Tampere
27 May, Monday
26° C

Proakatemian esseepankki

Lopeta aikominen, aloita yrittäminenKirjoittanut: Oona Hotakainen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Älä koskaan ryhdy yrittäjäksi: 50 asiaa yrittäjyydestä
Rohkaiseva yrittäjyyden käsikirja
Tommi Kokonaho
Kasvustoori
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittajat: Sini-Maaria Aho, Oona Hotakainen

Oman yrityksen perustaminen saattaa mahdollistaa sellaisia asioita, joista olet haaveillut. Se voi olla keino tehdä ja toteuttaa unelmia ja tavoitteita tai voit tavoitella haluamiasi tuloksia. Oma yritys on kuin laiva, jota ohjaat ja jonka suunnan päätät itse. Matka on mahdollisuus. Tärkeää onkin miettiä, millaisilla merillä haluaa seilata ja missä satamissa poiketa.  

Matkalle lähtiessä on helppoa keskittyä harmaan pilven kultareunukseen. Yrittäjänä sinun pitää kuitenkin huomioida ja pyrkiä ennakoimaan kaikenlaiset mahdolliset erikoistilanteet ja sudenkuopat. Kun kaikki menee perseelleen, et voi työnantajana laittaa itse rukkasia naulaan, vaan tarmokkaasti todeta, että onpas korjattavaa. Olennaista liiketoiminnassa pärjäämisessä on, että onnistut samanaikaisesti monessa asiassa: tekemisessä, ajoituksessa sekä tavassa (Kokonaho, 2007, s.10).  

Yrittäjäksi lähteminen tai ryhtyminen on iso muutos ihmisen elämässä. On siis aivan luonnollista, että tämä ”hyppy” aiheuttaa monenlaisia tunteita. Siksi onkin tärkeintä, että haluat itse tosissasi lähteä yrittäjäksi. Työnteko muuttuu itsenäiseksi ja vastuu voi tuntua isolta asialta. Toisaalta oma vapaus tehdä asioita motivoi ja innostaa. Yrittäjänä oleminen voi parhaimmillaan tuntua hyvinkin palkitsevalta. Hyvin tehdyt työt ja tyytyväiset asiakkaat palkitsevat sekä motivoivat. Voi olla, että yrityksen perustaminen antaa mahdollisuuden tehdä juuri sitä mistä unelmoit. Saatat pystyä kehittämään ammattitaitoasi yrittäjyyden kautta. (Kasvustoori, 2020, s. 7–8.) Yrittäjänä saatat tuottaa aitoa iloa toisille tekemällä asiat mielestäsi oikein ja näin kokea tekeväsi arvokkaita ja merkityksellisiä asioita (Kokonaho, 2007, s.75). 

 

Valmistautuminen ja suunnittelu 

 

Menestymisen ja onnistumisen kannalta on tärkeää, että yrittäjällä on osaamista toimialalta. On joko kouluttautunut ammattiin tai tekemiseen tai hankkinut sitä työkokemuksen kautta. Kannattaa lähteä pohtimaan mihin olet pyrkimässä ja mitä haluat yrittäjyydeltä? Mitä haluat yritystoiminnaltasi? (Kasvustoori, 2020, s. 14.) Yrittäjyyteen kuuluu tiedostettu riskien otto. Niiden ottaminen ilman laskelmallisuutta on uhkapeliä, eikä ammattimaista yrittäjyyttä. Panosta siis suunnitteluun. 

 

On hyvä pohtia millaisia muutoksia yritystoiminnan aloittaminen tuo elämääsi. Elämänlaatua, -tapaa ja olosuhteita kannattaa miettiä sekä ajankohtaisesti että hetki eteenpäin. Mitkä ovat niitä asioita, millä voimavarasi voivat kuormittua yrittäjänä toimimisen sijaan tai lisäksi? (Kokonaho, 2007, s. 24.) Aloittamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää puntaroida omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä motivaatiota yrittäjänä toimimiseen ja valmistautua hyvin tuleviin muutoksiin myös oman elämän suhteen. Yritystoiminnan perustaminen on myös helpompaa valmistautumalla siihen. Yrittäjäksi ryhtyvällä täytyy olla hanskassa erilaisia tietoja, taitoja ja resursseja menestyäkseen. Eihän sotilastakaan lähetetä sotaan asetta. (Kokonaho, 2007). Suunnittelemalla asiat kunnolla saat alusta alkaen parempaa tulosta aikaiseksi. Valmisteleva työ ja varustautuminen eteen tuleviin haasteisiin, esteisiin sekä yllättäviin tilanteisiin helpottaa etenemistä. (Kasvustoori, 2020, s.12.) 

 

Identiteetti on määritelty siten, että se tarkoittaa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään.  Yrittäjäidentiteetti siis tarkoittaa yrittäjän käsitystä itsestään yrittäjänä. Yrittäjäidentiteetti alkaa kehittyä heti, kun aletaan tehdä yrityksen suunnittelua ja aloittamisen vaiheita. Näitä voivat olla esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatiminen, rahoituksen hakeminen, markkinoinnin suunnittelu eli ihan yksinkertaisesti ne asiat, joita yrittäjä tekee perustaessaan yritystä. Kehittyminen on myös yksilöllistä eikä kukaan voi sanoa, kuinka pitkään se kestää eri ihmisten kohdalla. Luultavasti voidaan todeta, että suurimmalla osalla ihmisiä se kehittyy ja vahvistuu koko yrittäjyyden taipaleen ajan. On tärkeä tiedostaa keinot, joilla identiteetti selkiintyy. Vahvan yrittäjäidentiteetin perustana on yleensä myös ammattiylpeys. (Kasvustoori, 2020, s. 18.)  

 

Kun oma osaaminen kehittyy ja yrittäjäidentiteetti myös vahvistuu. Onnistumisen kierre vahvistaa yrittäjän itsetuntoa ja uskoa itseensä. Hyvän itsetunnon omaava ihminen tunnistaa hyvät ja heikot ominaisuutensa, on rehellinen itselleen ja osaa arvioida osaamistaan. Oppii näkemään, millaisia mahdollisuuksia on ja missä asioissa on kehitettävää. Yrittäjäidentiteetti ei tarkoita sitä, että kaikki pitäisi osata tehdä itse. Hyvä yrittäjä osaa hyödyntää muita asiantuntijoita ja osaajia tuottaakseen paremman lopputuloksen asiakkaalle. (Kasvustoori, 2020, s. 18–19.)  

 

Liikeidea ja tavoitteet 

 

Hyvä liikeidea on sellainen, että se kiinnostaa, pystyy kasvamaan ja antaa toimeentulon yrittäjälle. Rahaa alkaa tulla, yrittäjä saa kulut maksettua sekä vielä itselleenkin palkkaa. Halutessaan yrittäjä pystyy monistamaan liiketoimintaansa, kasvattamaan tai rakentamaan sitä tukevaa liiketoimintaa. (Kasvustoori, 2020, s. 28.) Hyvällä suunnittelulla pystyy näkemään kantaako mahdollinen liikeidea. Pystyykö tulemaan toimeen ja saamaan toivotun ansiotason? Suunnittelun avulla prosessi käynnistyy ja etenee. Suunnitelmallinen eteneminen tuo parhaita tuloksia, joka taas vahvistaa omaa uskoa yritysideaan. (Kasvustoori, 2020, s. 18-19.) Suunnittelussa on kuitenkin hyvä muistaa arjen realiteetit. Moni asia vie todellisuudessa paljon kauemmin aikaa kuin mielikuvissamme ja ajatuksissamme. Vastoinkäymiset sekä rajalliset resurssit asian eteenpäin viemiseen tuntuvat yhä turhauttavammilta, jos suunnitelmasta on unohdettu ne täysin. Aikatauluissa onkin hyvä jättää hieman pelivaraa elämälle. (Kokonaho, 2007, s. 28.) 

 

Moni aloittava yrittäjä joutuu kustantamaan alkukuukausien yritystoiminnan kulut itse. Siksi onkin tärkeää varautua riittävään alkuajan rahoitukseen, jotta liiketoiminta ei kariudu heti alkuunsa. Varaudu siihen, että pankkitilisi on tyhjä.  Talousasiat toimivat yritysmaailmassa kärjistetysti niin, että ensin muiden maksut ja vasta sitten itsellesi, jos riittää. (Kokonaho, 2007, s. 62.) Moni aloittava yrittäjä ei pysty nostamaan yrityksestään palkkaa tai voi nostaa vain vähän ensimmäisen kuuden kuukauden -vuoden aikana.  On hyvä muistaa pohtia myös, kuinka elättää itsensä sen aikaa, kun yritystoiminta ei tuota sinulle vielä riittävästi palkkaa. (Kasvustoori, 2020, s 70.) Talousasioissa ei kannata oikaista kulmia suoriksi. Maksa arvonlisäverosi ajallaan, äläkä kikkaile. Mitä enemmän, sen parempi. Vain silloin tiedät keskittyneesi oikeaan asiaan eli tekemiseen ja yrityksesi tuotteen tai palvelun myyntiin. Varaudu myös siihen, että ansaintalogiikkasi ei toimi niin kuin suunnittelit. En keksi mitään niin kamalaa yrittäjyydessä kuin taloudellinen ahdinko. Huonoimmassa tapauksessa sinä juokset asiakkaan perässä ja ulosottomies sinun perässäsi. (Kokonaho, 2007, 23.) 

Tärkeää on tehdä tavoitteet yritystoiminnalle. Mitä haluat yritystoiminnasta? Jos haluat päätoimisen ansion niin, mitä se vaatii? On hyvä asettaa selkeät tavoitteet liiketoiminnallesi. Kuinka paljon sinulla pitää olla asiakkaita, jotta saat kulut maksettua ja itsellesi haluamasi palkan? Esimerkiksi kuinka monta tuotetta on myytävä, jotta pääsee asettamiinsa tavoitteisiin? Tee realistiset suunnitelmat, jotta sinun on helpompi saavuttaa haluamasi. Tekemällä huolellisesti liiketoimintasuunnitelman, saa selkeyden yritystoiminnan kannattavuudesta ja omasta toimeentulosta. (Kasvustoori, 2020, s. 71.)  

 

Erottuminen kilpailijoista 

On tärkeää pystyä erottumaan ja kertomaan, miksi juuri sinun tuotteesi ja palvelusi ovat parhaita. Kuinka erottua kilpailijoista, mitä tehdä eri tavalla, paremmin tai kiinnostavammin? Mikä saa asiakkaat kiinnostumaan juuri sinun yrityksestäsi? Hyvä taito on opetella kehumaan itseään ja omaa osaamistaan. Useimmat eivät uskalla kehua riittävästi itseään, tai yleensäkään kertoa olevansa hyviä. Ole rohkea ja kerro, missä olet hyvä, miksi juuri sinun yrityksestäsi kannattaa ostaa.  (Kasvustoori, 2020, s.97.) 

Suunnitteluvaiheen korostaminen vain kuuluu yrittäjyyteen. Kilpailijaetu kannattaa olla myös riittävä, sillä alalle sinun jälkeesi tulevat voivat keksiä uusia ja parempia myyntivaltteja sinun tontillasi. Puntaroi siis huolella, miten haluat erottautua. Varaudu myös kilpailuhenkisyyteen, sillä se on iso osa yrittäjyyttä. Mikäli pystyt valjastamaan sen itsellesi voimavaraksi, akkusi on täynnä hamaan tappiin saakka. Pyri tekemään kilpailusta positiivinen kierre, älä lähde mukaan susien leikkiin. Kunnioita kilpailijoitasi, mutta älä myy heitä tai heidän tuotteittaan. (Kokonaho, 2007, s. 16-17.) 

Palveluprosessista voi tehdä uniikin, tekemällä asioita paremmin ja eri tavalla kuin muut. On tärkeää uskoa omaan onnistumiseesi. Sillä jos sinä et usko, ei kukaan muukaan usko. Luota ja innostu tekemisestäsi. Tee asioita, jotka koet tärkeiksi sillä näin ruokit omaa motivaatiotasi. Kerro itsellesi säännöllisesti kuinka hyvä olet. Täydellisyyttä ei kannata itseltään vaatia sillä ei kukaan mukaan ole täydellinen. On hyvä uskaltaa tehdä myös virheitä, ja opi niistä. (Kasvustoori, 2020, s.98.) Itsearviointi on yrittäjän paras kaveri. Jotta opit ja voit kehittää omaa toimintaasi, sinun tulee osata katsoa työsi jälkeä ja osaamistasi oikeassa mittasuhteessa kriittisesti. Arvioi, tutkiskele, peilaile omaa toimintaasi muihin ja pidä mielesi valppaana. Tänään toimiva ratkaisu voi olla vanhaa tietoa huomenna. Yrittäjän on sinun tehtäväsi pysyä osaamisesi aallon harjalla. (Kokonaho, 2007, s. 60-61.) 

 

 

Yhteenveto 

 

Keräsin loppuun vielä koosteeksi yrittäjyyden hyvät puolet ja toisaalta ne asiat mihin on hyvä osata varautua.  

  • Halutessasi voi tehdä hyvin itsenäisesti töitä ja saa tehdä päätökset itse. Toisaalta silloin myös vastuu on yksin sinulla.  Päätät, teet ratkaisut ja kannat vastuun.  Toisaalta taas haastetilanteissa olet usein yksin ja joudut ratkaisemaan asiat yksin. 
  • Saat tehdä suunnittelemiasi asioita, kehittää itseäsi, osaamistasi ja yritystäsi. Opiskella uusia taitoja ja rakentaa sen kautta uudenlaista liiketoimintaa.  
  • Sinulla on riski yrityksen kuluista ja omasta toimeentulosta.  Jos esimerkiksi sairastut, saatko työt hoidettua ja kuinka turvaat oman toimeentulosi.  (Kasvustoori, 2020, s. 9-10.) 
  • Ei ole olemassa liian hyvää suunnitelmaa. 
  • Taloudelliset asiat tulee hoitaa kerralla kunnolla. Älä kikkaile. 
  • Valjasta kilpailuhenkisyys voimavaraksesi, sillä se on ainoa asia mikä pysyy samana. 

 

  

Lähteet: 

Kasvustoori. 2020. Rohkaiseva yrittäjyyden käsikirja. Mimmi & Mike Oy. Helsinki. 
Kokonaho. 2007. Älä koskaan ryhdy yrittäjäksi: 50 asiaa yrittäjyydestä. Aksios. Helsinki. 

Kommentoi