Tampere
19 May, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

Luovuudessa on tulevaisuusKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Luovuus on vahvuus, joka tulee korostumaan tulevaisuuden automatisoidussa työelämässä. Kun koneet ja robotit hoitavat perustyöt, ihmisen on keskityttävä kriittiseen ajatteluun ja toimintatapojen muokkaamiseen. Luovuutta on vaikea määritellä, sillä se voi tarkoittaa eri asioita eri yhteyksissä. Luovuus on ennen kaikkea kokeilua ja uuden tiedon etsimistä. Alf Rehn kirjoitti kolumnissaan, että ympäristö vaikuttaa luovuuteen kaikista eniten.

 

Tarvitsen luovaan ajatteluun omaa tilaa ja rauhaa. Koen, että suoriudun parhaiten työtehtävistä, joissa saan käyttää luovuuttani. Automatisoidut asiat tai järjestelmät eivät kiinnosta minua niin paljoa, mutta pyrin silti aina pohtimaan järjestelmien käyttömukavuutta ja toimintatapoja niiden ympärillä. Luovuutta on siis kaikkialla. En ole hetkeen tietoisesti harjoittanut luovuuttani, mutta joka viikko sitä kuitenkin tapahtuu. Tyhjästä aloittaminen koetaan usein luovuudelle otollisimmaksi, mutta se ei välttämättä vaadi sitä. Johtaminen, delegointi ja toimintatapojen soveltaminen ovat kaikki luovuutta. Tehokkuuteen pyrkiminen luo haasteita luovuuden toteuttamiselle. Jos yrityksessä on voimakkaat tavoitteet tehokkuuden ylläpitämiseen ei työntekijällä ole aikaa luovalle ajattelulle tai ongelmaratkaisulle uusilla keinoilla.

 

Syksy on ollut melko kiireinen, enkä ole kauheasti ehtinyt pysähtyä. Olen joustavasti suoriutunut jokaisesta viikosta, mutta samaan aikaan en ole tietoisesti pysähtynyt harjoittamaan luovuutta. Kirjoittaminen, piirtäminen ja sisustaminen ovat minulle tärkeimpiä tapoja toteuttaa itseäni. Kodin sisustus on vain osa päässäni olevasta visiosta, miltä haluaisin kodin näyttävän ja tuntuvan. Teen jatkuvasti erilaisia sommitelmia kotona ja vaihdan esineiden ja huonekalujen paikkaa. Sisustaminen on minun tapani toteuttaa visiota, jonka näen päässäni astuessani erilaisiin tiloihin. Haluaisin tulevaisuudessa toimia alalla, jossa luovuutta arvostetaan. Haluan kehittää itseäni ja toimintatapojani työn ympärillä.

 

Luovuus Apajassa

 

Apaja on tiimiyritys, jossa luovuutta ja visuaalista hahmotuskykyä arvostetaan. Tiimissämme on useita vahvoja visionäärejä, joilta luovat ideat ja suunnitelmat ei lopu kesken. Teimme syksyn aikana toimeksiantajalle liiketoimintasuunnitelman. Vahvan visuaalisen ja suunnitelmallisuuden omaavana tiiminä toteutimme liiketoimintasuunnitelman hyvin huolellisesti. Kuitenkin eräs tärkeä asia jäi mielestäni puuttumaan. Käytännöllisyys. Ideoimme ja pohdimme liiketilan visuaalista ilmettä, brändi-imagoa ja kaikkea mitä liiketoiminnan ympärille voisi rakentaa. Konkreettiset asiat ovat hankalimpia, sillä on paljon antoisempaa suunnitella ja luoda uutta. Talouslaskelmat ja budjetit ovat aina osa liiketoimintasuunnitelmia, joten niihin keskittyminen on myös jatkossa tärkeää.

 

Yle listasi työelämän muutosuutisessaan seitsemän tulevaisuuden tärkeää taitoa työelämässä. Ihmisen kyky ajatella, suunnitella ja luoda visioita ovat vahvuuksia, joita robotiikka ei voi korvata. Kaikki listatut taidot viittaavat ajatteluun: uteliaisuus, luovuus, empatia, oppiminen, vuorovaikutus, ongelmaratkaisu ja tutkijamainen asenne. Koen, että näitä taitoja yhdistää nälkä, halu oppia ja kehittyä jatkuvasti. Taidot myös viittaavat vahvasti toisiinsa ja yhdistävät kriittisen ja luovan ajattelun. Ongelmia voi ratkaista pragmaattisesti tai luovuuden keinoilla. Tunneälytaidoista empatia ja vuorovaikutus ovat myös keskiössä tulevaisuudessa. Uskon, että tiimiyrityksenä olemme kehittäneet jokaisen tiimiläisen vuorovaikutus- ja tunneälytaitoja.

 

Luovuus on vahvuus, jota ei voi mitata rahassa. Mielestäni meidän kannattaa Apajana lähteä rohkeasti toteuttamaan visionäärisyyttämme ja tehdä luovuudesta yksi vahvuuksista. Luovan tuotteen tai palvelun tuotteistamisen kautta, yritykset ja kuluttajat voivat ostaa meiltä luovuus aikaa.

 

Mitä luovuus merkitsee sinulle ja koetko olevasi luovatyyppi?

Millaisissa tilanteissa olet luovimmillasi?

 

 

Lähteet:

Duunitori. Heinäkuu 2018. Alf Rehn kolumnissaan: Uusi työ, uusi luovuus, uusi sinä! Luettu: 22.12.2019

https://duunitori.fi/tyoelama/alf-rehn-kolumni-luovuus

  1. Tapio, J. Myllymäki. 2018 Luovuus kuuluu jokaiselle. Luettu: 22.12.2019.

https://www.erto.fi/palvelut/19-toimi-lehti/1839-luovuus-kuuluu-jokaiselle

  1. Degerman. Marraskuu 2016. Luovuus luovii työelämään – ”Kovaa työtä siinä missä muukin tekeminen”. Luettu: 22.12.2019

https://yle.fi/uutiset/3-9293127

 

 

 

 

Kommentoi