Tampere
20 May, Monday
13° C

Proakatemian esseepankki

Massiven persoonallisuudetKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Soluessee: Henriikka Forsman & Lauri Pelkonen

1.    Johdanto

Päätimme ottaa härkää sarvista ja selvittää minkälaisia persoonallisuustyyppejä tiimiimme kuuluu. Se miksi halusimme tehdä yhdessä esseen liittyen tiimimme persoonallisuuksiin, oli yksinkertaisesti se, että haluamme tietää, minkä takia kukin toimii omalla tavallaan tiimissämme. Olemme tehneet jo aiemmin esseen Massiven temperamenteista ja saimmekin esseestä hyvää palautetta. Tiimillämme oli palautepaja noin viikko sitten, jossa kävimme jokaisen tiimin jäsenen läpi positiivisessa sekä rakentavassa mielessä. Tästä inspiroituneena, halusimme tehdä tämän esseen vielä enemmän. Esseen kirjoittajien persoonallisuustyypit ovat toistensa ääripäät, toinen on äkkipikainen, lujatahtoinen ja kilpailunhaluinen, toinen meistä on taas kärsivällinen, hillitty ja auttavainen.

 

”Muiden tapa tehdä asioita saattaa jopa ärsyttää, varsinkin jos se poikkeaa paljon omasta tavasta. Vaikka tiedetäänkin yleispätevä ohje: ”kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen”, sen noudattaminen ei välttämättä ole kovin helppoa.” (Brandt 9, 2011.) Tämä ohje pitäisikin muistaa aina tiimityöskentelyssä, vaikka se joskus saattaa ollakin hieman hankalaa toteuttaa, mutta siihen pitäisi pyrkiä.

 

Tässä esseessä käsittelemme persoonallisuutta kahden eri teorian avulla. Nämä teoriat ovat Myers&Briggs (MBTI) sekä enneagrammi. Olemme teetättäneet molempiin teorioihin liittyvät persoonallisuustestit kaikilla tiimimme jäsenillä. Lopuksi peilaamme vielä tuloksia tiimin toimintaan ja työyhteisöön.

 

2.     Persoonallisuus

2.1  Mikä on persoonallisuus

Psykologiassa persoonallisuudelle ei ole tarkkaa määritettä vaan se on käsitteenä niin laaja, että sitä tulisi tutkia monesta eri näkökulmasta. Persoonallisuudella on geneettinen pohja, joka kumpuaa temperamentista. Temperamenttia kutsutaan usein persoonallisuuden ytimeksi.  Temperamentti on kuitenkin vain osa persoonallisuutta ja siihen vaikuttavat myös muut tekijät kuten luonteenpiirteet, tunteemme, motiivimme, arvomme ja tavoitteemme. Persoonallisuuden voi nähdä tapana hahmottaa ympäröivää maailmaa ja toimintana tämän hahmotuksen mukaisesti. Persoonallisuus voi muuttua paljonkin ihmisen elämän aikana, mutta persoonallisuuteen kuuluu aina muutamia pysyviä ominaisuuksia, joita kutsutaan peruspiirteiksi. (Karrasch, yms. 2013.)

 

2.2  Persoonallisuustestit

Erilaisia persoonallisuustestejä on kehitetty eri persoonallisuusteorioiden pohjalta. Testit mittaavat yksilön tapaa toimia erilaisissa tilanteissa ja ne selvittävät yksilön taitoja, peruskykyjä, kielellisiä valmiuksia ja loogista ajattelua. Mikään persoonallisuusteoria ei ole täydellinen eikä mikään testi anna kokonaisvaltaista kuvaa ihmisestä eikä ihmisen persoonasta vaan ne antavat vain yhden näkökulman. Persoonallisuustesteihin ei siis tule suhtautua liian ehdottomasti. Testejä tehdään usein muun muassa työnhaku, tiimin muodostus ja opiskeluun haku tilanteissa ja ne ovatkin vain yksi työkalu ammattitaitoiselle psykologille. (Karrasch, yms. 2013.)

 

3.     Miksi persoonallisuustestejä tehdään nykyään yhä useammassa yrityksessä?

Persoonallisuuksia tutkittaessa pyritään saamaan kuva yksilön persoonallisuudesta. Testeillä pyritään yleensä mittaamaan yksilöllisiä eroja. Miten muutenkaan yrityksien HR-henkilöt pystyisivät tunnistamaan ihmisissä piirteitä kuin persoonallisuustesteillä? Ilman testejä se olisi mahdotonta. Kuvitellaan vaikka tilanne, että yritykseen ollaan palkkaamassa uutta toimihenkilöä. Toimihenkilö lähettää sinulle hakemuksensa ja ansioluettelon. Pyydät henkilöä tulemaan haastatteluun ja haastattelet häntä ja annat hänelle erinäisiä tehtäviä, mutta käytät kuitenkin aikaa rekrytointiin maksimisissaan muutaman tunnin. Se on aika pieni aika siihen, että pitäisi tunnistaa henkilön tapa toimia ja hänen periaatteensa. Tämän takia tehdään persoonallisuustestejä, jotta jokaisesta ihmisestä saadaan mahdollisimman paljon tietoa.

4.  MBTI

4.1 Mikä on MBTI?

MBTI on lyhenne Myers&Briggsin tyyppi-indikaattorista, joka perustuu psykologiaan. Se kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän preferenssin avulla, joista koostuu 16 eri persoonallisuustyyppiä. Tyyppi indikaattorin kehittäjät Katherine Briggs sekä Isabel Myers kehittivät teorian auttamaan yksilön henkilöllistä kasvua, arvostamaan yksilöllisiä eroavaisuuksia sekä auttamaan ryhmätyöskentelyssä. Persoonallisuustyypit eroavat toisistaan sen mukaan, miten ihmiset havaitsevat ja valitsevat asioita ympärillään. Neljä preferenssiä ovat:

Asiakeskeinen ST        (ESTJ, ISTJ, ESTP, ISTP)

Sympaattinen SF        (ESFJ, ISFJ, ESFP, ISFP)
Idealistinen NF            (ENFJ, INFJ, ENFP, INFP)

Strateginen NT            (ENTJ, INTJ, ENTP, INTP)

4.2 Mitä eri persoonallisuustyypit tarkoittavat?

ISTJ        (introvertti-tosiasiallinen-ajatteleva-järjestelmällinen)

Vakava, hiljainen. Saavuttaa menestystä keskittymisen ja perusteellisuuden avulla. Käytännöllinen, järjestelmällinen, tosiasiallinen, looginen realistinen ja luotettava.

 

ISTP       (introvertti-tosiasiallinen-ajatteleva-spontaani)

Viileä päältäkatsoja, hiljainen, varautunut. Tarkkailee ja analysoi elämää puolueettoman uteliaana ja huumorin pilkahduksin.

 

ESTP      (ekstrovertti-tosiasiallinen-ajatteleva-spontaani)
Hyvä paikan päällä tapahtuvassa päätöksenteossa. Ei murehdi vaan nauttii kaikesta mitä tulee vastaan. Pitää mekaanisista asioista ja urheilusta ystävien kanssa.

 

ESTJ       (ekstrovertti-tosiasiallinen-ajatteleva-spontaani)
Käytännöllinen, realistinen, tosiasiallinen. Luontainen johtaja liiketoiminnan mekaniikan aloilla. Ei kiinnostu asioista, joita ei pidä hyödyllisinä, mutta tarvittaessa keskittyy niihinkin.

 

ISFJ        (introvertti-tosiasiallinen-tunteva-järjestelmällinen)
Hiljainen, ystävällinen, vastuuntuntoinen ja tunnollinen. Omistautuu asialleen. Tasapainottaa ryhmän työskentelyä. Perusteellinen, huolellinen tarkka. Ei yleensä kiinnostunut teknisistä asioista.

 

ISFP       (introvertti-tosiasiallinen-tunteva-spontaani)

Vetäytyvä, hiljaisen ystävällinen, herkkä, vaatimaton kyvyistään. Välttää erimielisyyksiä. Ei pyri muuttamaan toisten mielipiteitä omiensa kaltaisiksi.

 

ESFP      (ekstrovertti-tosiasiallinen-tunteva-spontaani)

Seurallinen, huoleton, hyväksyvä, ystävällinen. Nauttii kaikesta ja saa muutkin iloitsemaan enemmän. Pitää urheilusta ja siitä, että saa asiat tapahtumaan.

 

ESFJ       (ekstrovertti-tosiasiallinen-tunteva-järjestelmällinen)
Lämminsydäminen, puhelias, suosittu, tunnollinen, synnynnäinen yhteistyön tekijä ja aktiivinen komiteajäsen. Tarvitsee yhteisymmärrystä ja voi olla hyvä luomaan sitä.

 

INFJ       (introvertti-intuitiivinen-tunteva-järjestelmällinen)
Hellittämättömyys, omaperäisyys ja tahto tehdä tarpeellinen mahdollistaa menestymisen. Panostaa erityisesti työhönsä.

 

INFP       (introvertti-intuitiivinen-tunteva-spontaani)
Täynnä intoa ja lojaalisuutta, mutta ei puhu yleensä ennen kuin tuntee hyvin. Pitää oppimisesta ideoista, kielestä ja omista itsenäisistä projekteista.

 

ENFP      (ekstrovertti-intuitiivinen-tunteva-spontaani)
Lämpimästi innokas, eloisa, kekseliäs, mielikuvituksekas. Kykenee tekemään miltei kaikkea mikä kiinnostaa. Ratkaisee nopeasti kaikki ongelmat ja on valmis auttamaan muita

 

ENFJ      (ekstrovertti-intuitiivinen-tunteva-järjestelmällinen)
Ymmärtäväinen ja vastuuntuntoinen. Yleensä tuntee todellista huolta siitä, mitä toiset ajattelevat, ja haluavat ja yrittää hoitaa asiat ottaen toisten tunteet huomioon

 

INTJ       (introvertti-intuitiivinen-ajatteleva-järjestelmällinen)

Omaperäinen, suuri tarve omiin ideoihin ja aikomuksiin. Kyky organisoida työ ja saattaa se loppuun ilman apuakin, jos ala kiinnostaa.

 

INTP       (introvertti-intuitiivinen-ajatteleva-spontaani)

Hiljainen ja varautunut. Nauttii erityisesti teoreettisista ja tieteellisistä tavoitteista. Ratkaisee ongelmat loogisesti ja analyyttisesti.

 

ENTP     (ekstrovertti-intuitiivinen-ajatteleva-spontaani)

Nopea, kekseliäs, hyvä monissa asioissa. Piristää yritystä. Toimintavalmis ja suorasukainen. Keskusteluissa saattaa huvikseen olla sekä puolesta että vastaan.

 

ENTJ      (ekstrovertti-intuitiivinen-ajatteleva-järjestelmällinen)

Voimakastahtoinen, suora, päättäväinen toimintojen johtaja. Tavallisesti hyvä kaikessa, missä tarvitaan perusteltua keskustelua.    

(Brandt s.24-28, 2011.)

 

4.3 Minkälaisista persoonallisuuksista Massive koostuu?

Pyysimme kaikkia tiimiläisiämme tekemään 16 persoonallisuutta testin, jota käsittelemme seuraavassa kappaleessa. Testitulokset olivat hyvin sen kaltaisia kuin osasimme odottaakin, testissä ilmeni kuitenkin muutamia poikkeuksia, jotka yllättivät meidät.

Johtaja, ESTJ

Johtajia oli testimme perusteella tiimissämme eniten, yhden henkilön johtaja tulos yllätti meidät. Voiko olla mahdollista, että hän on tehnyt kyseisen testin keskittymättä vai piileekö hänessä oikeasti jotain muuta, mitä hän ei tuo tiimin kesken esiin? Muut, jotka saivat testistä tuloksen johtaja eivät yllättäneet meitä. Johtajat tiimissämme ovat erittäin asiakeskeisiä ja vaativat usein faktoja tiimimme toiminnassa. Yleensä jos jollain johtajalla on tiimissä huono päivä, se heijastuu koko tiimin toimintaan alentaen tiimin toimintakykyä. Parhaimmillaan johtajat auttavat tiimiä kohti yhteisiä tavoitteita ahkeralla ja periksi antamattomalla työnteolla. Johtajien suorapuheisuus saattaa joskus aiheuttaa harmia muiden tiimiläisten keskuudessa. Johtajia yhdistää myös se asia, minkä kirjan kirjoittaja on maininnut ESTJ tyypin persoonista: he eivät kiinnostu asioista, jotka eivät ole heille hyödyllisiä, mutta tarvittaessa keskittyy niihinkin.

 

Yrittäjä, ESTP

Mielestämme yrittäjiä tiimissämme leimaa vahva tekemisen meininki. Jokainen heistä on meidän pajoissamme aktiivinen, tuo oman mielipiteensä esiin sekä rakentaa dialogia. Yrittäjät myöskin tuovat huonona päivänään negatiivisuutta tiimimme toimintaan, joka näkyy tiimissämme. Yrittäjiämme leimaa sopeutuvaisuus ja suvaitsevaisuus, he tulevat toimeen tiimissämme jokaisen kanssa ja ovat usein positiivisia. Yrittäjät tykkäävät usein olla esillä, se näkyy myös tiimimme toiminnassa, esimerkiksi jokaisessa tiimimme videossa näkyy tämä sama kyseinen yrittäjä henkilö.

 

Viihdyttäjä, ESFP

He ovat usein äänekkäimpiä persoonia tiimissämme. Olemme sitten pajoissa tai viikkopalvereissa, niin suu käy aina. Koemme, että tiimimme viihdyttäjät haluavat kaikille hyvää ja ovat kaikkien kavereita. Viihdyttäjät esimerkiksi eivät lähes ikinä ota negatiivisia asioita esiin. Jotkut tiimimme viihdyttäjistä ovat kuitenkin hieman huolimattomia, kun vauhtia on hieman liikaa ja välillä unohtuu ajatella asioita.

 

Loogikko, INTP

Loogikot olivatkin jo ennen testiä ennalta arvattavissa keitä he ovat. He eivät todellakaan ole pajan tai viikkopalavereiden puheliaimpia, mutta kun he avaavat suunsa, niin silloin heitä myös kuunnellaan. Voisimme kutsua Loogikoita tiimimme pohtijoiksi, heidän on vaikeaa lähteä mukaan mihinkään uuteen. He yleensä puntaroivat asioita pitkään mielessä ja sitten vasta kun ovat täysin varmoja niin he tuovat asian esiin tai lähtevät tekemään sitä.

 

Virtuoosi, ISTP

Virtuooseja tiimissämme oli vain yksi. Kyseinen henkilö oli yksi tiimimme tarkkailijoista ensimmäisenä vuotena, eikä juurikaan ottanut kantaa meidän tiimin keskusteluihin ei pajoissa eikä viikkopalvereissa. Hän on nykyään yrityksemme business leader ja on todellakin nostanut tasoaan syksyn aikana ja ottaa kantaa tiimimme asioihin. Voisimme kuvitella häntä erittäin jämäkkänä ja asiakeskeisenä ihmisenä. Hän on yksi tiimimme harvoista henkilöistä, joka oikeasti pystyy ottamaan asiat asioina.

 

Puolustaja, ISFJ

Tiimissämme oli yksi puolustaja, joka onkin sitten kaikkien kaveri. Häntä kutsutaan tiimissämme äidiksi, eikä suotta. Hän on yksi tiimimme avainhenkilöistä jo siksi, että häntä on niin helppo lähestyä ja puhua asiasta kuin asiasta. Hänellä on aina aikaa, vaikka olisi kuinka kiireinen. Siksi hänelle annettiinkin palautetta, että pitäisi olla hieman itsekkäämpi. Hän on erittäin omistautunut asioille, joita hän tekee.

 

Päällikkö, ENTJ

Tämä testitulos oli mielestämme yllättävin. Kirjassa kuvailtiin ENTJ persoonaa kutakuinkin näin: Voimakastahtoinen, suora, päättäväinen ja he ovat yleensä perillä asioista. (Brandt 28, 2011) Mielestämme mikään näistä adjektiiveista ei kuvaa kyseistä henkilöä. Onko tekijä keskittynyt testiin vai piileekö hänessä jotain, mitä kukaan tiimistä ei vielä tiedä? Aiomme pitää aiheesta pajan ja keskustella asiasta.

 

Puuttuvat persoonallisuustyypit

Tiimistämme puuttuu kokonaan idealistiset NF persoonat: asianajaja, sovittelija, protagonist ja aktivisti. Tiimistämme puuttuu myös persoonallisuustyypit: arkkitehti, logistikko, konsuli sekä seikkailija. Tiimissämme on vain 4 introverttia.

 

5.     Enneagrammi

5.1  Mikä on enneagrammi?

Enneagrammi on modernin psykologian kehityssuuntaus ja se on monen eri henkisen ja uskonnollisen perinteen yhdistelmä. Enneagrammin mukaan on yhdeksän eri persoonallisuustyyppiä ja oman persoonallisuustyyppinsä tunnistamalla ja omien ongelmien ymmärtämisen kautta jokainen pystyy kehittämään itseään. Kaikki lähtee siitä missä olemme juuri nyt ja enneagrammi auttaa meidät siitä eteenpäin. Jokaisesta meistä löytyy piirteitä kaikista enneagrammin mukaisista persoonallisuustyypeistä, mutta kaikista määräävimmät ominaisuudet löytyvät vain yhdestä persoonallisuustyypistä. (Riso & Hudson. 2016.)

 

5.2  Mitä eri persoonallisuustyypit tarkoittavat?

Enneagrammin mukaan persoonallisuustyyppejä on yhdeksän. Tyypit on lajiteltu numeroiden mukaan ja jokaisella numerolla on oma nimensä. Alempana oleva kuva kertoo jokaisesta persoonallisuustyypistä tarkemmin. Tyypit ovat:

 1. Uudistaja
 2. Auttaja
 3. Suorittaja
 4. Tunteikas idealisti
 5. Tutkija
 6. Kyseenalaistaja
 7. Seikkailija
 8. Haastaja
 9. Sovittelija

(Oy kasvun avain Ltd. 2012.)

 

5.3  Minkälaisista persoonallisuuksista Massive koostuu

Pyysimme kaikkia tiimiläisiämme tekemään ”MISSÄ ON KOTIPESÄNI -minä ja kahdeksan muuta enneagrammin mielenkiintoista persoonallisuutta” -testin. Testitulokset olivat erittäin vaikeita tulkita ja mielestämme niistä huomasi, etteivät kaikki olleet pystyneet keskittymään testiin tai eivät olleet ymmärtäneet testiä. Testissä oli 126 väittämää, joista piti ympyröidä kaikki mitkä pitivät itsensä kohdalla paikkaansa. Väittämät olivat vaikeasti tulkittavissa ja testiä tehdessä tuli keskittyä huolellisesti. Tuloksista huomasi, etteivät kaikki olleet lukeneet väittämiä kunnolla. Osa tiimiläisistämme oli ympyröinyt vain muutaman väittämän, kun toiset olivat ympyröineet yli puolet väittämistä. Kolme tiimimme jäsentä sai useaan persoonallisuustyyppiin saman verran pisteitä, jolloin tulosta oli mahdoton tulkita. Testien tuloksista myös huomasi, niiden heijastuvan nykyhetkestä.

 1. Auttaja

Tiimissämme eniten oli auttajia. Auttajista suurin osa oli kuitenkin henkilöitä, joiden emme olisi uskoneet kuuluvan auttajiin ja uskommekin etteivät he kaikki ole keskittyneet testiin parhaalla mahdollisella tavalla. Auttajia kaikkia kuitenkin yhdistää se, että he usein ajattelevat muita ennen itseään ja pitävät muiden puolta. He ovat aina valmiita auttamaan muita ja pistävät usein muiden tarpeet omien edelle.

 

 1. Haastaja

Toiseksi eniten tiimissämme oli haastajia. Kolme tiimimme haastajaa olivat juuri he, kenen arvelimmekin olevan haastajia. Yksi niin sanotuista varmoista haastajista jäi joukosta pois, saaden kahteen tyyppiin samat pisteet. Nämä henkilöt olivat kaikki MBTI -testissä johtajia. He ovatkin tiimimme suorasanaisimpia itsevarmoja johtajahahmoja.

 

 1. Suorittaja

Tiimimme kaksi suorittajaa olivat MBTI:ssä muuten samoja paitsi toinen heistä oli ekstrovertti ja toinen introvertti. He ovat molemmat tunnollisia ja aktiivisia tiimin jäseniä, jotka hoitavat aina heille annetut tehtävät tunnollisesti. Molemmat ovat kaikkien kavereita, mutta silti he ovat hyvin kilpailunhaluisia.

 

 1. Tutkija

Tiimimme kaksi tutkijaa olivat samat henkilöt, jotka saivat MBTI -testissä tulokseksi loogikko INTP. Olikin ennalta arvattavaa, että tässä testissä he olisivat tutkijoita. Tiimimme tutkijat ovat tiimimme tarkkailijoita. Heitä kuvaakin täysin tutkijan kuvaus: ”Tarkkailijat kokoavat tietoa, ovat sisäänpäin kääntyneitä, itseriittoisia, uteliaita ja uusia näkemyksiä omaavia.”

 

 1. Tunteikas idealisti

Tiimimme ainoa tunteikas idealisti on tiimimme yksi ainoista luovuuden korostajista. Hän on hyvin tunteikas ja lämmin henkilö. Epäilimmekin hänen tuloksen olevan tunteikas idealisti. Mielestämme koko tiimin tulisi huomioida hänen kohdallaan Enneagrammityyppien esittelyt kuvaus: ”Neloset kokevat asiat henkilökohtaisesti tunteillaan ja muille voi helposti syntyä käsitys ”vaikeasta” ihmisestä.”

 

 1. Seikkailija

Tiimimme seikkailija oli ympyröinyt väittämistä yli puolet ja ympyröinyt jokaisen väittämän, joka viittasi seikkailija persoonallisuustyyppiin. Mietimmekin, onko hän keskittynyt testin tekemiseen sen vaativalla tarkkuudella vai emmekö vain tunne häntä. Hänen tekemien eri testien tulokset eivät kulje juurikaan käsikädessä.

 

Muut

Tiimimme kolme henkilöä sai saman verran pisteitä useaan persoonallisuustyyppiin. Yksi heistä sai saman verran haastajaan ja suorittajaan ja tämä näkyykin hänen joka päiväisessä toiminnassaan. MBTI -testissä hän oli johtaja. Kaksi muuta heistä sai kolmeen ja neljään kohtaan saman pistemäärän, jolloin heidän tuloksiaan oli mahdoton tulkita. MBTI testissä he olivat viihdyttäjä sekä yrittäjä.

 

Puuttuvat persoonallisuustyypit

Tiimistämme puuttuu enneagrammintyypeistä kokonaan: 1. uudistaja, 6. kyseenalaistaja sekä 9. sovittelija.

 

5.     Pohdintaa

On ollut mielenkiintoista tutkia Massiven persoonallisuuksia ja nyt ymmärrämmekin enemmän Massiven toimintaa. Toivottavasti myös muut Massivelaiset saavat tiedoista, jotain hyödyllistä irti. Massive on jakautunut hyvin samanlaisiin persoonallisuustyyppeihin. Huomattavasti suurin osa massivelaisista on ekstroverttejä, realistisia sekä logiikkakeskeisiä. Persoonallisuustyypeistä eniten oli yhdistelmiä johtaja-haastaja. Asiakeskeisiä persoonallisuustyyppejä oli myös huomattavasti eniten.

 

Strategisia eli intuitiivisia sekä logiikkakeskeisiä persoonallisuustyyppejä tiimissämme on vähiten eli neljä kappaletta. Heistä suurin osa on vielä introvertteja. Välillä pelkona on, että he jäävät hieman jalkoihin eikä heidän mielipidettään aina kuunnella. Tämä olisikin koko tiimin hyvä tiedostaa. Kahden eri ääripään yhdessä toimiminen on välillä haastavaa ja joskus tällaisia tilanteita vältellään haasteellisuuden takia. Olisi kuitenkin hyvä ottaa työskentely opin paikkana ja samalla opetella toimimaan erilaisten persoonallisuustyyppien kanssa.

 

Tiimistämme puuttuu myös kokonaan diplomaatit, uudistajat, kyseenalaistajat sekä sovittelijat. Joissain tilanteissa juuri näitä persoonallisuustyyppejä tarvittaisiin, mutta tällä hetkellä olisi tärkeintä opetella toimimaan kaikkien persoonallisuuksien kanssa, joita tiimistämme jo löytyy ja ymmärtää heidän vahvuutensa tiimimme jäseninä.

 

Lähteet

Brandt, Tiina. Persoonallisuudet työyhteisössä. Vaasa: Leadec 2011.

Karrasch, Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo, Tynjälä Kustantaja. Ps lukion psykologia 5. Kustannusosakeyhtiö Otava. 2013.

Riso & Hudson. Enneagrammin viisaus. Viisas elämä oy. 2016.

Oy Kasvun Avain Ltd. Lyhyt Löytöretki -enneagrammityyppien esittelyt. 2012.

 

Kommentoi