Tampere
19 May, Sunday
17° C

Proakatemian esseepankki

KUN VOITTOA TAVOITTELEMATON YHDISTYS PERUSTAA OSAKEYHTIÖNKirjoittanut: Jetro Sukkela - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

ABNOY OY?

Mielenkiintoni heräsi, kun ihmettelin Abnoy Oy:tä. Siinä vasta jännä nimi. Se on vähän kuin Abloy (Ab Lukko Oy), mutta Ab Nauha Oy Oy. Siinä nimessä on kaksi kertaa osakeyhtiö suomeksi ja kerran ruotsiksi. Mitä muuta ihmeellistä Abnoy Oy:ssä on? Se on Nauha ry:n perustama osakeyhtiö ja Nauha ry on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joten miten siihen yhtälöön sopii osakeyhtiö?

Yhdistyksen nimessä nauha viittaa Sininauha-liikkeeseen, jonka historia ulottuu 1800-luvun lopulle, jolloin irlantilainen Francis Murphy sai kutsumuksen epäonnistuttuaan amerikkalaisen unelman havittelussa, vaipuen juopotteluun ja sitä kautta kristilliseen heräämiseen. Suomessa toimii yleishyödyllinen Sininauhaliitto, joka auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Vuonna 1936 perustetun Sininauhaliiton työhön kuuluu riippuvuustyö, mielenterveyshaasteissa tukeminen, asunnottomuuden vähentäminen ja sosiaalinen työllistäminen. (Sininauhaliitto)

Abnoy Oy on Nauha ry:n osakeyhtiö, joka on perustettu tarjoamaan mielenterveys- ja päihdekuntoutusta, asumispalveluita, lastensuojelupalveluita, työllisyydenhoitoa, nuorisotyötä, päivätoimintaa, maahanmuuttajatoimintaa, vapaaehtois- ja vertaistoimintaa (Abnoy). Nauha ry on siis kolmannen sektorin toimija, voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhtiö taas tunnetaan yleisesti omistajilleen voittoa tavoittelevana. Nauha ry:n toiminnanjohtaja, Juha Kallio, uskoo, että kun elinkeinotoiminta on laajaa sen ”yhtiöittäminen auttaa yleishyödyllisyysstatuksen säilyttämistä yhdistyksessä”. Yleishyödyllisen toiminnan rahoitus on niin varmemmin turvattu. Nauha ry:n hallituksen syksyn 2015 jäsenkokouksessa tuumattiin, että kilpailutettavat toiminnot ja omistuskiinteistöt tulisivat eriyttää yhdistyksen perustoiminnasta. (Kallio 2017, 12)

VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOMINNAN RAHOITUS

Nauha ry on saanut rahoitusta TE-palveluilta työllistymistoimintaan vuodesta 1999. Vuodesta 2011 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA, joka tunnettiin ennen nimellä Raha-automaattiyhdistys, RAY, on antanut kohdennettua toiminta-avustusta vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Tietoon, työllisyyteen, osaamiseen, yrittäjyyteen ja tasa-arvoon panostava Euroopan sosiaalirahasto, ESR, on rahoittanut Nauha ry:n toimintaa myös muutaman vuoden. (Nauha ry) Nämä rahoitukset ovat kohdennettu toimintaan, joita ei myydä vaan tarjotaan osallistujille.

Jotkin yhdistykset ovat yleishyödyllisiä kansalaisjärjestöjä tai kerhoja, mutta jotkin yhdistykset ovat yhteiskunnallisia yrityksiä, joilla on yhteiskunnallinen päämäärä. Tämä päämäärä voi olla elintarpeiden turvaaminen ihmisille, kuntouttaminen, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen, ympäristöstä huolehtiminen, hyvän lapsuuden ja vanhuuden turvaaminen, ihmisten työllistäminen ja muuta sellaista. (Toivanen 2021)

YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN

Yhteiskunnalliset yritykset tarjoavat vapaaehtoistoimintaa ja ostopalveluita kunnille ja valtiolle. Yhdistyksellä on mahdollisuus yhtiöittää toiminnastaan myytäviä palveluita ja tuotteita. Tällöin osakeyhtiö on myös yhteiskunnallinen yritys, koska se on vastuussa toiminnastaan yhdistykselle, joka on sitoutunut yhteiskunnalliseen toimintaan. Kun yhdistys omistaa osakeyhtiön osakkeita, tulee myös niiden osakkeiden osinkotuotto ohjata yhteiskunnalliseen toimintaan ja sen kehittämiseen. (Toivanen 2021) Vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen tarvittavia kuluja voi turvata osinkotuotoilla, jos vaikuttavuusmittarit tai niiden puute ei vakuuta rahoittajia. Yhtiömuoto turvasi aikanaan myös koronatukien saamisen, kun yhdistykset ja säätiöt meinasivat pudota tukien ulkopuolelle (Toivanen 2021).

Tulevana sosiaalialan ammattilaisena minua kiinnostaa ensinnäkin yhteiseen hyvään tähtäävä yhdistystoiminta. Jos minulla olisi nyt yhdistys ja yhtiöittäisin myytäviä palveluita. Sitten yksityinen ihminen ostaa itselleen läjän osakkeita ja nauttii osingoista, olisiko se kyseenalainen temppu yhteiskunnallisessa yrityksessä? Voiko yhteiskunnallisen yrityksen liikevoitolla ostaa mökin järven rannalta virkistystoimintaa varten? Mikä estää? Yhteiskunnallisen yrityksen osingonjakoa rajoitetaan kuitenkin niin, että jakokelpoisesta tuloksesta voidaan tulouttaa omistajilleen vain puolet (Neilimo & Lausala 2015). Siinä on käsittääkseni porsaanreikä voittoa tavoittelemattomaan voittoon. Onko näkemykselläni perää?

 

 

LÄHTEET

Nauha ry: työtoiminta. Luettu 28.2.2023. https://nauha.fi/tyotoiminta/

Nauha ry: hankkeet. Luettu 28.2.2023. https://nauha.fi/hankkeet/

Abnoy oy: lastensuojelu. luettu 28.2.2023. https://www.abnoy.fi/lastensuojelu/

Abnoy oy: päihdekuntoutus. Luettu 28.2.2023. https://www.abnoy.fi/paihdekuntoutus/

Sininauhasäätiö. Luettu 28.2.2023. https://www.sininauhasaatio.fi

Kallio, J. 2017. Lausunto 20.4.2017: Järjestön toiminnan yhtiöittämisestä/osittaisesta yhtiöittämisestä https://docplayer.fi/104754626-Lausunto-jarjeston-toiminnan-yhtioittamisesta-osittaisesta-yhtioittamisesta.html

Toivanen, E. 2021. Arvoliitto: Yhdistys ja säätiökin voivat olla yrityksiä. Luettu 26.4.2023. https://arvoliitto.fi/blogi/yhdistys-ja-saatiokin-voivat-olla-yrityksia-2/

Neilimo, K., Lausala, T. 2015. Suomalaisen työn liitto: Yhteiskunnalliset yritykset luovat kasvua ja valinnanmahdollisuuksia. Luettu 28.4.2023. https://suomalainentyo.fi/yhteiskunnalliset-yritykset-luovat-kasvua-ja-valinnanmahdollisuuksia/

Kommentoi