Tampere
24 May, Friday
19° C

Proakatemian esseepankki

Kuluta fiksumminKirjoittanut: Jonna Leiniö - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kaikki kuluttamisesta
Julia Thurén
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Millainen kuluttaja minä olen? Mitä kuluttaminen on? Saatikka vastuullinen kuluttaminen? Mikä on vastuuni kuluttajana? Entä yrittäjänä? Kuinka voisimme tehdä fiksumpia päätöksiä vastuullisemman kuluttamisen puolesta? Millaisia tuotteita tai palveluita voimme yrittäjänä tarjota, jotta voisimme olla vastuullisia, sillä jokainen kehittämämme tuote ja palvelu on kuitenkin tarkoitettu kulutettavaksi. Paljon kysymyksiä, mutta todella vähän vastauksia. Kuunneltuani Julia Thurénin kirjan Kaikki kuluttamisesta (2021), sai se minut pohdiskelemaan edellä ilmoille heitettyjä kysymyksiä ja hieman enemmänkin. Tässä esseessä pohdin kuluttamista omasta näkökulmastani sekä siitä, mitä ajatuksia minulla on siitä yrittäjyyden kannalta ja kuinka voisin itse edistää vastuullisuutta.

 

Kuluttaminen

Kuluttaminen tarkoittaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden ostamista sekä käyttämistä. Tuotteiden ja palveluiden kysyntään sekä tarjontaan vaikuttavat kulutustottumuksemme, kun taas kulutustottumukseemme vaikuttavat elämäntyylimme, arvostuksemme, tottumuksemme sekä asenteet, joita ympärillämme on. Ympäristöllä on siis suuri merkitys kulutustottumuksiimme sekä tekemiimme ostopäätöksiin. Kulutustottumuksiaan voi muuttaa, kunhan ensin tiedostaa ja oppii tarkkailemaan niitä. (Viitikko, A. Mitä on kuluttaminen?)

 

Muuttuva kuluttaja

Kuluttamisessa moni asia on pielessä, mutta onneksi vastuullisuus on alkanut kiinnostaa yhä useampaa. Ostopäätöksiin vaikuttavat nykyään entistä enemmän tuotteen alkuperä, työntekijöiden työolosuhteet, ympäristöasiat, energiatehokkuus, kierrätys ja niin edelleen. Näiltä teemoilta ei voi enää välttyä näinä päivinä, ja hyvä niin. Itse en ole juurikaan koskaan sen syvällisemmin ajatellut millainen kuluttaja olen, sillä se on niin arkipäiväistä ja ostopäätökset tulee tehtyä automaatiolla. Ehkä olen ummistanut silmäni siltä, ettei tarvitsisi potea huonoa omaatuntoa siitä, että vaatekaappini pursuaa vähän käytettyjä vaatteita tai siitä, että ajelen saastuttavalla autolla ympäriinsä, monesti typeriäkin matkoja. Kuluttajana olen ollut sellainen, joka ostaa tavaraa ajattelematta sen vastuullisuutta tai joskus jopa tarvettakaan. Heräteostoksia on tullut tehtyä monesti. Lähiaikoina olen kiinnittänyt kaupassa ollessani huomion siihen, tarvitsenko tuotetta todella tai millä voisin mahdollisesti korvata sen niin, että lopputulos olisi rahallisesti ja vastuullisesti parempi.

 

Kuluttamisesta löytyy vastaus kaikkeen

Kaikkihan tiedämme, että pärjäisimme huomattavasti vähemmällä tavara- ja palvelumäärällä, hengissä pysymiseen ei kuitenkaan ihmeitä tarvita. Thurén huomauttaa kirjassaan (2021), kuinka kulutus on nykyään vastaus kaikkeen. Iski tylsyys tai hartiajumi, moni suuntaa ensimmäiseksi kaupoille ostamaan helpotusta palvelun tai tuotteen muodossa. Näin edessämme on kuluttamisen kierre, sillä saamme kuluttamisesta pelkästään hetkellistä helpotusta, jonka jälkeen on yhä uudelleen palattava kaupoille.

 

Millaiseen heimoon sinä kuulut?

Kaikki kuluttamisesta (2021) kirjassa puhuttiin heimoista, joihin tietynlaisella kuluttamisella pääsee osaksi ja joka ylläpitää tietynlaista statusta. Tiedämme, että on olemassa porukoita, joissa kaikki pukeutuvat siisteihin kalliisiin vaatteisiin ja jotka omistavat uusimmat älylaitteet. Yksikin tahra tai reikä vaatteessa saattaa tarkoittaa sen käyttökelvottomuutta jatkossa. Sitten on toisenlaisia heimoja, joissa kaikki mahdollinen ostetaan kirpputorilta ja käytetään loppuun asti. Tässä porukassa saatetaan paheksua sitä, että ostaa uudet kengät, vaikka edellisissä olisi vielä pohjaa jäljellä. Tässä ehkäpä ääriesimerkit, joiden väliin mahtuu monenlaisia heimoja. On hyvä miettiä, millaisessa ympäristössä itse elää, millaisia kulutustottumuksia ympärillä on ja kuinka se vaikuttaa omiin päätöksiin. Voisiko huonoista tottumuksista tehdä muutoksen parempaan ja ehkä kannustaa ympärillä olevia samaan? On sanomattakin selvää, että muutoksen tekeminen voi olla vaikeaa.

 

Kuluttajan vastuu

Kaikenlainen kuluttaminen jättää jälkensä maapalloon. Harkituilla ja kestävillä valinnoilla voimme pienentää jättämäämme jälkeä joko ympäristöä ajatellen tai eettisestä näkökulmasta katsoen. Mikä sitten on oikea valinta? Kaikilla meillä on omat arvomme, joihin pohjaamme ostopäätöksemme, eikä niitä voi vertailla keskenään. Yleensä kiire ja helppous ovat ostopäätösten takana. Olisi hyvä perehtyä tuotteen alkuperään ja siihen, millaisia raaka-aineita on käytetty ja onko sen valmistamiseen käytetty esimerkiksi lapsityövoimaa. Myös tuotteen tulevaisuutta, eli elinkaarta kokonaisuudessaan on hyvä pohtia niin, että se palvelee omaa tarvetta mahdollisimman pitkään. Vastuullinen kuluttaja ostaa ainoastaan aitoon tarpeeseen.

 

Voisinko kutsua itseäni vastuulliseksi yrittäjäksi?

Yhteiskunta pyörii silloin, kun on jotain millä ja mitä kuluttaa. Kuinka voisin yrittäjänä kantaa korteni kekoon vastuullisen kuluttamisen puolesta? Tähän en todellakaan tiedä vastausta, mutta halusin pohtia asiaa. Mitä enemmän asiaan syvennyn, sitä varmempi olen siitä, että aiheeseen todellakin tulisi perehtyä lisää. Samalla pyörittelen mielessäni sitä, millainen yrittäjä itse olen tai millaisia yrittäjiä vaikkapa Proakatemialta valmistuu. Meillä on suuri vastuu tulevaisuuden ja parempien valintojen kanssa. Itse haluan yrittäjänä olla vastuullinen niin monella osa-alueella, kuin suinkin pystyn. Erääseen liikeideaani liittyy erilaisten käytettyjen tavaroiden tuunaaminen. Tämä lisäisi tavaran käyttöikää ja tukisi kiertotaloutta. Riittääkö se kuitenkaan? Voisinko ikinä markkinoida tuotteitani vastuullisena vaihtoehtona, sillä kuinkas sitten esimerkiksi työhön tarvittavat välineet ja aineet, jotka luultavasti tulisi osa ostaa uutena kaupasta. Entä sitten esimerkiksi prosessissa tarvittava sähkö ja kuljetukset tai vaikka mahdolliset pakkausmateriaalit? Ehkä jostain on kuitenkin hyvä aloittaa ja tehdä mahdollisimman viisaita valintoja jatkoa ajatellen. Toimimalla itse vastuullisesti, helpotan tuotteen loppukäyttäjää vastuullisen valinnan tekemisessä.

 

Vastuuton tiimiyritys?

En ollut oikeastaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi sitä, tekeekö tiimiyrityksemme vastuullisia valintoja erilaisissa projekteissaan. Emme ole edes keskustelleet tästä aiheesta tiiminä. Tiimissämme on monia erilaisia projekteja, mutta oikeastaan yhdessäkään projektissa päällimmäisenä ajatuksena ei taida olla vastuullisuus. Yrityksemme tuottaa pääosin erilaisia tuotteita, eikä niinkään palveluita. Entä jos olisimme asettaneet Waurelle yhdeksi arvoksi vaikkapa ekologisuuden, jossa vastuullisuutta on helppo mitata? Millaisia tuotteita silloin olisimme tehneet, entä mikä niiden hinta mahtaisi olla? Olisiko myyntiä enemmän vai kenties vähemmän? On selvää, että meillä kaikilla on omat kulutustottumuksemme, jotka varmasti heijastuvat myös yrityksessämme tehtäviin valintoihin. Näistä olisi kuitenkin hyvä käydä keskustelua ja tehdä jonkinlainen yhteinen linja, joita erilaisissa projekteissa voisimme noudattaa. On kuitenkin varmasti vaikeaa löytää yhteinen suunta vastuullisuudelle, sillä projektimme eroavat paljon toisistaan.

 

Opettelen kantamaan vastuuni

Tarkastelen sitä, millainen kuluttaja olen ja millaiset asiat vaikuttavat ostopäätökseeni ja siten teen muutoksia parempaan. Pohdin myös tarkemmin sitä, haluanko uuden vaatteen muuten vain, vai tarvitsenko sitä oikeasti. Kannan myös yrittäjänä vastuun siitä, että tuotan mieluummin vastuullisesti tehden parempia valintoja, enkä tuota pelkät euron kuvat silmissäni.

 

 

LÄHTEET

Thurén, J. 2021. Kaikki kuluttamisesta. Gummerus.

 

Viitikko, A. Peda.net. Mitä on kuluttaminen?

https://peda.net/p/anne.viitikko/Kotitalous/mina-kuluttajana/mok

Kommentoi