja motivaatioKirjoittanut: Kukka-Maaria Halme - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Paras
Erik Bertrand Larssen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Aluksi on hyvä määritellä mitä menestyminen tarkoittaa. Arkikielessä ihmistä kutsutaan usein menestyneeksi, kun hän on saavuttanut omalla alallaan muita enemmän esimerkiksi vaurautta tai kuuluisuutta. Henkilökohtaisessa elämässä menestys voi tarkoittaa monia asioita (Niemi, 2016). Menestystä voidaan mitata erilaisilla mittareilla. Mielestäni on tärkeää pohtia mitä menestys tarkoittaa tiimiyrityksessä. Millaiset tavoitteet haluamme tiimillemme asettaa ja mittaammeko menestystä rahassa vai esimerkiksi asiakastyytyväisyydessä. Kun päätös siitä, mitä haluamme saavuttaa on tehty, meidän on helpompi mennä sitä kohti. Tavoitteen asettaminen ohjaa valintojamme huomaamattammekin sitä kohti.

 

Miten tavoitteet kannattaa asettaa?

Henkinen valmentaja Erik Bertrand Larssen kirjassaan Paras (Larssen, 2019) käy läpi asioita, jotka erottavat menestyneen yksilön muista, parhaat hyvistä. Larssenin mukaan ero näiden kahden välillä on pieni. Menestyneet yksilöt tekevät pieniä hyviä valintoja arjessaan, jotka vievät heitä kohti tavoitteittaan.

Aluksi on päätettävä tavoite. Tiimiyrityksessä tavoite usein pohjautuu yksilöiden omiin tavoitteisiin. Olemme esimerkiksi asettaneet tiimille rahallisen tavoitteen, koska haluamme tiiminä lähteä yhdessä ulkomaille vuoden sisällä. Tavoitteen on hyvä olla konkreettinen asia, jota kohti mennään. Usein konkreettinen tavoite itsessään jo antaa vastauksia, miten se saavutetaan. Koimme tärkeäksi miettiä sen, mitä teemme ansaitulla rahalla. Näin jokaisela on selkeä päämäärä, jota varten teemme töitä. Olemme tiimin kanssa keskustelleet paljon tavoitteen asettamisesta, tähtäämmekö tarkoituksella todella korkealle vai asetammeko pienempiä realistisia tavoitteita? Tavoitteeseen pääseminen tuottaa mielihyvää, joka kasvattaa minäpystyvyyden tunnetta. Onnistumisten seurauksena ihminen kokee mahdolliseksi onnistua myös uudelleen ja siksi realistiset lyhyen ajan tavoitteet ovat tärkeitä.

Larssen sanoo kirjassaan näin: ¨Pyri kuuhun, jos tiput harhaan, tiput keskelle tähtiä¨. Tavoitteen asettaminen korkealle, ajaa tekemään töitä entistä kovempaa. Ja jos et jostain syystä pääsisikään tavoitteeseen, olet matkalla saavuttanut jo paljon. Kultainen keskitie löytyy varmasti yhdistämällä molempia malleja. On tärkeä haaveilla, asettaa jopa hullulta kuulostavia tavoitteita. Ja yhtä tärkeää on miettiä, miten sinne pääsen? Asettaa matkalle pienempiä välitavoitteita, jotka ohjaavat kohti suurta unelmaa.

Motivaatio

Motivaatio koostuu motiiveista, miksi haluamme tehdä jotakin. Se jaetaan usein kahteen osa-alueeseen, ulkonen ja sisäinen motivaatio.

¨Ulkoinen motivaatio perustuu palautteeseen ja palkintoihin ympäristöstä, tällaisia ovat esimerkiksi arvosanat, raha, kehut, joilla on lähinnä välinearvo. Sisäinen motivaatio tarkoittaa, että henkilö kokee toiminnan itsensä palkitsevana ja saa siitä sisäistä mielihyvää. Sisäinen motivaatio on omien arvojen mukaista toimintaa, ja kannustavaa sinänsä¨ (Motivaatio saa liikkeelle, mieli.fi).

Tiimiyrityksessä yksilön motivaatiolla on suuri merkitys, ja tiimin ilmapiiri voi vaikuttaa tähän paljonkin. Sanonta ¨seura tekee kaltaisekseen¨ pätee myös motivaation ylläpidossa. Motivoituneiden ja innostuneiden ihmisten seurassa on helpompi itsekin innostua ja saada tukea omille tavoitteilleen.

Erik Larssenin mukaan usein tiedämme mitä tulisi tehdä, mutta emme tee niin, motivaatio ei ole tarpeeksi korkealla. Tässä kohtaa motivaatio ja tavoitteenasettelu kohtaavat toisensa. Motivaatio pysyy yllä, kun teet itselle mielekkäitä, mutta kehittäviä asioita. Kehityksen havaitseminen ja näin ollen onnistuminen taas kasvattavat motivaatiota. Järkevästi ja mitattavasti asetetut tavoitteet siis auttavat motivaation ylläpidossa.

Kenen tahansa on mahdollista menestyä. Se vaatii rohkeutta hypätä tuntemattomaan. Usein pelkäämme asioita, joita emme tunne, ns. krokotiilia sängyn alla. Ihminen on perusluonteeltaan turvallisuushakuinen ja siksi suuret tavoitteet voivat tuntua pelottavilta. Onneksi Proakatemialla meillä on vahva yhteisö tukena. Yhdessä otetut riskit tuntuvat vähemmän pelottavilta. Larssen kehottaakin tällaisissa tilanteissa näkökulma-ajatteluun: ¨Jos tuokin pystyi, niin pystyn minäkin¨.

 

Lähteet:

Larssen, E. 2019. Paras. Äänikirja Storytel-palvelussa. Bazar. Julkaistu 1.3.2019.

Kauppalehti 24.2.2016. Niemi, M. Mitä on menestys? Luettu 24.2.2020

https://blog.kauppalehti.fi/menesty-yrittajana/mita-on-menestys

Mieli.fi. Motivaatio saa liikkeelle. Luettu 27.2.2020

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/motivaatio-saa-liikkeelle

Kommentoi