Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

Luottamus rakentaa menestyvän startup-tiiminKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Yrittäjyyden ja etenkin startup-yrittäjyyden arvostus on noussut voimakkaasti viimeisen vuosituhannen aikana. Tämä näkyy etenkin nuorten parissa, joiden arvomaailma ja työtottumukset ovat muuttuneet. Nykyään halutaan työskennellä mieluummin omassa firmassa, kuin isossa korporaatiossa. Merkittävä osuus näistä uusista startupeista perustetaan tiimin kanssa, ja lähes yhtä merkittävä osuus näistä startupeista epäonnistuu tiiminsä johdosta.

Tutkimusten mukaan 40-60% startup-tiimien epäonnistumisista johtaa tiimistä. Mutta tiimin ei ole pelkästään epäonnistumisen juurisyy, se on myös menestymisen avain. Startup-tiimeihin sijoittavat enkelisijoittajat kokevat tiimin olevan tärkein yksittäinen tekijä, joka tulee ottaa huomioon, kun startuppeihin sijoitetaan. Ideoita ja rahaa löytyy maailman ääriin, mutta menestyviä tiimejä saa etsiä.

Mikä sitten saa tiimin menestymään? Lähdin tutkimaan startup-tiimin menestystä kahden kokonaisuuden kautta, jotka olivat tiimin rakenne ja luottamus. Tavoitteena oli luoda parempi ymmärrys startup-tiimistä ja sen tulokseen vaikuttavista tekijöistä.

Rakenne osoittautui tiimi kirjallisuuden perusteella hyvin merkittäväksi tekijäksi tiimille. Useissa kirjoissa vannotaan monimuotoisen tiimin puolesta, joka hyödyntää tiimin jäsenten erilaisia osaamisia työskentelyssä. Empiiriset tutkimukset eivät kuitenkaan olleet samaa mieltä startup-tiimien monimuotoisuuden merkityksestä. Tutkimuksia startup-tiimin heterogeenisuudesta ja sen korreloinnista menestyksen kanssa löytyi sekä puolesta että vastaan.

Startup-yrityksille on myös hyvin ominaista, että ne perustetaan perheen jäsenten, opiskelukavereiden tai muiden hyvien ystävien kanssa, joilla on paljon samankaltaista osaamista ja kokemusta. Startup-tiimeissä homogeenisuus olikin monesti myös vahvuus, kun jaettu historia auttoi tiimiä tehokkaampaan työskentelyyn.

Uskon, että vaikuttava tekijä homogeenisissä tiimeissä on ollut luottamus. Luottamus ja kunnioitus toisen taidoista, motiiveista, tekemisestä ja yhteisestä tavoitteesta. Luottamus nousikin yhä uudestaan ja uudestaan esille useissa empiirisissä tutkimuksissa, jotka tutkivat tiimityötä ja sen tehokkuutta. Luottamus tunnistettiinkin tiimin kollektiivisen oppimisen, eli tiimioppimisen kannalta elintärkeäksi. Menestyvä tiimin onkin se, joka pystyy yhdessä luomaan enemmän kuin osiensa suman.

Psykologinen turvallisuus on yksi luottamuksesta syntyvistä tiloista. Psykologinen turvallisuus on tiimin jäsenten yhteinen käsitys siitä, että tiimissä on turvallista olla oma itsensä ja toimia sen mukaan. Normaalisti ihmisillä on tapana toimia tavoin, jotka estävät oppimasta, kun he kohtaavat riskin tai häpeän potentiaalin. Jos tiimi taas saa rakennettua psykologisen turvallisuuden ympäristön, jossa tiimin jäsenillä on turvallinen olo kehittyä, on tiimin mahdollisuudet menestyä, kasvaa ja kehittyä rajattomat

Kaiken kaikkiaan tiimit voisi luokitella 3 sarakkeeseen: epäonnistuva tiimi, toimiva tiimi ja menestyvä tiimi. Epäonnistuvan tiimin tunnistaa tehottomuudesta. Heidän tuloksensa ovat heikompia, kuin mitä heidän jäsenten summa on. Toimiva tiimi pystyy taas suoriutumaan tiimissä yhtä korkealla tasolla, kuin yksilöinä, toki ajallisesti tehokkaammin. Menestyvä tiimi taas pystyy luomaan kollektiivista ajattelua ja työskentelyä, jonka johdosta tiimi pystyy toimimaan korkeammalla tasolla, kuin yksilöinä.

Menestyvät startup-tiimit tarvitsevat luottamusta, jotta sen jäsenet uskaltaisivat olla haavoittuvaisia ja valmiita vastaanottamaan informaatiota. Ilman luottamusta, epävakaassa ympäristössä ja jatkuvasti uutta oppivassa startup-tiimissä, voidaan päästä parhaimmillaan toimivaksi tiimiksi.

Startupit pyrkivät muuttamaan maailmaa, kehittämää uusia ratkaisuja ja rikkomaan rajoja. Tässä ympäristössä ”toimiva tiimi” ei riitä, tarvitaan menestyvä tiimi!

 

Opinnäytetyön lisätiedot:

Teemu Pinomäki
Marraskuu 2018
Startup-tiimin menestystekijät: tiimin luottamus ja rakenne
Liiketalouden koulutusohjelma
Yrittäjyys ja tiimijohtaminen
Tampereen ammattikorkeakoulu
pinomaki.teemu@gmail.com

Kommentoi